Републикански път III-623

Републикански път IIІ-623 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Кюстендил и Перник. Дължината му е 69 км.

Републикански път III-623
СтранаБългария
Начало34,9 км на II-62
Край44,2 км на III-637, с. Габрешевци
Дължина69,0 km

Пътят се отклонява наляво при 34,9-и км на Републикански път II-62 и се насочва на север през историко-географската област Разметаница. Минава последователно през селата Големо село, Мало село и Мламолово и достига до град Бобов дол. След града пътят преодолява източната част на Конявска планина, навлиза в Пернишка област, слиза по северният склон планината, при село Жедна навлиза в Радомирската котловина и завива на запад, а след това на северозапад. В този си участък последователно преминава през селата Житуша, Кленовик и Извор, пресича Републикански път I-6 при неговия 56,4 км и през селата Дебели лаг, Егълница и Калище достига до река Струма. Пресича реката, при село Лобош завива на югозапад и продължава покрай десния бряг на реката, като минава през село Жабляно и достига до град Земен. В северната част на града пътят завива на север и продължава по долината на Треклянска река (десен приток на Струма) до село Враня стена. След това завива на запад, като продължава по долината на Треклянска река, преминава през селата Калотинци и Раянци, отново се връща в Кюстендилска област и в село Габрешевци се съединява с Републикански път III-637 при неговия 44,2 км.

От Републикански път III-623 наляво и надясно се отклоняват два третокласни пътя от Републиканската пътна мрежа с четирицифрени номера:

Републикански път ІII-623
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Дупница, Област Кюстендил, II-62, 34,9 км ← 0,0 ← 34,9 км, II-62, Област Кюстендил, Община Дупница
Община Бобов дол 0,7 Община Бобов дол
с. Големо село 3,5 с. Големо село
с. Мало село 5,5 с. Мало село
(до 325,6 км на I-1) III-6232, 0 км, с. Мламолово 10,2 с. Мламолово
с. Мламолово 11,2 с. Мламолово
гр. Бобов дол 14,7 ← гр. Бобов дол, 28,3 км, III-602 (от 30,8 км на I-6)
Община Радомир, Област Перник 21  Област Перник, Община Радомир
23,7 → общински път (за с. Голема Фуча)
(от гр. Радомир) III-604, 11,9 км, с. Жедна
(до с. Долна Диканя) III-6041, 0 км, с. Жедна
26,9 с. Жедна
с. Житуша 29,1 с. Житуша
с. Кленовик 30,3 с. Кленовик
с. Извор 33,1 с. Извор
(до гр. Бургас) I-6, 56,4 км ← 34,3 ← 56,4 км, I-6 (от ГКПП Гюешево)
с. Дебели лаг 37,2 с. Дебели лаг
Община Ковачевци 38,3 Община Ковачевци
с. Егълница 39,1 с. Егълница
40,1 → общински път (за с. Калище)
42,8 → общински път (за с. Калище)
(от с. Сирищник) III-6033, 9,1 км, с. Лобош 43,6 с. Лобош
Община Земен 45,6 Община Земен
с. Жабляно 46,5 с. Жабляно
гр. Земен 51,4 → гр. Земен, 0 км, III-6233 (до с. Драгомирово)
с. Пещера 53,4 с. Пещера
(от 74,7 км на I-6) III-605, 44,1 км, с. Враня стена 58,7 с. Враня стена
с. Калотинци 60  с. Калотинци
с. Раянци 64,1 с. Раянци
Община Трекляно, Област Кюстендил 67  → общински път (за с. Добри дол), Област Кюстендил, Община Трекляно
(от 54 км на II-63) III-637, 44,2 км, с. Габрешевци 69,0 → с. Габрешевци, 44,2 км, III-637 (до с. Драговищица

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране