Списък на депутатите в Учредителното събрание

Учредителното събрание на България, заседавало от 10 февруари до 16 април 1879 година, се състои от 229 депутати - 117 по право, 88 избрани и 24 назначени от императорския комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. То е свикано въз основа на чл. 4 на Берлинския договор[1].

Табло с портретите на депутатите в Учредителното събрание.

Този списък е от „Алманах на Българската конституция (по случай създаване Третото българско царство)“, Петър Г. Бакалов и Сие, Пловдив, 1911, като е осъвременен единствено правописът.[2]

Членове по правоРедактиране

Висшето православно духовенствоРедактиране

1. Блаженнейший Йосиф, митрополит Ловченский, Екзарх Българский.
2. Блаженнейший Антим, митрополит Видинский, бивший Екзарх Българский.
3. Високопреосвященнейший Григорий, митрополит Доростоло-Червенски (който е и депутат от Русенския окръг).
4. Високопреосвященнейший Мелетий, митрополит Софийски.
5. Високопреосвященнейший Симеон, митрополит Варненско-Преславский (и депутат от Шуменския окръг).
6. Високопреосвященнейший Илларион, митрополит Кюстендилский.
7. Високопреосвященнейший Доситей, митрополит Самоковский.
8. Високопреосвященнейший Евстатий, митрополит Пелагонийский и Пиротский.
9. Високопреосвященнейший Кирил, греческий митрополит във Варна.
10. Преосвященнейший Климент, епископ Браницкий, който управлява Търновската епархия (и депутат от Русенския окръг).
11. Високопреподобний Архимандрит Константин, който управлява Врачанската епархия (и депутат от Плевенския окръг).

Друговерно духовенствоРедактиране

12. Хафъзъ Сюлейман, мюфтия на видинската губерния.
13. Гавраил Аврамов, Равин софийски.

Членове на съдилищата от висшата инстанцияРедактиране

14. Марко Балабанов (същият е депутат и на Свищовския окръг).
15. Димитрий Греков.

Председатели на съдилищата и управителните съветиРедактиране

от Софийската губернияРедактиране

16. Константин Стоилов, председател на Софийския губернски съд.
17. Георги Кирков, председател на Софийския окръжен съд (същият е и депутат от Плевенския окръг).
18. Димитрий Карамфилов, председател на Самоковския окръжен съд.
19. Димитрий Чуков, председател на Дупнишкия окръжен съд.
20. Василий Диямандиев, председател на Кюстендилския окръжен съд.
21. Кирил Василев, председател на Радомирския окръжен съд.
22. Димитрий Казанакли, председател на Орханийския окръжен съд.
23. Харалампий Златанов, председател на Златишкия окръжен съд.
24. Григорий Начевич, председателствующий на Софийския губернски съвет (същият е и депутат от Свищовския окръг).
25. Спас Тумпаров, председател на Софийския окръжен съвет.
26. Василий Пупешков, председател на Орханийския окръжен съвет.
27. Манол Златанов, председател на Златишкия окръжен съвет.
28. Иванчо Сребърников, председател на Самоковския окръжен съвет.
29. Тричко Батановский, председател на Радомирския окръжен съвет.
30. Христо Стоянов, председател на Кюстендилския окръжен съвет.
31. Георги Николов, председател на Дупниченския окръжен съвет.
32. Тодор Пешов, председател на Софийския градски съвет.
33. Стоян Стаменов, председател на Орханийския градски съвет.
34. Димитър Савов, председател на Златишкия градски съвет.
35. Иванчо Доспевски, председател на Самоковския градски съвет.
36. Нако Тонев, председател на Радомирския градски съвет.
37. Атанас Хранов, председател на Кюстендилския градски съвет.
38. Велико хаджи Ангелов, председател на Дупниченския градски съвет.

От Търновската губернияРедактиране

39. Николай Михайловски, председател на Търновския губернски съд.
40. Иван Христов Касабов, председател на Търновския окръжен съд.
41. Илия Денчев, председател на Севлиевския окръжен съд.
42. Атанас Кузев, председател на Ловченския окръжен съд.
43. Иван Златанов, председател на Габровския окръжен съд.
44. Кръстьо Байчов, председател на Османпазарския окръжен съд.
45. Петко Бакалов, председател на Еленския окръжен съд.
46. Петко Каравелов, председателствующия на Търновския губернски съвет (същият е и депутат от Русчушкия окръг.)
47. Цаню Пенчов, председател на Търновския окръжен съвет.
48. Калчо Симеонов, председател на Габровския окръжен съвет.
49. Христо Сухиндолский, председател на Севлиевския окръжен съвет.
50. Димитър Пъшков, председател на Ловченския окръжен съвет.
51. Никифор Константинов, председател на Еленския окръжен съвет.
52. Стефан Дервентский, председател на Осман Пазарския окръжен съвет.
53. Георги Иванов, председател на Търновския градски съвет.
54. Сава Илиев, председател на Габровския градски съвет.
55. Христо Спиридонов, председател на Севлиевския градски съвет.
56. Косто Попвачов, председател на Ловчанский градски съвет.
57. Иван Икономов, председател на Еленския градски съвет.
58. Стефан Попов, председател на Османпазарския градски съвет.

