Уикипедия:Списък на правописни грешки

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Легенда (квадратните скоби са само указание и не се поставят в самите примери):
[форма с грешка] ([правилна форма], [обяснения, ако са необходими]).

 • а ми (ами) Пример: Ами не знам...
 • абитурент, абитюрент, абитюриент, абитьорент (абитуриент)
 • абсолутен (абсолютен)
 • абуриген, абуруген (абориген)
 • Авганистан (Афганистан)
 • адрез (адрес, проверка: адресирам)
 • Адриятика, адриятически (Адриатика, адриатически)
 • азиятец (азиатец)
 • айрогара (аерогара)
 • акомолатор, акумолатор, акомулатор, аколоматор, аколуматор (акумулатор) от к.лат. accumulātor
 • аксесуар (аксесоар)
 • актоално (актуално)
 • амолет (амулет)
 • анцук, анцунг (анцуг) от немски Anzug – костюм
 • апартамен (апартамент)
 • аператив, аперетив (аперитив)
 • апстрахирам (абстрахирам)
 • апък ( а пък)
 • аргомент (аргумент)
 • ас (аз – лично местоимение; „ас“ е вид карта или изтъкнат специалист, летец)
 • асансиор, асансйор (асансьор)
 • асвалт (асфалт)
 • асвалтиран (асфалтиран)
 • астегматизъм (астигматизъм)
 • атски, ацки, адцки (адски)
 • базик, базици (бъзик, бъзици)
 • балха (бълха)
 • Бангладеж (Бангладеш)
 • барплод (барплот)
 • батерий (батерии) – Всички думи в българския език, завършващи на -ия, в множествено число се пишат с две букви и накрая. (Например: анимации, активации, конфигурации, материи, претенции, таксиджии, тенекиджии, функции)
 • беберон (биберон, фр. biberon)
 • бег (бек, когато става дума за футболист, от англ. back)
 • безскруполен, бескрупулен, бескруполен, безкрупулен, безкруполен (безскрупулен)
 • безледно, беследно (безследно, проверка: без следа)
 • безопастност (безопасност, проверка: безопасен)
 • безпорно, беспорно (безспорно, проверка: без спор)
 • безмислен, бесмислен (безсмислен)
 • безскраен, бескраен (безкраен)
 • безучасен (безучастен, проверка: участие)
 • Беларуст, Беларуз (Беларус)
 • белешка (бележка)
 • бес (без)
 • бесетка (беседка)
 • бетствие (бедствие, проверка: беда)
 • бифш, бифша (бивш, бивша)
 • бицебс, бицебси (бицепс, бицепси)
 • благодария (благодаря)
 • блуткав (блудкав)
 • блянуван(а) (бленуван(а))
 • бодалкам (будалкам)
 • боксувам (буксувам)
 • болче (болтче)
 • бомбони (бонбони, идва от фр. бон)
 • бомбандирам (бомбардирам)
 • бонгало (бунгало)
 • боноси (бонуси)
 • братовчет, братовчетка (братовчед, братовчедка)
 • бръмбър (бръмбар)
 • брамча, брамчът (бръмча, бръмчат)
 • бубина (бобина)
 • буклук (боклук)
 • булонка (болонка)
 • булченски (булчински)
 • бумбе (бомбе)
 • бутка (будка)
 • бъкалия (бакалия)
 • бългърски (български)
 • бърдак (бардак)
 • бъсма (басма)
 • бюджед (бюджет)
 • бяли (бели)
 • в (във, пред думи и съкращения започващи със звук /в/ или /ф/ — „във Варна“, „във VIP“; както и когато предлогът получава самостоятелно ударение, при самостоятелна употреба – „във или извън контейнера“, „около и във града“
 • вапрос, въпроз (въпрос)
 • варви, варвя (върви, вървя)
 • ваком, вакум (вакуум)
 • вариянт (вариант)
 • ваща (вашата)
 • весник (вестник, проверка: вести; освен когато е име в оригинал. Пример: македонския „Утрински весник“)
 • верно (вярно)
 • ветрина (витрина, от vitreous – стъклен)
 • взаимствам (заимствам)
 • взаймно (взаимно)
 • визш (висш, проверка: висок)
 • викъм (викам)
 • Вилхем Тел (Вилхелм Тел)
 • винтолатор (вентилатор)
 • випусник (випускник)
 • вирустна, вирустен, вирустни (вирусна, вирусен, вирусни)
 • вишестоящ (висшестоящ, проверка: висш)
 • виш (висш, проверка: висше учебно заведение)
 • вишист (висшист)
 • виш (виж, проверка: виждам)
 • вище, виште (вижте)
 • вкустно (вкусно)
 • влезна(вляза)
 • вложили (вложи ли, при питане ед.ч – ако е мн.ч., тогава е правилно)
 • воено (военно, проверка: военен)
 • волкан (вулкан)
 • впечетление (впечатление)
 • в последствие (впоследствие)
