Елхово (община)

община в област Ямбол
Вижте пояснителната страница за други значения на Елхово.

Община Елхово се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Ямбол.

Община Елхово
      
Общи данни
ОбластЯмбол
Площ701.7 km²
Население15 935 души
Адм. центърЕлхово
Брой селища22
Сайтelhovo.bg
Управление
КметПетър Гендов
(ПП – ДБ, БСП за България, СДС, ИТН, ЗНС, ВМРО-БНД, БВ; 2023)
Общ. съвет17 съветници
 • ГЕРБ (7)
 • БСП за България (4)
 • ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (3)
 • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (3)
Община Елхово в Общомедия
Топографска карта на община Елхово.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в югозападната част на област Ямбол. С площта си от 701,703 km2 е втората по големина сред 5-те общини на областта, което съставлява 21,16% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е равнинен и хълмист, като територията ѝ попада в пределите на Тунджанската хълмиста област.

Северната централна част на общината е заета от обширното Елховско поле, което е с размери 30 – 35 km от запад на изток и 18 – 20 km от север на юг и с надморска височина между 100 и 150 m.

На северозапад от Елховското поле в пределите на общината попадат източните части на Манастирските възвишения с връх Калето (447,5 m), разположен на границата с община Тунджа, на 3 km северно от село Малък манастир, а на североизток от полето – крайните южни части на възвишението Бакаджици – връх Калето (379,8 m), разположен на 4 km югоизточно от село Борисово.

Южната половина на общината е заета от северните разклонения на западната част на Дервентските възвишения, в които на 3 km на юг-югозапад от село Голям Дервент, в непосредствена близост до границата с Република Турция се издига връх Големия Бегъл 552,4 m, явяващ се най-високата точка на цялата община.

В най-южната точка на община Елхово, на границата с Република Турция, в коритото на река Тунджа е разположена най-ниската ѝ точка – 57 m н.в.

От север на юг, на протежение от около 50 km протича част от долното течение на река Тунджа (по-голямата част от течение ѝ служи за граница с община Тополовград). На територията на общината в нея отляво се влива големият ѝ приток Поповска река, която протича през Елховското поле с последните си 15 – 16 km. Малко преди вливането си в Тунджа тя получава отляво най-големият си приток Араплийска река (Лалковска река, 42 km). Тя води началото си от Дервентските възвишения, в община Болярово. Югоизточно от село Лалково навлиза в пределите на община Елхово и до село Чернозем, където отдясно се влива най-големият ѝ приток Боялъшка река тече в тясна гориста долина. След Чернозем долината ѝ се разширява и реката меандрира. Влива отляво в Поповска река на 98 m н.в., само на 350 m преди устието на последната в Тунджа. Площта на водосборния басейн на Араплийска река е 351 km2, което представлява 65,9% от водосборния басейн на Поповска река. Боялъшка река извира под името Чакърлия на 502 m н.в. от Дервентските възвишения, на 700 m южно от село Голям Дервент. Протича в северозападна посока в тясна и залесена долина през северните разклонения на Дервентските възвишения, като преминава последователно през селата Голям Дервент, Вълча поляна и Раздел. Влива отдясно в Араплийска река на 117 m н.в., на 200 m източно от село Чернозем, община Елхово. Площта на водосборния ѝ басейн е 159 km2, което представлява 45,3% от водосборния басейн на Араплийска река.

В западната част на общината, от север на юг, през село Пчела, на протежение от около 9 km протича част от долното течение на река Калница – ляв приток на Синаповска река, която е десен приток на Тунджа.

