Световен доклад за щастието

Световен доклад за щастието (на английски: World Happiness Report) е ежегоден доклад, публикуван от подразделение на ООН за намиране на решения за стабилно развитие (Мрежа на ООН за решения за устойчиво развитие). Той съдържа статии и класиране на националното щастие въз основа на оценките на респондентите за собствения им живот. От анкетираните се иска да помислят за степента на тяхната удовлетвореност, като най-добрият възможен живот за тях е 10, а най-лошият възможен живот е 0. Те са помолени да оценят собствения си текущ живот по скалата от 0 до 10. Класацията е от национално представителни извадки.[1], които докладът свързва също и с различни жизнени фактори. [2]

Към март 2019 г. Финландия се класира за втора поредна година като най-щастливата страна в света. [3][4][5]

Карта, показваща щастието на страните по техния резултат според „2018 World Happiness Report“[6].


ИсторияРедактиране

През юли 2011 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, в която призовава страните, които са членки на ООН, да оценят щастието на своите хора и да го използват като ориентир в държавната политика. След това на 2 април 2012 г. се провежда първото заседание на високо равнище на ООН, озаглавено „Щастие и благополучие: определяне на нова икономическа парадигма“, председателствана от министър-председателя Джигме Тинлей от Бутан, първата и единствената страна в света, която официално е приела като основен показател за развитие брутно национално щастие вместо брутен вътрешен продукт. [7].

Първият световен доклад за щастието е публикуван на 1 април 2012 г. като основополагащ текст за срещата. Той привлича международното внимание като първото глобално изследване на щастието в света. [8]. Докладът очертава принципите на световното щастие, причините за щастието и бедността, както и последствията, които са описани в тематичните изследвания. През септември 2013 г. във втория световен доклад за щастието се предлага първият международен преглед и от този момент нататък докладът се публикува всяка година. [9]. Докладът използва данни от проучвания от института Галъп. Докладите са достъпни за разглеждане на уебсайта на World Happiness Report.

Теми на годишния докладРедактиране

Световните доклади за щастието бяха издадени през 2012, 2013, 2015, 2016 (актуализация), 2017 и 2018 г. В допълнение към класирането на държавите и нивата на благополучие, всеки доклад има автори, допринасящи най-вече за дадена тема. Данните, използвани за класиране на страните във всеки доклад, са изготвени от световната анкета на Галъп [10], както и от други източници, като Световното проучване на ценностите, в някои от докладите. Световната анкета на Галъп [11] измерва с основни въпроси 14 области:

 1. бизнес и икономика,
 2. ангажираност на гражданите,
 3. комуникации и технологии,
 4. разнообразие (социални въпроси),
 5. образование и семейства,
 6. емоции (благополучие),
 7. околна среда и енергия,
 8. храна и подслон,
 9. управление и политика,
 10. право и ред (безопасност),
 11. здраве,
 12. религия и етика,
 13. транспорт
 14. работа.

Анализът на промените в щастието от 2008 – 2015 г. показва най-голям напредък за държавата Того, която се изкачва със 17 места в общото класиране от 2015 г. Най-големият губещ е Венецуела с 2,2 пункта. Пет от седемте глави на доклада се занимават главно с миграцията, както е обобщено в глава 1. Докладът изследва щастливостта на тези мигранти и техните приемни общности, както и на тези в провинцията или в страната на произход както за местните, така и за международните мигранти. Резултатите са като цяло положителни. Може би най-поразителният извод от целия доклад е, че класирането на страните според щастието на имигрантското им население е почти същото, както за останалата част от населението. Класацията на щастливите имигранти се основава на пълния обхват на данните на Галъп от 2005 до 2017 г., достатъчни, за да има 117 страни с повече от 100 респондента имигранти. Десетте най-щастливи страни в общото класиране също съставляват десет от първите единадесет места в класацията на имигрантското щастие. Финландия е на върха на двете ранглисти в този доклад с най-щастливите имигранти и най-щастливото население като цяло. Докато сближаването с местните нива на щастие е доста бързо, то не е пълно, тъй като има ефект на отпечатък, основан на щастието във всяка страна на произход. Този ефект варира от 10 % до 25 %. Този ефект на отпечатъка обяснява защо щастливостта на имигрантите е по-малка от тази на местните жители в най-щастливите страни, като същевременно е по-голяма в най-малко щастливите страни.

Рейтинг на странитеРедактиране

Използвани са шест фактора за оценка на националното щастие: БВП на глава от населението, социална подкрепа, продължителност на живота, свобода на гражданите самостоятелно да вземат жизненоважни решения, щедрост и отношение към корупцията. Всеки фактор се оценява по 10-степенна скала. Всяка страна също се сравнява с хипотетична страна, наречена „Антиутопия“. Антиутопията представлява най-ниските национални средни стойности за всяка ключова променлива и заедно с остатъчната грешка се използва като еталон за регресия.

