Икономика на България

Икономиката или стопанството на България е силно отворена пазарна икономика, на 70-то място в света през 2011 г. според външни оценки. [28] Тя е сравнително индустриализирана, със средно развит частен сектор и запазени малък брой стратегически държавни предприятия. По равнище на икономическо развитие България днес е попаднала в групата на развиващите се страни[29] след Сирия и преди Тунис[30].

Икономика на България
BusinessParkSofia view3.jpg
Бизнес Парк София
Ранг
Валута Български лев (BGN)
Фискална година Календарна година (1 януари – 31 декември)
Търговски организации ЕС, СТО, ОССЕ и ОЧИС
Статистика
БВП
 • Повишение $65,197 милиарда (номинално, 2018)[1]
 • Повишение $162,186 милиарда (ППС, 2018)[1]
Ръст на БВП
 • 3,5% (2017) 3,1% (2018)
 • 3,6% (2019) 3,0% (2020)[2]
БВП на глава от населението
 • Повишение $9,314 (номинален, 2018)[1]
 • Повишение $23,169 (ППС, 2018)[1]
БВП по сектор
 • земеделие: 4,3%
 • индустрия: 28%
 • услуги: 67,4%
 • (2017)[3]
Инфлация (Индекс
на потребителските цени
)
 • 2,545% (2019)[1]
 • 2,631% (2018)[1]
 • 1,188% (2017)[1]
Население
под прага на бедността
 • Понижение 22,0% в бедност (2017)[4]
 • Понижение 32,8% в риск от бедност или социално изключване (2018)[5][6]
 • Понижение 8,7% с по-малко от $5,50/ден (2014)[7]
Коефициент на Джини Понижение 39,6 среден (2018, Евростат)[8]
Индекс на човешкото развитие
Работна сила
 • Понижение 3,283,797 (2019)[10]
 • Повишение Заетост: 72,4% (2018)
 • (цел: 76%)[11]
Работна сила
според професията
 • земеделие: 6,8%
 • индустрия: 26,6%
 • услуги: 66,6%
 • (2016)[12]
Безработица Green Arrow Down.svg 3,7% (ноември 2019)[13]
Средна брутна заплата Повишение BGN 1060/ €542/ $617 (2017, НСИ)[14]
Средна нетна заплата 591 BGN (март 2012)[15]
400 долара (март 2012) [15]
Основни индустрии Електричество, газ и вода; храна, напитки и тютюневи изделия; машини и оборудване, метали, химически пордукти, кокс, рафиниран петрол
Индекс за леснота
за правене на бизнес
59-то място [16]
Външна търговия
Износ Повишение $29,08 милиарда (2017)[17]
Износни стоки облекла, обувки, желязо и стомана, машини и оборудване, горива
Партньори за износ
Внос Повишение $31,43 милиарда (2017) [19]
Вносни стоки машини и оборудване, метали и руди, химикали и пластмаси, горива, минерали и сурови материали
Основни партньори за внос
Преки чужди инвестиции
 • Повишение $46,92 милиарда (кумулативно към 31 декември 2017)[21]
 • Повишение В чужбина: $5,868 милиарда (31 декември 2017)[22]
Външен дълг Red Arrow Up.svg $42,06 милиарда (31 декември 2017)[23]
Публични финанси
Държавен дълг Понижение 23,9% от БВП (2017)[24]
Бюджетен дефицит +1,8% (от БВП) (2017)[3]
Приходи 20,35 милиарда (2017)[25]
Разходи 19,35 милиарда (2017)[25]
Икономическа помощ 475 милиона долара (2004 – 06)
Кредитен рейтинг
Валутни и златни резерви Повишение $28,38 милиарда (31 декември 2017)[27]
Страница в CIA The World Factbook

Ползва собствена валута, емитирана от БНБ – българския лев. Българският лев е свободно конвертируема валута и от 1997 г. е свързан с германската марка в съотношение 1:1, а от въвеждането на еврото като единна валута 1 лев се разменя за 0,511 евро (1 евро е 1,95 лв.). Членството на България в ЕС я прави част от най-големия единен пазар в света. Стремежите на страната са да получи членство в Еврозоната и Шенген, но дълговата криза (2010) и тази с мигрантите (2015) засега отлагат тези цели.

Страната е на 40-то място от 152 страни в световната класация „Икономическа свобода по света: годишен доклад 2014“, изготвен от канадския институт „Фрейзър“.[31] По БВП на глава от населението е 92 от 228 и на 160 по ръст на БВП в света за 2011 г.