Населени места

редактиране

Общината се състои от 22 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им: [1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име)
Борисово 48 19,659 Ашаклии Лесово 498 86,135 Урум беглии
Бояново 505 38,016 Мурсатлии Малко Кирилово 3 6,969 Кирилово
Вълча поляна 43 35,049 Курт алан Маломирово 294 31,609 Хамбарлии
Голям Дервент 68 46,090 Малък манастир 361 42,488 Малък мънастир
Гранитово 495 36,401 Гаджилово Мелница 235 35,701 Дермен дере
Добрич 81 23,664 Гюч бейлер Пчела 344 27,805 Ессе беглии
Елхово 8944 49,883 Казъл агач Раздел 177 45,561 Читалово
Жребино 105 32,275 Башатлии Славейково 20 12,999 Евренлии
Изгрев 470 23,800 Хасан беглии Стройно 21 11,051 Инджиклии, Свети Илия
Кирилово 304 31,583 Ени беглии Трънково 111 14,640 Курмушлии
Лалково 72 30,628 Чернозем 73 19,697 Араплии
ОБЩО 13272 701,703 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
 • Указ № 292/обн. 07.09.1887 г. – преименува с. Ашаклии на с. Борисово;
 • през 1890 г. – заличено е с. Добруджа без административен акт поради изселване;
 • през 1920 г. – призната е н.м. Мангуфлии за отделно населено място – с. Кирилово без административен акт;
 • през 1926 г. – осъвременино е името на с. Малък мънастир на с. Малък манастир без административен акт;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Мурсатлии на с. Бояново;
 • Указ № 86/обн. 26.03.1925 г. – преименува с. Казъл агач на с. Елхово и го признава за гр. Елхово;
 
Изглед от град Елхово, 2012 г.
 
Изглед към село Мелница, 2010 г.
 
Панорамен изглед към село Бояново през 2007 г.
 
Изглед от село Гранитово, 2013 г.
– преименува с. Курт алан на с. Вълча поляна;
– преименува с. Гаджилово на с. Гранитово;
– преименува с. Гюч бейлер на с. Добрич;
– преименува с. Башатлии на с. Жребино;
– преименува с. Хасан беглии на с. Изгрев;
– преименува с. Ени беглии на с. Кирилово;
– преименува с. Урум беглии на с. Лесово;
– преименува с. Хамбарлии на с. Маломирово;
– преименува с. Дермен дере на с. Мелница;
– преименува с. Ессе беглии на с. Пчела;
– преименува с. Читалово на с. Раздел;
– преименува с. Инджиклии на с. Свети Илия;
– преименува с. Евренлии на с. Славейково;
– преименува с. Курмушлии на с. Трънково;
– преименува с. Араплии на с. Чернозем;
 • МЗ № 3774/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Кирилово на с. Малко Кирилово;
 • Указ № 169/обн. 10.05.1960 г. – преименува с. Свети Илия на с. Стройно;

Население

редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[2]

Година на
преброяване
Численост
1934 30 432
1946 33 933
1956 35 884
1965 32 544
1975 27 537
1985 25 528
1992 23 995
2001 20 552
2011 16 219
2021 13 272

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[3]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 16219 13433 35 1211 111 109 1320 100,00 82,82 0,21 7,46 0,68 0,67 8,13
Елхово 10552 8982 10 779 31 76 674 Елхово 85,12 0,09 7,38 0,29 0,72 6,38
Борисово 85 82 0 0 1 Борисово 96,47 0,00 0,00 1,17
Бояново 700 603 13 78 Бояново 86,14 1,85 11,14
Вълча поляна 117 85 0 0 0 0 32 Вълча поляна 72,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27,35
Голям Дервент 61 40 0 0 0 0 21 Голям Дервент 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 34,42
Гранитово 607 306 0 67 232 Гранитово 50,41 0,00 11,03 38,22
Добрич 93 86 0 4 0 Добрич 92,47 0,00 4,30 0,00
Жребино 170 132 0 0 37 Жребино 77,64 0,00 0,00 21,76
Изгрев 597 482 10 92 8 3 2 Изгрев 80,73 1,67 15,41 1,34 0,50 0,33
Кирилово 321 299 0 6 8 3 5 Кирилово 93,14 0,00 1,86 2,49 0,93 1,55
Лалково 104 100 0 0 Лалково 96,15 0,00 0,00
Лесово 616 405 192 15 2 Лесово 65,74 31,16 2,43 0,32
Малко Кирилово 18 16 0 0 0 Малко Кирилово 88,88 0,00 0,00 0,00
Маломирово 360 299 12 40 Маломирово 83,05 3,33 11,11
Малък манастир 513 488 0 8 9 0 8 Малък манастир 95,12 0,00 1,55 1,75 0,00 0,00
Мелница 295 228 0 14 3 14 36 Мелница 77,28 0,00 4,74 1,01 4,74 12,20
Пчела 447 299 13 26 108 Пчела 66,89 2,90 5,81 24,16
Раздел 237 223 0 0 9 Раздел 94,09 0,00 0,00 3,79
Славейково 24 22 0 0 0 Славейково 91,66 0,00 0,00 0,00
Стройно 37 35 0 0 0 Стройно 94,59 0,00 0,00 0,00
Трънково 163 124 0 4 3 0 32 Трънково 76,07 0,00 2,45 1,84 0,00 19,63
Чернозем 102 97 0 0 3 Чернозем 95,09 0,00 0,00 2,94