2015Редактиране

1. Швейцария
2. Исландия
3. Дания
...
134. България [12]

2016Редактиране

1. Дания
2. Швейцария
3. Исландия
4. Норвегия
5. Финландия
6. Канада
7. Холандия
8. Нова Зеландия
9. Австралия и
10. Швеция
...
13. САЩ
...
23. Великобритания...
...
32. Франция
...
50. Италия
...
129. България [12],[13]

2017Редактиране

Рейтинг на страните съгласно източника „Световен доклад за щастието 2017“ [14],[15]
Страна Обща
оценка
БВП
на човек
Социал.
под-
дръжка
Про-
дължит.
на живота
Свобода
на
избора
Щед-
рост
Оценка
на
коруп-
цията
Анти-
утопия
1   Норвегия 7.537 1.616 1.534 0.797 0.635 0.362 0.316 2.277
2   Дания 7.522 1.482 1.551 0.793 0.626 0.355 0.401 2.314
3   Исландия 7.504 1.481 1.611 0.834 0.627 0.476 0.154 2.323
4   Швейцария 7.494 1.565 1.517 0.858 0.620 0.291 0.367 2.277
5   Финландия 7.469 1.444 1.540 0.809 0.618 0.245 0.383 2.430
6   Нидерландия 7.377 1.504 1.429 0.811 0.585 0.470 0.283 2.295
7   Канада 7.316 1.479 1.481 0.835 0.611 0.436 0.287 2.187
8   Нова Зеландия 7.314 1.406 1.548 0.817 0.614 0.500 0.383 2.046
9   Австралия 7.284 1.484 1.510 0.844 0.602 0.478 0.301 2.065
10   Швеция 7.284 1.494 1.478 0.831 0.613 0.385 0.384 2.098
11   Израел 7.213 1.375 1.376 0.838 0.406 0.330 0.085 2.802
12   Коста Рика 7.079 1.110 1.416 0.760 0.580 0.215 0.100 2.899
13   Австрия 7.006 1.487 1.460 0.815 0.568 0.316 0.221 2.139
14   САЩ 6.993 1.546 1.420 0.774 0.506 0.393 0.136 2.218
15   Ирландия 6.977 1.536 1.558 0.810 0.573 0.428 0.298 1.774
16   Германия 6.951 1.488 1.473 0.799 0.563 0.336 0.277 2.016
17   Белгия 6.891 1.464 1.462 0.818 0.540 0.232 0.251 2.124
18   Люксембург 6.863 1.742 1.458 0.845 0.597 0.283 0.319 1.620
19   Великобритания 6.714 1.442 1.496 0.805 0.508 0.493 0.265 1.704
20   Чили 6.652 1.253 1.284 0.819 0.377 0.327 0.082 2.510
21   Обединени арабски емирства 6.648 1.626 1.266 0.727 0.608 0.361 0.324 1.735
22   Бразилия 6.635 1.107 1.431 0.617 0.437 0.162 0.111 2.769
23   Чехия 6.609 1.353 1.434 0.754 0.491 0.088 0.037 2.452
24   Аржентина 6.599 1.185 1.440 0.695 0.495 0.109 0.060 2.614
25   Мексико 6.578 1.153 1.211 0.710 0.413 0.121 0.133 2.837
26   Сингапур 6.572 1.692 1.354 0.949 0.550 0.346 0.464 1.216
27   Малта 6.527 1.343 1.488 0.822 0.589 0.575 0.153 1.557
28   Уругвай 6.454 1.218 1.412 0.719 0.579 0.175 0.178 2.172
29   Гватемала 6.454 0.872 1.256 0.540 0.531 0.283 0.077 2.894
30   Панама 6.452 1.234 1.373 0.706 0.550 0.211 0.071 2.307
31   Франция 6.442 1.431 1.388 0.844 0.470 0.130 0.173 2.006
32   Тайланд 6.424 1.128 1.426 0.647 0.580 0.572 0.032 2.040
33   Тайван 6.422 1.434 1.385 0.794 0.361 0.258 0.064 2.127
34   Испания 6.403 1.384 1.532 0.889 0.409 0.190 0.071 1.928
35   Катар 6.375 1.871 1.274 0.710 0.604 0.330 0.439 1.145
36   Колумбия 6.357 1.071 1.402 0.595 0.477 0.149 0.047 2.616
37   Саудитска Арабия 6.344 1.531 1.287 0.590 0.450 0.148 0.273 2.065
38   Тринидад и Тобаго 6.168 1.361 1.380 0.520 0.519 0.325 0.009 2.053
39   Кувейт 6.105 1.633 1.260 0.632 0.496 0.228 0.215 1.640
40   Словакия 6.098 1.325 1.505 0.713 0.296 0.137 0.024 2.098
41   Бахрейн 6.087 1.488 1.323 0.653 0.537 0.173 0.257 1.656
42   Малайзия 6.084 1.291 1.285 0.619 0.402 0.417 0.066 2.004
43   Никарагуа 6.071 0.737 1.287 0.653 0.448 0.302 0.131 2.514
44   Еквадор 6.008 1.001 1.286 0.686 0.455 0.150 0.140 2.290
45   Салвадор 6.003 0.910 1.182 0.596 0.432 0.078 0.090 2.715
46   Полша 5.973 1.292 1.446 0.699 0.520 0.158 0.059 1.798
