Монозахарид

(пренасочване от Монозахариди)

Монозахарид (от гръцки μόνος IPA: ['monos] – единичен, и sacchar – захар) е органично съединение, една от основните групи на въглехидратите. Основен енергиен източник на енергия за клетката. Участва в изграждането на РНК и ДНК. Служат като мономери (градивна единица) за синтез на полизахаридите.

Най-разпространените монозахариди са хексозите – глюкоза и фруктоза (източници на енергия в клетката) и пентозите – рибоза и дезоксирибоза (структурни съставки на нуклеиновите киселини). Енергиен резерв на клетката са още дизахаридите лактоза и малтоза.

Повечето монозахариди имат общата формула Cx(H2O)y, където х е най-малко 3 (изключение е например дезоксирибозата). В зависимост от вида на карбонилната им функционална група те се делят на две големи групи: алдози с алдехидна група (-CHO) и кетози с кето-група (=CO).

Алдози
Алдотриоза glyceraldehyde
глицералдехид
Алдотетроза erythrose
еритроза
threose
треоза
Алдопентози D-ribose‎
рибоза
D-arabinose
арабиноза
D-xylose
ксилоза
D-lyxose
ликсоза
Алдохексози D-allose
алоза
D-altrose
алтроза
D-glucose
глюкоза
D-mannose
маноза
gulose
гулоза
idose
идоза
galactose
галактоза
D=talose
талоза
Кетози
Кетотриоза dihydroxyacetone
дихидроксиацетон
Кетотетрози D-erythrulose
еритрулоза
Кетопентози D-ribulose
рибулоза
D-xylulose
ксилулоза
Кетохексози D-psicose
псикоза
D-fructose
фруктоза
D-sorbose
сорбоза
D-tagatose
тагатоза
Захарни киселини
Алдонова киселина Glyceric acid.png
Глицеринова киселина
Xylonic acid.png
Ксилонова киселина
D-Gluconsäure Fischer.svg
Глюконова киселина
L-Ascorbic acid.svg
Аскорбинова киселина
Улозонова киселина Beta Neuraminic acid.svg
Неураминова киселина
3-Deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid linear.png
Кетодезоксиоктулозонова киселина
Уронова киселина Beta D-Glucuronic acid.svg
Глюкуронова киселина
D-Galacturonsäure Fischer.svg
Галактуронова киселина
Haworth L-iduronic acid.svg
Идуронова киселина
Алдарова киселина Tartaric acid.svg
Тартарова киселина
Structure of Mucic acid.svg
Галактарова киселина
Glucaric acid structure.svg
Глюкарова киселина
Други
D-deoxyribose
дезоксирибоза
D-apiose
апиоза