Рубидий

химичен елемент с атомен номер 37

Рубидият (Rb) е с номер 37 в периодичната система на елементите. Той е много активен метал, при съприкосновение с въздуха той пламва и изгаря. Подобно на другите алкални елементи той прилича на натрия. Той е сребристо-бял метал с метален блясък, мек, пластичен, лек, лесно се реже с нож. Електро- и топлопроводим е. Има го в скалите, по-често в базалта, варовика, в някои глинени материали, дори в кръвта на животните. Среща се също и в много минерали на калия и лития. Той може да взаимодейства с кислород, неметали, вода и киселини.

Рубидий
Рубидий – Сиво-бял метал
Рубидий – Сиво-бял метал
Сиво-бял метал
Спектрални линии на рубидий
Спектрални линии на рубидий
КриптонРубидийСтронций
K

Rb

Cs
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZРубидий, Rb, 37
Група, период, блок15s
Химическа серияалкален метал
Електронна конфигурация[Kr] 5s1
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 8, 1
CAS номер7440-17-7
Свойства на атома
Атомна маса85,4678 u
Атомен радиус (изч.)235 (265) pm
Ковалентен радиус220±9 pm
Радиус на ван дер Ваалс303 pm
Степен на окисление1, −1
ОксидRb2O (силно основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
0,82
Йонизационна енергияI: 403 kJ/mol
II: 2632,1 kJ/mol
III: 3859,4 kJ/mol
(още)
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структуракубична обемноцентрирана
Плътност1532 kg/m3
Температура на топене312,45 K (39,45 °C)
Температура на кипене961 K (688 °C)
Моларен обем55,79×10-6 m3/mol
Критична точка2093 K; 16×106 Pa (приблизително) [1]
Специф. топлина на топене2,19 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение69 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 434 486 552 641 769 958
Скорост на звука1300 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет364 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост8,3×106 S/m при 20 °C
Специф. ел. съпротивление0,128 Ω.mm2/m при 20 °C
Топлопроводимост58,2 W/(m·K)
Магнетизъмпарамагнитен [2]
Модул на еластичност2,4 GPa
Модул на свиваемост2,5 GPa
Твърдост по Моос0,3
Твърдост по Бринел0,216 MPa
История
Наименуванот латинското rubidus – „тъмночервен“ [3][4]
ОткритиеРоберт Бунзен и Густав Кирхоф [3][4]
(1861 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
83Rb синт. 86,2 дни ε 83Kr
γ
84Rb синт. 32,9 дни β+ 84Kr
ε 84Kr
β- 84Sr
γ
85Rb 72,17 % стабилен
86Rb синт. 18,7 дни β- 86Sr
γ
87Rb 27,83 % 4,9×1010 г. β- 87Sr

Характеристики редактиране

Съединения редактиране

Изотопи редактиране

Наличие редактиране

Производство редактиране

История редактиране

Употреба редактиране

Техника на безопасност редактиране

Бележки редактиране

Цитирани източници
  • Lide, D. R. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds // CRC Handbook of Chemistry and Physics. 86th. Boca Raton (FL), CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-0486-5. (на английски)
  • Haynes, William M. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 92nd. Boca Raton, FL, CRC Press, 2011. ISBN 1439855110. p. 4.121. (на английски)
  • Kirchhoff, G. et al. Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen // Annalen der Physik 189 (7). 1861. DOI:10.1002/andp.18611890702. S. 337 – 381. (на немски)
  • Weeks, Mary Elvira. The discovery of the elements. XIII. Some spectroscopic discoveries // Journal of Chemical Education 9 (8). 1932. DOI:10.1021/ed009p1413. p. 1413 – 1434. (на английски)