Римски и византийски императрици

Римски императрици
Vexilloid of the Roman Empire.svg
Livia statue.jpg
Ливия, първата римска императрица
Първа императрица Ливия (27 пр.н.е.)
Последна императрица Мария Комнина (1439 г.)

Това е списък на жените, които са били Римски императрици, т.е. съпруги на Римския император или на владетеля на Римската империя в имперския период (с начало около 27 пр.н.е.).

Императрици на Римската империяРедактиране

Юлиево-Клавдиева династия (27 пр.н.е. – 68 г.)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Ливия Друзила
(LIVIA•DRVSILLA)
Марк Ливий Друз Клавдиан (Клавдии) 30 януари 58 пр.н.е. 17 януари 38 пр.н.е. 16 януари 27 пр.н.е. 19 август 14 от н.е. 29 от н.е. Октавиан Август
  Ливия Орестила ? ? 37 от н.е. или 38 от н.е. няколко дни след брака ? Калигула
  Лолия Павлина Марк Лолий Павлин Младши ? 38 от н.е. 6 месеца по-късно 49 от н.е.
  Цезония ? 6 от н.е. късната 39 от н.е. или ранната 40 от н.е. 24 януари 41 от н.е. Часове след смъртта на съпруга ѝ
  Валерия Месалина Марк Валерий Месала Барбат c. 17/20 37 или 38 24 януари 41 от н.е. 48 от н.е. Клавдий
  Агрипина Младша
(IVLIA•AGRIPPINA)
(η Ιουλία Αγριππίνη)
Германик
(Клавдии)
6 ноември 15 от н.е. На Нова година през 49 от н.е. 13 октомври 54 от н.е. март 59 от н.е.
  Клавдия Октавия
(CLAVDIA•OCTAVIA)
Клавдий
(Клавдии)
късната 39 от н.е. или ранната 40 от н.е. 9 юни 53 от н.е. 13 октомври 54 62 от н.е. 9 юни 62 от н.е. Нерон
  Попея Сабина Тит Олий 30 от н.е. 62 от н.е. 65 от н.е.
  Статилия Месалина ? около 35 от н.е. 66 от н.е. 9 юни 68 от н.е. след 68
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Годината на четиримата императори и Флавиева династия (68 – 96)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Галерия Фундана Галерий (роден около 15), Претор около 40 около 50 март 69 69 след 69 Вителий
  Домиция Лонгина Гней Домиций Корбулон около 53 около 70 14 септември 81 18 септември 96 около 130 Домициан
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Нерво-Антонинова династия (96 – 192)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Помпея Плотина ? ? ? 28 януари 98 7 август 117 121/122 Траян
  Вибия Сабина Луций Вибий Сабин около 80 100 10 август 117 136 or 137 Адриан
  Ания Галерия Фаустина Марк Аний Вер 21 септември, около 100 110 – 115 11 юли 138 141 Антонин Пий
  Фаустина Младша Антонин Пий
(Антонини)
16 февруари между 125 и 130 13 май 145 8 март 161 като съ-императрица
март 169 като пълновластна императрица
175 Марк Аврелий
  Ания Луцила Марк Аврелий
(Антонини)
7 март 148 или 150 164 като съ-императрица март 169 182 Луций Вер
  Брутия Криспина Гай Брутий Презенс 164 юли 178 юли 178 като съ-императрица
18 март 180 като пълновластна императрица
182 182 или 187 Комод
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Година на петимата императори и Династия на Северите (96 – 235)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Флавия Тициана Тит Флавий Клавдий Сулпициан ? ? 1 януари 193 AD 28 март 193 след 193 Пертинакс
  Манлия Сканцила (gens Манлии) ? преди 153 28 март 193 1 юни 193 ? Дидий Юлиан
  Юлия Домна Гай Юлий Басиан 170 късната 180-а 14 април 193 съимператрица
февруари 197 единствена императрица
април 202 старша императрица
4 февруари 211 217 Септимий Север
Публия Фулвия Плавтила Гай Фулвий Плавциан
(Флавии)
185/around 188/189 13 май 145 април 202 младша императрица 22 януари 205 early 212 Каракала
  Нония Целса ? ? ? 8 април 217 юни 218 ? Макрин
  Юлия Корнелия Паула Юлий Корнелий Павел
(Корнелии)
? 219 early 220 ? Елагабал
  Юлия Аквилия Севера Квинт Аквилий ? 220 221 ?