Съдържание

ИсторияРедактиране

Стопанството на българите в състава на Османската империяРедактиране

В началото на 20 век и преди 1944Редактиране

Икономиката на България след Освобождението като цяло е в период на подем, това особено силно се усеща в началото на 20 век и най-вече през 20-те, по време на 30-те за българската икономика се говори като за военна икономика и обвързана в германската, като в началото на 40-те, когато Германия започва да губи Втората световна война това дава отражение на българската икономика, която претърпява спад. Като цяло периодът е маркиран от силна индустриализация (през османското владичество България няма индустрия, а само селско стопанство и занаятчийство, както и донякъде търговия) [32][33][34].

Постепенно унищожаване на частната собственост (1944 – 1949)Редактиране

Социалистическа планова икономика (1949 – 1989)Редактиране

Икономиката в България след 1944 не много плавно, но често принудително, с помощта на партизански отряди, милиция и т.н. преминава от частна инициатива към планово стопанство. Това продължава до края на 40-те. Въпреки неособено спокойния преход икономиката като цяло отбелязва подем със значително подобряване на инфраструктурата, курорти, създаването на технологична индустрия и т.н.

Плановете се изготвят за периоди от 5 години, т.нар. петилетни планове, които се одобряват от конгрес на БКП (например на десетия конгрес се приемат директивите за развитието на стопанството през Шестата петилетка (1971 – 1975). Например през 1960 г. се изготвя планов разчет за построяване на комунизма за 20 години. Той се опира, по свидетелство на акад. Евгени Матеев, архитект на този план, на две предпоставки – България ще има достъп до необходимите енергийни източници на ниски цени и продукцията ни ще се търси на практически необятен пазар (на изток). Всичко построено след 1960 г. като производствен капацитет не държи сметка нито за разхода на енергия, нито за потребителски предпочитания[35]

Към капитализъм и свободен пазар (след 1989 г.)Редактиране

 
БВП на глава от населението на страните от БРИК и България (1984 – 2009) [36]

В Конституцията на Република България е записано, че тя ще развива социално пазарно стопанство, което води началото си от немската стопанска традиция. Във ФРГ е известно като Sozialmarktwirtschaft.

За разлика от други източноевропейски страни, голяма част от контрола върху производствените мощности в България остава държавен до втората половина на 90-те години. Малкото приватизация, извършена през този период е в голямата си част е направена по непозволяващи контрол и податливи на корупция правила, което води до появата на т.нар. „сива икономика“ и „икономика в сянка“.

Икономиката се свива драстично след 1987 с намаляването на съветските субсидии, нарастването на външния дълг, разпадането на системата на СИВ и загубата на съветския пазар, с който тя е тясно свързана. Жизненият стандарт спада с 40% и възстановява нивото си отпреди 1989 г. едва през юни 2004 г. В допълнение санкциите на ООН спрямо Сърбия (1992 – 1995) ѝ нанасят тежък удар. Наложеното ембарго на Белград дава почва за приходи на престъпни организации чрез контрабанда на различни видове суровини и стоки. Първите признаци на съживяване се появяват през 1994 г., когато БВП на страната нараства за първи път след 1988 и инфлацията спада от 122% през 1994 до 32,9% през 1995. Въпреки това систематичното забавяне на належащите икономически реформи, съчетано с неудачните опити на социалистическото правителство на Жан Виденов да поддържа валутния курс при висок бюджетен дефицит, довежда до икономическия срив в края на 1996 и началото на 1997. Това довежда до хиперинфлация от 311%, срив на валутния курс и масови фалити на банки.

Правителството на СДС, дошло на власт през пролетта на 1997, въвежда пакет от икономически реформи, подкрепен от МВФ и Световната банка, включително въвеждане на валутен борд, и икономиката започва да се стабилизира. То предприема и мащабни структурни реформи, свързани с приватизацията на държавните активи в икономиката. Още през 1998 е реализиран икономически растеж от 3,5%, а до 1999 инфлацията е сведена до 6,2%. Валутният курс на лева е успешно фиксиран към германската марка, а през 1999 – към еврото.

Икономическият пакет обаче увеличава неравенството между покупателната способност в различните слоеве на населението. Сериозен проблем продължават да бъдат корупцията в държавната администрация и слабото правосъдие. Посоката, поета от правителството към членство в Европейския съюз води до повишаване на доверието от страна на инвеститорите в българската икономика. Тези реформи обаче са проведени за сметка на средния бизнес, който и до днес остава по-слабо развит и са една от причините за значителната разлика между най-бедните и най-богатите слоеве от населението.

