Манол Григоров Караманов или Караман войвода[1] е български офицер (полковник), революционер, войвода на Македонския комитет.

Манол Караманов
български революционер
Роден
1865 г.

Биография

редактиране

Роден е в София в 1865 година. Участва в Четническата акция на Македонския комитет в 1895 година като войвода в Малешево.[2] Военен ръководител на четата му е Иван Пожарлиев.[3] Четата му възлиза на 126 доброволци и се присъединява към дружина № 2 „Пирин планина“, командвана от капитан Тодор Матров. С нея четата на Караманов навлиза в Македония и се сражава при село Габрово, Горноджумайско.[4]

Списък на въстаническата чета през 1895 година под предводителството на Манол Караманова за Македония, гр. София, 15 юний 1895 год.
Име Град/село Околия Окръг Семейно положение Години Забележка
1. Манол Г. Караманов София Софийска Софийски неженен 30 войвода
2. Ангел Попарсов Малино Кумановска Македония женен 29
3. Атанас Георгиев Видин Видинска Видински неженен 21
4. Андон Михайлов Щип Щипска Македония неженен 38
5. Антон Ангелов Самоков Самоковска Софийски 22
6. Богдан Георгиев Катланово Скопска Македония неженен 28
7. Велик Стойчев Багренци Кюстендилска Кюстендилски неженен 25
8. Васил Иванов Битоля Битолска Македония
9. Вангел Талев Битоля Битолска Македония
10. Вучко Димитров Нови хан Софийска Софийски 40
11. Георги Попов Неврокоп Неврокопска Македония
12. Георги Симеонов Татар Пазарджик Пазарджишка Пазарджишки разведен 26
13. Глигор Георгиев Селяница Средвлаш Македония
14. Георги Бошков Скопие Скопска Македония неженен 23
15. Георги Петров Канлица Радомирска Кюстендилски неженен 28
16. Димитър К. Фудулов Кратово Кратовска Македония неженен 24 служил в артилерията
17. Давид Дадев Плешенци Кратовска Македония
18. Димитър Костадинов Либофа Кочанска Македония
19. Димитър Костадинов Блатец Кочанска Македония
20. Димитър Ангелов Крушево Крушевска Македония
21. Дане Василов Белица Кичевска Македония
22. Димитър Неделков Кратово Кратовска Македония
23. Димитър Ангелов Паланка Паланечко Македония неженен 23 запасен кавалерист
24. Димко Марков Охрид Охридска Македония женен 22
25. Димитър Хаджитодоров Едрене Едренска Македония неженен 19
26. Илия Дачев Ваташа Македония женен 26
27. Иван Мих. Теранцов Щип Щипска Македония неженен 20
28. Иван Георгиев Прилепска Македония
29. Иван Костов Простране Битолско Македония
30. Иван Димитров Самоков Самоковска Софийски неженен 21
31. Иван Маринов Плевен Плевенска Плевенски 30
32. Илия Стойков Битоля Битолска Македония неженен 49
33. Йосиф Георгиев Бела църква Прилепска Македония
34. Йордан Й. Ничов Прилеп Прилепска Македония неженен 19 служил в пехотата
35. Иван Павлов хан Бело поле
36. Йосиф Палев Бела църква Прилепска Македония 25
37. Иван Николов Охрид Охридска Македония 22
38. Костадин Поппетрунов Самоков Самоковска Софийски
39. Кирил Иванов Пирдоп Пирдопска Софийски 20
40. Коста Благов Добри дол Скопска Македония неженен 35
41. Костадин Стоянов Големо Църско Македония Македония
42. Кочо Стоянов Големо Църско Битолска Македония неженен 19
43. Коста Стойков Гопеш Битолска Македония женен 30
44. Коста Йосифов Велмевци Битолска Македония неженен 20
45. Кръсто Николов Згурово Кюстендилска Кюстендилски 40
46. Коста Ангелов Савек Сярска Македония
47. Коста Стоянов София Софийска Софийски вдовец 40
48. Коста Талев Крушево Крушевска Македония 21
49. Михаил Апостолов София Софийска Софийски неженен 25 служещ в кавалерията
50. Мицко Симеонов Кичево Кичевска Македония не е женен 20
51. Михаил Иванов Враня Вранска Сърбия стар поборник
52. Маки Пешов Тополовик Кратовска Македония женен 37
53. Марко Иванов Царевик Прилепска Македония не е женен 38
54. Милан Атанасовик Земун Австрия Австрия не е женен 22
55. Мито Томов Извор Радомирска Кюстендилски
56. Михаил Д. Живков Щип Щипска Македония 29
57. Мико Димов Стамболски Орхание Орханийска Софийски не е женен 23
58. Мито Зашов Голяновци Искрецка Софийски не е женен 29
59. Никола Илиев Розица Пиянечка Македония не е женен 23
60. Никола Петрушов Велес Велешка Македония не е женен 36
61. Никола Иванов Кратово Кратовска Македония 21