От Видинската губернияРедактиране

59. Илия Цанов, председател на Видинския губернский съд (същият е и депутат от видинския окръг).
60. Петър Дамянов, председател на Видинския окръжен съд.
61. Митко Маринов, председател на Ломско-Белоградчиския окръжен съд.
62. Лука Радулов, председател на Раховския окръжен съд.
63. Симеон Подбалкански, председател на Врачанския окръжен съд.
64. Димитър Катранов, председател на Берковския окръжен съд.
65. Димитър Златаров, председател на Видинския окръжен съвет.
66. Илия Щърбанов, председател на Ломпаланския окръжен съвет.
67. Юрдан Наумов, председател на Берковския окръжен съвет.
68. Ион Логотет, председател на Раховския окръжен съвет.
69. Миленко Попов, председател на Белоградчишкия окръжен съвет.
70. Костаки Анков, председател на Врачанския окръжен съвет.
71. Ванко Нешов, председател на Видинския градски съвет.
72. Ангел Иванчов, председател на Ломпаланския градски съвет.
73. Георги Петров, председател на Берковския градски съвет.
74. Тодор Шиваров, председател на Раховския градски съвет.
75. Иванчо Николакиев, председател на Врачанския градски съвет.

От Русчушка губернияРедактиране

76. Никола Стойчев, председател на Русчушкия губернския съд.
77. Стоил Попов, председател на Русчушкия търговски съд.
78. Симеон Златев, председател на Русчушкия окръжен съд.
79. Стефан Панов, председател на Плевенския окръжен съд.
80. Георги Ненов Боров, председател на Никополския окръжен съд.
81. Димитър Кръстевич, председател на Свищовския окръжен съд.
82. Кирияк Цанков, председател на Тутраканския окръжен съд.
83. Николай Неделчев, председател на Разградския окръжен съд.
84. Спиридон Грамадов, председател на Ескиджумайския окръжен съд.
85. Павел Братоев, председател на Русчушкия окръжен съвет.
86. Янко Ванков, председател на Свищовския окръжен съвет.
87. Христаки Филихов, председател на Никополския окръжен съвет.
88. Златан Иванов, председател на Плевенския окръжен съвет.
89. Георги Николов, председател на Тутраканския окръжен съвет.
90. Никола Петров, председател на Разградския окръжен съвет.
91. Куцар Димитров, председател на Ескиджумайския окръжен съвет.
92. Иван Данев, председател на Русчушкия градски съвет.
93. Димитрий Анев, председател на Свищовския градски съвет.
94. Коста Парасков, председател на Никополския градски съвет.
95. Иван Атанасов, председател на Плевенския градски съвет.
96. Кръстю Стоянов, председател на Тутраканския градски съвет.
97. Василий Попов, председател на Разградския градски съвет.
98. Дечо Георгиев, председател на Ескиджумайския градски съвет.

От Варненската губернияРедактиране

99. Яков Геров, председател на Варненския губернския съд.
100. Георги Велчев, председател на Варненския окръжен съд.
101. Гено Чолаков, председател на Силистренския окръжен съд.
102. Хаджи Стамат Симеонов, председател на Шуменския окръжен съд.
103. Иван Кършовский, председател на Провадийския окръжен съд.
104. Калчо Бобчевский, председател на Пазарджиския окръжен съд.
105. Михаил Паничерский, председател на Балчишкия окръжен съд.
106. Андрей Стоянов, председателствующия на Варненския губернския съвет.
107. Димитри Икономов, председател на Варненския окръжен съвет.
108. Желяз Попов, председател на Пазарджишкия окръжен съвет.
109. Васил Холевич, председател на Балчишкия окръжен съвет.
110. Георги Вълчанов, председател на Провадийския окръжен съвет.
111. Петър Биянов, председател на Силистренския окръжен съвет.
112. Тодор Джебаров, председател на Шуменския окръжен съвет.
113. Величко Христов, председател на Варненския градски съвет.
114. Стефан Баев, председател на Пазарджишкия градски съвет.
115. Янаки Комнино, председател на Балчишкия градски съвет.
116. Николай Калепетревский, председател на Провадийския градски съвет.
117. Димитрий Енчев, председател на Силистренския градски съвет.
118. Николай Попов, председател на Шуменския градски съвет.

Депутати по избори от окръзиРедактиране

Софийската губернияРедактиране

От Софийския окръг
119. Христо Стоянов,
120. Цветко Илиев,
121. Анко Цветанов,
122. Митър Йотов,
123. Гато Стаеков.
От Орханийския окръг
124. Иванчо Хаджи Стоянов,
125. Павел Попов - Патю Чорбаджи,
126. Николай Арнаудов.
От Златишкия окръг
127. Лука Павлов.
От Самоковския окръг
128. Захари хаджи Гюров,
129. Михаил Мишайков.
От Радомирския окръг
130. Георги Жабленский.
От Дупниченския окръг
131. Иван Каранов.
От Кюстендилския окръг
132. Григор Караманов,
133. Димитри Ангелов,
134. Стефан Гранитский.