47   Узбекистан 5.971 0.786 1.549 0.498 0.658 0.416 0.247 1.817
48   Италия 5.964 1.395 1.445 0.853 0.256 0.173 0.028 1.813
49   Русия 5.963 1.282 1.469 0.547 0.374 0.052 0.033 2.206
50   Белиз 5.956 0.908 1.081 0.450 0.548 0.240 0.097 2.632
51   Япония 5.920 1.417 1.436 0.913 0.506 0.121 0.164 1.363
52   Литва 5.902 1.315 1.474 0.629 0.234 0.010 0.012 2.228
53   Алжир 5.872 1.092 1.146 0.618 0.233 0.069 0.146 2.568
54   Латвия 5.850 1.261 1.405 0.639 0.326 0.153 0.074 1.994
55   Молдова 5.838 0.729 1.252 0.589 0.241 0.209 0.010 2.808
56   Южна Корея 5.838 1.402 1.128 0.900 0.258 0.207 0.063 1.880
57   Румъния 5.825 1.218 1.150 0.685 0.457 0.134 0.004 2.177
58   Боливия 5.823 0.834 1.228 0.474 0.559 0.226 0.060 2.443
59   Туркменистан 5.822 1.131 1.493 0.438 0.418 0.250 0.259 1.833
60   Казахстан 5.819 1.285 1.384 0.606 0.437 0.202 0.119 1.785
61   Северен Кипър 5.810 1.347 1.186 0.835 0.471 0.267 0.155 1.549
62   Словения 5.758 1.341 1.453 0.791 0.573 0.243 0.045 1.313
63   Перу 5.715 1.035 1.219 0.630 0.450 0.127 0.047 2.207
64   Мавриций 5.629 1.189 1.210 0.638 0.491 0.361 0.042 1.698
65   Кипър 5.621 1.356 1.131 0.845 0.355 0.271 0.041 1.621
66   Естония 5.611 1.321 1.477 0.695 0.479 0.099 0.183 1.358
67   Беларус 5.569 1.157 1.445 0.638 0.295 0.155 0.156 1.723
68   Либия 5.525 1.102 1.358 0.520 0.466 0.152 0.093 1.835
69   Турция 5.500 1.198 1.338 0.638 0.301 0.047 0.100 1.879
70   Парагвай 5.493 0.933 1.507 0.579 0.474 0.224 0.091 1.685
71   Хонконг 5.472 1.552 1.263 0.943 0.491 0.374 0.294 0.555
72   Филипини 5.430 0.858 1.254 0.468 0.585 0.194 0.099 1.973
73   Сърбия 5.395 1.069 1.258 0.651 0.209 0.220 0.041 1.947
74   Йордания 5.336 0.991 1.239 0.605 0.418 0.172 0.120 1.791
75   Унгария 5.324 1.286 1.343 0.688 0.176 0.078 0.037 1.716
76   Ямайка 5.311 0.926 1.368 0.641 0.474 0.234 0.055 1.612
77   Хърватия 5.293 1.223 0.968 0.701 0.256 0.248 0.043 1.854
78   Косово 5.279 0.951 1.138 0.541 0.260 0.320 0.057 2.011
79   Китай 5.273 1.081 1.161 0.741 0.473 0.029 0.023 1.765
80   Пакистан 5.269 0.727 0.673 0.402 0.235 0.315 0.124 2.792
81   Индонезия 5.262 0.996 1.274 0.492 0.443 0.612 0.015 1.429
82   Венецуела 5.250 1.128 1.431 0.617 0.154 0.065 0.064 1.789
83   Черна гора 5.237 1.121 1.238 0.667 0.195 0.198 0.088 1.729
84   Мароко 5.235 0.878 0.775 0.598 0.408 0.032 0.088 2.456
85   Азербайджан 5.234 1.154 1.152 0.541 0.398 0.045 0.181 1.762
86   Доминиканска република 5.230 1.079 1.402 0.575 0.553 0.187 0.114 1.319
87   Гърция 5.227 1.289 1.239 0.810 0.096 0.000 0.043 1.749
88   Ливан 5.225 1.075 1.130 0.735 0.289 0.264 0.038 1.695
89   Португалия 5.195 1.315 1.367 0.796 0.498 0.095 0.016 1.108
90   Босна и Херцеговина 5.182 0.982 1.069 0.705 0.204 0.329 0.000 1.892
91   Хондурас 5.181 0.731 1.144 0.583 0.348 0.236 0.073 2.066
92   Северна Македония 5.175 1.065 1.208 0.645 0.326 0.254 0.060 1.617
93   Сомалия 5.151 0.023 0.721 0.114 0.602 0.292 0.282 3.117
94   Виетнам 5.074 0.789 1.277 0.652 0.571 0.235 0.088 1.462
95   Нигерия 5.074 0.784 1.216 0.057 0.395 0.231 0.026 2.365
96   Таджикистан 5.041 0.525 1.271 0.529 0.472 0.249 0.146 1.849
97   Бутан 5.011 0.885 1.340 0.496 0.502 0.474 0.173 1.140
98   Киргизстан 5.004 0.596 1.394 0.553 0.455 0.429 0.039 1.537
99   Непал 4.962 0.480 1.179 0.504 0.440 0.394 0.073 1.891
100   Монголия 4.955 1.027 1.493 0.558 0.394 0.338 0.033 1.111
101   ЮАР 4.829 1.055 1.385 0.187 0.479 0.139 0.073 1.511