Правителството на Симеон Сакскобургготски, избрано през 2001 г., обещава да преследва основните икономически цели, поставени през 1997 от предшественика му, т.е. поддържането на режима на валутния борд, прилагането на разумни финансови закони, ускоряването на приватизационния процес и предприемането на структурни реформи. През 2004 г. България приключва преговорите с Европейския съюз и се присъединява към него на 1 януари 2007 г. Въпреки предвижданията за възход в българската икономика и намаляващия през последните години процент безработица, правителството все още е изправено пред проблемите, свързани с ниския жизнен стандарт в държавата. Към 2007 г. икономиката на България има стабилен икономически ръст от 6% на година с бюджетен излишък и плаваща инфлация. Бъдещето на икономиката зависи силно от нарастващата интеграция на страната с другите членове на Европейския съюз.

От 1 януари 2007 година в България е въведен 10% корпоративен данък, който е сред най-ниските в Европейския съюз. От 1 януари 2008 година в България е въведен 10% плосък данък върху доходите на физическите лица.

Средната работна заплата през 2009 е около 600 лева,[37] почти двойно нарастване в сравнение с 2006, когато е била 354 лева.[38] Минималната работна заплата за месец август 2009 е най-ниската в ЕС – 123 евро.[39]. През второто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства до 699 лв. [40]. Минималната заплата е повишена на 1 септември 2011 на 270 лв. От 1 януари 2017 минималната работна заплата става 460 лв., а средната работна заплата достига 987 лв.

Търговски споразуменияРедактиране

България е член на СТО от 1 декември 1996 г. За сравнение, Русия и Черна Гора членуват от 2012 г. Основните ползи от това споразумение са за българския износ, защото той се осъществява при по-ниски митнически тарифи и освен това СТО способства разрешаването на търговски спорове.

През март 1993 г. България подписа две споразумения – Европейското споразумение за асоцииране и Временното споразумение за търговия, търговски и сродни на тях въпроси. В съответствие с Европейското споразумение за асоцииране, митническите такси между България и страните-членки на Европейския съюз върху промишлени стоки постепенно се намалиха и премахнаха. Въведоха се и значителни облекчения при търговията със селскостопански стоки. През септември 2001 г. се сключиха нови споразумения по отношение на преработените продукти. Търговията с нечувствителни стоки напълно се либерализира. За определени продукти, за които се прилагат квоти, митата се премахнаха в рамките на квотите, а за количествата, надвишаващи квотите, митата бяха намалени.

Договореностите между България и страните членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА) Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн гарантират почти същите преференции, както Европейското споразумение за асоцииране.

От 1998 г. България е член и на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) през 1998 и започва процес на либерализация на търговията с промишлени и селскостопански стоки със страните членки Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения и Хърватия. Процесът на либерализация по отношение на промишлените стоки приключва на 1 януари 2002 г.

Други споразумения за свободна търговия, по които България е страна, са Споразумение за свободна търговия с Турция, Споразумение за свободна търговия със Северна Македония, Споразумение за свободна търговия с Естония и Израел, Споразумение за свободна търговия с Литва, Споразумение за свободна търговия с Латвия (влиза в сила на 1 април 2003). Всички споразумения за свободна търговия съдържат също така клаузи за селскостопанските продукти, включително взаимни концесии под формата на квоти с намалени или нулеви митнически ставки.

Макроикономически показателиРедактиране

Основни източници на данни за макроикономическите показатели са НСИ, БНБ и МФ.

БВП и стопански растежРедактиране

Забележка! Тук се разглеждат номинален, реален и БВП по ППС като показатели за големината на българското стопанство. Стопанският ръст се измерва като изменението на реалния БВП в последователни години при базисни цени.

През 2014 г. БВП на България по данни на НСИ възлиза на 71,85 млрд. лв. по цени от 2010 г.

Паритет на покупателната способностРедактиране

Година ППС в щатски долари[41]
2006 12,904
2007 14,297
2008 15,521
2009 15,164
2010 15,666
2011 16,694
2012 17,120
2013 17,600
2014 18,373
2015 19,344
2016 20,474
2017 21,817
2018 23,155

ПотреблениеРедактиране

ИнфлацияРедактиране

Държавни финансиРедактиране

Брутният външен дълг по данни на БНБ в края на 2014 г. е 77,369 млрд. лв. (или 39,558 млрд. евро).

Външният дълг за 2005 г. е 15,46 млрд. долара.

Брутният външен дълг (БВД) нараства до 108% от БВП в края на 2008 г. от 64% в края на 2004 г.[42]. 90% от дълга е частен (фирми и банки), 10% държавен.[43] Повишаването на външния дълг започва да нараства значително след 1985 г. [44]

Брутният външен дълг на България е нараснал през юни 2011 г. с 78,5 млн. евро и достига 36,2 млрд. евро към 30 юни 2011 г.[45] Брутният външен дълг се формира от чуждестранните дългове на банките, държавата, преките инвестиции под формата на вътрешно-групово финансиранеи дълга на другите сектори.

