Ненапрегната предна гласна

При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.

Ненапрегнатите предни гласни са група гласни звукове, заемащи междинно положение между предните и средните гласни. Никой от известните езици не разграничава предни от ненапрегнати предни гласни само въз основа на тяхната задпоставеност.

Двата основни ненапрегнати предни гласни звукове, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука са:[1]

Бележки редактиране