 • в пред вид/впредвид(предвид)
 • времено (временно)
 • връзник (връстник)
 • връска (връзка)
 • в следствие (вследствие)
 • възвращаемост (възвръщаемост)
 • въспирам, възспирам (възпирам)
 • възоснова на (въз основа на, 3 думи)
 • възръст (възраст)
 • възтание, възстание (въстание)
 • възтановявам, въстановявам (възстановявам)
 • вятар (вятър)
 • гараш (гараж)
 • генеколог (гинеколог)
 • геникологичен (гинекологичен)
 • генитична (генетична)
 • герои (герой, ако става дума за ед.ч. – ако е мн.ч. тогава е правилно)
 • герой (герои, ако става дума за мн.ч. – ако е ед.ч. тогава е правилно)
 • геройте (героите)
 • гигандски (гигантски)
 • глатка, глатки (гладка, гладки)
 • глетка (гледка)
 • глъдка (глътка)
 • глотеос, глотеус (глутеус)
 • гостба, госба (гозба)
 • голями (големи)
 • гравство (графство)
 • грат (град)
 • грацка (гръцка или градска)
 • грацки (градски, гръцки)
 • градос (градус)
 • гурила, гурилче (горила, горилче или гурела от гурел, гурелче)
 • гърк (грък) – пише се и се произнася грък за благозвучие, въпреки че държавата е Гърция
 • да ли (дали, при питане – пример „Виж дали той е там?“)
 • данеби (да не би)
 • давасе (дава се, пример: „Дава се под наем“)
 • дай те (дайте)
 • далбока (дълбока)
 • дарво (дърво, дървен)
 • даржава (държава)
 • дванайсе, дванайста (дванайсет, дванайсета)
 • двойнствен (двойствен)
 • дволичник (двуличник)
 • двуеточие (двоеточие)
 • двуични (двоични)
 • двуомя (двоумя)
 • двуцефка (двуцевка)
 • дедектив (детектив)
 • детствен (девствен)
 • деветнайсе, деветнайста (деветнайсет, деветнайсета)
 • девятка (деветка)
 • девственна, дествена (девствена)
 • десятка (десетка)
 • дествен, дествена (девствен, девствена)
 • дественост (девственост)
 • децки (детски)
 • джоп (джоб)
 • дизертирам (дезертирам)
 • дизертьор (дезертьор)
 • дименция (деменция)
 • димокрация (демокрация)
 • дигам (вдигам)
 • дилар (дилър)
 • дисконфорт (дискомфорт)
 • добар (добър)
 • Доброджа, доброджански (Добруджа, добруджански)
 • довот, довут (довод)
 • дозина (дузина)
 • докъто, до като (докато)
 • доло (долу)
 • долър (долар)
 • дондуркам (дундуркам)
 • до скоро (доскоро – ако става дума за сбогуване, тогава е правилно, примерно „До скоро виждане!“)
 • досек, досък (досег)
 • до тук (дотук)
 • дохувит (духовит)
 • дразна (се) (дразня се)
 • древногръдски (древногръцки)
 • друид (дроид, когато става дума за робот)
 • думатите (доматите – мн.ч., домат м.р.,ед.ч.)
 • дуспа (дузпа)
 • дъвчим (дъвчем)
 • дълаг (дълъг)
 • дъндания (дандания)
 • дятка (дядка)
 • е няма (я няма ж.р.)
 • евтанация, ефтаназия (евтаназия)
 • едар (едър)
 • еденица (единица, проверка: един)
 • еденична, еденичен, еденично (единична, единичен, единично)
 • единайсе, единайста (единайсет, единайсета)
 • единственно (единствено, проверка: единствен, не единственен)
 • единтичен (идентичен)
 • експлоадирам ('експлодирам'експлоатирам)
 • експресо (за кафето еспресо)
 • елексир (еликсир)
 • енергиина, енергиини (енергийна, енергийни)
 • ентелектуален, ентелектуалец (интелектуален, интелектуалец)
 • ентелигент, ентелегент (интелигент)
 • ентусиас (ентусиаст)
 • ероглиф (йероглиф)
 • еродиран (ерудиран)
 • есено (есенно, проверка: есенен)
 • ессе (есе)
 • ефтин (евтин)
 • ефемизъм (евфемизъм)
 • жарак (жарък)
 • женидба (женитба)
 • жирав (жираф)
 • жилъв (жилав)
 • житон (жетон)
 • забършиш (забършеш)
 • завоцки (заводски)
 • завреж (завреш)
 • загатка (загадка)
 • задгърбвам (загърбвам)
 • замесник (заместник, проверка: място)
 • замервам (когато се употребява вместо измервам)
 • замръзен (замразен, проверка: мраз)
 • записъл (записал)
 • засложава (заслужава)
 • за това (затова, в случаите в които се ползва като синоним на „поради тази причина“, пример: Той беше болен, затова не дойде.)
 • затова (за това, пример: Ще съжаляваш за това!)