В края на 2011 г. външният дълг е по-малко от 20% от БВП.[46]

Работна сила и заетост/безработицаРедактиране

 
Равнище на безработица в България по области за периода януари-септември 2015 г. (Данни, Агенция по заетостта)

През 2009 г. работната сила включва 3 200 000 души. През 2014 г. тя вече е 3 365 900 души (НСИ).

За 2014 г., по данни на НСИ, заетите в частния сектор са 1 694 776, а в обществения сектор заетите са 545 768 лица.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2016 година за страната е 8,6% според Националния статистически институт [47]. Безработицата в селата е по-висока от тази в градовете, съответно 14,8% срещу 6,9%. При разпределението по възрастови групи и по степен на образование, тя е най-висока при младежите от 15 до 24 години, където достига 18,4% и при хората с начално образование, 47,7%. При хората с висше образование безработицата е 3,7%. От географска гледна точка, коефициентът на безработица в Северна България е по-висок от този в южна, като най-висок е в областите Видин, Монтана и Враца.

Сива икономикаРедактиране

Равнище на заплатитеРедактиране

 
Средна месечна заплата в левове на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по статистически райони и области през март 2016 година

От 1 януари 2019 г. минималната брутна работна заплата в България, определена с постановление на МС, е 560 лв. или 286 в евро.[48] По данни на Националния статистически институт, средната месечна заплата за първото тримесечие на 2019 година е 1,208 лв. (617 евро), като в обществения сектор тя е 1,211 лв., а в частния 1,207 лв.[49] Най-висока е средната заплата в сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, а най-ниска в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. В географско отношение, най-високата средна месечна заплата е в София, а най-ниска в област Видин.[50].

Разпределение на доходитеРедактиране

Забележка! Тук се разглеждат населението под границата на бедността и индексът на Джини.

Според Евростат през 2018 г. България има най-голямото неравенство в доходите в Европейския съюз.[8]

По данни на Евростат, през 2018г. има спад на популацията в риск от бедност или социално изключване от 2,767 милиона (38,9%) до 2,315 милиона души (32,8%) поставящо България след Румъния, Унгария и пред Гърция като държава с най-голям спад в Европейския съюз.[6] Северозападен регион има най-висок дял популация в риск от бедност (44,4%), а Югозападен е с най-нисък дял (23,0%).[51] Към 2018г. 1,474 милиона (20,1%) живеят с тежки материални лишения.[52]

Между 2008 и 2018 1,106 милиона души са излезли от риск от бедност, което поставя България на второ място като държава членка на ЕС с най-голям спад след Румъния.[6]

Платежен балансРедактиране

Внос, износ и търговско салдоРедактиране

Основните търговски сътрудници (като дял от износа) на България са страни от ЕС. Такива са Германия, Италия, Белгия, Франция и съседките ни Румъния и Гърция. Извън ЕС значителен търговски обмен имаме с Турция, Китай, Русия, Сърбия, Сингапур и САЩ.

Обем
2009[53] 2010[53]
Износ (FOB), млрд. лв. 22,88 30,44
Внос (CIF), млрд. лв. 33,01 37,64
Салдо, млрд. лв. -10,12 -7,20
Географска структура

Към 2010 година 60,9% от износа и 58,5% от вноса на България е за и от други страни от Европейския съюз. Най-големите вносители на български стоки са Германия (10,7%), Италия (9,7%), Турция (8,5%), Гърция (7,9%), Румъния (7,5%), Франция (4,0%), Белгия (3,8%) и Сърбия (3,5%). Най-голям е вносът от Русия (16,2%), Германия (11,6%), Италия (7,4%), Румъния (7,0%), Гърция (5,9%), Турция (5,4%), Украйна (4,2%) и Австрия (3,5%). Най-голям е търговският дефицит в търговията с Русия (5,25 млрд. лв., Украйна (1,18 млрд. лв. и Германия (1,13 млрд. лв.), а най-голям е излишъкът при Сърбия (681 млн. лв.), Турция (529 млн. лв.) и Белгия (437 млн. лв.).[53]

По данни от 2005 г. десетте най-внасяни стоки са: пътнически автомобили (1860,4), медикаменти (632,2), товарни автомобили (506), памучни тъкани (345,6), каменни въглища (314,3), дизелово гориво (312,3), трактори (218,1; основно от САЩ и Холандия), антрацит (191), захар (113,3), акумулатори (109).

Износът е главно на облекло, обувки, желязо и стомана, машини и оборудване, горива.

