Дубний

химичен елемент с атомен номер 105

Дубният (Db) е химичен елемент, открит в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия, през 1967. Наречен е на града, в който се помещава институтът, като името е прието официално през 1997 г. Първо е синтезиран, като се бомбардират 243Am и 22Ne. Цветът е неизвестен, може би метален, сребристобял или сив. Метал е и остава в твърдо състояние до 298К. Атомната му маса е около 262, но не е уточнена със сигурност.

Дубний
РъдърфордийДубнийСиборгий
Ta

Db

(Upe)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZДубний, Db, 105
Група, период, блок57d
Химическа серияпреходен метал
Електронна конфигурация[Rn] 5f14 6d3 7s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
CAS номер53850-35-4
Свойства на атома
Атомна маса[268] u
Атомен радиус139  pm (вероятен)
Ковалентен радиус149 pm (вероятен)
Степен на окисление5, (4), (3) (в скобите са вероятности)
Йонизационна енергияI: 664,8 kJ/mol
II: 1546,7 kJ/mol
III: 2378,4 kJ/mol
IV: 3298,8 kJ/mol
(вероятни)
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество (вероятно)
Кристална структура (вероятна)кубична обемноцентрирана
Плътност29300 kg/m3 (вероятна)
История
Наименуванна Дубна, Русия
ОткритиеОИЯИ и Калифорнийски университет (1967 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
262Db синт. 34 сек. α (67 %) 258Lr
СД (33 %) разни
263Db синт. 27 сек. α (41 %) 259Lr
ε (3 %) 263mRf
СД (56 %) разни
266Db синт. 20 мин. ε (? %) 266Rf
СД (? %) разни
267Db синт. 1,2 часа ε (? %) 267Rf
СД (? %) разни
268Db синт. 28 часа ε (? %) 268Rf
СД (? %) разни
270Db синт. 15 часа α (83 %) 266Lr
ε (? %) 270Rf
СД (17 %) разни