Търновска губернияРедактиране

От Търновския окръг
135. Х. Стоян Х. Панов,
136. Илия Костов,
137. Петър Генчев,
138. Петко Горбанов,
139. Д-р Стати Антонов.
От Габровския окръг
140. Иван Н. Гюзелев,
141. Д-р Алексий Христов.
От Севлиевския окръг
142. Петко Ганчев,
143. Михо Минков,
144. Гатю Кънчов.
От Ловчанския окръг
145. Влас Х. Петров,
146. Михаил Димчев,
147. Димитрий Икономов,
148. Марин Луканов,
149. Иванчо Диков.
От Еленския окръг
150. Юрден Бакалов,
151. Илия Бобчев.
От Османпазарския окръг
152. Х. Тенчо Х. Тинев.

Видинска ГубернияРедактиране

От Видинския окръг
153. Петко Х. Петков,
154. Даскал Петър из Ново село.
От Белоградчиския окръг
155. Цеко Петков.
От Ломския окръг
156. Отец поп Димитрий из Василовци,
157. Георги Х. Захариев из Долгожевци,
158. Първан Манчов из Лом.
От Раховския окръг
159. Д. Цеков,
160. Д-р Манче,
161. Иван Стойнов,
162. Христо Кръстев,
163. Нико Петров.
От Врачанския окръг
164. Хаджи Вандо,
165. Николчо Антонов,
166. Иван Стойнов,
167. Николчо Зайкин,
168. Цветко Попов,
169. Иванчо Николакиев.
От Берковския окръг
170. Михаил Първанов,
171. Атанас Цветков,
172. Константин Вацев,
173. Цеко Иванов,
174. Юрдан Иванов.
От Кулския окръг
175. Цочо Гачев.

Русчушка губернияРедактиране

От Русчушкия окръг
177. Драган Цанков,
178. Тодор Икономов,
179. Петър Чернев,
180. Х. Иванчо Пенчович,
181. Костаки Маринов (Високопреосвещенний Митрополит Григорий, Преосвещенний Епископ Климент и Петко Каравелов са забележени под №3, 10 и 46).
От Разградския окръг
182. Николай Икономов (свещеник),
183. Георги Попов,
184. Петър Коюмджиев.
От Плевенския окръг
185. Илия Игнатов (Архимандрит Константин и Георги са забележени под №11 и 17).
От Ескиджумайския окръг
186. Стоянов.
От Тутраканския окръг
187. Параскев Пеев.
От Свищовския окръг
188. Мирон Бешков. (Марко Балабанов и Григорий Начович са забележени под № 14 и 24).
От Никополския окръг
189. Димо Гендов,
190. Андрей Германов.

Варненска губернияРедактиране

От Варненския окръг
191. Осман бей,
192. Щерю Анастасиади.
От Шуменския окръг
193. Димитрий Константинов,
194. Д-р Андрей Перушев,
195. Д-р Евтимий Върбов,
196. Николай Българов,
197. Харалампий Ангелов (Преосвещенний Митрополит Симеон е забележен под № 5).
От Силистренския окръг
198. Петър Манолов,
199. Иван Панчев,
200. Тодор Радев,
201. Николай Георгиев
202. Христо Вълков (священник).
От Пазарджикския окръг
203. Димитрий Панов.
От Провадийския окръг
204. Тодор Икономов,
205. Д-р Юрданов,
206. Христаки Груев.
От Балчикския окръг
207. Хаджи Гено Хаджижечов Холевич.

Депутати от различни учреждения и общества.Редактиране

208. Пантелеймон (1819-1887), игумен на Рилския манастир, депутат от Рилската обител,
209. Владимир Палаузов, депутат от Одеското българско настоятелство,
210. Константин Поменов, депутат от Виенското благотворително общество „Напредък".

Членове в Събранието по назначение от Императорский русский коммиссарРедактиране

211. Николай Даскалов, бивши Тулчански вицегубернатор,
212. Петко Славейков из Трявна,
213. Георги Вълкович д-р медицини,
214. Райчо Каролев, училищен инспектор на Русчушката губерния,
215. Йосиф Ковачев, училищен инспектор на Софийската губерния
216. Димитър Моллов, д-р медицини,
217. Василий Попович, преподавател в Софийското военно училище,
218. Андрей Манолов, член на Търновския губернски съд,
219. Янко Славчев из Варна,
220. Петър Ангелов, учител в Свищовското училище.
221. Махмуд Недим паша из Самоков,
222. Михаил бей из Плевен,
223. Хюсеин Хюсни ефенди из София,
224. Езин ага из Русчук,
225. Хасан Хюсни ефенди из Самоков,
226. Ахмед ефенди из Разград,
227. Едхем ефенди из Тутракан,
228. Мустафа ефенди из Пазарджик,
229. Хаджи Сюлейман из Шумен,
230. Халил Думанлъ из Провадия,
231. Ахмед бей Мараф Зааде из Видин

БележкиРедактиране