Първичен секторРедактиране

 
Жътва близо до Сливница. Около 43% от площта на България са обработваеми земи

Земеделие в БългарияРедактиране

Между 1980 г. и 2009 г. (29 години) от основните култури се увеличават посевите на пшеница, но намаляват тези с царевица, ечемик, фасул и ориз.

Добив на полезни изкопаемиРедактиране

Към 2010 г. е отчетен ръст в добива на полезни изкопаеми, като извлечените количества се равняват на 79 619 хил. т. с обща стойност 2,3 млрд. лв. Спрямо 2009 г. най-голямо увеличение е регистрирал добивът на течни горива – с 60%, и на индустриални минерали – с 41%. Намалял е добивът на скалнооблицовъчни материали с 32% и на инертни материали – с 14%. [54]

България е на 10-то място в света по добив на бисмут (2006), на 31-во място по добив цинк (2006), [55] на 20-то място по добив на мед[56] и на 19-то място по добив на каменни въглища (на шесто в ЕС след Германия, Полша, Чехия, Гърция и Румъния).[57] Рудник „Елаците“ е най-големият на Балканите и един от най-големите в Източна Европа. Рудникът произвежда около 42 000 тона мед, 1,6 тона злато и 5,5 тона сребро годишно. Планира се да започне производството и на молибденов концентрат. „Аурубис България“ е завод в Пирдоп, който през 2005 г. произвежда 240 000 т анодна мед и 60 000 т катодна мед.[58]

В България се добиват около 4 тона злато годишно, на стойност около 347 милиона лева по борсови цени[59]. Към 75% от добива е в приватизираните от задокеанската фирма Dundee Precious Metals мини в Челопеч. По данни от отчета на „Челопеч майнинг“ за 2011 г. срещу добито и изнесено от тях българско злато за 133 милиона евро държавата е получила всичко 4,7 милиона евро концесионна такса[60], или в приход на компанията е 96,47% от неговата стойност.

Вторичен секторРедактиране

Развити сектори в България са енергетика, машиностроене, хранителна промишленост, химическа промишленост, производство на строителни материали, металургия. Средното месечно ниво на растеж в промишления сектор през 2016 г. е 2,67% на годишна база. Темпото на растеж на промишленото производство осезаемо се ускорява в последното тримесечие на годината и достига 6,95% ръст на годишна база през декември, което е най-високото ниво достигнато от май 2014 г. насам.[61]

ЕнергетикаРедактиране

 
Контролното табло на Пети реактор на АЕЦ „Козлодуй“

Въпреки че България притежава незначителни запаси на природен газ и нефт, нейният добре развит енергиен сектор играе важна роля на Балканите. Стратегическото разположение на страната я прави важен район за пренос и разпределение на нефт и природен газ от Русия за Западна Европа и другите балкански страни. Държавните активи в енергетиката се управляват от Българския енергиен холдинг (БЕХ).

От гледна точка на производство на електроенергия на глава от населението, България е най-големият производител и износител на електроенергия на Балканския полуостров. В Козлодуй се намира атомната електроцентрала АЕЦ "Козлодуй" (3760 MW). Съществува предложение и за построяване на блокове 7 и 8 към АЕЦ "Козлодуй". [62] Ядрената енергия задоволява над 35% от енергийните нужди на страната.

По-голямата част от електричеството се произвежда от ТЕЦ. В комплекса "Марица-изток" се намират най-големите топлоелектрически централи в Югоизточна Европа. [63] Мощността на най-голямата в комплекса, ТЕЦ "Марица-изток 2 (1450 MW), се равнява на един голям и един малък реактор от АЕЦ Козлодуй. ТЕЦ 3 произвежда 870 MW, а ТЕЦ 1 – 500 MW. Други големи ТЕЦ са ТЕЦ "Варна" (1260 MW), ТЕЦ "Бобов дол" (630 MW) и ТЕЦ "Русе-изток (400 MW). В Пловдив електроразпределителят ЕВН финансира изграждането на нова когенерация, която ще произвежда общо над 100 MW топлинна и електрическа енергия. Газовата турбина има КПД над 90%, с което се постига значително увеличаване на енергийната ефективност и гарантиране на екологичността. [64]

Водноелектрическата енергия също е добре застъпена. Повечето ВЕЦ са с мощност от порядъка на 50 – 150 MW. Каскадата „Белмекен-Сестримо-Чаира“ е най-мощното хидроенергийно съоръжение, състоящо се от три обекта – ПАВЕЦ "Чаира" (864 MW), ВЕЦ "Сестримо" (240 MW) и ПАВЕЦ "Белмекен" (375 MW).

България развива с бързи темпове и възобновяеми енергийни източници, най-вече ветрогенератори и слънчеви колектори.

