Списък на паметници на комунистическата съпротива във Вардарска Македония

Уикимедия списък

Списък на паметници на комунистическата съпротива във Вардарска Македония (1941 – 1944) и на паметници на Народните герои на Югославия от Втората световна война, намиращи се на територията на съвременната Северна Македония.

Мемориални комплексиРедактиране

Мемориални комплекси, посветени на комунистическата съпротива във Вардарска Македония
Снимка Име Разположение Посветен на Автор и година на създаване Забележка
  Мемориален комплекс „Бутел“ Скопие Загиналите борци на НОВМ от Скопие скулптор Йордан Грабулоски, архитект Душан Пецовски (1961)
  Мемориален комплекс на падналите борци на революцията Щип Борците от НОВЮ, загинали във Втората световна война архитект Богдан Богданович (1974)
  Партизанско гробище Битоля Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Велес Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Гостивар Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Кочани Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Крушево Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Охрид Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Партизанско гробище Тетово Борците от НОВЮ, загинали във войната
  Паметник „Свобода“ Кочани Борците от НОВЮ от Кочани и околията, загинали във войната художник Глигор Чемерски и архитект Радован Раченович (1975 – 1977)

Паметници на НОВМРедактиране

Народоосвободителна война на Македония
Снимка Име Разположение Посветен на Автор и година на създаване Забележка
  „Македониум“ Крушево Загиналите в Илинденското въстание и в съпротивата скулптори Йордан Грабуловски и Искра Грабуловска (1974)
  Могила „Непобедени“ Прилеп Борците от НОВЮ от Кочани и околията, загинали във войната архитект Богдан Богданович (1961)
  „Снага, Слава и Победа“ Скопие Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната скулптор Йордан Грабулоски (1965)
  Паметник на Скопския отряд Скопие Годишнина от основаването на бригадата
  Паметник на 15-а македонска бригада Крушево Годишнина от основаването на бригадата
  Освободителите на Скопие Скопие Борците от НОВЮ, загинали при освобождението на града през 1944 година скулптор Иван Миркович (1955)
  Паметник на падналите борци Белчища Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната скулптор Йордан Грабуловски (1958)
  Паметник на Революцията Куманово Борците от НОВЮ, загинали във войната скулптор Коста Ангели Радовани (1951 – 1962)
  Костница Велес Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната архитект Саво Суботин, скулптор Любомир Денович, художник Петър Мазев (1979 – 1980)
  Костница Кавадарци Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната архитект Петър Муличоски
  Костница Кичево Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната скулптор Йордан Грабулоски (1963)
  Костница Куманово Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната скулптор Сретен Стоянович и архитект Коста Зордумис
  Костница Струмица Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната архитект Благой Колев (1979 – 1982)
  Паметник „Деня на възстанието на Македония“ Струмица Ден на възстанието на Македония (11 октомври 1941 година)
  Паметник на депортираните евреи Щип 561 депортирани евреи от Щип (1978)
  Паметник на 1-ва македонско-косовска ударна бригада Сливово Годишнина от създаването скулптор Йордан Грабулоски
  Паметник „Свобода“ Гевгели Жертвите на фашизма и борците от НОВЮ, загинали във войната Скулптор Йордан Грабулоски (1969)
  Паметник на мястото на къщата на партизанина Перо Наков Скопие Перо Наков (1913 – 1942)
  Паметник на мястото на къщата на партизанина Душко Попович Скопие Душко Попович (1913 – 1943)
  Паметник на мястото на къщата на партизанина Периша Савелич Скопие Периша Савелич (1921 – 1942)
  Паметник на мястото на къщата, в която се помещава ръководството на Народоосвободителния покрет (НОП) Скопие Перо Наков и Панче Пешев
  Паметник на народоосвободителната борба (НОБ) Тетово Загиналите борци от НОВЮ и жените участници в НОБ скулптор Борка Аврамова (1961)
  Паметник на загиналите борци Белчища Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Битоля Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Бървеница Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Вруток Загиналите борци от НОВЮ през войната Глигор Чемерски
  Паметник на загиналите борци Дебър Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Делчево Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Железна река Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Железнец Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Зубовце Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Крива паланка Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци и жертвите на фашизма Леуново Загиналите борци и жертвите на фашизма скулптор Томе Серафимовски
  Паметник на загиналите борци Македонски брод Загиналите борци от НОВЮ през войната (1981)
  Паметник на загиналите борци Модрич Загиналите борци от НОВЮ през войната (1977)
  Паметник на загиналите борци Мраморец Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Никифорово Партизаните убити на 19 август 1943 година
  Паметник на партизанския отряд „Кораб“ Ново Село Борците от отряда загинали на 27 април 1943 година скулптор Томе Серафимовски
  Паметник на загиналите борци Подмочани Загиналите борци от НОВЮ през войната (1975)
  Паметник на загиналите борци Радиовце Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци от Първа македонско-косовска ударна бригада Русяци Петимата убити партизани през ноември 1943 година
  Паметник на загиналите борци Свети Никола Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Скопие Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Сърбиново Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Стенче Загиналите борци от НОВЮ през войната (1980)
  Паметник на загиналите борци Струга Загиналите борци от НОВЮ през войната архитект Воислав Василевич (1974)
  Паметник на загиналите борци Струмица Загиналите борци от НОВЮ през войната скулптор Илия Аджмовски
  Паметник на загиналите борци Търница Загиналите борци от НОВЮ през войната
  Паметник на загиналите борци Скопие
  Паметник „Първо заседание на АСНОМ Скопие Участници на първото заседание от 2 август 1944 година (2012)
  Паметник „Преспанско съвещание“ Отешево Преспанско съвещание скулптор Йордан Грабулоски (1973)
  Паметник на 12-те ваташки младежи Ваташа Убитите партизани в селото на 16 юни 1943 година скулптор Йордан Грабулоски (1962)