  Ания Фаустина Тиберий Клавдий Север Прокул ? юли 221 по-късно през 221 ?
  Юлия Аквилия Севера Квинт Аквилий ? 221 222 ?
  Сея Херения Салусция Барбия Орбиана Августа Сей Салусций Макрин ? 225/226 227 ? Александър Север
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Криза на третия век (235 – 284)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Сецилия Паулина ? ? ? 20 март 235 235/236 Максимин Трак
Фурия Сабиния Транквилина Тимеситей около 225 май 241 11 февруари 244 след 244 Гордиан III
Марция Отацилия Севера Отацилий Севериан
(Отацилии)
? 234 февруари 244 септември/ октомври 249 ? Филип I Араб
Ания Купресения Ерения Етрусцила Неизвестно етруско сенаторско семейство септември 249 преди 230 септември/октомври 249 юни 251 юни 251
after husband
Деций
  Афиния Гемина Бебиана ? ? ? юни 251[1] август 253 ? Требониан Гал
  Гая Корнелия Супера ? ? ? август 253 октомври 253 ? Емилиан
  Юлия Корнелия Салонина ? ? ?243 октомври 253 септември 268 Галиен
Улпия Северина Улпий Кринит
(Улпии)
? ? септември 270 септември or октомври 275 ? Аврелиан
Магния Урбика ? ? ? 282 като Цезариса на Запада
юли/август 283 като императрица
20 ноември 284 в конфликт с Императрица Приска
285 ? Карин
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Тетрархия и Константинова династия (284 – 364)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Приска ? ? ? 20 ноември 284 в конфликт с Магния Урбика
285 като единствена императрица
1 април 286 като съимператрица на Изтока
1 май 305 315 Диоклециан
  Евтропия Сириан ? около 283 21 юли/25 юли 285 като цезариса
1 април 286 като съимператрица на Запада
1 май 305
юли 310
след 325 Максимиан
  Елена от Константинопол ? около 250 It is not known if Constantius divorced in 283, after becoming Caesar or if he divorced her after taking the title in 283[2] около 330 Констанций I Хлор
Флавия Максимиана Теодора Флавий Африаний Ханибалиан ? 293 293 като цезариса
1 май 305 като императрица на Запада
25 юли 306 ?
Галерия Валерия Диоклециан ? 293 1 март/21 май 293 като цезариса
1 май 305
като императрица на Изтока
5 май 311 315 Галерий
  Валерия Максимила Галерий ? около 293 28 октомври 306 императрица на Запада 28 октомври 312 ? Максенций
  Минервина ? ? ?[2] 25 юли 306 като цезариса след 307 ? Константин I
Фауста Максимиан 289 307 307 като цезариса на Запада
април 310 императрица на Изтока
29 октомври 312 императрица на Запада, старша императрица на Империята
19 септември 324 императрица
326
  Флавия Юлия Констанция Константин I
(Константинова династия)
след 293 313 313 императрица на Изтока 324 около 330 Лициний
  Неизвестна[3] Юлий Констанций
(Константинова династия)
? 335 или 336 335 или 336 като Цезариса
22 май 337 като императрица
350 като самостоятелно управляваща императрица
353/4 ? Константин II
  Флавия Аврелия Евсебия Флавий Евсебий, Консул на Македония, ? 353 като единствена императрица 360
  Фаустина ? ? 360 като единствена императрица 3 ноември 361 след 366
  Елена Константина Константин I
(Константинова династия)
ноември 355 като цезариса
февруари 360 като императрица
360? Юлиан
  Харито Луцилиан ? ? 27 юни 363 17 февруари 364 след 380 Йовиан
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Теодосиева династия (379 – 395)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Елия Флавия Флацила ? 375 – 376 август 378 като императрица на Изтока 385 Теодосий I
  Флавия Гала Валентиниан I
(Валентинианова династия)
370 – 375 387 като съимператрица на Изтока
май 15 392 като императрица
17 ноември 375 394
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Императрици на Западната Римска империяРедактиране

Теодосиева династия (395 – 455)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Мария Стилихон ? февруари 398 императрица на Западната римска империя 370 407 Хонорий
  Терманция ? 408 императрица на Западната римска империя около 408 415
  Елия Гала Плацидия Теодосий I
(Теодосиева династия)
392 1 януари 421 8 февруари 421 императрица на Западната римска империя 2 септември 421 27 ноември 450 Константин III
  Лициния Евдоксия Теодосий II
(Теодосиева династия)
422 29 октомври 437 императрица на Западната римска империя 16 март 455 462 Валентиниан III
17 март 455 императрица на Западната римска империя за втори път 31 май 455 Петроний Максим
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Без династия (455 – 476)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Елия Марция Евфемия Маркиан ? 453 12 април 467 11 юли 472 ? Антемий
  Гала Плацидия Валентиана Млада Маркиан
(Валентинианова династия)
439 – 443 454 или 455 23 март or 11 юли 472 23 октомври or 2 ноември 472 415 Олибрий
  неизвестна племенница на Лъв I ?
(Леониди)
? ? юни 474
(от Италия)
475
(от Далмация)
28 август 475
(от Италия)
25 април 480
(от Далмация)
? Юлий Непот
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Императрици на Източната Римска империяРедактиране

Теодосиева династия (395 – 457)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Елия Евдоксия Флавий Бавтон ? 27 април 395 6 октомври 404 Аркадий
  Елия Евдокия Леонтий около 401 7 юни 421 28 юли 450 20 октомври 460 Теодосий II
  Елия Пулхерия Аркадий
(Теодосиева династия)
19 януари 399 28 юли 450 юли 453 Маркиан
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Лъвска династия (457 – 518)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
Елия Верина ? ? ? 7 февруари 457 18 януари 474 484 Лъв I
  Елия Ариадна Лъв I
(Леониди)
около 450 466/468 9 февруари 474
1st time
9 януари 475 515 Зенон
  Елия Зенона ? ? ? 9 януари 475 август 476 476/477 Василиск
  Елия Ариадна Лъв I
(Леониди)
около 450 466/468 август 476
втори път
9 април 491 515 Зенон
20 май 491
трети път
515 Анастасий I
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Юстиниянова династия (518 – 602)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Евфемия ? ? 491 – 518 юли 518 около 524 Юстин I
  Теодора
(Θεοδώρα)
Акакий около 500 ? 1 август 527 28 юни 548 Юстиниан I
  Елия София Сита[4] около 530 ? 14 ноември 565 като императрица
5 октомври 578 като съимператрица
5 октомври 578 след 601 Юстин II
  Елия Анастасия ? ? ? 7 декември 574 като цезариса
септември 578 съимператрица
5 октомври 578 еднствена императрица
14 август 582 593 Тиберий II
  Константина Тиберий II
(Юстинианова династия)[5]
около 560 есента на 582 27 ноември 602 около 605 Маврикий
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Без династия (602 – 610)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Леонтия ? ? ? 23 ноември 602 октомври 610 ? Фока
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Династия на Ираклионите (610 – 711)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Фабия-Евдокия Рога c. 580 5 октомври 610 13 август 612 Ираклий
  Мартина Мартиний ? 613 като императрица
629/630 като старша императрица
11 февруари 641 after 641
  Грегория Никита 610s 629/630 629/630 като младша императрица
11 февруари 641 като старша императрица
май 641 ? Константин III
  Фауста Валентиний
(Аршакиди)
c. 630 642 15 септември 668 after 668 Констанс II
  Анастасия ? ? ? 668 септември 685 after 711 Константин IV
  Евдокия ? ? ? c. 685? c. 695? ? Юстиниан II
  Теодора Хазарска ? ? 703 705 декември 711 ?
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Без династия (711 – 717)Редактиране

