Списък на римските консули

Уикимедия списък
(пренасочване от Fasti consulares)

Списъкът на римските консули (fasti consulares) е образувал основата на римската история и на датирването на модерната римска археология, понеже по името на консулите са наричали годините. Съставянето и воденето на консулските листи било задача на свещениците.

Списъците обхващат 1050 години от 509 пр.н.е. (Смъкването на последния римски цар и началото на Републиката) до фактическото премахване на консулата от император Юстиниан I през 542 г. След това императорите до Ираклий изпълнявали, до влизането им в тяхното владетелство, няколко дена формално длъжността консул, така че традицията изчезва едва през ранния 7 век.

През 19 пр.н.е. Август поставя на Форум Романум една Триумфална арка със списъците на консулите от началото на Републиката и образува специална комисия за следене и корекция на грешките.

Повечето фрагменти на този списък са намерени през 1546/1547 г. и през 1586 г. са поставени в Консерваторския дворец на Капитолий (Fasti Capitolini).

Легенда редактиране

Съкръщения:

 • Imp. = Император
 • D.N. = Dominus Noster („нашия господар“; в късната древност наричане на императора)
 • suff. = consul suffectus (Суфектконсулите се назначават, ако един консул напусне.)

Цвят

 • Военни трибуни
 • Децемвири
 • Диктаторска година
Римско малко име (преномина)
 • A. = Авъл (Aulus)
 • Ap. = Апий (Appius)
 • C. = Гай (Gaius)
 • Cn. = Гней (Gnaeus)
 • D. = Децим (Decimus)
 • Fl. = Флавий (Flavius)
 • K. = Кезо (Kaeso)
 • L. = Луций (Lucius)
 • M. = Марк (Marcus)
 • M’. = Маний (Manius)
 • Mam. = Мамерк (Mamercus)
 • N. = Нумерий (Numerius)
 • P. = Публий (Publius)
 • Q. = Квинт (Quintus)
 • Ser. = Сервий (Servius)
 • Sex. = Секс (Sextus)
 • Sp. = Спурий (Spurius)
 • T. = Тит (Titus)
 • Ti. = Тиберий (Tiberius)

6 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
509 Луций Юний Брут Луций Тарквиний Колатин
suff. Спурий Лукреций Триципитин Публий Валерий Попликола
suff. Марк Хораций Пулвил
508 Публий Валерий Попликола II Тит Лукреций Триципитин
507 Публий Валерий Попликола III Марк Хораций Пулвил II
506 Спурий Ларций Руф Тит Херминий Аквилин
505 Марк Валерий Волуз Публий Постумий Туберт
504 Публий Валерий Попликола IV Тит Лукреций Триципитин II
503 Агрипа Менений Ланат Публий Постумий Туберт II
502 Опитер Вергиний Трикост Спурий Касий Вецелин
501 Постум Коминий Аврунк Тит Ларций Флав (или Руф)

5 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
500 Сервий Сулпиций Камерин Корнут Маний Тулий Лонг
499 Тит Ебуций Хелва Гай Ветурий Гемин Цикурин
498 Квинт Клелий Сикул Тит Ларций Флав (или Руф) II
497 Авъл Семпроний Атрацин Марк Минуций Авгурин
496 Авъл Постумий Алб Региленсис Тит Вергиний Трикост Целимонтан
495 Апий Клавдий Сабин Инрегиленсис Публий Сервилий Приск Структ
494 Авъл Вергиний Трикост Целимонтан Тит Ветурий Гемин Цикурин
493 Постум Коминий Аврунк II Спурий Касий Вецелин II
492 Тит Геганий Мацерин Публий Минуций Авгурин
491 Марк Минуций Авгурин II Авъл Семпроний Атрацин II
490 Квинт Сулпиций Камерин Корнут Спурий Ларций Флав II
489 Гай Юлий Юл Публий Пинарий Мамерцин Руф
488 Спурий Навций Рутил Секст Фурий Медулин Фуз‎
487 Тит Сикций Сабин Гай Аквилий
486 Спурий Касий Вецелин III Прокул Вергиний Трикост Рутил
485 Сервий Корнелий Малугиненсис Кос Квинт Фабий Вибулан
484 Луций Емилий Мамерк Кезо Фабий Вибулан
483 Марк Фабий Вибулан Луций Валерий Поцит Публикола
482 Квинт Фабий Вибулан II Гай Юлий Юл II
481 Кезо Фабий Вибулан II Спурий Фурий Фуз
480 Марк Фабий Вибулан II Гней Манлий Цинцинат
479 Кезо Фабий Вибулан III Тит Вергиний Трикост Рутил
478 Луций Емилий Мамерк II Гай Сервилий Структ Ахала
suff. Опитер Вергиний Есквилин
477 Гай Хораций Пулвил Тит Менений Агрипа Ланат
476 Авъл Вергиний Трикост Рутил Спурий Сервилий Приск
475 Публий Валерий Попликола Гай Навций Рутил
474 Луций Фурий Медулин Авъл Манлий Вулзон
473 Луций Емилий Мамерк III Вописк Юлий Юл (или Опитер Вергиний)
472 Луций Пинарий Мамерцин Руф Публий Фурий Медулин Фуз
471 Апий Клавдий Крас Тит Квинкций Капитолин Барбат
470 Луций Валерий Поцит Публикола II Тиберий Емилий Мамерк I
469 Тит Нумиций Приск Авъл Вергиний Трикост Целимонтан
468 Тит Квинкций Капитолин Барбат Квинт Сервилий Приск
467 Тиберий Емилий Мамерк II Квинт Фабий Вибулан
466 Квинт Сервилий Приск II Спурий Постумий Алб Региленсис
465 Квинт Фабий Вибулан II Тит Квинкций Капитолин Барбат III
464 Авъл Постумий Алб Региленсис Спурий Фурий Медулин Фуз
463 Публий Сервилий Приск Луций Ебуций Хелва
462 Луций Лукреций Триципитин Тит Ветурий Гемин Цикурин
461 Публий Волумний Аминтин Гал Сервий Сулпиций Камерин Корнут
460 Публий Валерий Попликола II Гай Клавдий Инрегиленсис Сабин
suff. Луций Квинкций Цинцинат
459 Квинт Фабий Вибулан III Луций Корнелий Малугиненсис Уритин
458 Гай Навций Рутил II Карбетон
suff.? Луций Минуций Есквилин Авгурин
457 Гай Хораций Пулвил (II?) Квинт Минуций Есквилин
или: Луций Квинкций Цинцинат II или: Марк Фабий Вибулан
456 Марк Валерий Максим Лактука Спурий Вергиний Трикост Целимонтан
455 Тит Ромилий Рок Ватикан Гай Ветурий Цикурин
454 Спурий Тарпей Монтан Капитолин Авъл Атерний Вар Фонтиналис
453 Секст Квинтилий Вар Публий Куриаций Фист Тригемин
suff. Спурий Фурий Медулин Фуз II
452 Тит Менений Агрипа Ланат Публий Сестий Капитолин Ватикан
451 Апий Клавдий Сабин Тит Генуций Авгурин
Децемвири
Апий Клавдий Сабин Авъл Манлий Вулзон
Тит Генуций Авгурин Сервий Сулпиций Камерин Корнут
Луций Ветурий Крас Цикурин Публий Куриаций Фист Тригемин
Публий Сестий Капитолин Ватикан Тит Ромилий Рок Ватикан
Гай Юлий Юл Спурий Постумий Алб Региленсис
450 Децемвири
Апий Клавдий Сабин II Квинт Пецелий Либон Визол
Марк Корнелий Малугиненсис Тит Антоний Меренда
Марк Сергий Есквилин Кезо Дуилий Лонг
Луций Минуций Есквилин Авгурин Спурий Опий Корницен
Квинт Фабий Вибулан Маний Рабулей
449 Децемвири
Апий Клавдий Сабин III Квинт Пецелий Либон Визол II
Марк Корнелий Малугиненсис II Тит Антоний Меренда II
Марк Сергий Есквилин II Кезо Дуилий Лонг II
Луций Минуций Есквилин Авгурин II Спурий Опий Корницен II
Квинт Фабий Вибулан II Маний Рабулей II
Луций Валерий Поцит Марк Хораций (Ту?)рин Барбат
448 Спурий Херминий Коритинезан Тит Вергиний Трикост Целимонтан
447 Марк Геганий Мацерин Гай Юлий Юл
446 Тит Квинкций Капитолин Барбат IV Агрипа Фурий Фуз Медулин
445 Марк Генуций Авгурин Гай Курций Филон (Агрипа или Г. Куртий Филон)
444 Военни трибуни
Авъл Семпроний Атрацин Тит Клелий Сикул
Луций Атилий Луск
Луций Папирий Мугилан Луций Семпроний Атрацин
443 Марк Геганий Мацерин II Тит Квинкций Капитолин Барбат V
442 Марк Фабий Вибулан Постумий Ебуций Хелва Корникен
441 Гай Фурий Пацил Фуз Марк Папирий Крас (Маний?)
440 Прокул Геганий Мацерин Луций Менений Агрипа Ланат II или: Т. Менений Ланат II
439 Агрипа Менений Ланат Тит Квинкций Капитолин Барбат VI
438 Военни трибуни
Мамерк Емилий Мацерин Луций Юлий Юл
Луций Квинкций Цинцинат
437 Марк Геганий Мацерин III Луций Сергий Фидена
suff. Марк Валерий Максим Лактука
436 Луций Папирий Крас Марк Корнелий Малугиненсис
435 Гай Юлий Юл II Луций Вергиний Трикост
434 Гай Юлий Юл III Луций Вергиний Трикост II
или: Марк Манлий Капитолин или: Квинт Сулпиций Камерин Претекстат
Военни трибуни
Сервий Корнелий Кос Квинт Сулпиций Камерин Претекстат
Марк Манлий Капитолин
433 Военни трибуни
Марк Фабий Вибулан Луций Сергий Фидена
Марк Фолий Флацинатор
432 Военни трибуни
Луций Пинарий Мамерк Спурий Постумий Алб Региленсис
Луций Фурий Медулин
431 Тит Квинкций Пен Цинцинат Гай Юлий Ментон (Гн.?)
430 Луций Папирий Крас I Луций Юлий Юл
429 Хост Лукреций Триципитин Луций Сергий Фидена II
428 Авъл Корнелий Кос Тит Квинкций Пен Цинцинат II
или: Луций Квинкций Цинцинат или: Авъл Семпроний Атрацин
427 Гай Сервилий Структ Ахала Луций Папирий Мугилан
426 Военни трибуни
Тит Квинкций Пен Цинцинат Марк Постумий Алб Региленсис
Гай Фурий Пацил Фуз Авъл Корнелий Кос
425 Военни трибуни
Авъл Семпроний Атрацин Луций Фурий Медулин II
Луций Квинкций Цинцинат II Луций Хораций Барбат
424 Военни трибуни
Апий Клавдий Крас Луций Сергий Фидена II
Спурий Навций Рутил Секст Юлий Юл
423 Гай Семпроний Атрацин Квинт Фабий Вибулан Амбуст
422 Военни трибуни
Луций Манлий Капитолин Луций Папирий Мугилан
Квинт Антоний Меренда
421 Нумерий (Гней) Фабий Вибулан Тит Квинкций Капитолин Барбат
420 Военни трибуни
Тит Квинкций Пен Цинцинат II Марк Манлий Вулзон
или: Луций Квинкций Цинцинат III
Луций Фурий Медулин III Авъл Семпроний Атрацин II
419 Военни трибуни
Агрипа Менений Ланат Спурий Навций Рутил
Публий Лукреций Триципицин Гай Сервилий Аксила (или Структ)
418 Военни трибуни
Луций Сергий Фидена III Гай Сервилий Аксила (или Структ) (II?)
Марк Папирий Мугилан
417 Военни трибуни
Публий Лукреций Триципицин II Агрипа Менений Ланат II
Гней Ветурий Крас Цикурин (или Спурий Рутилий Крас) Гай Сервилий Аксила (или Структ) III (II?)
416 Военни трибуни
Авъл Семпроний Атрацин III Квинт Фабий Вибулан Амбуст
Марк Папирий Мугилан II Спурий Навций Рутил II
415 Военни трибуни
Публий Корнелий Кос Нумерий (Гней) Фабий Вибулан
Гай Валерий Поцит Волуз Квинт Квинкций Цинцинат
414 Военни трибуни
Гней Корнелий Кос Квинт Фабий Вибулан Амбуст II
Луций Валерий Поцит Марк Постумий Алб Региленсис
413 Авъл Корнелий Кос (Марк или Авъл) Луций Фурий Медулин
412 Квинт Фабий Амбуст Вибулан Гай Фурий Пацил
411 Марк Папирий Мугилан (или Атрацин?) Спурий Навций Рутил
410 Маний Емилий Мамерцин Гай Валерий Поцит Волуз
409 Гней Корнелий Кос Луций Фурий Медулин II
408 Военни трибуни
Гай Юлий Вописк Юл Гай Сервилий Ахала
Публий Корнелий Рутил Кос
407 Военни трибуни
Луций Фурий Медулин Нумерий (Гней) Фабий Вибулан II
Гай Валерий Поцит Волуз II Гай Сервилий Ахала II
406 Военни трибуни
Публий Корнелий Рутил Кос Нумерий Фабий Амбуст или Гней Фабий Амбуст
Гней Корнелий Кос Луций Валерий Поцит II
405 Военни трибуни
Тит Квинкций Капитолин Барбат Авъл Манлий Вулзон Капитолин
Квинт Квинкций Цинцинат II Луций Фурий Медулин II
Гай Юлий Вописк Юл II Маний Емилий Мамерцин
404 Военни трибуни
Гай Валерий Поцит Волуз III Гней Корнелий Кос II
Маний Сергий Фидена Кезо Фабий Амбуст
Публий Корнелий Малугиненсис Спурий Навций Рутил III
403 Военни трибуни
Маний Емилий Мамерцин II Марк Квинтилий Вар
Луций Валерий Поцит III Луций Юлий Вописк Юл
Апий Клавдий Крас Марк Фурий Фуз
402 Военни трибуни
Гай Сервилий Ахала III Квинт Сулпиций Камерин Корнут
Квинт Сервилий Фидена Авъл Манлий Вулзон Капитолин II
Луций Вергиний Опитерис Трикост Есквилин Маний Сергий Фидена II
401 Военни трибуни
Луций Валерий Поцит IV Гней Корнелий Кос III
Марк Фурий Камил Кезо Фабий Амбуст II
Маний Емилий Мамерцин III Луций Юлий Вописк Юл

4 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
400 Военни трибуни
Публий Лициний Калв Есквилин Публий Мелий Капитолин
Публий Манлий Вулзон Спурий Фурий Медулин
Луций Тициний Панза Сак Луций Публилий Филон Вулск
399 Военни трибуни
Гней Генуций Авгурин Гней Дуилий Лонг
Луций Атилий Приск Марк Ветурий Крас Цикурин
Марк Помпоний Руф Волеро Публилий Филон
398 Военни трибуни
Луций Валерий Поцит V Луций Фурий Медулин III
Марк Валерий Лактуцин Максим Квинт Сервилий Фидена II
Марк Фурий Камил II Квинт Сулпиций Камерин Корнут II
397 Военни трибуни
Луций Юлий Вописки Юл II Авъл Постумий Албин Региленсис
Луций Фурий Медулин IV Публий Корнелий Малугиненсис
Луций Сергий Фидена Авъл Манлий Вулзон Капитолин III
396 Военни трибуни
Луций Тициний Панза Сак II Квинт Манлий Вулзон Капитолин
Публий Лициний Калв Есквилин II Гней Генуций Авгурин II
Публий Мелий Капитолин II Луций Атилий Приск II
395 Военни трибуни
Публий Корнелий Малугиненсис Кос Луций Фурий Медулин V
Публий Корнелий Сципион Квинт Сервилий Фидена III
Кезо Фабий Амбуст III Марк Валерий Лактуцин Максим II
394 Военни трибуни
Марк Фурий Камил III Луций Валерий Попликола
Луций Фурий Медулин VI Спурий Постумий Албин Региленсис
Гай Емилий Мамерцин Публий Корнелий Сципион II
393 Луций Валерий Поцит Публий Корнелий Малугиненсис Кос
суф. Луций Лукреций Триципитин Флав Сервий Сулпиций Камерин
392 Луций Валерий Поцит II Марк Манлий Капитолин
391 Военни трибуни
Луций Лукреций Триципитин Флав Луций Фурий Медулин VII
Сервий Сулпиций Камерин Агрипа Фурий Фуз
Луций Емилий Мамерцин Гай Емилий Мамерцин II
390 Военни трибуни
Квинт Фабий Амбуст Квинт Сулпиций Лонг
Кезо Фабий Амбуст IV Квинт Сервилий Фидена IV
Нумерий Фабий Амбуст II Публий Корнелий Малугиненсис II
389 Военни трибуни
Луций Валерий Попликола II Авъл Манлий Капитолин
Луций Вергиний Трикост Есквилин Луций Емилий Мамерцин (II?)
Публий Корнелий Луций Постумий Албин Региленсис
388 Военни трибуни
Тит Квинкций Цинцинат Капитолин Квинт Сервилий Фидена V
Луций Юлий Вописки Юл Луций Аквилий Корв
Луций Лукреций Триципитин Флав II Сервий Сулпиций Руф
387 Военни трибуни
Луций Папирий Курсор Гай Сергий Фидена Коксон
Луций Емилий Мамерцин III (II?) Лицин Менений Ланат
Луций Валерий Попликола III
386 Военни трибуни '
Марк Фурий Камил IV Сервий Корнелий Малугиненсис
Квинт Сервилий Фидена VI Луций Квинкций Цинцинат Капитолин
Луций Хораций Пулвил Публий Валерий Поцит Попликола
385 Военни трибуни
Авъл Манлий Капитолин II Публий Корнелий
Тит Квинкций Цинцинат Капитолин II ? Луций Папирий Курсор II
Луций Квинкций Цинцинат Капитолин Гай Сергий Фидена Коксон II
384 Военни трибуни
Сервий Корнелий Малугиненсис II Публий Валерий Поцит Попликола II
Марк Фурий Камил V Сервий Сулпиций Руф II
Гай Папирий Крас Тит Квинкций Цинцинат Капитолин III
383 Военни трибуни
Публий Валерий Поцит Попликола IV Авъл Манлий Капитолин III
Сервий Сулпиций Руф III Луций Лукреций Триципитин Флав III
Луций Емилий Мамерцин IV (III?) Марк Требоний
382 Военни трибуни
Луций Папирий Крас Сервий Корнелий Малугиненсис III
Спурий Папирий Крас Квинт Сервилий Фидена
Гай Сулпиций Камерин Луций Емилий Мамерцин V (IV?)
381 Военни трибуни
Марк Фурий Камил VI Авъл Постумий Албин Региленсис
Луций Постумий Албин Региленсис Луций Фурий Медулин
Луций Лукреций Триципитин Флав IV Марк Фабий Амбуст
380 Военни трибуни
Луций Валерий Попликола V Публий Валерий Поцит Попликола III
Сервий Корнелий Малугиненсис IV Лицин Менений Ланат II
Гай Сулпиций Петик Луций Емилий Мамерцин VI
Гай Сергий Фидена Коксон III Тиберий Папирий Крас
Луций Папирий Мугилан
379 Военни трибуни
Публий Манлий Капитолин Гней Манлий Вулзон (или Гай)
Луций Юлий Вописки Юл II Гай Секстилий
Марк Албиний Луций Антистий
Публий Требоний Гай Еренуций ?
378 Военни трибуни
Квинт Сервилий Фидена II Спурий Фурий Медулин ?
Лицин Менений Ланат III Публий Клелий Сикул
Марк Хораций Пулвил Луций Геганий Мацерин
377 Военни трибуни
Луций Емилий Мамерцин Публий Валерий Поцит Попликола IV
Гай Ветурий Крас Цикурин Сервий Сулпиций Претекстат
Луций Квинкций Цинцинат Капитолин III Гай Квинкций Цинцинат
376 Военни трибуни
Луций Папирий Крас II Лицин Менений Ланат IV
Сервий Корнелий Малугиненсис V Сервий Сулпиций Претекстат II
375 Без курулски чиновници. Народните трибуни Гай Лициний Столон и Луций Секстий Латеран започват създаването на нови закони. Латеран става 366 първия плебейски консул.
370 Военни трибуни
Авъл Манлий Капитолин IV Луций Фурий Медулин II
Сервий Сулпиций Претекстат III Сервий Корнелий Малугиненсис VI
Гай Валерий Поцит Публий Валерий Поцит Попликола V
369 Военни трибуни
Квинт Сервилий Фидена III Гай Ветурий Крас Цикурин II
Авъл Корнелий Кос Марк Корнелий Малугиненсис
Квинт Квинкций Цинцинат Марк Фабий Амбуст II
368 Военни трибуни
Сервий Корнелий Малугиненсис VII Сервий Сулпиций Претекстат IV
Спурий Сервилий Структ Тит Квинкций Цинцинат Капитолин
Луций Папирий Крас Луций Ветурий Крас Цикурин
367 Военни трибуни
Авъл Корнелий Кос II Марк Корнелий Малугиненсис II
Марк Геганий Мацерин Публий Манлий Капитолин II
Луций Ветурий Крас Цикурин II Публий Валерий Поцит Попликола VI
366 Луций Емилий Мамерцин Луций Секстий Латеран
365 Луций Генуций Авентиненсис Квинт Сервилий Ахала
364 Гай Сулпиций Петик Гай Лициний Калв
363 Гней Генуций Авентиненсис Луций Емилий Мамерцин II
362 Квинт Сервилий Ахала II Луций Генуций Авентиненсис II
361 Гай Лициний Столон Гай Сулпиций Петик II
360 Марк Фабий Амбуст Гай Петелий Либон Визол (или: Гай Петелий Балб)
359 Марк Попилий Ленат Гней Манлий Капитолин Империоз
358 Гай Фабий Амбуст Гай Плавций Прокул
357 Гай Марций Рутил Гней Манлий Капитолин Империоз II
356 Марк Фабий Амбуст II Марк Попилий Ленат II
355 Гай Сулпиций Петик III Марк Валерий Попликола
354 Марк Фабий Амбуст III Тит Квинкций Пен Капитолин Криспин
353 Гай Сулпиций Петик IV Марк Валерий Попликола II
352 Публий Валерий Попликола Гай Марций Рутил II
351 Гай Сулпиций Петик V Тит Квинкций Пен Капитолин Криспин II
350 Марк Попилий Ленат III (IV?) Луций Корнелий Сципион
349 Луций Фурий Камил Апий Клавдий Крас Инрегиленсис
? Марк Емилий ? Тит Квинкций
348 Марк Валерий Корв Марк Попилий Ленат IV (V?)
347 Гай Плавций Венон (или Венокс) Тит Манлий Империоз Торкват
346 Марк Валерий Корв II Гай Петелий Либон Визол II
345 Марк Фабий Дорсуон Сервий Сулпиций Камерин Руф
344 Гай Марций Рутил III Тит Манлий Империоз Торкват II
343 Марк Валерий Корв III Авъл Корнелий Кос Арвина
342 Квинт Сервилий Ахала III Гай Марций Рутил IV
341 Гай Плавций Венон (или Венокс) II Луций Емилий Мамерцин Привернат
340 Тит Манлий Империоз Торкват III Публий Деций Муз
339 Тиберий Емилий Мамерцин Квинт Публилий Филон
338 Луций Фурий Камил Гай Мений
337 Гай Сулпиций Лонг Публий Елий Пет
336 Луций Папирий Крас Кезо Дуилий
335 Марк Атилий Регул Кален Марк Валерий Корв IV
334 Спурий Постумий Албин Кавдин Тит Ветурий Калвин
333 Диктатор: Публий Корнелий Руфин
332 Гней Домиций Калвин Авъл Корнелий Кос Арвина II
331 Гай Валерий Поцит Флак Марк Клавдий Марцел
330 Луций Папирий Крас II Луций Плавций Венон (или Венокс)
329 Луций Емилий Мамерцин Привернат II Гай Плавций Дециан
328 Публий Плавций Прокул Публий Корнелий Скапула
или: Гай Плавций Дециан II или: Публий Корнелий Сципион Барбат
327 Луций Корнелий Лентул Квинт Публилий Филон II
326 Гай Петелий Либон Визол (III ?) Луций Папирий Курсор
325 Луций Фурий Камил II Децим Юний Брут Сцевола
324 Диктатор: Луций Папирий Курсор
323 Гай Сулпиций Лонг II Квинт Авлий Церетан
322 Квинт Фабий Максим Рулиан Луций Фулвий Курв
321 Тит Ветурий Калвин II Спурий Постумий Албин Кавдин II
320 Луций Папирий Курсор II Квинт Публилий Филон III
319 Луций Папирий Курсор III Квинт Авлий Церетан II
318 Марк Фолий Флацинатор Луций Плавций Венон (или Венокс)
317 Гай Юний Бубулк Брут Квинт Емилий Барбула
316 Спурий Навций Рутил Марк Попилий Ленат
315 Луций Папирий Курсор IV Квинт Публилий Филон IV
314 Марк Петелий Либон Гай Сулпиций Лонг III
313 Луций Папирий Курсор V (IV?) Гай Юний Бубулк Брут II
312 Марк Валерий Максим Корвин Публий Деций Муз
311 Гай Юний Бубулк Брут III Квинт Емилий Барбула II
310 Квинт Фабий Максим Рулиан II Гай Марций Рутил Цензорин
309 Диктатор: Луций Папирий Курсор
308 Публий Деций Муз II Квинт Фабий Максим Рулиан III
307 Апий Клавдий Цек Луций Волумний Флама Виолент
306 Квинт Марций Тремул Публий Корнелий Арвина
305 Луций Постумий Мегел Тиберий Минуций Авгурин
suff. Марк Фулвий Курв Пецин
304 Публий Семпроний Соф Публий Сулпиций Саверион
303 Сервий Корнелий Лентул Луций Генуций Авентиненсис
302 Марк Ливий Дентер Марк Емилий Павел
301 Диктатор: Марк Валерий Корв

