Развито средновековие

(пренасочване от Развито Средновековие)

Развитото средновековие, известно и като Същинско средновековие, е исторически период, обхващащ европейското историческо развитие в периода XIXIII век.

Макар че съществуват известни разлики между Византия и Западна Европа, този период се характеризира с окрупняване на феодите. На запад кралете се налагат като абсолютни владетели по примера на Карл Велики, макар да признават върховенството на папата в съзвучие с папоцезаристката концепция. На изток след завоюването на България от Василий II, цезаропапизмът взема връх и през 1054 г. възстановеното величие на Източната Римска империя води до тежки последици за християнството – Великата схизма.

На запад градовете стават по-многолюдни, раздвижват се търговията и дребното занаятчийство. Сформира се народностното съзнание. Духовният живот се осъществява по строгите канони на църквата. С тях се съобразява и науката. В края на XI век възникват първите съвременни европейски университетиБолоня, Париж, Оксфорд, Виена, Йена, Прага и Хайделберг), в които основно се изучава богословие. Наред с него църквата допуска и изучаване на античното нас­ледство по дисциплините аритметика, астрономия, геометрия, граматика, реторика, диалектика, музика. Средновековната наука от това време, в съзвучие с епохата, е пропита от мистицизъм и схоластика, но именно тези зачатъци на мистичната промисъл обърната към античното наследство раждат Ренесанса.

Средновековната литература от този период е предимно с божествена тематика, но по това време се появяват и първите изцяло светски творби на т.нар. рицарско-феодалната литература, представена от любовни стихове и рицарски романи, силно повлияни от героичния епос (ирландските и скандинавските саги, френската поема за Роланд, испанските за Сид и Родриго, немските „Песни за нибелунгите“, английските балади за Робин Худ).

През XII–XIII век икономическата структура на средновековното феодално общество се променя. Покрай кръстоносните походи се развиват стоково-паричните отношения, занаятчийският труд се отделя от земеделския, появяват се първите занаятчийски обединения (цехове), възникват първите манифактури. Промяната в характера на обществените отношения налага развитието на точните науки, които с началото на великите географски открития разширяват познанията за света на феодалното западно общество през Късното средновековие. По тази причина дотогавашния светоглед на средновековния човек се разширява неимоверно и излиза от тясно религиозно-схоластичната си дотогавашна рамка.

Ренесансът с Великите географски открития подготвят настъпването на Новото време за Европа (Западна Европа), за света, за човечеството. За началото му почти единодушно се приема откриването на Америка.

ИзточнициРедактиране