Няма

Исаврийска династия (717 – 802)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Мария Тервел[6]
(Дуло)
? ? 25 март 717 18 юни 741 ? Лъв III
  Анна Лъв III
(Исавър)
около 705 ? юни 741 ноември 743 after 743 Артабасд
  Ирина Хазарска Бихар ? около 732 около 732 съимператрица
18 юни 741 императрица
2 ноември 743 императрица
c. 750 Константин V
  Мария ? ? около 750 около 751
  Евдокия ? ? около 751 [7] 14 септември 775 ?
  Ирина Сарантапихина
(Ειρήνη η Αθηναία, Eirēnē)
?
(Сарантапех)
около 752 17 декември 769 17 декември 769 съимператрица
25 март 775 императрица
18 юни 780 9 август 803 Лъв IV
  Мария Амнийска ? около 770 ноември 788 януари 795 след 823 Константин VI
  Теодота ? около 780 септември 795 около 797 след 797
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Phocid dynasty (802 – 813)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Теофано
(Θεοφανώ)
? около 580 20 декември 807 807 съимператрица
26 юли 811
2 октомври 811 ? Ставракий
  Прокопия Никифор I Логотет
(Фокиди)
около 770 – след 813 8 век 2 октомври 811 11 юли 813 след 813 Михаил I
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Без династия (813 – 820)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Теодосия Арсабер около 775 ? 11 юли 813 25 декември 820 след 826 Лъв V
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Аморионска династия (820 – 867)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Текла Барданий Турски ? преди 803 25 декември 820 около 823 Михаил II
  Ефросина Константин VI
(Исаврийска династия)
около 790 около 823 2 октомври 829 след 836
  Теодора II
(Θεοδώρα)
Марин
(Мамикониани)
около 815 5 юни 830 20 януари 842 след 867 Теофил
  Евдокия Декаполитиса ? ? 855 23 септември 867 – 24 септември 867 ? Михаил
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Македонска династия (867 – 1056)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Евдокия Ингерина[8]
(Ευδοκία Ιγγερίνα)
Ингерн около 840 865 26 май 866 съимператрица
24 септември 867 единствена императрица
882 Василий I
  Теофания
(Θεοφανώ)
Константин Мартиниакос около 705 около 883 29 август 886 893/897 10 ноември 897 Лъв VI
  Зоя Зауцена Стилиан Заутцес ? 893/897[9] май 899
  Евдокия Баяна ? ? Пролетта на 900[7] 12 април 901
  Зоя Карбонопсина (Ζωή Καρβωνοψίνα) ? ? 9 януари 906[10] 11 май 912 ?
  Елена Лакапина Роман I около 910 май 919 май 919 като съимператрица
27 януари 945 като единствена императрица
9 ноември 959 19 септември 961 Константин VII
  Теодора
(Θεοδώρα)
? ? ? септември 920 като Цезариса
17 декември 920 като старша императрица
20 февруари 922 Роман I
  Анастасо-Теофано [11]
(Θεοφανώ)
Кратерус c. 941 956 956 като съимператрица
9 ноември 959 единствена императрица
15 март 963
първи път
след 976 Роман I
август 963
втори път
10 декември 969 – 11 декември 969 Никифор II
  Теодора
(Θεοδώρα)
Константин VII
(Македонска династия)
c. 946 ноември 971 10 януари 976 ? Йоан I
  Елена Алипина Алипий ? 976? 976? като младша съимператрица
15 декември 1025 старша съимператрица
15 ноември 1028 ? Константин VIII
  Зоя
(Ζωή)
Константин VIII
(Македонска династия)
c. 978 12 ноември 1028 15 ноември 1028
1st time
11 април 1034 юни 1050 Роман III
11 април 1034
2nd time
10 декември 1041 Михаил IV
11 юни 1042[7]
3rd time
юни 1050 Константин IX
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Династия на Комнините (1057 – 1059)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Екатерина Иван Владислав
(Комитопули)
? ? 31 август 1057 22 ноември 1059 след 1059 Исак I
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Династията Дука (1059 – 1081)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Евдокия Макремволитиса
(Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα)
Йоан Макремволит
(Макремволити)
1021 преди 1050 24 ноември 1059
първи път
22 май 1067 1096 Константин Х
1 януари 1068
2nd time
1071 Роман IV
  Ирина Пегонитиса Никита Пегонит ? ? ?около 1059? като цезариса
? ? Йоан Дука
  Мария Аланска
(Μαρία της Αλανίας)
Баграт IV
(Багратиони)
около 1050 1065 1065 as junior-empress consort
22 май 1067 as co-empress consort
1071 as sole-empress consort
1075 as senior empress consort
31 март 1078 след 1103 Михаил VII
c. 1078 10 декември 1081 Никифор III
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Династия на Комнините (1081 – 1185)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Ирина Дукина
(Ειρήνη Δούκαινα)
Андроник Дука
(Дука)
след 1066 1078 4 април 1081 15 август 1118 19 февруари 1123 или 1133 Алексий I
  Анна Комнина
(Άννα Κομνηνή)
Алексий I
(Комнини)
1 декември 1083 1097 as Caesarissa 1118/1137 1153 Никифор Вриений
  Ирина Унгарска Ласло I
(Арпади)
1088 1104 1104 съимператрица
15 август 1118 императрица
13 август 1134 Йоан II
  Ирина Зулцбахска Беренгар II, граф на Зулцбах
(Бабенберги)
1110-те след Богоявление 1146 1159 Мануил I
  Мария Антиохийска Раймон дьо Поатие
(Рамнулфиди)
1145 24 декември 1161 24 септември 1180 1182
  Агнес Френска Луи VII
(Капетинги)
1171 2 март 1180 24 септември 1180 октомври 1183 after 1204 Алексий II
1183 12 септември 1185 Андроник I
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Династия на Ангелите (1185 – 1204)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Маргарет Унгарска Бела III
(Арпади)
1175 около 1185 12 септември 1185 1st time 8 април 1195 1223 Исак II
  Ефросина Дукина Каматерина
(Ευφροσύνη Δούκαινα Καματερίνα ή Καματηρά)
Андроник Дука Каматер
(Дука)
около 1155 около 1169 8 април 1195 юли 17/18 1203 1211 Алексий III
  Маргарет Унгарска Бела III
(Арпади)
1175 около 1185 юли 1203 втори път януари 1204 1223 Исак II
  Евдокия Ангелина[12]
(Ευδοκία Αγγελίνα)
Алексий III
(Династия на Ангелите)
1 декември 1083 ?1204? 1211 Алексий V
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