102   Тунис 4.805 1.007 0.868 0.613 0.290 0.050 0.087 1.890
103   Палестинска автономия 4.775 0.716 1.156 0.566 0.255 0.114 0.089 1.879
104   Египет 4.735 0.990 0.997 0.520 0.282 0.129 0.114 1.702
105   България 4.714 1.161 1.434 0.708 0.289 0.113 0.011 0.996
106   Сиера Леоне 4.709 0.368 0.984 0.006 0.319 0.293 0.071 2.668
107   Камерун 4.695 0.564 0.946 0.133 0.430 0.236 0.051 2.334
108   Иран 4.692 1.157 0.712 0.639 0.249 0.387 0.049 1.499
109   Албания 4.644 0.996 0.804 0.731 0.381 0.201 0.040 1.490
110   Бангладеш 4.608 0.587 0.735 0.533 0.478 0.172 0.124 1.979
111   Намибия 4.574 0.964 1.098 0.339 0.520 0.077 0.093 1.482
112   Кения 4.553 0.560 1.068 0.310 0.453 0.445 0.065 1.652
113   Мозамбик 4.550 0.234 0.871 0.107 0.481 0.322 0.179 2.356
114   Мианмар 4.545 0.367 1.123 0.398 0.514 0.838 0.189 1.115
115   Сенегал 4.535 0.479 1.180 0.409 0.378 0.183 0.115 1.790
116   Замбия 4.514 0.636 1.003 0.258 0.462 0.250 0.078 1.827
117   Ирак 4.497 1.103 0.979 0.501 0.289 0.200 0.107 1.319
118   Габон 4.465 1.198 1.156 0.357 0.312 0.044 0.076 1.323
119   Етиопия 4.460 0.339 0.865 0.353 0.409 0.313 0.165 2.016
120   Шри Ланка 4.440 1.010 1.260 0.625 0.561 0.491 0.074 0.419
121   Армения 4.376 0.901 1.007 0.638 0.198 0.083 0.027 1.521
122   Индия 4.315 0.792 0.754 0.455 0.470 0.232 0.092 1.519
123   Мавритания 4.292 0.648 1.272 0.285 0.096 0.202 0.137 1.652
124   Република Конго 4.291 0.809 0.832 0.290 0.435 0.121 0.080 1.724
125   Грузия 4.286 0.951 0.571 0.650 0.309 0.054 0.252 1.500
126   Демократична република Конго 4.280 0.092 1.229 0.191 0.236 0.246 0.060 2.225
127   Мали 4.190 0.476 1.281 0.169 0.307 0.183 0.105 1.668
128   Кот д'Ивоар 4.180 0.603 0.905 0.049 0.448 0.201 0.130 1.845
129   Камбоджа 4.168 0.602 1.006 0.430 0.633 0.386 0.068 1.043
130   Судан 4.139 0.660 1.214 0.291 0.015 0.182 0.090 1.687
131   Гана 4.120 0.667 0.874 0.296 0.423 0.257 0.025 1.578
132   Украйна 4.096 0.895 1.395 0.576 0.123 0.270 0.023 0.814
133   Уганда 4.081 0.381 1.130 0.218 0.443 0.326 0.057 1.526
134   Буркина Фасо 4.032 0.350 1.043 0.216 0.324 0.251 0.120 1.727
135   Нигер 4.028 0.162 0.993 0.269 0.364 0.229 0.139 1.874
136   Малави 3.970 0.233 0.513 0.315 0.467 0.287 0.073 2.082
137   Чад 3.936 0.438 0.954 0.041 0.162 0.216 0.054 2.071
138   Зимбабве 3.875 0.376 1.083 0.197 0.336 0.189 0.095 1.598
139   Лесото 3.808 0.521 1.190 0.000 0.391 0.157 0.119 1.430
140   Ангола 3.795 0.858 1.104 0.050 0.000 0.098 0.070 1.614
141   Афганистан 3.794 0.401 0.582 0.181 0.106 0.312 0.061 2.151
142   Ботсвана 3.766 1.122 1.222 0.342 0.505 0.099 0.099 0.378
143   Бенин 3.657 0.431 0.435 0.210 0.426 0.208 0.061 1.886
144   Мадагаскар 3.644 0.306 0.913 0.375 0.189 0.209 0.067 1.585
145   Хаити 3.603 0.369 0.640 0.277 0.030 0.489 0.100 1.697
146   Йемен 3.593 0.592 0.935 0.310 0.249 0.104 0.057 1.346
147   Южен Судан 3.591 0.397 0.601 0.163 0.147 0.286 0.117 1.880
148   Либерия 3.533 0.119 0.872 0.230 0.333 0.267 0.039 1.673
149   Гвинея 3.507 0.245 0.791 0.194 0.349 0.265 0.111 1.552
150   Того 3.495 0.305 0.432 0.247 0.380 0.197 0.096 1.837
151   Руанда 3.471 0.369 0.946 0.326 0.582 0.253 0.455 0.540
152   Сирия 3.462 0.777 0.396 0.501 0.082 0.494 0.151 1.062
153   Танзания 3.349 0.511 1.042 0.365 0.390 0.354 0.066 0.621
154   Бурунди 2.905 0.092 0.630 0.152 0.060 0.204 0.084 1.683
155   Централноафриканска република 2.693 0.000 0.000 0.019 0.271 0.281 0.057 2.066


2018Редактиране

Рейтинг на страните съгласно източника „Световен доклад за щастието 2018“ [16]
Страна Обща
оценка
БВП
на човек
Социал.
под-
дръжка
Про-
дължит.
на живота
Свобода
на
избора
Щед-
рост
Оценка на
коруп-
цията
1   Финландия 7.632 1.305 1.592 0.874 0.681 0.192 0.393
2   Норвегия 7.594 1.456 1.582 0.861 0.686 0.286 0.340
3   Дания 7.555 1.351 1.590 0.868 0.683 0.284 0.408
4   Исландия 7.495 1.343 1.644 0.914 0.677 0.353 0.138
5   Швейцария 7.487 1.420 1.549 0.927 0.660 0.256 0.357
6   Нидерландия 7.441 1.361 1.488 0.878 0.638 0.333 0.295
7   Канада 7.328 1.330 1.532 0.896 0.653 0.321 0.291
8   Нова Зеландия 7.324 1.268 1.601 0.876 0.669 0.365 0.389
9   Швеция 7.314 1.355 1.501 0.913 0.659 0.285 0.383
10   Австралия 7.272 1.340 1.573 0.910 0.647 0.361 0.302
11   Израел 7.190 1.244 1.433 0.888 0.464 0.262 0.082
12   Австрия 7.139 1.341 1.504 0.891 0.617 0.242 0.224
13   Коста Рика 7.072 1.010 1.459 0.817 0.632 0.143 0.101
14   Ирландия 6.977 1.448 1.583 0.876 0.614 0.307 0.306
15   Германия 6.965 1.340 1.474 0.861 0.586 0.273 0.280
16   Белгия 6.927 1.324 1.483 0.894 0.583 0.188 0.240
17   Люксембург 6.910 1.576 1.520 0.896 0.632 0.196 0.321
18   САЩ 6.886 1.398 1.471 0.819 0.547 0.291 0.133
19   Великобритания 6.814 1.301 1.559 0.883 0.533 0.354 0.272
20   Обединени арабски емирства 6.774 2.096 0.776 0.670 0.284 0.186 N/A
21   Чехия 6.711 1.233 1.489 0.854 0.543 0.064 0.034
22   Малта 6.627 1.270 1.525 0.884 0.645 0.376 0.142
23   Франция 6.489 1.293 1.466 0.908 0.520 0.098 0.176
24   Мексико 6.488 1.038 1.252 0.761 0.479 0.069 0.095
25   Чили 6.476 1.131 1.331 0.808 0.431 0.197 0.061
26   Тайван 6.441 1.365 1.436 0.857 0.418 0.151 0.078
27   Панама 6.430 1.112 1.438 0.759 0.597 0.125 0.063
28   Бразилия 6.419 0.986 1.474 0.675 0.493 0.110 0.088
29   Аржентина 6.388 1.073 1.468 0.744 0.570 0.062 0.054
30   Гватемала 6.382 0.781 1.268 0.608 0.604 0.179 0.071
31   Уругвай 6.379 1.093 1.459 0.771 0.625 0.130 0.155
32   Катар 6.374 1.649 1.303 0.748 0.654 0.256 0.171
33   Саудитска Арабия 6.371 1.379 1.331 0.633 0.509 0.098 0.127
34   Сингапур 6.343 1.529 1.451 1.008 0.631 0.261 0.457
35   Малайзия 6.322 1.161 1.258 0.669 0.356 0.311 0.059
36   Испания 6.310 1.251 1.538 0.965 0.449 0.142 0.074
37   Колумбия 6.260 0.960 1.439 0.635 0.531 0.099 0.039
38   Тринидад и Тобаго 6.192 1.223 1.492 0.564 0.575 0.171 0.019
39   Словакия 6.173 1.210 1.537 0.776 0.354 0.118 0.014
40   Салвадор 6.167 0.806 1.231 0.639 0.461 0.065 0.082
41   Никарагуа 6.141 0.668 1.319 0.700 0.527 0.208 0.128
42   Полша 6.123 1.176 1.448 0.781 0.546 0.108 0.064
43   Бахрейн 6.105 1.338 1.366 0.698 0.594 0.243 0.123
44   Узбекистан 6.096 0.719 1.584 0.605 0.724 0.328 0.259
45   Кувейт 6.083 1.474 1.301 0.675 0.554 0.167 0.106
46   Тайланд 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
47   Италия 6.000 1.264 1.501 0.946 0.281 0.137 0.028
48   Еквадор 5.973 0.889 1.330 0.736 0.556 0.114 0.120
49   Белиз 5.956 0.807 1.101 0.474 0.593 0.183 0.089
50   Литва 5.952 1.197 1.527 0.716 0.350 0.026 0.006
51   Салвадор 5.948 1.219 1.506 0.856 0.633 0.160 0.051
52   Румъния 5.945 1.116 1.219 0.726 0.528 0.088 0.001
53   Латвия 5.933 1.148 1.454 0.671 0.363 0.092 0.066
54   Япония 5.915 1.294 1.462 0.988 0.553 0.079 0.150
55   Мавриций 5.891 1.090 1.387 0.684 0.584 0.245 0.050
56   Ямайка 5.890 0.819 1.493 0.693 0.575 0.096 0.031
57   Южна Корея 5.875 1.266 1.204 0.955 0.244 0.175 0.051
58   Северен Кипър 5.835 1.229 1.211 0.909 0.495 0.179 0.154
59   Русия 5.810 1.151 1.479 0.599 0.399 0.065 0.025
60   Казахстан 5.790 1.143 1.516 0.631 0.454 0.148 0.121
61   Кипър 5.762 1.229 1.191 0.909 0.423 0.202 0.035
62   Боливия 5.752 0.751 1.223 0.508 0.606 0.141 0.054
63   Естония 5.739 1.200 1.532 0.737 0.553 0.086 0.174
64   Парагвай 5.681 0.835 1.522 0.615 0.541 0.162 0.074
65   Перу 5.663 0.934 1.249 0.674 0.530 0.092 0.034
66   Косово 5.662 0.855 1.230 0.578 0.448 0.274 0.023
67   Молдова 5.640 0.657 1.301 0.620 0.232 0.171 0.000
68   Туркменистан 5.636 1.016 1.533 0.517 0.417 0.199 0.037
69   Унгария 5.620 1.171 1.401 0.732 0.259 0.061 0.022
70   Либия 5.566 0.985 1.350 0.553 0.496 0.116 0.148
71   Филипини 5.524 0.775 1.312 0.513 0.643 0.120 0.105
72   Хондурас 5.504 0.620 1.205 0.622 0.459 0.197 0.074
73   Беларус 5.483 1.039 1.498 0.700 0.307 0.101 0.154
74   Турция 5.483 1.148 1.380 0.686 0.324 0.106 0.109
75   Пакистан 5.472 0.652 0.810 0.424 0.334 0.216 0.113
76   Хонконг 5.430 1.405 1.290 1.030 0.524 0.246 0.291
77   Португалия 5.410 1.188 1.429 0.884 0.562 0.055 0.017
78   Сърбия 5.398 0.975 1.369 0.685 0.288 0.134 0.043
79   Гърция 5.358 1.154 1.202 0.879 0.131 0.000 0.044
80   Таджикистан 5.358 0.474 1.179 0.598 0.503 0.214 0.136
81   Монголия 5.347 1.017 1.279 0.729 0.259 0.111 0.081
82   Хърватия 5.321 1.115 1.161 0.737 0.380 0.120 0.039
83   Доминиканска република 5.302 0.982 1.441 0.614 0.578 0.120 0.106
84   Алжир 5.295 0.979 1.154 0.687 0.077 0.055 0.135
85   Мароко 5.254 0.779 0.797 0.669 0.460 0.026 0.074
86   Китай 5.246 0.989 1.142 0.799 0.597 0.029 0.103
87   Азербайджан 5.201 1.024 1.161 0.603 0.430 0.031 0.176
88   Ливан 5.199 0.965 1.166 0.785 0.292 0.187 0.034
89   Северна Македония 5.185 0.959 1.239 0.691 0.394 0.173 0.052
90   Йордания 5.161 0.822 1.265 0.645 0.468 0.130 0.134
91   Нигерия 5.155 0.689 1.172 0.048 0.462 0.201 0.032
92   Киргизстан 5.131 0.530 1.416 0.594 0.540 0.281 0.035
93   Босна и Херцеговина 5.129 0.915 1.078 0.758 0.280 0.216 0.000
94   Монголия 5.125 0.914 1.517 0.575 0.395 0.253 0.032
95   Виетнам 5.103 0.715 1.365 0.702 0.618 0.177 0.079
96   Индонезия 5.093 0.899 1.215 0.522 0.538 0.484 0.018
97   Бутан 5.082 0.796 1.335 0.527 0.541 0.364 0.171
98   Сомалия 4.982 0.000 0.712 0.115 0.674 0.238 0.282
99   Камерун 4.975 0.535 0.891 0.182 0.454 0.183 0.043
100   България 4.933 1.054 1.515 0.712 0.359 0.064 0.009
101   Непал 4.880 0.425 1.228 0.539 0.526 0.302 0.078
102   Венецуела 4.806 0.996 1.469 0.657 0.133 0.056 0.052
103   Габон 4.758 1.036 1.164 0.404 0.356 0.032 0.052
104   Палестинска автономия 4.743 0.642 1.217 0.602 0.266 0.086 0.076
105   ЮАР 4.724 0.940 1.410 0.330 0.516 0.103 0.056
106   Иран 4.707 1.059 0.771 0.691 0.459 0.282 0.129
107   Кот д'Ивоар 4.671 0.541 0.872 0.080 0.467 0.146 0.103
108   Гана 4.657 0.592 0.896 0.337 0.499 0.212 0.029
109   Сенегал 4.631 0.429 1.117 0.433 0.406 0.138 0.082
110   Лаос 4.623 0.720 1.034 0.441 0.626 0.230 0.174
111   Тунис 4.592 0.900 0.906 0.690 0.271 0.040 0.063
112   Албания 4.586 0.916 0.817 0.790 0.419 0.149 0.032
113   Сиера Леоне 4.571 0.256 0.813 0.000 0.355 0.238 0.053
114   Република Конго 4.559 0.682 0.811 0.343 0.514 0.091 0.077
115   Бангладеш 4.500 0.532 0.850 0.579 0.580 0.153 0.144
116   Шри Ланка 4.471 0.918 1.314 0.672 0.585 0.307 0.050
117   Ирак 4.456 1.010 0.971 0.536 0.304 0.148 0.095
118   Мали 4.447 0.370 1.233 0.152 0.367 0.139 0.056
119   Намибия 4.441 0.874 1.281 0.365 0.519 0.051 0.064
120   Камбоджа 4.433 0.549 1.088 0.457 0.696 0.256 0.065
121   Буркина Фасо 4.424 0.314 1.097 0.254 0.312 0.175 0.128
122   Египет 4.419 0.885 1.025 0.553 0.312 0.092 0.107
123   Мозамбик 4.417 0.198 0.902 0.173 0.531 0.206 0.158
124   Кения 4.410 0.493 1.048 0.454 0.504 0.352 0.055
125   Замбия 4.377 0.562 1.047 0.295 0.503 0.221 0.082
126   Мавритания 4.356 0.557 1.245 0.292 0.129 0.134 0.093
127   Етиопия 4.350 0.308 0.950 0.391 0.452 0.220 0.146
128   Грузия 4.340 0.853 0.592 0.643 0.375 0.038 0.215
129   Армения 4.321 0.816 0.990 0.666 0.260 0.077 0.028
130   Мианмар 4.308 0.682 1.174 0.429 0.580 0.598 0.178
131   Чад 4.301 0.358 0.907 0.053 0.189 0.181 0.060
132   Демократична Република Конго 4.245 0.069 1.136 0.204 0.312 0.197 0.052
133   Индия 4.190 0.721 0.747 0.485 0.539 0.172 0.093
134   Нигер 4.166 0.131 0.867 0.221 0.390 0.175 0.099
135   Уганда 4.161 0.322 1.090 0.237 0.450 0.259 0.061
136   Бенин 4.141 0.378 0.372 0.240 0.440 0.163 0.067
137   Судан 4.139 0.605 1.240 0.312 0.016 0.134 0.082
138   Украйна 4.103 0.793 1.413 0.609 0.163 0.187 0.011
139   Того 3.999 0.259 0.474 0.253 0.434 0.158 0.101
140   Гвинея 3.964 0.344 0.792 0.211 0.394 0.185 0.094
141   Лесото 3.808 0.472 1.215 0.079 0.423 0.116 0.112
142   Ангола 3.795 0.730 1.125 0.269 0.000 0.079 0.061
143   Мадагаскар 3.774 0.262 0.908 0.402 0.221 0.155 0.049
144   Зимбабве 3.692 0.357 1.094 0.248 0.406 0.132 0.099
145   Афганистан 3.632 0.332 0.537 0.255 0.085 0.191 0.036
146   Ботсвана 3.590 1.017 1.174 0.417 0.557 0.042 0.092
147   Малави 3.587 0.186 0.541 0.306 0.531 0.210 0.080
148   Хаити 3.582 0.315 0.714 0.289 0.025 0.392 0.104
149   Либерия 3.495 0.076 0.858 0.267 0.419 0.206 0.030
150   Сирия 3.462 0.689 0.382 0.539 0.088 0.376 0.144
151   Руанда 3.408 0.332 0.896 0.400 0.636 0.200 0.444
152   Йемен 3.355 0.442 1.073 0.343 0.244 0.083 0.064
153   Танзания 3.303 0.455 0.991 0.381 0.481 0.270 0.097
154   Южен Судан 3.254 0.337 0.608 0.177 0.112 0.224 0.106
155   Централноафриканска република 3.083 0.024 0.000 0.010 0.305 0.218 0.038
156   Бурунди 2.905 0.091 0.627 0.145 0.065 0.149 0.076