Произведената електроенергия през 2008 година е 44.83 млрд. квч, от нея е консумирана 29.9 млрд. квч. Износа на електроенергия е бил 5.407 млрд. квч, а вноса 3.097 млрд. квч.

Добивът на петрол през 2008 година е бил 3357 барела/ден, при консумацията за страната 124 000 барела/ден. Доказаните резерви са около 15 млн. барела (1 януари 2009).

Добивът на природен газ през 2008 година е бил 218 млн. м³, при консумация за страната 3350 млрд. м³. Доказаните резерви са около 5663 млрд. м³ (1 януари 2009).

Химическа промишленостРедактиране

От тежката органична химия обхваща производството на торове, сода, киселини, нефтопреработката и производството на синтетични и изкуствени влакна, на каучукови изделия и пластмаси. Големи производители са ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС[65] който е основен доставчик на горива в Бъгария. Плевенската рафинерия „Плама“ стартирала отново през 2011та също е голям производител като се концентрира върху производството на битум.[66] От леката се произвеждат се киселини, соди, минерални торове, фосфорити, сяра, препарати за растителна защита, взривни вещества и други. Голям производител е „Неохим“ АД е бивш Химическия комбинат в гр. Димитровград. [67]

МеталургияРедактиране

Металургията в България е добре развита, като през 2010 г. заема 16% от общия износ на страната. Цветната металургия се радва на растеж до времето, в което е прекратена дейността на най-големия металургичен комбинат в България „Кремиковци“ АД: следваголям спад и се отчита отрицателно салдо в натура и в стойност (2008). Средната работна заплата в сектора е бил 1021 лв. за 2008.[68]

Хранително-вкусова промишленостРедактиране

Застъпени са всички производства на различни хранителни продукти, консервната промишленост, цигарите и спиртните напитки.

Консервната промишленост е един от най-старите, важни и перспективни сектори на хранително-вкусовата промишленост в България. Секторът произвежда около 6% от общия обем на продукцията и осигурява работа на около 9% от заетите лица в отрасъла. Преработва основно местни суровини, като в България се произвеждат около 86 – 87 хил. т. консерви.[69]

Бирената индустрия е добре застъпена, като над 15 местни марки в около 30 разновидности се продават на пазара, с което се нарежда на челно място в региона.[70]

Богата на минерална вода, България бутилира големи количества, като водещи предприятия се намират в София (Горна баня), Банкя, Девин, Хисаря и др. През 2010 износа на минерална вода е достигнал 10 млн. литра, основно за Северна Македония, Сърбия и Румъния. Потенциалът на този сектор не е използван достатъчно, като по данни за 2011 г. под 24% от минералните ни води се използват, останалите се изливат безполезно в реките и морето.[71]

МашиностроенеРедактиране

В България е сравнително добре развито корабостроенето с водещи корабостроителници Варна [72], Русе [73] и Бургас [74]. Произвежданите кораби са с различен тонаж и предназначение главно танкери, за насипни товари, пътнически, речни тласкачи и шлепове и др.

Автомобилостроенето в България е сравнително млад подотрасъл на транспортното машиностроене. В близкото минало са произвеждани редица марки леки автомобили ”Фиат”, ”Рено”, ”Москвич”, ”Роувър” в Ловеч, Пловдив и Варна, като през 2011 се произвежда единствено автомобили по лиценз на Great Wall Motors от Литекс Моторс България[75] чиито производствени мощности са 50 000 автомобила годишно, но бяха построени десетки заводи за автомобилни части.

Текстилна промишленостРедактиране

Третичен секторРедактиране

Транспорт и съобщенияРедактиране

Преимуществено значение получава строенето на магистрали и ремонтът на стари пътища след 1998 г., и особено при управлението на ГЕРБ, когато върху темата е поставен специален акцент, като основните ползи, които се посочват, са по-добрите условия за развитие на търговията и инвестициите, общото подобряване на инфраструктурата и добре усвоените евросредства.

   
Българските магистрали и първокласните пътища
  Магистрали в България
ЛюлинМарицаРилаСтрумаТракияХемусЧерно море

ТуризъмРедактиране

   
Български зимен и морски курорт

Туризмът в България е добре развит и създава 11,4% от БВП на страната (2012 г.), като се очаква този процент да нараства.[76] В туризма постоянно заетите лица са около 4%, или 140 000 души, като в активните сезони броят нараства почти двойно. България е посетена през 2012 общо от 6 540 839 чуждестранни граждани с цел туризъм (без транзитно преминалите). Техният брой е с 3,4% повече спрямо същия период на 2011 г. и броят на туристите нараства всяка година въпреки кризата (започнала 2008 г.).

