Почетно звание „Заслужил“

(пренасочване от Заслужил художник)

Почетно звание „Заслужил“ е четвъртото по старшинство почетно звание в наградната система на Народна република България.

Почетно звание „Заслужил“
Знак на почетното звание „Заслужил“.
Информация
Присъждан отДържавния съвет на НРБ България
Типпочетно звание
ИзбираемостБългарски граждани
Присъждан за„значителен принос и дългогодишна и предана служба“
КампанияЗа духовното стимулиране в НРБ (указ № 1094 на Държавния съвет)
СтатусОт 30 декември 1987 г. награждаването е преустановено.
ДескрипцияЗнакът на почетното звание има форма на правилен кръг с диаметър 26 мм.
Пластинкиняма
Статистика
УчреденоС указ на Президиума на VI велико народно събрание на 15 юни 1948 г
Последно присъждан1987 г.
Общо присъжданна 4753 души
Положение в стълбицата на отличията
По-високоПочетно звание „Народен“
ЕднаквоПочетно звание „Заслужил летец“
По-нискоПочетното звание „Лауреат на Димитровска награда“

Учредено е с указ № 960 от Президиума на VI велико народно събрание на 15 юни 1948 г. Правно е регламентирано с указ на Държавния съвет № 1094 за духовното стимулиране в НРБ (1974), с правилник за прилагане на указа (1975) и с отделен статут. Първоначално се присъжда от Президиума на Народното събрание, а след 1971 г. званието се присъжда от Държавния съвет на НРБ на български граждани. С почетното звание „Заслужил“ се удостояват лица „от всички отрасли на народното стопанство, науката, образованието, техниката, изкуството, културата, здравеопазването и летци от военно въздушните сили за значителен принос и за тяхната дългогодишна и предана служба“.

Удостоените със званието „Заслужил“ получават грамота от Държавния съвет на НРБ, знака на званието и добавка към месечната заплата или пенсия. Дейците на науката, изкуството, културата и просветата се удостояват със званието „Заслужил“ в чест на 24 май, а останалите категории – в чест на 1 май или в деня на професионалните им празници. С указ № 3520 на Държавния съвет на НРБ от 30 декември 1987 г. двете почетни звания „Заслужил“ и „Народен“ са отменени. Лауреати на почетното звание „Заслужил“ стават 4753 души.

Категории

редактиране

Обособени са общо 49 разновидности на почетното звание „Заслужил“:

 • Заслужил артист: 855 наградени
 • Заслужил учител: 768 наградени
 • Заслужил деятел на културата: 619 наградени
 • Заслужил деятел на науката: 380 наградени
 • Заслужил лекар: 350 наградени
 • Заслужил миньор: 260 наградени
 • Заслужил художник: 224 наградени
 • Заслужил деятел на техниката: 196 наградени
 • Заслужил деятел на селското стопанство: 117 наградени
 • Заслужил архитект: 98 наградени
 • Заслужил строител: 75 наградени
 • Заслужил деятел на транспорта: 54 наградени
 • Заслужил машиностроител: 49 наградени
 • Заслужил лесовъд: 48 наградени
 • Заслужил деятел на търговията: 44 наградени
 • Заслужил юрист: 44 наградени
 • Заслужил енергетик: 42 наградени
 • Заслужил летец: 40 наградени (28-ВВС, 10-Гражданска авиация, 2-Летец-космонавт)
 • Заслужил деятел на кооперативното движение: 35 наградени
 • Заслужил деятел на хранителната промишленост: 31 наградени
 • Заслужил деятел на леката промишленост: 31 наградени
 • Заслужил деятел на образованието: 30 наградени
 • Заслужил химик: 30 наградени
 • Заслужила медицинска сестра: 28 наградени
 • Заслужил деятел на изкуството: 28 наградени
 • Заслужил деятел на народното изкуство: 2 наградени
 • Заслужил деятел на съобщенията: 26 наградени
 • Заслужил металург: 26 наградени
 • Заслужил икономист: 25 наградени
 • Заслужил фармацевт: 20 наградени
 • Заслужил майстор на художествените занаяти: 18 наградени
 • Заслужила акушерка: 17 наградени
 • Заслужил деятел на общественото хранене: 16 наградени
 • Заслужил деятел за опазване на околната среда: 14 наградени
 • Заслужил стоматолог: 12 наградени
 • Заслужил деятел на материално-техническото снабдяване: 11 наградени
 • Заслужил деятел на дървообработването: 11 наградени
 • Заслужил полиграфист: 11 наградени
 • Заслужил летец на гражданската авиация: 10 наградени
 • Заслужил деятел на местната промишленост: 10 наградени
 • Заслужил геолог: 10 наградени
 • Заслужил деятел на стопанския туризъм: 9 наградени
 • Заслужил деятел на здравеопазването: 8 наградени
 • Заслужил художник-фотограф: 8 наградени
 • Заслужил деятел на външната търговия: 6 наградени
 • Заслужил деятел на машиностроенето: 3 наградени
 • Заслужил железничар: 2 наградени
 • Заслужил летец-космонавт: 2 наградени
 • Заслужил театрален деятел: 1 наградени
 • Заслужил фелдшер: 1 наградени

Лауреати

редактиране
 
Тодор Живков награждава Асен Севарски с почетното звание „Заслужил деятел на културата“

Описание

редактиране

Знакът на почетното звание има форма на правилен кръг с диаметър 26 мм, изработен от сребристо-бял метал. В медальон в средата на знакът е изобразен факел, околовръст са две лаврови клончета, а отгоре – миниатюрна петолъчка. В основата е изписано наименованието на почетното звание / ЗАСЛУЖИЛ /. Отличието се носи на петоъгълен носач, върху който с емайл е нанесен националният трикольор.

Литература

редактиране
 • „Каталог Български ордени и медали“. 2001 Веселин Денков
 • „Българските ордени и медали“. 2002 Тодор Петров
 • „Ордени и медали в България“. 1998 Тодор Петров
 • „10 ноември превратът 1989“. 1999 Боян Георгиев Трайков
 • „Българска Енциклопедия от А-Я“. 2005 Авторски колектив към БАН
 • „България 20 век“. 1999 Авторски колектив

Източници

редактиране
 • „Българските ордени и медали“. 2002 Тодор Петров / ISBN 954-509-240-8
 • „Енциклопедия България 1978 – 1996“ Издателство на БАН/Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. Ред. Вл. Георгиев и др

Вижте също

редактиране

Носители на званието „Заслужил“