Вероизповедания

редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.: [4]

 
Изглед от централния площад в Лесово през 2010 г.
 
Изглед към село Раздел през 2010 г.
Численост Дял (в %)
Общо 16 219 100,00
Православие 8 639 53,26
Католицизъм 46 0,28
Протестантство 402 2,47
Ислям 8 0,04
Друго 22 0,13
Нямат 1 202 7,41
Не се самоопределят 1 273 7,84
Непоказано 4 627 28,52

Транспорт

редактиране

През общината, от север на юг, по долината на река Тунджа преминава последният участък от 11,3 km от трасето на жп линията Ямбол – Елхово от Железопътната мрежа на България. От 2002 г. жп линията не функционира за пътническо движение, а от 2009 г. – и за превоз на товари. През 2003 г. е закрита железопътната гара в Елхово, а след това и в Бояново.

През общината преминават изцяло или частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 110,4 km:

Обществени институции

редактиране
 • Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“
 • Общинска администрация
 • Общинска служба „Земеделие и гори“
 • Районно полицейско управление
 • Районен съд
 • Районна прокуратура
 • Регионален граничен сектор
 • Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“
  • Математически профил с профилиращи предмети: Математика, Информатика, Информационни технологии, Английски език.
  • Предприемачески профил с профилиращи предмети: Предприемачество, Информационни технологии, География и икономика, Математика.

И двете паралелки са с интензивно изучаване на английски език.

 • Професионална гимназия „Стефан Караджа“
 • ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
 • ОУ „Св. Кирил и Методий“
 • ПУИ „Н. Й. Вапцаров“ – за деца с различна степен на умствена изостаналост от І до VІІІ клас
 • ЦДГ „Надежда“
 • ОДЗ „Невен“
 • Общински детски комплекс
 • Читалище „Развитие“
 • Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“
 • ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – защитено средищно училище, в което се обучават ученици от I до VII клас, в маломерни и слети паралелки от селата: Бояново, Жребино и Борисово.
 • Читалище „Светлина“

Професионално обучение в общината се осъществява в професионалните гимназии в гр. Елхово и с. Бояново по направленията лека промишленост, електротехника, машиностроене, бизнес, екскурзоводство и селско стопанство. В двете професионални гимназии освен ученици от общината се обучават и ученици от двете съседни общини – Болярово и Тополовград.

Гранитово

редактиране
 • ОУ „Хаджи Димитър“ – защитено средищно училище, в което се обучават ученици от четири съседни села – Гранитово, Мелница, Лесово и Вълча поляна.

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 1. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ // ИНФОСТАТ. Национален статистически институт.
 2. Дигитална библиотека на Национален статистически институт – каталог // nsi.bg. Архивиран от оригинала на 2018-06-13. Посетен на 10 октомври 2020. (на английски)
 3. Ethnic composition, all places: 2011 census // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 октомври 2020.
 4. Religious composition: 2011 census // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 октомври 2020.

Външни препратки

редактиране