Министерство на земеделието и храните на България — Други езици