Земен (община)

(пренасочване от Община Земен)

Община Земен се намира в Западна България и е една от съставните общини на Област Перник.

Земен (община)
Map of Zemen municipality (Pernik Province).png
Общи данни
ОбластОбласт Перник
Площ247.08 km²
Население3 128 души
Адм. центърЗемен
Брой селища18
Сайтzemen-bg.com
Управление
КметДимитър Сотиров
(ГЕРБ)
Общ. съвет11 съветници
• ГЕРБ (7)
• БСП (4)
Bulgaria Zemen Municipality geographic map bg.svg
Земен (община) в Общомедия

ГеографияРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Общината е разположена в югозападната част на Област Перник и попада в историко-географската област Краище. С площта си от 247,077 km2 заема 5-о място сред 6-те общините на областта, което съставлява 10,32% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурсиРедактиране

РелефРедактиране

Релефът на община Земен представлява пъстра мозайка от ниски планини, хълмисти области и котловинни дъна. В нейните предели се простират части от две планински редици на Западна България – Руйско-Верилската планинска редица и Милевско-Конявската планинска редица.

Северната и северозападната половина на общината се заема от части от три планини, които спадат към Руйско-Верилската планинска редица. На север от дълбоката долина на Пенкьовска река и на запад от нейния ляв приток Селска река се простират южните части на Ерулска планина. Нейната максимална височина връх Кръст (1404 m) се издига на около 2 – 3 km северно от село Одраница. Районът между дълбоката долина на Треклянска река (десен приток на Струма) на юг и дълбоката долина на левия ѝ приток Пенкьовска река на север и изток се заема от южните най-високи части на Пенкьовска планина – Конски връх (1187 m), разположен северозападно от села Раянци. В крайния северозападен ъгъл на общината (землищата на селата Габровдол и Беренде) се простират северозападните части на планината Черна гора. Североизточно от село Беренде е максималната ѝ височина от 1005 m в пределите на общината. Районът между Ерулска планина на север и Пенкьовска планина на юг в поречието на Пенкьовска река и левият ѝ приток Дивлянска река се заема от малката (19,5 km2) Дивлянска котловина, чиято надморска височина варира от 650 до 750 – 800 m.

Останалата южна и източна половина на общината се заема от части от три планини, които спадат към Милевско-Конявската планинска редица. На север от река Струма и на изток от долините на реките Треклянска, Пенкьовска и Селска се простират западните склонове на Рудина планина. Източно от село Смиров дол се намира най-високата ѝ точка от 1164 m в пределите на общината. Районът северно от Земенския пролом на Струма и западно и южно от Треклянска река се заема от североизточните, най-високи части на Земенска планина. Тук южно от село Раянци, на границата с община Трекляно се издига връх Тичак (1295 m), най-високата точка на планината. Южно от долината на река Струма в пределите на общината попадат крайните северозападни части на Конявска планина. Тази част на планината е известна като Риша планина и нейният връх Риш (1443 m) се издига югозападно от село Блатешница и е най-високата точка на община Земен. Между тези три планини е разположена малката Земенска котловина, която представлява долинно разширение на река Струма. Югозападно от нея в коритото на реката, на границата с община Кюстендил е разположена най-ниската точка на община Земен – 590 m н.в.

ВодиРедактиране

В южната част на общината, от изток на запад, през село Жабляно и град Земен, на протежение от около 10 km протича част от горното течение на река Струма. След града реката навлиза във величествения Земенски пролом, като в предилите на общината попада неговата най-горна част – около 2 km. В град Земен, отдясно в Струма се влива Треклянска река (Раянска река), като през общината преминава нейното долно течение (около 20 km). При село Калотинци в нея отляво се влива най-големият ѝ приток Пенкьовска. В района на село Дивля в нея се вливат най-големите ѝ притоци – Дивлянска река и Селска река. В северната част на общината, на протежение около 4 km преминава част от средното течение на река Светля, десен приток на Струма.

Климат, почви, растителна покривкаРедактиране

Климатът на общината е умерено-континентален, а по-високите части на планините попадат в планинската климатична област. Голяма част от климата е повлиян от особеностите на релефа, който обуславя температурните инверсии, характерни за високите западнобалкански котловинни полета. основните ветрове югозападните и северните.

Основните почвени видове са: чернозем-смолници – 28% от обработваемите земи и канелено-горските почви – 45 – 47% от цялата територия на общината. На тях се отглеждат пшеница, ръж, овес, картофи и др.

Растителната покривка в общината е еднородна – предимно тревиста. В плодородните и ниски части тя е заменена от предимно едногодишни селскостопански култури, а в по-високите земи са превърнати в естествени ливади и пасища. Във високите части на общината (горския фонд и пасища) най-разпространена е храстовидната растителност: глог, шипка, дрян, къпина, трънка и др. Основни дървесни видове са дъб, бук, бял и черен бор, габър, клен, акация, липа и пр. Преобладават горите с издънков произход, разстроена структура и нискокачествена продуктивност. Около 20 – 22% от горския фонд се залесява, но горите се използват основно за дърводобив за огрев и целулоза.

НаселениеРедактиране

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 2762 100,00
Българи 2655 96,13
Турци 11 0,40
Цигани 41 1,48
Други 4 0,14
Не се самоопределят 2 0,07
Не отговорили 49 1,77

Населени местаРедактиране

Общината има 18 населени места с общо население 2762 жители (към 01.02.2011).[2]

Списък на населените места в община Земен, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Беренде 38 10,217 Жабляно 108 11,842
Блатешница 26 24,898 Земен 1668 21,250 Белово
Враня стена 39 14,217 Калотинци 68 8,917
Габровдол 49 6,074 Мурено 88 14,611
Горна Врабча 47 12,631 Одраница 18 23,553
Горна Глоговица 39 13,878 Падине 17 4,580
Дивля 153 25,656 Пещера 158 15,509
Долна Врабча 16 6,099 Раянци 7 12,786
Еловдол 136 12,221 Смиров дол 13 8,138
ОБЩО 2762 247,077 няма населени места без землища

Административно-териториални промениРедактиране

  • Указ № 86/обн. 26.03.1925 г. – преименува с. Белово на с. Земен;
  • Указ № 230/22.05.1950 г. – признава населените местности Белини, Падине, Пейчини и Светля (от с. Долна Секирна, сега в община Брезник) за отделно населено място – с. Падине;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Долна Глоговица и го присъединява като квартал на с. Дивля;
  • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Земен за гр. Земен;
  • Указ № 371/обн. 09.12.2005 г. – отделя с. Чепино и землището му от община Земен и го присъединява към община Ковачевци.

ТранспортРедактиране

В южната част на общината, по долината на река Струма преминава участък от 9,1 km от трасето на жп линията СофияКюстендилГюешево.

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 58,9 km:

Топографска картаРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране