При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.