Императрици на Източната Римска империя (в изгнание)Редактиране

Императрици на Източната Римска империя (възстановена)Редактиране

Династия на Палеолозите (възстановена в Константинопол, 1261 – 1453)Редактиране

Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг
  Теодора Дукина Ватацина Йоан III Дука Ватаци
(Дука)
c. 1240 1253 1 януари 1259 as co-empress consort of Nicaea
18 август 1258 като императрица на Никея
25 юли 1261 като византийска императрица
8 ноември 1273 старша съимператрица
1281 единствена императрица
11 декември 1282 4 март 1303 Михаил VIII
  Анна Арпад Ищван V
(Арпади)
c. 1260 8 ноември 1273 as co-empress consort 1281 Андроник II
  Ирина Монфератска Вилхелм III Монфератски
(Алермичи)
1274 1284 императрица
16 януари 1294 старша императрица
1317
  Рита Арменска Левон III Арменски
(Хетумиди)
10 януари/11 януари 1278 c. 1185 16 януари 1294 младша императрица
1317 единствена императрица
12 октомври 1320 юли 1333 Михаил IX
  Аделхайд фон Брауншвайг Хайнрих I фон Брауншвайг-Люнебург
(Велф)
c. 1293 март 1318 март 1318 съимператрица 16 август 1324 – 17 август 1324 Андроник III
  Анна Савойска Амадей V Савойски
(Савоя)
1306 октомври 1326 24 май 1328 15 юни 1341 1359
  Ирина Асенина Андроник Асен
(Асеневци)
? ? 8 февруари 1347 4 декември 1354 ? Йоан VI Кантакузин
  Елена Кантакузина Йоан VI Кантакузин
(Кантакузини)
1333 28 май/29 май 1347 28 май/29 май 1347 съимператрица
4 декември 1354 старша императрица
12 август 1376 10 декември 1396 Йоан V
  Ирина Палеологина Димитър Палеолог
(Палеолози)
? 1340 15 април 1353 съимператрица декември 1357 ? Матей Кантакузин
  Кераца Българска Иван Александър
(Шишмановци)
1348 after 17 август 1355 after 17 август 1355 съимператрица
12 август 1376 старша императрица
1 юли 1379 1390 Андроник IV
  Елена Кантакузина Йоан VI Кантакузин
(Кантакузини)
1333 28 май/29 май 1347 1 юли 1379 старша императрица
14 април 1390 единствена императрица
17 септември 1390 старша императрица
16 февруари 1391 10 декември 1396 Йоан V
  Елена Драгаш Константин Драгаш
(Деяновци)
c. 1372 10 февруари 1392 старша императрица 21 юли 1425 23 май 1450 Мануил II
  Ирина Гатилусио Франческо II Гатилусио
(Гатилусио)
1333 преди 1397 съимператрица 22 септември 1408 1 юни 1440 Йоан VII
  Анна Василиевна Василий I Дмитриевич
(Рюриковичи)
1393 c. 1411 1416 като деспина и след това като съимператрица август 1417 Йоан VIII
  София Монфератска Теодор II Монфератски
(Палеолози)
? 19 януари 1421 19 януари 1421съимператрица
21 юли 1425 императрица
август 1426 21 август 1434
  Мария Комнина Алексий IV Велики Комнин
(Комнини)
? септември 1427[7] 17 декември 1439
Портрет Име
български, латински, гръцки
Баща Родена Брак Императрица от Императрица до Починала Съпруг

БележкиРедактиране

 1. never titled
 2. а б her status as a concumbine or wife is unknown
 3. спомената в „Писмо до сената и народа на Атина“ Юлиан Отстъпник
 4. теория
 5. осиновен
 6. само на теория
 7. а б в г Третият брак е последният, който Православната църква признава за каноничен, но е твърде нежелан от нейна страна.
 8. бивша любовница на Михаил III
 9. За статуса ѝ се спори
 10. Четвъртият брак не се признава от страна на Православната църква.
 11. любовница на Йоан I
 12. Sometimes she is not considered the last Byzantine Empress consort before the Fourth Crusader because of the unknown date of her marriage.
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „List of Roman and Byzantine Empresses“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​