62. Никола Илчов Гайтанево Новоселска Софийски
63. Никола Ризов Волай Неврокопска Македония 40
64. Петър Николов Велес Велешка Македония не е женен 24 служи в пехотата
65. Петър Добрев Казанлък Казанлъшка Старозагорски не е женен 19
66. Петърш Шиков Калипетрово Силистренска Силистренски не е женен 23 бивш юнкер
67. Петър Илиев Охрид Охридска Македония не е женен 35
68. Петър Подуляков Извор Радомирска Кюстендилски женен 26 запасен унтер-офицер, вечен комита
69. Панайот Г. Чаушков Щип Щипска Македония не е женен 23
70. Серафим Андонов Зърновци Кочанска Македония не е женен 33
71. Стамат Къдълков Черешница Демирхисарска Македония не е женен
72. Сава Марков Луково Охридска Македония
73. Спира А. Фудулов Велес Велешка Македония не е женен 25
74. Сотир Костов Крушево Крушевска Македония не е женен 23
75. Симеон Гоергиев Белица Кичевска Македония
76. Симеон Тошев Тетово Тетовска Македония женен 25
77. Стоян Стойков Бобораци Радомирска Кюстендилски
78. Стоян Недълков София Софийска Софийски женен 42
79. Спиро Трайков Битоля Битолска Македния не е женен 21
80. Симеон Т. Кантарджиев Щип Щипска Македония не е женен 28 служи в пехотата
81. Симе Тодев Дивле Скопска Македония не е женен 21
82. Стефан Георгиев София Софийска Софийски не е женен 25
83. Симеон Д. Бецеков Росоки Дебърска Македония не е женен 27
84. Тиме Тунджов Пробищип Кратовска Македония
85. Токе Митров Столник Новоискърска Софийски
86. Трайко Георгиев Дивле Скопска Македония
87. Трим Груев Брезово Битолска Македония не е женен 21
88. Христо Ив. Миланов Елена Еленска Търновски неженен 24 служи в пехотата
89. Христо Кочов Ново село Щипска Македония неженен 26
90. Христо Михалов София Софийска Софийски неженен
91. Христо Иванов Карнобат Карнобатска Бургаски неженен
92. Христо Димитров Охрид Охридска Македония неженен 21
93. Цанко П. Патлов Пирдоп Пирдопска Софийски неженен 18
94. Цветко Гипов Банкя Софийска Софийски неженен 23 служи в пехотата
95. Цветко Войнов Бърждани Кичевска Македония неженен 22
96. Яни Трайков Райчица Дебърска Македония женен 27
97. Юрдан М. Теранцов Щип Щипска Македония не е женен 20
98. Юрдан Ленков Чепинци Новоискърска Софийски
99. Юрдан Коцев Ново село Щипска Македония не е женен 24
100. Мице Петков Клабучища Леринска Македония не е женен 21
101. Мито Иванов Дървеница Софийска Софийски не е женен 22 служи в пехотата
102. Христо Николов Самоков Самоковска Софийски не е женен 26 служи в пехотата
103. Димитър Батанов Горна Джумая Горноджумайска не е женен 25
104. Димитър Велев Попо Върба Радомирска Кюстендилски не е женен 32
105. Спас Тръндафилов Батак Баташка Пазарджишки не е женен 20
106. Станчо Радович Спур Черна гора Черна гора женен 30 запасен войник
107. Спиро Мичов Цетине Черна гора Черна гора женен 30 запасен войник
108. Божко Мичов Цетине Черна гора Черна гора женен 28 запасен войник
109. Андрея Михайлович Цетине Черна гора Черна гора женен 30 запасен войник
110. Гюро Милошов Цетине Черна гора Черна гора женен 31 запасен войник
111. Миле Настов Горно Дивяци Битолска Македония не е женен 24
112. Стоян Илиев Сушица Мелнишка Македония не е женен 36 стар поборник
113. Иван Я. Батковски Паланка Паланска Македония женен 33 стар поборник
114. Иван Дечев Тулча Добруджанска Румъния женен 40 стар поборник
115. Грозде Рандев Карнобат Карнобатска Бургаски не е женен 29 запасен унтер-офицер (кавалерист)
116. Стою Хаджистоянов Панагюрище Панагюрищка Пазарджиски не е женен 29 запасен войник
117. Ангел Симеонов Бельово Мелнишка Македония женен 25
118. Стефан Георгиев Горни Лозен Новоискърска Софийски женен
119. Милош Иванович Никшич Черна гора Черна гора не е женен 23 запасен войник
120. Нико Попович Черна гора Черна гора не е женен 29 запасен войник
121. Милош Мощвърков Черна гора Черна гора не е женен 27 запасен войник
122. Георги Янкулов Слоещица Битолска Македония не е женен 22
123. Иван Атанасов Ихтиман Ихтиманска Пазарджишка не е женен 26 запасен войник
124. Димитър Михаилов Свети Врач Мелнишка Македония женен 36
125. Георги Миленков Дупница Дупнишка Кюстендилска не е женен 23

Външни препратки

редактиране