3 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
300 Марк Валерий Корв V Квинт Апулей Панза
299 Марк Фулвий Петин Тит Манлий Торкват
suff. Марк Валерий Корв VI
298 Луций Корнелий Сципион Барбат Гней Фулвий Максим Центумал
297 Квинт Фабий Максим Рулиан IV Публий Деций Муз III
296 Луций Волумний Флама Виолент II Апий Клавдий Цек II
295 Квинт Фабий Максим Рулиан V Публий Деций Муз IV
294 Луций Постумий Мегел II Марк Атилий Регул
293 Луций Папирий Курсор Спурий Карвилий Максим
292 Квинт Фабий Максим Гург Децим Юний Брут Скаева
291 Луций Постумий Мегел III Гай Юний Бубулк Брут
290 Публий Корнелий Руфин Маний Курий Дентат
289 Марк Валерий Максим Корвин II Квинт Цедиций Ноктуа
288 Квинт Марций Тремул II Публий Корнелий Арвина II
287 Марк Клавдий Марцел Гай Навций Рутил
286 Марк Валерий Максим Поцит или Корв?III ? Гай Елий Пет
285 Гай Клавдий Канина Марк Емилий Лепид
284 Гай Сервилий Тука Луций Цецилий Метел Дентер
suff. Маний Курий Дентат (II?)
283 Публий Корнелий Долабела Гней Домиций Калвин Максим
282 Гай Фабриций Лусцин Квинт Емилий Пап
281 Луций Емилий Барбула Квинт Марций Филип
280 Публий Валерий Левин Тиберий Корунканий
279 Публий Сулпиций Саверион Публий Деций Муз
278 Гай Фабриций Лусцин II Квинт Емилий Пап II
277 Публий Корнелий Руфин II Гай Юний Бубулк Брут II
276 Квинт Фабий Максим Гург II Гай Генуций Клепсина
275 Маний Курий Дентат II (III?) Луций Корнелий Лентул Кавдин
274 Маний Курий Дентат III (IV?) Сервий Корнелий Меренда
273 Гай Фабий Дорсон Лицин Гай Клавдий Канина II
272 Луций Папирий Курсор II Спурий Карвилий Максим II
271 Кезо Квинкций Клавд (или Гай) Луций Генуций Клепсина
270 Гай Генуций Клепсина II Гней Корнелий Блазион
269 Квинт Огулний Гал Гай Фабий Пиктор
268 Публий Семпроний Соф Апий Клавдий Рус
267 Марк Атилий Регул Луций Юлий Либон
266 Децим Юний Пера Нумерий Фабий Пиктор
265 Квинт Фабий Максим Гург Луций Мамилий Витул
264 Апий Клавдий Кавдекс Марк Фулвий Флак
263 Маний Валерий Максим Корвин Месала Маний Отацилий Крас
262 Луций Постумий Мегел Квинт Мамилий Витул
261 Луций Валерий Флак Тит Отацилий Крас
260 Гней Корнелий Сципион Азина Гай Дуилий
259 Луций Корнелий Сципион Гай Аквилий Флор
258 Авъл Атилий Калатин Гай Сулпиций Патеркул
257 Гай Атилий Регул Гней Корнелий Блазион II
256 Луций Манлий Вулзон Лонг Квинт Цедиций
suff. Марк Атилий Регул II
255 Сервий Фулвий Пецин Нобилиор Марк Емилий Павел
254 Гней Корнелий Сципион Азина II Авъл Атилий Калатин II
253 Гней Сервилий Цепион Гай Семпроний Блез
252 Гай Аврелий Кота Публий Сервилий Гемин
251 Луций Цецилий Метел Гай Фурий Пацил
250 Гай Атилий Регул II Луций Манлий Вулзон Лонг II
249 Публий Клавдий Пулхер Луций Юний Пул
248 Гай Аврелий Кота II Публий Сервилий Гемин II
247 Луций Цецилий Метел II Нумерий Фабий Бутеон
246 Маний Отацилий Крас II Марк Фабий Лицин
245 Марк Фабий Бутеон Гай Атилий Булб
244 Авъл Манлий Торкват Атик Гай Семпроний Блез II
243 Гай Фунданий Фундул Гай Сулпиций Гал
242 Гай Лутаций Катул Авъл Постумий Албин
241 Авъл Манлий Торкват Атик II Квинт Лутаций Церкон
240 Гай Клавдий Центон Марк Семпроний Тудицан
239 Гай Мамилий Турин Квинт Валерий Фалтон
238 Тиберий Семпроний Гракх Публий Валерий Фалтон
237 Луций Корнелий Лентул Кавдин Квинт Фулвий Флак
236 Публий Корнелий Лентул Кавдин Гай Лициний Вар
235 Тит Манлий Торкват Гай Атилий Булб II
234 Луций Постумий Албин Спурий Карвилий Максим Руга
233 Квинт Фабий Максим Верукос Маний Помпоний Матон
232 Марк Емилий Лепид Марк Публиций Малеол
231 Марк Помпоний Матон Гай Папирий Мазон
230 Марк Емилий Барбула Марк Юний Пера
229 Луций Постумий Албин II Гней Фулвий Центумал
228 Спурий Карвилий Максим Руга II Квинт Фабий Максим Верукос II
227 Публий Валерий Флак Марк Атилий Регул
226 Марк Валерий Максим Месала Луций Апустий Фулон
225 Луций Емилий Пап Гай Атилий Регул
224 Тит Манлий Торкват II Квинт Фулвий Флак II
223 Гай Фламиний Публий Фурий Фил
222 Марк Клавдий Марцел Гней Корнелий Сципион Калв
221 Публий Корнелий Сципион Азина Марк Минуций Руф
suff. Марк Емилий Лепид
220 Марк Валерий Левин Квинт Муций Сцевола
Квинт Лутаций Катул (или (Гай) Луций Ветурий Филон
219 Луций Емилий Павел Марк Ливий Салинатор
218 Публий Корнелий Сципион Тиберий Семпроний Лонг
217 Гней Сервилий Гемин Гай Фламиний II
suff. Марк Атилий Регул II
216 Гай Теренций Варон Луций Емилий Павел II
215 Луций Постумий Албин III Тиберий Семпроний Гракх
suff. Марк Клавдий Марцел II
suff. Квинт Фабий Максим Верукос III
214 Квинт Фабий Максим Верукос IV Марк Клавдий Марцел III
213 Квинт Фабий Максим Тиберий Семпроний Гракх II
212 Квинт Фулвий Флак III Апий Клавдий Пулхер
211 Гней Фулвий Центумал Максим Публий Сулпиций Галба Максим
210 Марк Клавдий Марцел IV Марк Валерий Левин (II?)
209 Квинт Фабий Максим Верукос V Квинт Фулвий Флак IV
208 Марк Клавдий Марцел V Тит Квинкций Криспин
207 Гай Клавдий Нерон Марк Ливий Салинатор II
206 Луций Ветурий Филон Квинт Цецилий Метел
205 Публий Корнелий Сципион Африкански Публий Лициний Крас Див
204 Марк Корнелий Цетег Публий Семпроний Тудицан
203 Гней Сервилий Цепион Гай Сервилий Гемин
202 Марк Сервилий Пулекс Гемин Тиберий Клавдий Нерон
201 Гней Корнелий Лентул Публий Елий Пет

2 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
200 Публий Сулпиций Галба Максим II Гай Аврелий Кота
199 Луций Корнелий Лентул Публий Вилий Тапул
198 Секст Елий Пет Кат Тит Квинкций Фламинин
197 Гай Корнелий Цетег Квинт Минуций Руф
196 Луций Фурий Пурпурион Марк Клавдий Марцел
195 Луций Валерий Флак Марк Порций Катон Стари
194 Публий Корнелий Сципион Африкански II Тиберий Семпроний Лонг
193 Луций Корнелий Мерула Квинт Минуций Терм
192 Луций Квинкций Фламинин Гней Домиций Ахенобарб
191 Публий Корнелий Сципион Назика Маний Ацилий Глабрион
190 Луций Корнелий Сципион Азиатски Гай Лелий
189 Марк Фулвий Нобилиор Гней Манлий Вулзон
188 Марк Валерий Месала Гай Ливий Салинатор
187 Марк Емилий Лепид Гай Фламиний
186 Спурий Постумий Албин Квинт Марций Филип
185 Апий Клавдий Пулхер Марк Семпроний Тудицан
184 Публий Клавдий Пулхер Луций Порций Лицин
183 Марк Клавдий Марцел Квинт Фабий Лабеон
182 Гней Бебий Тамфил Луций Емилий Павел Македоник
181 Публий Корнелий Цетег Марк Бебий Тамфил
180 Авъл Постумий Албин Луск Гай Калпурний Пизон
suff. Квинт Фулвий Флак
179 Квинт Фулвий Флак Луций Манлий Ацидин Фулвиан
178 Марк Юний Брут Авъл Манлий Вулзон
177 Гай Клавдий Пулхер Тиберий Семпроний Гракх
176 Гней Корнелий Сципион Хиспал Квинт Петилий Спурин
suff. Гай Валерий Левин
175 Публий Муций Сцевола Марк Емилий Лепид II
174 Спурий Постумий Албин Павлул Квинт Муций Сцевола
173 Луций Постумий Албин Марк Попилий Ленат
172 Гай Попилий Ленат Публий Елий Лиг
171 Публий Лициний Крас Гай Касий Лонгин
170 Авъл Хостилий Манцин Авъл Атилий Серан
169 Квинт Марций Филип II Гней Сервилий Цепион
168 Луций Емилий Павел Македоник II Гай Лициний Крас
167 Квинт Елий Пет Марк Юний Пен
166 Марк Клавдий Марцел Гай Сулпиций Гал
165 Тит Манлий Торкват Гней Октавий
164 Авъл Манлий Торкват Квинт Касий Лонгин
163 Тиберий Семпроний Гракх II Марк Ювентий Тална
162 Публий Корнелий Сципион Назика Коркул Гай Марций Фигул
suff. Публий Корнелий Лентул Гней Домиций Ахенобарб
161 Марк Валерий Месала Гай Фаний Страбон
160 Луций Аниций Гал Марк Корнелий Цетег
159 Гней Корнелий Долабела Марк Фулвий Нобилиор
158 Марк Емилий Лепид Гай Попилий Ленат II
157 Секст Юлий Цезар Луций Аврелий Орест
156 Луций Корнелий Лентул Луп Гай Марций Фигул II
155 Публий Корнелий Сципион Назика Коркул II Марк Клавдий Марцел II
154 Квинт Опимий Луций Постумий Албин
suff. Маний Ацилий Глабрион
153 Квинт Фулвий Нобилиор Тит Аний Луск
152 Марк Клавдий Марцел III Луций Валерий Флак
151 Луций Лициний Лукул Авъл Постумий Албин
150 Тит Квинкций Фламинин Маний Ацилий Балб
149 Луций Марций Цензорин Маний Манилий
148 Спурий Постумий Албин Магнус Луций Калпурний Пизон Цезонин
147 Сципион Емилиан Млади Нумантин Гай Ливий Друз
146 Гней Корнелий Лентул Луций Мумий Ахаик
145 Квинт Фабий Максим Емилиан Луций Хостилий Манцин
144 Сервий Сулпиций Галба Луций Аврелий Кота
143 Апий Клавдий Пулхер Квинт Цецилий Метел Македоник
142 Луций Цецилий Метел Калв Квинт Фабий Максим Сервилиан
141 Гней Сервилий Цепион Квинт Помпей
140 Гай Лелий Квинт Сервилий Цепион
139 Гней Калпурний Пизон Марк Попилий Ленат
138 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион Децим Юний Брут Калаик
137 Марк Емилий Лепид Порцина Гай Хостилий Манцин
136 Луций Фурий Фил Секст Атилий Серан
135 Сервий Фулвий Флак Квинт Калпурний Пизон
134 Сципион Емилиан II Гай Фулвий Флак
133 Публий Муций Сцевола Луций Калпурний Пизон Фруги
132 Публий Попилий Ленат Публий Рупилий
131 Публий Лициний Крас Див Муциан Луций Валерий Флак
130 Луций Корнелий Лентул Марк Перперна
suff. Апий Клавдий Пулхер
129 Гай Семпроний Тудицан Маний Аквилий
128 Гней Октавий Тит Аний Луск
127 Луций Касий Лонгин Равила Луций Корнелий Цина
126 Марк Емилий Лепид Луций Аврелий Орест
125 Марк Плавций Хипсей Марк Фулвий Флак
124 Гай Касий Лонгин Гай Секстий Калвин
123 Квинт Цецилий Метел Балеарик Тит Квинкций Фламинин
122 Гней Домиций Ахенобарб Гай Фаний Страбон
121 Луций Опимий Квинт Фабий Максим Алоброгик
120 Публий Манилий Гай Папирий Карбон
119 Луций Цецилий Метел Далматик Луций Аврелий Кота
118 Марк Порций Катон Квинт Марций Рекс
117 Луций Цецилий Метел Диадемат Квинт Муций Сцевола
116 Гай Лициний Гета Квинт Фабий Максим Ебурн
115 Марк Емилий Скавър Марк Цецилий Метел
114 Маний Ацилий Балб Гай Порций Катон
113 Гай Цецилий Метел Капрарий Гней Папирий Карбон
112 Марк Ливий Друз Луций Калпурний Пизон Цезонин
111 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион Луций Калпурний Бестия
110 Марк Минуций Руф Спурий Постумий Албин
109 Квинт Цецилий Метел Нумидийски Марк Юний Силан
108 Сервий Сулпиций Галба Квинт Хортензий
suff. Марк Аврелий Скавър
107 Луций Касий Лонгин Равила Гай Марий
106 Квинт Сервилий Цепион Гай Атилий Серан
105 Публий Рутилий Руф Гней Малий Максим
104 Гай Марий II Гай Флавий Фимбрия
103 Гай Марий III Луций Аврелий Орест
102 Гай Марий IV Квинт Лутаций Катул
101 Гай Марий V Маний Аквилий

1 век пр.н.е. редактиране

Година Първи консул Втори консул
100 Гай Марий VI Луций Валерий Флак
99 Марк Антоний Оратор Авъл Постумий Албин
98 Квинт Цецилий Метел Непот Тит Дидий
97 Гней Корнелий Лентул Публий Лициний Крас Дивес
96 Гней Домиций Ахенобарб Гай Касий Лонгин
95 Луций Лициний Крас Квинт Муций Сцевола
94 Гай Целий Калд Луций Домиций Ахенобарб
93 Гай Валерий Флак Марк Херений
92 Гай Клавдий Пулхер Марк Перперна
91 Луций Марций Филип Секст Юлий Цезар
90 Луций Юлий Цезар Публий Рутилий Луп
89 Гней Помпей Страбон Луций Порций Катон
88 Луций Корнелий Сула Феликс Квинт Помпей Руф
87 Гней Октавий Луций Корнелий Цина
suff. Луций Корнелий Мерула
86 Луций Корнелий Цина II Гай Марий VII
suff. Луций Валерий Флак
85 Луций Корнелий Цина III Гней Папирий Карбон
84 Гней Папирий Карбон II (до края на годината) Луций Корнелий Цина IV (умира в началото на годината)
83 Луций Корнелий Сципион Азиатик Гай Норбан
82 Гай Марий Млади Гней Папирий Карбон III
81 Марк Тулий Декула Гней Корнелий Долабела
80 Луций Корнелий Сула II Квинт Цецилий Метел Пий
79 Публий Сервилий Вация Исаврик Апий Клавдий Пулхер
78 Марк Емилий Лепид Квинт Лутаций Катул Капитолин
77 Децим Юний Брут Мамерк Емилий Лепид Ливиан
76 Гней Октавий Гай Скрибоний Курион
75 Луций Октавий Гай Аврелий Кота
74 Луций Лициний Лукул Марк Аврелий Кота
73 Марк Теренций Варон Лукул Гай Касий Лонгин
72 Луций Гелий Публикола Гней Корнелий Лентул Клодиан
71 Публий Корнелий Лентул Сура Гней Ауфидий Орест
70 Гней Помпей Магнус Марк Лициний Крас
69 Квинт Хортензий Хортал Квинт Цецилий Метел Кретик
68 Луций Цецилий Метел (умира в началото на годината) Квинт Марций Рекс (до края на годината)
suff. Сервилий Вация
67 Гай Калпурний Пизон Маний Ацилий Глабрион
66 Маний Емилий Лепид Луций Волкаций Тул
65 Луций Аврелий Кота Луций Манлий Торкват
64 Луций Юлий Цезар Гай Марций Фигул
63 Марк Тулий Цицерон Гай Антоний Хибрида
62 Децим Юний Силан Луций Лициний Мурена
61 Марк Пупий Пизон Фруги Калпурниан Марк Валерий Месала Нигер
60 Квинт Цецилий Метел Целер Луций Афраний
59 Гай Юлий Цезар Марк Калпурний Бибул
58 Луций Калпурний Пизон Цезонин Авъл Габиний
57 Публий Корнелий Лентул Спинтер Квинт Цецилий Метел Непот
56 Гней Корнелий Лентул Марцелин Луций Марций Филип
55 Гней Помпей Магнус II Марк Лициний Крас II
54 Луций Домиций Ахенобарб Апий Клавдий Пулхер
53 Гней Домиций Калвин Марк Валерий Месала Руф
52 Гней Помпей Магнус III (за 7 мес. сам) Квинт Цецилий Метел Пий Сципион (само посл. 5 мес.)
51 Сервий Сулпиций Руф Марк Клавдий Марцел
50 Луций Емилий Лепид Павел Гай Клавдий Марцел Младши
49 Гай Клавдий Марцел Луций Корнелий Лентул Крус
48 Гай Юлий Цезар II Публий Сервилий Вация Исаврик
47 Квинт Фуфий Кален Публий Вациний (Ватиний)
46 Гай Юлий Цезар III Марк Емилий Лепид
45 Гай Юлий Цезар IV без колега до 1. октомври
suff. Квинт Фабий Максим Гай Требоний
suff. Гай Каниний Ребил
44 Гай Юлий Цезар V (до 15 март) Марк Антоний
suff. Публий Корнелий Долабела
43 Гай Вибий Панса Цетрониан (до 23 април) Авъл Хирций (до 21 август)
suff. Октавиан Август (до 27? ноември) Квинт Педий (до ноември)
suff. Гай Карин Публий Вентидий Бас
42 Марк Емилий Лепид II Луций Мунаций Планк
41 Луций Антоний Пиет Публий Сервилий Исаврик II
40 Гней Домиций Калвин II Гай Азиний Полион
suff. Луций Корнелий Балб Стари Публий Канидий Крас
39 Луций Марций Цензорин Гай Калвизий Сабин
suff. Гай Кокцей Балб Публий Алфен Вар
38 Апий Клавдий Пулхер Гай Норбан Флак
suff. Луций Корнелий Лентул Луций Марций Филип
37 Марк Випсаний Агрипа Луций Каниний Гал
suff. Тит Статилий Тавър I
36 Луций Гелий Публикола Марк Кокцей Нерва
suff. Луций Ноний Аспрена Квинт Марций
35 Секст Помпей Луций Корнифиций
suff. Публий Корнелий Долабела Тит Педуцей
34 Марк Антоний II (само 1 ден) Луций Скрибоний Либон
suff. Луций Семпроний Атрацин (до 1 юли)
suff. Павел Емилий Лепид Гай Мемий
suff. Марк Херений Пицен (от 1 ноември)
33 Октавиан Август II (само 1 януари) Луций Волкаций Тул (до 1 май)
suff. Публий Автроний Пет (до 1 май)
suff. Луций Флавий (от 1 май) Гай Фонтей Капитон (от 1 май)
suff. Марк Ацилий Глабрион (1 юли до 1 октомври?)
suff. Луций Виниций (от 1 септември) Квинт Лароний (от 1 октомври)
32 Гней Домиций Ахенобарб Гай Сосий
suff. Луций Корнелий Цина Марк Валерий Месала
31 Марк Антоний III (само на изток) Октавиан Август III
suff. Марк Валерий Месала Корвин
suff. Марк Тиций (от 1 май)
suff. Гней Помпей (от 1 октомври)
30 Октавиан Август IV Марк Лициний Крас (до 1 юли)
suff. Гай Антисций Вет (до 13 септември)
suff. Марк Тулий Цицерон Младши
suff. Луций Сений
29 Октавиан Август V Секст Апулей
suff. Поцит Валерий Месала
28 Октавиан Август VI Марк Випсаний Агрипа II
27 Октавиан Август VII Марк Випсаний Агрипа III
26 Октавиан Август VIII Тит Статилий Тавър II
25 Октавиан Август IX Марк Юний Силан
24 Октавиан Август X Гай Норбан Флак
23 Октавиан Август XI (до 26 юни?) Авъл Теренций Варон Мурена (до 1 юли)
suff. Луций Сесций Албаниан Квиринал Гней Калпурний Пизон
22 Марк Клавдий Марцел Езернин Луций Арунций
21 Марк Лолий Квинт Емилий Лепид
20 Марк Апулей Публий Силий Нерва
19 Гай Сентий Сатурнин Квинт Лукреций Веспилон
suff. Марк Виниций
18 Публий Корнелий Лентул Марцелин Гней Корнелий Лентул
17 Гай Фурний Гай Юний Силан
16 Луций Домиций Ахенобарб Публий Корнелий Сципион
suff. Луций Тарий Руф
15 Марк Ливий Друз Либон Луций Калпурний Пизон Понтифекс
14 Марк Лициний Крас Фруги Гней Корнелий Лентул Авгур
13 Тиберий Клавдий Нерон Публий Квинкцилий Вар
12 Марк Валерий Месала Барбат Апиан Публий Сулпиций Квириний
suff. Гай Валгий Руф Луций Волузий Сатурнин
suff. Гай Каниний Ребил
11 Квинт Елий Туберон Павел Фабий Максим
10 Африкан Фабий Максим Юл Антоний
9 Нерон Клавдий Друз Тит Квинкций Криспин Сулпициан
8 Гай Марций Цензорин Гай Азиний Гал
7 Тиберий Клавдий Нерон II Гней Калпурний Пизон
6 Децим Лелий Балб Гай Антисций Вет
5 Октавиан Август XII Луций Корнелий Сула
suff. Луций Виниций Квинт Хатерий
suff. Гай Сулпиций Галба
4 Гай Калвизий Сабин Луций Пасиен Руф
suff. Гай Целий Руф Гай Сулпиций
3 Луций Корнелий Лентул Марк Валерий Месала Месалин
2 Октавиан Август XIII Марк Плавций Силван
suff. Луций Каниний Гал
suff. Гай Фуфий Гемин
suff. Квинт Фабриций
1 Кос Корнелий Лентул Луций Калпурний Пизон Авгур
suff. Авъл Плавций Авъл Цецина Север