Най-много туристи през 2012 г. има от Румъния, Гърция, Германия, Русия България е на трето място сред страните членки на ЕС по брой културни паметници. Наличието на 8000 минерални извори в България пък прави страната атрактивна SPA и балнеолечебна дестинация.[77] Въпреки това 70% от приходите идват от морския туризъм.[78]

Перспективите за развиване на туризъм са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културни и исторически забележителности. По данни на НСИ през 2017 г. България е била място за почивка и екскурзия на 11 596 167 души. [79] За сравнение през 2007 г. те са били 7 700 000 души.

Туристи, посетили България през 2015 г.
Националност на туристите Туристопоток Националност на туристите Туристопоток
Румъния 1 943 436 Украйна 388 645
Турция 1 437 276 Обединено кралство 352 054
Гърция 1 272 997 Франция 231 348
Германия 1 046 219 Австрия 216 986
Северна Македония 583 026 Израел 209 304
Русия 565 754 Чешка република 209 218
Сърбия 541 303 Холандия 183 755
Полша 424 724 Италия 177 250
Общ брой на туристи – 11 596 167

АутсорсингРедактиране

България е една от водещите дестинации в света за аутсорсинг на бизнес процеси и IT услуги. Аутсорсинг секторът в България се развива бързо и преживя значителна промяна и растеж в последните години. През това време страната направи преход от място за аутсорсинг услуги като кол центрове до предлагане на по-развити и сложни услуги като BPO и ITO.

Сектора се характеризира със заплати над средните, а работните места обикновено са в нови и модерни офис сгради. Много млади хора започват работа именно в аутсорсинга, веднага след или още по време на висшето си образование. Към края на 2018 г. в сектора са били заети 73 694 души, от които над 66 000 са били на пълно работно време.

Макар София да е абсолютен лидер като брой регистрирани компании с общо около 480 такива (2018), някои от другите градове в страната също се превръщат в привлекателни дестинации за аутсорсинг компаниите. Пловдив, Варна и Бургас са локации, към които все повече компании имат интерес и се отварят нови офиси и се разрастват вече съществуващите. По този начин компаниите се опитват да решат проблема с липсата на достатъчен брой квалифицирани кадри в София.

Много международни компании, които вече развиват своя бизнес в България отварят и център за споделени услуги, от който да се обслужват всички компании на групата по цял свят. За развитието на сектора спомагат по - ниските разходи за възнаграждения спрямо Западна Европа, както и наличието на голям брой квалифицирани кадри с висше образование и чужди езици. Също така в големите градове и основно в столицата се изграждат много нови и модерни сгради, клас А, които са предпочитани от аутсорсинг компаниите, като разходите за наем отново са по - ниски от аналогични в други европейски столици.

Перспективите пред развитието на сектора са за ръст, но насищане би могло да се постигне поради повишаващите се заплати и липсата на достатъчен брой специалисти.

