Ненапрегната отворена гласна

При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.

Ненапрегната отворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика в междинно положение между отворени и полуотворени гласни.

Двата основни ненапрегнати затворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]

Бележки редактиране