 • заяк (заек)
 • збием (сбием)
 • зблъсквам (сблъсквам)
 • збор(сбор)
 • зборник (сборник, проверка: сбор, събирам)
 • збърка (сбърка)
 • зглобка (сглобка)
 • зглобявам (сглобявам)
 • зграда (сграда)
 • згреша (сгреша)
 • здравеи (здравей)
 • здравей те (здравейте)
 • зема (взема)
 • знамли (знам ли)
 • знаетели (знаете ли)
 • зрелост (зрялост)
 • збогом (сбогом)
 • зъбива, зъби (забива, заби когато става дума за компютър или програма)
 • идеот (идиот)
 • игнорирвам (игнорирам)
 • игоист (егоист, егоизъм)
 • иденайс/е/т (единайсет, единадесет)
 • избранник (избраник)
 • изведнъш (изведнъж)
 • изведро (разделно: из ведро)
 • извесно (известно, проверка: вест)
 • извземам (изземам)
 • издаиднически (издайнически)
 • издаржа (издържа)
 • изкам (искам)
 • изклучение, исключение (изключение)
 • изолирвам (изолирам)
 • изкочи (изскочи)
 • изкра (искра)
 • изнесът (изнесат)
 • израсвам (израствам несв. глагол, от „аз раста“), но:
 • израстна (израсна св. глагол, от „той е расал“)
 • изруд (изрод)
 • изстерия (истерия)
 • изтинал (изстинал)
 • изтина (истина или изстина)
 • изтрел (изстрел, проверка: стрела)
 • изтукан (истукан = идол, от рус., нещо неподвижно и безучастно)
 • изяш (изяж)
 • имаго (има го, ако става дума за глагола „имам“ – ако става дума за последната фаза от развитието на насекомите, тогава е правилно)
 • имали (има ли, ако става дума за питане, ед.ч. – ако е мн.ч., тогава е правилно)
 • има ме (имаме, ако става дума за мн.ч. – ако е ед.ч, тогава е правилно)
 • имах си аз/ас (има си хас, от арабски/турски (прил.) „чист, истински“; „струвам хас“ = "обръщам внимание, влияя се, засягам се")
 • имено (именно тук не може да се приложи правилото за „нен“, защото „именно“ е наречие. Не съществува дума „именен“.)
 • имигрант (емигрант, изселник)
  • Заб.: Думата имигрант е вярна в случаите когато става дума за заселник (имигрант), но не на място когато става дума за изселник (емигрант). Двете думи често се бъркат една с друга поради звуковата прилика затова е по-добре да се употребяват думите изселник и заселник.
 • имформация, информаця (информация)
 • инжинер (инженер)
 • инзвъредно (извънредно)
 • инкобация, инкобационен, инкобационно (инкубация, инкубационен, инкобационно)
 • инсталирвам (инсталирам)
 • интелегентен (интелигентен)
 • интелегентност (интелигентност)
 • интерестно (интересно)
 • инъче (иначе)
 • иринде (ренде)
 • исконно (изконно, другото е стар русизъм)
 • искренно (искрено, проверка: искрен, не искренен)
 • испит (изпит)
 • исползвам (използвам)
 • испускам (изпускам)
 • истинал (изстинал)
 • источник (източник)
 • истрел (изстрел, проверка: стрелям)
 • истривам (изтривам)
 • италиянка, италиянец (италианка, италианец)
 • италянка, италянец (италианка, италианец)
 • италиянски, италиянска (италиански, италианска)
 • кадето (където)
 • казъх (казах)
 • какав (какъв)
 • какафония (какофония)
 • Калифорниа (Калифорния)
 • калчища (кълчища)
 • калции (калций химичен елемент)
 • калъв, калъвче (калъф, калъфче)
 • камак (камък)
 • канафка (канавка)
 • капочино (капучино)
 • карафица (карфица)
 • картовки (картофки, към думата картоф се добавя умалително)
 • касмет (късмет)
 • като чели (като че ли, ако става дума за четене в минало време, тогава е правилно)
 • кебабче (кебапче)
 • клавятура (клавиатура)
 • класирва (класира)
 • книшка (книжка)
 • коефицент (коефициент)
 • кой то (който)
 • кокъл (кокал)
 • колидор (коридор)
 • колинар (кулинар)
 • колинария (кулинария)
 • колипка (колибка)
 • колтура (култура)
 • комир (кумир)
 • комисионна (съществителното е комисиона, прилагателното – комисионен, комисионна)
 • комоникация (комуникация)
 • компроментирам (компрометирам)
 • комунизам (комунизъм)
 • комфитюр (конфитюр)
 • комформист (конформист)
 • консомация (консумация)
 • конфигорация (конфигурация)
 • конфортно (комфортно)
 • конфурмист (конформист)
 • копувам (купувам, проверка: покупка)
 • корегирам (коригирам)
 • корпурации (корпорации)
 • косвенно (косвено)
 • косинос (косинус)
 • котия (кутия)
 • кофчег (ковчег)
 • крадът (крадат)
 • краи (край)
 • кремвирш (кренвирш)
 • критерии (ед.ч критерий)
 • кръкгче (кръгче)
 • кулиба (колиба)
 • кумик (комик)
 • кумин (комин)
 • кунтузен, кунтузия (контузен, контузия)
 • купили (купи ли при питане в ед.ч., пример: „Купи ли хляб?“)
 • куплонг (куплунг)
 • куповач (купувач, проверка: купувам)
 • куфраж (кофраж)
 • куфър (куфар или кофар – ост. катинар)
 • кухненски плод (кухненски плот)
 • кървъв (кървав)
 • къртечница, крътечница, картешница (картечница)
 • къто (като)
 • Магадаскар (Мадагаскар)
 • магйосник (магьосник)
 • магнитофон, магнитафон, магнитавон (магнетофон)
 • магнитут (магнитуд)
 • мъкар, макър (макар)
 • малак (малък, малаче – малкото на бивол)
 • маниа (мания)
 • манияк (маниак)
 • маняк, мънияк (маниак)
 • марморя (мърморя)
 • маршерут, марширутен (маршрут, маршрутен)
 • материял, матерял, матриял (материал)
 • медиа (медия)
 • меродия (мерудия)
 • междучастие (междучасие)
 • мекошав (мекушав)
 • месни (от „месо“, например „месни колбаси“ или местни – произлиза от „място“, например „местното население“.)