Финансови услугиРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. а б в г д е ж World Economic Outlook Database, October 2019. // IMF.org. Международен валутен фонд. Посетен на 19 октомври 2019.
 2. Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges стр. 83. // Световна банка. Посетен на 11 януари 2020.
 3. а б CIA World Factbook. // cia.gov. Central Intelligence Agency. Посетен на 17-01-2019.
 4. Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population). // Световна банка. Посетен на 19 октомври 2019.
 5. Индикатори за бедност и социално включване. // Национален статистически институт. НСИ, 30-04-2018. Посетен на 30-11-2018.
 6. а б в People at risk of poverty or social exclusion. // Евростат. Посетен на 8 май 2019.
 7. Poverty headcount ratio at $5,50 a day (2011 PPP) (% of population) - Bulgaria. // Световна банка. Посетен на 21 октомври 2019.
 8. а б Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey. // Евростат. Посетен на 21 декември 2019.
 9. Human Development Index (HDI). // Програма на ООН за развитие. Посетен на 12 декември 2019.
 10. Labor force, total - Bulgaria. // Световна банка. Посетен на 12 декември 2019.
 11. Employment rate by sex, age group 20-64. // Евростат. Посетен на 17 май 2019.
 12. LABOR FORCE – BY OCCUPATION. // Централно разузнавателно управление. Посетен на 28 април 2019.
 13. Unemployment by sex and age - monthly average. // Евростат. Посетен на 13 януари 2020.
 14. Средна годишна заплата национално ниво. // Национален статистически институт, 22-02-2018. Посетен на 30-11-2018.
 15. а б www.google.com
 16. ((en)) Doing Business in Bulgaria 2012. // Световната банка. Посетен на 21 ноември 2011.
 17. Exports. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 18. Exports partners. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 19. Imports. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 20. Imports partners. // 2017. Посетен на 30-11-2018.
 21. STOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT – AT HOME. // Централно разузнавателно управление. Посетен на 28 април 2019.
 22. STOCK OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT – ABROAD. // Централно разузнавателно управление. Посетен на 28 април 2019.
 23. External debt. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 24. Public debt. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 25. а б Budget. // CIA, 2017. Посетен на 30-11-2018.
 26. Sovereigns rating list. // Standard & Poor's. Посетен на 26 май 2011.
 27. RESERVES OF FOREIGN EXCHANGE AND GOLD. // Централно разузнавателно управление. Посетен на 28 април 2019.
 28. CIA factbook
 29. Икономика на труда, Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов, Лалко Дулевски, София, 2002 г., „Тракия-М“
 30. CIA factbook
 31. Зорница Славова. Икономическата свобода по света леко намалява. // Институт за пазарна икономика, 10 октомври 2014. Посетен на 18 октомври 2014.
 32. България в началото на XX век. Икономическо развитие в началото на XX в.
 33. Людмила Живкова, С априлско вдъхновение в борбата за мир и социализъм, за единство, творчество и красота: доклади, речи, статии и изказвания, Том 3, Партиздат 1983
 34. Давид Коен, Военновременната икономика на България: 1939 – 1944, УИ Св. Климент Охридски, 2002
 35. Христов, Любомир. Банковата криза 1996: Неспособността за вземане на решения. // Дневник, 12 ноември 2009. Посетен на 20 март 2015.
 36. data.worldbank.org
 37. През 2009 година се очаква средната работна заплата в България да е с 14,2 на сто по-висока от 2008, БНР, 21 февруари 2009
 38. 354 лева средна работна заплата през третото тримесечие, expert.bg, 7 ноември 2006
 39. Russia has lowest minimum wage in Europe – paper, РИА Новости, 7 август 2009
 40. Наети лица и средна работна заплата, второ тримесечие 2011 година, Национален Статистически Институт, Национален Статистически Институт, прессъобщение, 09.09.2011
 41. World Economic Outlook Database, April 2019. // Международен валутен фонд. Посетен на 11 юли 2019.
 42. JCR потвърди рейтинга на България, очаква над 5% спад на БВП, investor.bg, 24.07.2009
 43. Външен дълг, Георги Ангелов, 1.12.2008
 44. Външен дълг, antipropaganda.comxa.com
 45. Банките са увеличили чуждестранните си задължения със 193 млн. евро през юни
 46. ((en)) Merkel lässt Monti auflaufen, статия в Der Spiegel от 18 януари 2012 г.
 47. www.nsi.bg
 48. Monthly minimum wages - bi-annual data. // Евростат. Посетен на 30 юни 2019.
 49. СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА. // Национален статистически институт. Посетен на 30 юни 2019.
 50. www.nsi.bg
 51. People at risk of poverty or social exclusion by NUTS 2 regions. // Евростат. Посетен на 30 юни 2019.
 52. Severely materially deprived people. // Евростат. Посетен на 30 юни 2019.
 53. а б в Външна търговия на България за 2010 г. – окончателни данни. // nsi.bg. Национален статистически институт, 2011. Посетен на 13 септември 2011. (на български)
 54. Националното честване на Деня на миньора и отбелязването на 20-годишнината на Българската минно-геоложка камара, 2011. Изказване на председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков.
 55. Статистика за добив на минерали, 2006
 56. Time. Статистика за добив на мед, 2006. // Bgs.ac.uk. Посетен на 26 юни 2018.
 57. Списък на Бритиш Петролиъм
 58. Кумерио. Годишен отчет за 2005 г. (PDF). // 2006. Посетен на 26 юни 2006. (на английски)
 59. Борсови цени златото към 4.10.2012 г.
 60. 500 тона злато лежат в недрата на България, Добиват се 4 тона годишно
 61. ekipbg.com
 62. 7. и 8. блок в АЕЦ „Козлодуй“ излизат в битка с АЕЦ „Белене“. // Novinar.net. Посетен на 26 юни 2018.
 63. Maritsa Iztok 2 financing secured The Sofia Echo, посетен на 21/12/2010
 64. [1][мъртъв линк]
 65. ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
 66. „Плама“ тръгва през декември, с битума ще строят „Хемус“
 67. „Неохим“ АД
 68. В България се печелят милиарди от метали
 69. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
 70. Бирена нация
 71. Пълним реките с минерална вода
 72. www.karieri.bg
 73. www.capital.bg
 74. [2]
 75. Българско производство на коли възражда автомобилостроенето у нас
 76. Прогнозират 16% дял на туризма от БВП до 2016 г.
 77. [3]
 78. Някъде между Гърция и Турция
 79. Официални данни на НСИ за 2017

Външни препраткиРедактиране