1 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
1 Гай Цезар Луций Емилий Павел
suff. Марк Херений Пицен
2 Публий Виниций Публий Алфен Вар
suff. Публий Корнелий Лентул Сципион Тит Квинкций Криспин Валериан
3 Луций Елий Ламия Марк Сервилий
suff. Публий Силий Луций Волузий Сатурнин
4 Секст Елий Кат Гай Сентий Сатурнин
suff. Гай Клодий Лицин Гней Сентий Сатурнин
5 Луций Валерий Месала Волез Гней Корнелий Цина Магн
suff. Гай Вибий Постум Гай Атей Капитон
6 Марк Емилий Лепид Луций Арунций
suff. Луций Ноний Аспренат
7 Квинт Цецилий Метел Критски Силан Авъл Лициний Нерва Силиан
suff. Луцилий Лонг
8 Марк Фурий Камил Секст Ноний Квинтилиан
suff. Луций Апроний Авъл Вибий Хабит
9 Гай Попей Сабин Квинт Сулпиций Камерин
suff. Квинт Попей Секундус Марк Папий Мутил
10 Публий Корнелий Долабела Гай Юний Силан
suff. Сервий Корнелий Лентул Малугиненсис Квинт Юний Блез
11 Маний Емилий Лепид Тит Статилий Тавър
suff. Луций Касий Лонгин
12 Германик Юлий Цезар Гай Фонтей Капитон
suff. Гай Виселий Варон
13 Гай Силий Авъл Цецина Ларг Луций Мунаций Планк
14 Секст Помпей Секст Апулей
15 Друз Юлий Цезар Гай Норбан Флак
suff. Марк Юний Силан
16 Сисена Статилий Тавър Луций Скрибоний Либон
suff. Публий Помпоний Грецин Гай Вибий Руф
17 Луций Помпоний Флак Гай Цецилий Руф
suff. Гай Вибий Марс Луций Волузей Прокул
18 Тиберий Цезар Август III Германик II
suff. Луций Сей Туберон Марк Ливиней Регул
suff. Марк Випстан Гал Гай Рубелий Бланд
19 Марк Юний Силан Торкват Луций Норбан Балб
suff. Публий Петроний
20 Марк Валерий Месала Месалин Барбат Марк Аврелий Кота Максим Месалин
21 Тиберий Цезар Август IV Друз Юлий Цезар II
22 Децим Хатерий Агрипа Гай Сулпиций Галба
23 Гай Азиний Полион Гай Антисций Вет
suff. Гай Стертиний Максим
24 Сервий Корнелий Цетег Луций Визелий Варон
suff. Гай Калпурний Авиола Публий Корнелий Лентул Сципион
25 Кос Корнелий Лентул Марк Азиний Агрипа
suff. Гай Петроний
26 Гней Корнелий Лентул Гетулик Гай Калвизий Сабин
suff. Луций Юний Силан Гай Велей Тутор
27 Луций Калпурний Пизон Марк Лициний Крас Фруги
suff. Публий Корнелий Лентул Гай Салустий Крисп Пасиен
28 Гай Апий Юний Силан Публий Силий Нерва
suff. Луций Антисций Вет Квинт Юний Блез
29 Гай Фуфий Гемин Луций Рубелий Гемин
suff. Авъл Плавций Луций Ноний Аспренат
30 Марк Виниций Луций Касий Лонгин
suff. Луций Невий Сурдин Гай Касий Лонгин
31 Тиберий Цезар Август V Луций Елий Сеян
suff. Фауст II Корнелий Сула Секст Тедий Валерий Катул
suff. Публий Мемий Регул Луций Фулциний Трион
32 Гней Домиций Ахенобарб Луций Арунций Фурий Камил Скрибониан
suff. Авъл Вителий
33 Сервий Сулпиций Галба Луций Корнелий Сула Феликс
suff. Луций Салвий Отон Гай Октавий Ленат
34 Павел Фабий Персик Луций Вителий
suff. Квинт Марций Барей Соран Тит Рустий Нумий Гал
35 Гай Цестий Гал Марк Сервилий Нониан
suff. Децим Валерий Азиатик Авъл Габиний Секунд
36 Секст Папиний Алений Квинт Плавций
suff. Гай Ветий Руф Марк Порций Катон
37 Гней Ацероний Прокул Гай Петроний Понтий Нигрин
suff. Гай Цезар Калигула Германик Тиберий Клавдий Нерон Германик
suff. Авъл Цецина Пет (септември–декември) Гай Каниний Ребил (септември–декември)
38 Марк Аквила Юлиан Публий Ноний Аспренат
suff. Сервий Азиний Целер Секст Ноний Квинтилиан
39 Гай Цезар Калигула Германик II (само януари) Луций Апроний Цезиан
suff. Квинт Санквиний Максим II
suff. Гней Домиций Корбулон NN.
suff. Гней Домиций Афер Авъл Дидий Гал
40 Гай Цезар Калигула Германик III без колега
suff. Гай Леканий Бас Квинт Теренций Кулеон
41 Гай Цезар Калигула Германик IV (1–13 януари) Гней Сентий Сатурнин
suff. Квинт Помпоний Секунд (за Калигула)
42 Тиберий Клавдий Цезар Август Германик II (януари–февруари) Гай Цецина Ларг (януари–декември)
suff. Гай Цестий Гал (март–август)
suff. Корнелий Луп (септември–октомври)
43 Тиберий Клавдий Цезар Август Германик III (януари–февруари) Луций Вителий II (януари–февруари)
suff. Секст Палпелий Хистер (март–юли) Луций Педаний Секунд (март–юли)
suff. Авъл Габиний Секунд (август–септември) NN. (август–септември)
suff. Квинт Курций Руф (октомври–декември) Спурий Опий (октомври–декември)
44 Гай Салустий Крисп Пасиен II (януари–февруари) Тит Статилий Тавър (януари–юни)
suff. Публий Калвизий Сабин Попмоний Секунд (март–юни)
45 Марк Виниций II (януари–февруари) Тит Статилий Тавър Корвин (януари–юни)
suff. Тиберий Плавций Силван Елиан (март–юни)
suff. NN. (юли–август) NN. (юли–август)
suff. Марк Антоний Руф (септември–октомври) Марк Помпей Силван Стаберий Флавиан (септември–октомври)
46 Децим Валерий Азиатик II (януари–февруари) Марк Юний Силан (януари–декември)
suff. Камерин Антисций Вет (1 до 14 март)
suff. Квинт Сулпиций Камерин (15 март-юни)
suff. Децим Лелий Балб (1 юли−август/септември)
suff. Гай Теренций Тулий Гемин (септември/октомври−декември)
47 Тиберий Клавдий Цезар Август Германик IV Луций Вителий III
suff. Гай Калпетан Ранций Седат (март-април) Марк Хордеоний Флак (март-април)
suff. Гней Хозидий Гета (юли–декември) Тит Флавий Сабин (юли–август)
suff. Луций Вагелий (септември–октомври)
suff. Гай Воласена Север (ноември–декември)
48 Авъл Вителий (януари–юни) Луций Випстан Попликола (януари–юни)
suff. Луций Вителий (юли–декември) Месала Випстан Гал (юли–декември)
49 Гай Помпей Лонг Гал Квинт Вераний
suff. Луций Мамий Полион (март–юни) Квинт Алий Максим (март–юни)
50 Гай Антисций Вет II Марк Суилий Нерулин
51 Тиберий Клавдий Цезар Август Германик V Сервий Корнелий Сципион Салвидиен Орфит
suff. Луций Калвенций Вет Гай Карминий (септември–октомври)