 • метеорид (метеорит)
 • Методии (Методий)
 • микровон (микрофон)
 • милиярд, милярд (милиард)
 • мильон, милйон, мельон, мелеон (милион)
 • минъл (минал)
 • мираш (мираж)
 • мириз (мирис, мириси, но: миризма)
 • миродавен (меродавен)
 • мисал (мисъл, проверка: мисля; Миса̀л (от немски език Missal(e) по латински missalis 'литургически') означава мярка за величина на печатарски букви от 48 пункта, мисалски прил.)
 • мифка (мивка от умивам, умивалник)
 • младеш (младеж)
 • могът (могат)
 • модол (модул)
 • молиф (молив)
 • мола ви, молави, моляви (моля ви от „аз Ви моля“ или моливи от молив)
 • мормот (мармот)
 • моцуна (муцуна)
 • мошенник (мошеник)
 • мошна (мощна)
 • мошност, мощтност (мощност)
 • мутика (мотика)
 • мушмурок (мушморок)
 • мъркуч (маркуч)
 • мърмот (мармот)
 • мърсотия (мръсотия)
  • Всички глаголи се пишат РАЗДЕЛНО от частицата „НЕ“ при следните изчерпателно изброени изключения:
   • глаголите с представка недо-, когато са в смисъл на непълнота – недогледам (и недоглеждам), недоизкажа се, недолюбвам, недооценя (и недооценявам), недоплатя, недоспивам си, недоумявам, недохранвам се, недочуя, недояждам си (и недоям си), недоволствам,
   • глаголи, които без „не“ не съществуват – невротизирам (се), немея, ненавиждам (и ненавидя), нехая,
   • повелителната форма недей (и диал. немой), частицата нека и диал. нечу).
 • на дали (надали, пример: „Надали ще стане работата.“)
 • на лице (налице)
 • на сила (насила)
 • на скоро (наскоро)
 • не видим (невидим)
 • не знаен (незнаен)
 • надежност (надеждност, от „надежда“)
 • напредвид (предвид)
 • натурален акт (нотариален акт, от „нотариус“; „Натурален“ произлиза от „натура“ (естество), например „натурален сок“)
 • натюрморд (натюрморт)
 • на яве (ная̀ве)
 • надменост (надменност)
 • надсмешка (насмешка)
 • надцелвам, надцелиш (нацелвам, нацелиш)
 • наименовам (наименувам, наименуване, когато е в смисъл на „кръщавам“, но: наименование)
 • наистинна, найстинна (наистина)
 • напъдствам (напътствам)
 • на слука (наслука)
 • настроика (настройка)
 • натписване (надписване)
 • невиждам (не виждам)
 • невилирам (нивелирам)
 • невироятен (невероятен)
 • невръстеник (неврастеник)
 • незнам (не знам)
 • неин приятел, но нейният любовник
 • неме (не ме)
 • неми (не ми, ако става дума за местоимение ед.ч. – „не ми говори“, ако е прилагателно мн.ч., тогава е правилно – „един ням, много неми")
 • немърлив (немарлив)
 • немога (не мога)
 • неознаваемост (неузнаваемост)
 • неотдавнъшен (неотдавнашен)
 • неползвам (не ползвам)
 • неполучавам (не получавам)
 • нервени (нервни)
 • неска (днеска)
 • нестава (не става)
 • несъм, несме (не съм, не сме)
 • несъмненно (несъмнено)
 • неуспорим (неоспорим)
 • неуспява (не успява)
 • неутразим (неотразим)
 • нещасна (нещастна)
 • неястност (неясност, проверка: ясно, или: неяснота)
 • никролог (некролог)
 • ноща (нощта)
 • нуждна (нужна)
 • някаде (някъде)
 • някои (ед.ч. някой)
 • някой (мн.ч. някои или ед.ч., м.р. някого при персонализация)
 • обадими (обади ми, пример: „Обади ми се!“)
 • обедително (убедително)
 • обеждавам (убеждавам)
 • обеждения (убеждения)
 • обезомял (обезумял)
 • обесилвам (обезсилвам)
 • обеснявам (обяснявам)
 • обещетение (обезщетение)
 • обикновенни, обикновенно (обикновени,обикновено)
 • обичтта (обичта)
 • облегчен (облекчен)
 • облицовачни (облицовъчни)
 • облошка (обложка)
 • облък, óблъчен (облак, облачен, но „облъ̀чен“)
 • образувание (образование; но когато се има предвид дадено формирование, се използва образувание)
 • обужавам (обожавам)
 • оважавам (уважавам)
 • оведомя (уведомя, но: осведомя)
 • овековечавам (увековечавам)
 • овеличавам, овеличат (увеличавам, увеличат)
 • овесвам (увесвам)
 • овеселителен (увеселителен)
 • овивам (увивам)
 • овличам (увличам)
 • огасвам, огася (угасвам, угася))
 • оговарям (уговорям)
 • оговорка (уговорка)
 • одавна (отдавна)
 • одари (удари)
 • одачно (удачно)
 • одговор, одговори (отговор, отговори)
 • одяло, одеало (одеяло)
 • оеднаквявам (уеднаквявам)
 • озадъчен (озадачен, проверка: задача)
 • окраса (украса)
 • окопирам (окупирам)
 • окупавам се (окопавам се)
 • олимпияда (олимпиада)
 • оличавам (уличавам)
 • омбуцман, омбутсман (омбудсман)
 • омрелият (умрелият)
 • омилостивявам (умилостивявам)
 • омълчавам се (умълчавам се)
 • онаследявам (унаследявам)
 • оникален, оникална, оникално, оникални (уникален, уникална, уникално, уникални)
 • ония (оня, вярно в случаите, когато се използва за онези, но е препоръчително да се използва онези)
 • опастност (опасност, проверка: опасен)
 • описаниа (описания)
 • описъл (описал)
 • опитали (опита ли при въпрос, ед.ч. – ако е множествено число или не е питане, тогава е правилно – „Те са опитали меда, а ти опита ли го?")
 • оплашвам (уплашвам)
 • оплътнявам (уплътнявам)
 • оповавам се (уповавам се)
 • оправление (управление)
 • оправлява (управлява)
 • оправлявам (управлявам)
 • опражнявам (упражнявам)
 • опътвам (упътвам)
 • осемнайсе, осемнайста (осемнайсет, осемнайсета)
 • осигорявам (осигурявам)
 • ослуга (услуга)
 • осмихвам (усмихвам)
 • особенно (особено)
 • оспех (успех)
 • оспивам се (успивам се)
 • оспокоявам, оспукоявам (успокоявам)
 • оспявам, оспях ('успявам, успях)
 • остановена (установена)
 • остройство (устройство)
 • осъвършенствам (усъвършенствам)
 • осъмнявам се (усъмнявам се)
 • осърдно (усърдно)
 • отайка (утайка)
 • отатък (оттатък)
 • отварам (отварям)
 • отверка (отвертка – проверка: въртя, отвъртам)
 • „отдава“ – в смисъл „дава се на", да не се бърка с „удава“ (върви (ми), успявам) – „Удава му се математиката"
 • отдаличен (отдалечен, пример: „отдалечен достъп“)
 • отекчителен (отегчителен)
 • отзат (отзад)
 • отзова (озова, пример: Футболистът се озова сам срещу вратаря.; Отзова представлява „отговор на зова“, в смисъл на „притичам се“ (на помощ), или „извиквам обратно“, или „аз отзовавам“ – „прекратявам“ (мандат на посланик)
 • отмедка (отметка)
 • отностно (относно)
 • оточнявам, оточнил (уточнявам, уточнил)
 • отпадак, отпадаци (отпадък,отпадъци)
 • отрепвам (утрепвам)
 • от тук (оттук)
 • оттървах се (отървах се)
 • отъпкан (утъпкан)
 • отъпквам (утъпквам)
 • охажвам (ухажвам)
 • оцелвам (уцелвам)
 • оцъствам, оцъствие (отсъствам,отсъствие)
 • очудвам (учудвам)
 • оште (още)
 • павкам (пафкам)
 • пагобен (пагубен)
 • палноценен (пълноценен)
 • панахида (панихида)
 • парви (първи)
 • парзалка (пързалка)
 • патувам (пътувам)
 • педерас, педераз (книжовно: педераст)
 • пеизаж, пейзаш (пейзаж)
 • переодичен (периодичен)
 • петак (петък, пета̀к, пета̀че означават вид монета с ниска стойност)
 • Петйо (Петьо)
 • петнайсе, петнайста (петнайсет, петнайсета)
 • пиадестал (пиедестал)
 • пикучен (пикочен)
 • писменност, писменни (писменост,писмени)
 • писъл (писал)
 • пицерия (пицария)
 • плевмония (пневмония)
 • плеоцен (плиоцен или палеоцен – разликата е в десетки милиони години)
 • плод (вярно ед.ч. бот., или плот голяма хоризонтална плоскост, например от мебел)
 • площа (площта)
 • плътноход, плътноходка (платноход, платноходка)
 • по някога (понякога)
 • по-вече (повече)
 • полюлей (полилей, полиелей)
 • помое му, помоему, по-моему (по моему)
 • по-принцип (по принцип)
 • по старо му, по старому (постарому)
 • по-сърце (по сърце, проверка: „сърце“ е съществително)
 • повиност (повинност)
 • повот (повод)
 • поглет (поглед, проверка: "гледам")
 • подарак (подарък)
 • подараци (подаръци)
 • полвин (половин)
 • полужение (положение)
 • полюлей (полилѐй, остаряло: полиелей, от гр. πολύελαιλον – много елей, т.е. много маслинови масла, много светлини; означава (1) вид осветително тяло и (2) вид подбрани псалми)
 • полюст (полюс)
 • помоща (помощта)
 • порастнал (пораснал)
 • порногравски (порнографски)
 • портукал (портокал)
 • посланник (посланик)
 • посрешна (посрещна)
 • посъщество (по същество)
 • поткарам, поткараме (подкарам, подкараме)
 • потчинен (подчинен)
 • потчинявам (подчинявам)
 • прадка (пратка)
 • праздник (празник, другото е архаична форма)
 • пребирам се (прибирам се)
 • превъплащение (превъплъщение)
 • прегрътка (прегръдка)
 • предверие (преддверие)
 • предвит (предвид)
 • предвърително (предварително)
 • предрасъдици (предразсъдъци)
 • предстой (предстои)
 • предтекст (претекст)
 • предутвратявам (предотвратявам)
 • предценка (преценка)
 • преключва (приключва, превключва)
 • прелесна (прелестна)
 • премоция, примоция (промоция)
 • преностен (прено̀сен)
 • преобразувание (преобразование)
 • претапециране (претапициране)
 • препядствие, препиядствие (препятствие)
 • прецедател (председател)
 • прещипвам, прещипал (прищипвам, прищипал)
 • прещипан (прищипан в смисъл на притиснат)
 • приател (приятел)
 • приатно (приятно)
 • приакор (прякор)
 • придоставя (предоставя)
 • прикачване (прекачване когато става дума за прехвърляне от едно превозно средство на друго)
 • принодителен, принодителна, принодителни (принудителен, принудителна, принудителни)
 • присторен (престорен)
 • пришалец (пришълец)
 • пробвали (пробва ли, при питане ед.ч. – ако е мн.ч., тогава е правилно, виж „опитали")
 • продалжава (продължава)
 • прожина (пружина)
 • пропусквателен (пропускателен)
 • проспирира (просперира)
 • протейн (протеин)
 • протоберанс (протуберанс)
 • пръс (пръст)
 • пръставлява (представлява)
 • пръщене (пращене)
 • пръщи, пръщя(т) (пращи, пращя(т))
 • психопад (психопат)
 • пумия (помия)
 • пумияр (помияр)
 • пунктоация (пунктуация)
 • пустощта (пустошта)
 • пъпеж (пъпеш)
 • първеню (парвеню, от френски parvenu новобогаташ)
 • пътнишки (пътнически, другото е архаизъм)
 • пясак, песак, песък (пясък)
 • работен плод (работен плот при компютрите)
 • работиме (работим)"е" се добавя само когато 1 лице ед. ч. съвпада с 1 лице мн. ч. бягам – бягаме – при глаголи в 3. спрежение)
 • радиятор, радятор (радиатор)
 • радиос (радиус)
 • разочерование, разорачование (разочарование)
 • разспространявам (разпространявам)
 • разста (раста)
 • разтеж (растеж)
 • разтекал (разтекъл)
 • разтрел, растрел (разстрел)
 • разтъкаване (разтакаване)
 • рака (ръка, проверка: ръчен. ръце; вярно в случаите, когато се отнася за бройната форма или непълен член на думата рак.)
 • раце (ръце)
 • ранклиста (ранглиста)
 • расизам (расизъм)
 • растна (расна)
 • расхотка (разходка)
 • регестрирам (регистрирам)
 • рекал (рекъл)
 • ремон ( ремонт)
 • ритоален (ритуален)
 • рицър (рицар)
 • рожденни (рождени дни, рожден ден)
 • рожденник (рожденик)
 • руптаене (роптаене)
 • ръзстояние, растояние (разстояние)
 • ръсизам (расизъм)
 • ръстеж (растеж)
 • с (със, пред думи или съкращения започващи със звук /с/ или /з/ — „със сестра ми“, „със СССР“, „със CD“; както и когато предлогът получава самостоятелно ударение – „със или без нея“)
 • сабирам, сабиране (събирам, събиране)
 • савет, савети (съвет, съвети)
 • савсем (съвсем)
 • садба (съдба)
 • садържание (съдържание)
 • саздавам (създавам)
 • самосъжеление (самосъжаление)
 • самочуствие (самочувствие)
 • Сан Франсиско (Сан Франциско) – градът в щата Калифорния, САЩ
 • Сан Франциско (Сан Франсиско) – имена на обекти в Мексико, Централна и Латинска Америка и Испания
 • сарце (сърце)
 • сас (със)
 • сащия (същия)
 • сащество (същество)
 • свадба (сватба)
 • свера (сфера)
 • свесно (свястно, но свестен [м.р.])
 • Свети Власт (Свети Влас)
 • свещенна (свещена)
 • свещенно (свещено)
 • свинкс, свинск, сфинск (сфинкс)
 • сдание (здание)
 • севте (сефте)
 • седемнайсе, седемнайста (седемнайсет, седемнайсета)
 • секи (всеки)
 • секът (секат)
 • сешуар, сушоар, сушуар (сешоар)
 • сигорен (сигурен)
 • сигорно (сигурно)
 • силуз (силоз)
 • синвол (символ)
 • синос (синус)
 • ситоация, ситуациа (ситуация)
 • сички (всички)
 • сичко (всичко, сичко се е използвало поетично от автори като Петко Славейков (Песен на паричката ми), Христо Ботев (На прощаване) и от други.)
 • скилитка (скилидка)
 • скодоумен (скудоумен)
 • скраб (скрап)
 • скуби (скубе когато става дума не за повелително наклонение – ако е в повелително наклонение, тогава е правилно)
 • скулптур, склуптор (скулптор)
 • склуптура, скулптора (скулптура) Обяснение кога се ползва скулптора.
 • скучнувато (скучновато)
 • скътаеш (скатаеш)
 • слатка, слатки, слатко (сладка, сладки, сладко)
 • словестен, словестни (словесен, словесни)
 • словообразователен (словообразувателен)
 • случай (случаи, ако става дума за мн.ч. – ако е ед.ч., тогава е правилно)
 • случей (случай)
 • смръдлив (смрадлив)
 • собственна (собствена, проверка: собствен)
 • сомнанбул (сомнамбул)
 • социализам (социализъм)
 • социопад (социопат)
 • спесификация (спецификация)
 • специялен (специален)
 • спазвай те (спазвайте, пример: „Спазвайте чистота!“)
 • спортис, спортиска (спортист, спортистка)
 • справат (справят)
 • спрът (спрат)
 • сретство (средство)
 • сръвнение (сравнение)
 • сръжавам се (сражавам се)
 • стартирвам (стартирам)
 • сташ (стаж)
 • стодент, стоденка (студент,студентка)
 • стоиност (стойност)
 • страно (странно)
 • струели (строели)
 • структори (структури)
 • ступур (ступор, вцепененост)
 • стълпкновение (стълкновение)
 • сувалка (совалка)
 • сумнамбули, сомнабули (сомнамбули)
 • сутюен, сютюен (сутиен)
 • сценарии (сценарий ед.ч.)
 • сценарий (сценарии мн.ч.)
 • сфетофар (светофар)
 • сфръхзвуков (свръхзвуков)
 • съботаж (саботаж)
 • съботирам (саботирам)
 • съботьор (саботьор)
 • съдист (садист)
 • съжелявам, сажалявам (съжалявам)
 • съкрален (сакрален)
 • съкровенна (съкровена)
 • съкровенно (съкровено)
 • съндък (сандък)
 • сърма (сарма̀ – завито в листо или др. ядене; но съ̀рма – метална нишка за бродерия)
 • състой (състои)
 • съшност (същност)
 • същественна (съществена)
 • същественно (съществено)
 • съчма (сачма̀, са̀чмен)
 • сюджет (сюжет)
 • сянки (сенки, но: сянка)
 • таборетка, таборедка (табуретка)
 • Тамбукту (Тимбукту)
 • тапак (тъпак)
 • тапанар (тъпанар)
 • тапециране (тапициране)
 • тарся, тарсене (търся, търсене)
 • технологий (технологии)
 • тъпънар (тъпанар)
 • тваря (товаря)
 • тенеска (тениска)
 • тенесист (тенисист)
 • тетратка (тетрадка)
 • тичаики (тичайки)
 • толкос (толкоз)
 • торбина (турбина)
 • транвай (трамвай)
 • транскрибция (транскрипция)
 • трансцедентен (трансцендентен)
 • трастика (тръстика)
 • тренировачен, тренировачна (тренировъчен, тренровъчна)
 • тринайсе, тринайста (тринайсет, тринайсета)
 • туберколоза (туберкулоза)
 • туку-така (току-така)
 • току що, токущо (току-що)
 • турболенция (турбуленция)
 • тъка (така)
 • търалеж, търълеж, тарълеж (таралеж)
 • търба, траба (тръба)
 • тънак (тънък, проверка: тънки)
 • убективна (обективна)
 • убесвам (обесвам)
 • убида, убиждам (обида,обиждам)
 • убичам (обичам)
 • убожавам (обожавам)
 • убърна (обърна)
 • угорчен(а) (огорчен(а))
 • „удава“ (върви ми, успявам) да не се бърка с „отдава“
 • удобрявам (одобрявам)
 • удър (удар)
 • ужастно, ожастно, ожасно (ужасно)
 • ужениш (ожениш)
 • узначава (означава)