2019Редактиране

1. Финландия

2. Дания
3. Норвегия
4. Исландия
5. Нидерландия
6. Швейцария
7. Швеция
8. Нова Зеландия
9. Канада
10. Австрия
11. Австралия
12. Коста Рика
13. Израел
14. Люксембург
15. Великобритания
16. Ирландия
17. Германия
18. Белгия
19. САЩ
20. Чехия
21. ОАЕ
22. Малта
23. Мексико
24. Франция
25. Тайван
26. Чили
27. Гватемала
28. Саудитска Арабия
29. Катар
30. Испания
31. Панама
32. Бразилия
33. Уругвай
34. Сингапур
35. Салвадор
36. Италия
37. Бахрейн
38. Словакия
39. Тринидад и Тобаго
40. Полша
41. Узбекистан
42. Литва
43. Колумбия
44. Словения
45. Никарагуа
46. Косово
47. Аржентина
48. Румъния
49. Кипър
50. Еквадор
51. Кувейт
52. Тайланд
53. Латвия
54. Южна Корея
55. Естония
56. Ямайка
57. Мавриций
58. Япония
...
62. Унгария
...
66. Португалия
67. Пакистан
68. Русия
69. Португалия
70. Сърбия
71. Молдова
72. Либия
73. Черна гора
74. Таджикистан
75. Хърватия
76. Хонконг
77. Доминиканска република
78. Босна и Херцеговина
79. Турция
80. Малайзия
81. Беларус
82. Гърция
83. Монголия
84. Македония
...
93. Китай
94. Виетнам
95. Бутан
96. Камерун
97. България
98. Гана
99. Кот д'Ивоар
100. Непал
...
107. Албания
108. Венецуела
...
133. Украйна
...
137. Египет
...
140. Индия
...
149. Сирия
...
154. Афганистан
155. Централноафриканска република
156. Южен Судан [17],

[18]

ИзточнициРедактиране

 1. www.worldhappiness.report
 2. World Happiness Report homepage. //
 3. Astor, Maggie. Want to Be Happy? Try Moving to Finland. // The New York Times. March 14, 2018. Посетен на March 14, 2018.
 4. Pullella, Philip. Finland Is World's Happiest Country, U.S. Discontent Grows: U.N. Report. // U.S. News & World Report. March 14, 2018. Посетен на March 14, 2018.
 5. World's happiest countries 2019: Finland comes top ahead of Nordic neighbours. // 20 March 2019. Посетен на 6 April 2019.
 6. 2018 World Happiness Report
 7. The Centre for Bhutan Studies. // GNH Surve, 2010. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 8. Helliwell, John; Layard, Richard; Jeffrey. World Happiness Report. // Columbia University Earth Institute, 02.04.2012. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 9. Lee, Kyu. Sustainable Development Solutions Network | World Happiness Report 2013. // unsdsn.org, 09.09.2013. Посетен на 24.05.2019. (на английски) Архив на оригинала от 2015-11-27 в Wayback Machine.
 10. Methodology – How Does the Gallup World Poll Work?. //
 11. World Poll Questions – Gallup. //
 12. а б Дания е най-щастливата държава в света, ние сме 129-и,
 13. Пътеводител за 10-те най-щастливи държави в света
 14. World Happiness Report 2017. // World Happiness, 20.03.2017. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 15. World Happiness Report 2017 (pdf). // World Happiness, 20.03.2017. Посетен на 24.05.2019. (на английски)
 16. World Happiness Report – 2018, United Nations, 2018.
 17. digg.com
 18. Финландия пак е най-щастливата страна в света, News, 20.03.2019.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране