Радон

химичен елемент с атомен номер 86

Радонът (Rn) (стари наименования – радиева еманация, еманация, нитон) е радиоактивен химичен елемент от период 6, група 18 (по старата класификация – група 8А) и пореден номер 86. Има три природни изотопа, които принадлежат към радиоактивните семейства на урана, тория и актиния и имат собствени имена – актинон (219Rn), торон (220Rn) и радон (222Rn). Изотопът 222Rn с най-дълъг период на полуразпадане (Т1/2 = 3,8229 дни) е открит през 1900 г. от немския химик Фридрих Дорн. Той се образува при α-разпада на радиевия изотоп 226Rа. Съдържанието на радон в атмосферата се оценява на 7×10-17 % (обемни). Много отровен – пределно допустимото съдържание на радона в работни помещения е 6,5×10-17 g/l. При обикновена температура радонът е газ с температура на топене -71 °C и температура на кипене -62 °C. Аналогично на ксенона дава молекулни съединения с определен състав (например радонов хексахидрат, Rn·6H2O), при образуването на които значителна роля имат вандерваалсовите сили. Намира приложение в медицината за радонови вани (природни радонови или води, в които се прибавя радон) – за лечение на болести на обмяната на веществата, ставите, периферната нервна система и други. Използва се и за определяне на повърхността на метални предмети и при търсене на радиоактивни елементи в природата.

Радон
Спектрални линии на радон
Спектрални линии на радон
АстатийРадонФранций
Xe

Rn

Og
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZРадон, Rn, 86
Група, период, блок186p
Химическа серияблагороден газ
Електронна конфигурация[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 18, 8
CAS номер10043-92-2
Свойства на атома
Атомна маса[222] u
Ковалентен радиус150 pm
Радиус на ван дер Ваалс220 pm
Степен на окисление6, 2, 0
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,20
Йонизационна енергияI: 1037 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниегаз
Кристална структуракубична стенноцентрирана
Плътност9,73 kg/m3
Температура на топене202 K (−71 °C)
Температура на кипене211,5 K (−61,5 °C)
Моларен обем0,0228 m3/mol
Критична точка377 K; 6,28×106 Pa
Специф. топлина на топене3,247 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение18,1 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 110 121 134 152 176 211
Специф. топл. капацитет93,65 J/(kg·K)
Топлопроводимост3,61×10-3 W/(m·K)
Магнетизъмнемагнитен
История
Наименуванот латинското radius – „лъч“
ОткритиеЪрнест Ръдърфорд и Робърт Оуенс
(1899 г.)
ИзолиранеУилям Рамзи и Робърт Уитлоу-Грей
(1910 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
210Rn синт. 2,4 часа α 206Po
211Rn синт. 14,6 часа α 207Po
ε 211At
222Rn радио 3,8235 дни α 218Po
224Rn синт. 1,8 часа β- 224Fr

Замърсяване с радон редактиране

Уникалността на газа е, че той е радиоактивен и се появява в някои вериги на разпадане на радиоактивността. Газът получава голямо обществено внимание, защото е намерен в нови сгради, особено в мазета. Източник на радон в сградите е почвата, която съдържа малки количества радиоактивни материали, които в процеса на разлагане създават радон, или състава на строителните материали (особено цимент). Въпреки това емисиите на радон от стените са бавни и емитираното количество е малко. При нормална вентилация това количество не представлява опасност за здравето. Радонът прониква в дихателната система при вдишване, облъчвайки тъканите на дихателната система. Колкото по-висока е концентрацията на радон, толкова по-голям е рискът от рак на белия дроб. Най-податливи на експозиция на радон са децата и пушачите.

Радонът е отговорен за около половината от експозицията на естествено радиоактивно лъчение. Тази експозиция представлява една десета от случаите на рак на белия дроб в развитите страни. Поради тази причина съществуват редица експерти, които препоръчват вентилиране на закрити пространства, като например мазета, и винаги да се държат прозорците отворени.

Радонови тестове се извършват от много частни компании. В повечето случаи натрупване на радон се наблюдава в затворени помещения. Строителят трябва да провери и пречисти помещението, преди да го прехвърли на ползвателите, така че в помещенията да няма газ радон. За да се определи дали в определена стая е наличен радонов газ, се инсталира устройство за един месец, за да се провери нивото на радоновия газ в помещението. През този период е забранено да се отваря или влиза в стаята.

Има основания да се смята, че високото съдържание на радон в жилищата може да доведе до образуване на рак на белите дробове. Такива изследвания са правени и в България, в град Раковски.[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

Външни препратки редактиране