 • указвам (оказвам съдействие, но: указвам в смисъл на посочвам, нареждам)
 • улекна (олекна)
 • уливам (оливам)
 • улигофрен (олигофрен)
 • улях (олях)
 • умаловажавам (омаловажавам)
 • умраза (омраза)
 • умърсен (омърсен)
 • упаковам (опаковам)
 • уписвам (описвам)
 • уплаквам (оплаквам)
 • уплел (оплел)
 • упора (опора)
 • управдал (оправдал)
 • управи, управя (оправи, оправя)
 • управия (оправия)
 • упровергае (опровергае)
 • упростявам (опростявам)
 • упрощавам (опрощавам)
 • упържа (опържа)
 • уранготан (орангутан)
 • урганизирам (организирам)
 • уръдие (оръдие)
 • уръжие (оръжие)
 • усвежавам (освежавам)
 • усветявам (осветявам)
 • усигорявам (осигурявам)
 • услушвам се (ослушвам се)
 • усмелявам (осмелявам)
 • усмислил (осмислил)
 • усни (устни)
 • успорван (оспорван)
 • успуреден (успореден)
 • устаря (остаря)
 • утивам (отивам)
 • утказвам (отказвам)
 • утплесвам (отплесвам)
 • утрепка (отрепка)
 • утривалка, отривалка (изтривалка)
 • утривам (отривам)
 • утучвам (отучвам)
 • учавствам (участвам, проверка: участ)
 • учовечавам (очовечавам)
 • уш (уж)
 • ущипвам(ощипвам)
 • фалирвам (фалирам)
 • фалшиф, фълшив (фалшив)
 • Фаренхайд (Фаренхайт)
 • фаренгит (фарингит)
 • фармацефт (фармацевт)
 • фастък, фастъци (фъстък, фъстъци)
 • фасунка (фасунга;сонка(простонар.), от немски език fassung)
 • фелтфебел (фелдфебел)
 • фенолфталейн (фенолфталеин)
 • финансии (финанси)
 • финна, финни, финно (фина, фини, фино, проверка: фин, не финен)
 • флезе (влезе)
 • фнимание/фнимавам (внимание/внимавам)
 • фойе (фоайе)
 • фотьоел (фотьойл)
 • фръквам (хвръквам)
 • фтасала (втасала)
 • фторник (вторник)
 • фтълпявам (втълпявам)
 • халостен (халосен)
 • хамелион (хамелеон)
 • харесъл (харесал, проверка: харесам)
 • хаус (хаос, но ако става дума за стил в електронната музика, тогава е правилно)
 • хибрит (хибрид)
 • хиликоптер (хеликоптер)
 • химикали (химикалки, грешката се наблюдава при употреба на множествено число химикалка за писане, в смисъл на химикали като вещества [1][2])
 • Хирушима (Хирошима)
 • хитар (хитър)
 • ходиме (ходим, окончанието е „-ме“ само когато 1 л.ед.ч. съвпада с 1 л.мн.ч., т.е. при глаголи в 3. спрежение, примерно: бягам – бягаме)
 • хотдок, хот-дог (хотдог)
 • храбар (храбър)
 • христианство (християнство)
 • чаршав (чаршаф)
 • челюсна (челюстна)
 • через (чрез)
 • чесно (честно)
 • четах, четъх (четох, четях, пример: „Този вестник вече го четох, но докато го четях...“)
 • четри (четири)
 • четринайсе, четирнайсе, четиринайсе; четринайста, четирнайста, четиринайста (четиринайсет; четиринайсета)
 • четът (четат)
 • Чибурашка (Чебурашка)
 • човал (чувал)
 • чусвам, чуствам (чувствам)
 • чъсовник (часовник)
 • шезофрения (шизофрения)
 • шерок (широк, проверка: шир, нашир)
 • шеснайсе, шестнайсе; шеснайста, шестнайста (шестнайсет; шестнайсета)
 • шикаф, шкав (шкаф)
 • шофиорски (шофьорски)
 • шпертплат (шперплат)
 • Шугун (Шогун)
 • шумът (шумят – ако става дума за глагол)
 • ъгал (ъгъл)
 • ъкъл (акъл)
 • ъпсурт (абсурд, Ъпсурт е вярно, когато става дума за наименованието на музикална група Ъпсурт)
 • юнуша (юноша)
 • юрис (юрист)
 • юристконсулт (юрисконсулт, от латинския термин juris-consultus – правовед, юридически съветник)
 • ютий (ютии)
 • ядах (ядох)
 • ядеме (ядем, „е“ се добавя само когато 1 лице ед. ч. съвпада с 1 лице мн. ч. бягам – бягаме – при глаголи в 3. спрежение)
 • ядренна (ядрена, проверка: ядрен, не ядренен)
 • яморлук (ямурлук)
 • яркос (яркост, членувано: яркостта)
 • ярос (ярост, проверка: яростен)
 • яш (яж, Яш е вярно в случаите, когато става дума за град Яш в Румъния)

Външни препратки редактиране