Паметници на народните герои и изтъкнатите дейци на съпротиватаРедактиране

Паметници на народните герои и изтъкнатите дейци на съпротивата в Северна Македония
Снимка Име Разположение Автор и година на създаване Забележка
  Методи Андонов - Ченто Прилеп
  Методи Андонов – Ченто Скопие 2010
  Живко Брайковски Търница
  Панко Брашнаров Велес скулптор Петър Хаджибошков (2004)
  Йосип Броз Тито Тетово
  Димитър Богоевски Охрид
  Петре Гьончески Струга
  Мише Ивановски Крушево
  Благой Янков Струмица
  Кръсте Йовановски Струга
  Йосиф Йосифовски Ресан
  Йосиф Йосифовски Струмица
  Кузман Йосифовски Прилеп
  Кузман Йосифовски Прилеп 2011
  Кузман Йосифовски Струга
  Вера Йоцич Македонска Каменица скулптор Томе Серафимовски
  Вера Йоцич Скопие Вида Йоцич
  Мице Козар Прилеп
  Лазар Колишевски Свети Николе 2001
  Димче Кошаркоски Струга
  Тошо Куковски Кратово
  Никола Кукунешовски Струга
  Рампо Левков Прилеп
  Разме Малески Струга
  Манчу Матак Крушево
  Йове Михайловски Кратово
  Олга Мицеска Кичево
  Стив Наумов Битоля
  Ибе Паликукя Дебър
  Ибе Паликукя Кичево
  Иса Пелар Струга
  Петре Пирузе Охрид
  Боро Поцков Струмица
  Кочо Рацин Велес скулптор Томе Серафимовски (2002)
  Кочо Рацин Велес
  Йово Стефановски Струга
  Чеде Филиповски Гостивар
  Тане Цалески Кичево
  Герас Цунев Струмица
  Боро Шайн Струга

ЛитератураРедактиране

  • Бајић, Милош. Споменици револуцији: Југославија, СУБНОР Југославије, Белград, 1968
  • Војна енциклопедија, Том седми, Белград, 1974
  • Војна енциклопедиј, Том девети, Белград, 1975
  • Здунић, Драго. Револуционарно кипарство, Спектар, Загреб, 1977
  • Патковић, Миленко, Плећаш, Душан. Водич уз карту. Избор спомен-обиљежја Народноослободилачког рата Југославије, Глас Славоније, Осиек, 1975