Хафний

химичен елемент с атомен номер 72

Хафний е химичен елемент със символ Hf и атомен номер 72. Като сребристосив преходен метал, хафният химически наподобява цирконий и се намира в циркониеви минерали. Неговото съществуване е предречено от Дмитрий Менделеев през 1869 г. Хафният е предпоследният открит елемент от тези със стабилни изотопи. Открит е от Дирк Костер и Дьорд Хевеши през 1923 в Копенхаген, Дания и е наречен на латинското име (Hafnia) на Копенхаген.

Хафний
Хафний – стоманено-сив метал
Стоманено-сив метал
Спектрални линии на хафний
ЛутецийХафнийТантал
Zr

Hf

Rf
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Хафний, Hf, 72
Група, период, блок 46d
Химическа серия преходен метал
Електронна конфигурация [Xe] 4f14 5d2 6s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 32, 10, 2
CAS номер 7440-58-6
Свойства на атома
Атомна маса 178,49 u
Атомен радиус (изч.) 155 (208) pm
Ковалентен радиус 175±10 pm
Степен на окисление 4, 3, 2, 1, −2
Оксид HfO2 (амфотерен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,3
Йонизационна енергия I: 658,5 kJ/mol
II: 1440 kJ/mol
III: 2250 kJ/mol
IV: 3216 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура шестоъгълна плътноопакована
Плътност 13310 kg/m3
Температура на топене 2506 K (2233 °C)
Температура на кипене 4876 K (4603 °C)
Моларен обем 13,41×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 27,2 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 648 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 2689 2954 3277 3679 4194 4876
Скорост на звука 3010 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 144 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 3,3×106 S/m при 20 °C
Специф. ел. съпротивление 0,331 Ω.mm2/m при 20 °C
Топлопроводимост 23 W/(m·K)
Магнетизъм парамагнитен
Модул на еластичност 78 GPa
Модул на срязване 30 GPa
Модул на свиваемост 110 GPa
Коефициент на Поасон 0,37
Твърдост по Моос 5,5
Твърдост по Викерс 1520 – 2060 MPa
Твърдост по Бринел 1450 – 2100 MPa
История
Наименуван на Хафния, латинското име на Копенхаген
Откритие Дирк Костер и Дьорд Хевеши
(1922 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
172Hf синт. 1,87 г. ε 172Lu
174Hf 0,16 % 2×1015 г. α 170Yb
176Hf 5,26 % стабилен
177Hf 18,6 % стабилен
178Hf 27,28 % стабилен
178m2Hf синт. 31 г. ИП 178Hf
179Hf 13,62 % стабилен
180Hf 35,08 % стабилен
182Hf синт. 8,9×106 г. β- 182Ta
Хафний

Хафний се използва в производството на жици, електроди и др. Неговото голямо сечение на неутронен захват го прави добър материал за неутронно поглъщане в АЕЦ. Някои суперсплави, използвани за специални приложения, съдържат хафний в комбинация с ниобий, титан или волфрам.