suff. Тит Флавий Веспасиан (ноември–декември)
52 Фауст Корнелий Сула Феликс Луций Салвий Отон Тициан
suff. Квинт Марций Барей Соран (юни–август)
suff. NN. (септември–октомври)
suff. Луций Салвидиен Руф Салвиан (ноември–декември)
53 Децим Юний Силан Торкват (януари–юни) Квинт Хатерий Антонин (януари–юни)
suff. NN. (Juli–Aug.) NN. (Juli–Aug.)
suff. Квинт Цецина Примус (септември–октомври) Публий Требоний (септември–декември)
suff. Публий Калвизий Рузон (октомври–декември)
54 Маний Ацилий Авиола (януари– юни) Марк Азиний Марцел (януари– юни)
55 Нерон (януари–февруари) Луций Антисций Вет (януари–април)
suff. Нумерий Цестий (март–април)
suff. Сенека (май–октомври) Публий Корнелий Долабела (май)
suff. Марк Требелий Максим (август)
suff. Публий Палфурий (септември/октомври)
suff. Гней Корнелий Лентул Гетулик (ноември/декември) Тит Куртилий Манциа (ноември/декември)
56 Квинт Волузий Сатурнин Публий Корнелий Сципион
suff. Юний Аней Галион (юли/август) Тит Куций Килт (юли/август).)
suff. NN. (Sept./Okt.) NN. (Sept./Okt.)
suff. Луций Дувий Авит (ноември/декември) Публий Клодий Тразеа Пет (ноември/декември)
57 Нерон II Луций Калпурний Пизон (януари– юни)
suff. Луций Кезий Мартиалис (юли–декември)
58 Нерон III (януари–април) Марк Валерий Месала Корвин (януари– юни)
suff. Гай Фонтей Агрипа (май/юни)
suff. Авъл Петроний Луркон (юли–декември) Авъл Паконий Сабин (юли–декември)
59 Гай Випстан Апрониан (януари– юни) Гай Фонтей Капитон (януари– юни)
suff. Тит Секстий Африкан (юли–декември) Марк Осторий Скапула (юли–декември)
60 Нерон Клавдий Цезар Август Германик IV (януари– юни) Кос Корнелий Лентул (януари– юни)
suff. Гай Велей Патеркул (юли-септември) Марк Манилий Вописк (юли-септември)
61 Публий Петроний Турпилиан (януари– юни?) Луций Юний Цезений Пет (януари– юни?)
suff. Гней Педаний Фуск Салинатор (юли/август) Луций Велей Патеркул (юли/август)
62 Публий Марий (януари–април?) Луций Афиний Азиний Гал (януари– юни)
suff. Публий Петроний Нигер (юли/август) Квинт Манлий Анкхарий Тарквиций Сатурнин (юли/август)
suff. Квинт Юний Марул (септември–декември) NN. (септември–ноември)
suff. Тит Клодий Еприй Марцел (ноември–декември)
63 Гай Мемий Регул (януари–юни) Луций Вергиний Руф (януари–юни)
64 Гай Леканий Бас (януари–юни) Марк Лициний Крас Фруги (януари–юни)
suff. Гай Лициний Муциан (?) (юли–октомври) Квинт Фабий Барбар Антоний Мацер (?) (юли–октомври)
suff. NN. (ноември/декември) NN. (ноември/декември)
65 Авъл Лициний Нерва Силиан (януари–юни) Марк Юлий Вестин Атик (януари–април)
suff. Публий Пазидиен Фирм (май–юни)
suff. Гай Помпоний Пий (юли/август) Гай Аниций Цериал (юли/август)
suff. NN. (септември–декември) NN. (септември–декември)
66 Гай Лукций Телезин (януари–юни?) Гай Светоний Павлин (януари–юни?)
suff. Марк Аний Африн (Juli/Aug.) Гай Пакций Африкан (Juli/Aug.)
suff. Марк Арунций Аквила (Sept.–Dez.) Марк Ветий Болан (Sept.–Dez.)
67 Луций Юлий Руф Фонтей Капитон
suff. Луций Аврелий Приск (März/April?) Апий Аний Гал (März/April?)
68 Тиберий Катий Асконий Силий Италик Публий Галерий Тракхал
suff. Имп. Нерон Клавдий Цезар Август Германик V (април?–юни) без колега
suff. NN. (юли/август) NN. (юли/август)
suff. Гай Белиций Наталис (септември–декември) Публий Корнелий Сципион Азиатик (септември–декември)
Кингоний Варон
69 Сервий Галба Имп. Цезар Август II Тит Виний
suff. Марк Отон Цезар Август Луций Салвий Отон Тициан II
suff. Луций Вергиний Руф II Луций Помпей Вописк
suff. Тит Флавий Сабин (май-юни) Гней Арулен Целий Сабин (май-юни)
suff. Авъл Марий Целз Гней Арий Антонин
suff. Фабий Валент Авъл Цецина Алиен
suff. Розий Регул
suff. Гай Квинтий Атик Гней Цецилий Симплекс
70 Тит Флавий Веспасиан II Тит Цезар Веспасиан
suff. Гай Лициний Муциан II Квинт Петилий Цериалис Цезий Руф (?)
suff. Марк Улпий Траян NN.
suff. Луций Аний Бас Гай Леканий Бас Цецина Пет (?)
71 Тит Флавий Веспасиан III Марк Кокцей Нерва
suff. Тит Флавий Цезар Домициан Гней Педий Каск
suff. Гай Калпетан Рантий Квириналис Валерий Фест
suff. Гай Атилий Барбар Луций Флавий Фимбрия
suff. Квинт Юлий Корд Гней Помпей Колега
72 Тит Флавий Веспасиан IV Тит Цезар Веспасиан II
suff. Гай Лициний Муциан III Тит Флавий Сабин II
73 Тит Флавий Цезар Домициан II Луций Валерий Катул Месалин
suff. Марк Арецин Клеменс NN.
suff. Секст Юлий Фронтин NN.
74 Имп. Цезар Веспасиан Август V Тит Цезар Веспасиан III
suff. Тиберий Плавций Силван Елиан II Луций Юний Квинт Вибий Крисп II
suff. Квинт Петилий Цериалис Цезий Руф II Тит Клодий Еприй Марцел II
75 Имп. Цезар Веспасиан Август VI Тит Цезар Веспасиан IV
suff. Цезар Домициан III Луций Пазидиен Фирм
76 Имп. Цезар Веспасиан Август VII Тит Цезар Веспасиан V
suff. Цезар Домициан IV
suff. Галео Тетиен Петрониан Марк Фулвий Гилон
77 Имп. Цезар Веспасиан Август VIII Тит Цезар Веспасиан VI
suff. Цезар Домициан V
suff. Гней Юлий Агрикола NN.
78 Децим Юний Новий Приск Луций Цейоний Комод
suff. Секст Витулазий Непот Квинт Артикулей Пет
79 Имп. Цезар Веспасиан Август IX Тит Цезар Веспасиан VII
suff. Цезар Домициан VI
suff. Луций Юний Цезений Пет Публий Калвизий Рузон (Юлий Фронтин?)
suff. Тит Рубрий Елий Непот Марк Арий Флак
80 Имп. Тит Цезар Веспасиан Август VIII Цезар Домициан VII
suff. Авъл Дидий Гал Фабриций Веиентон II Луций Елий Ламия Плавций Елиан
suff. Квинт Аврелий Пактумей Фронтон
suff. Гай Марий Марцел Октавий Публий Клувий Руф
suff. NN. Квинт Помпей Трион
suff. Луций Ацилий Страбон Секст Нераний Капитон
suff. Марк Титий Фруги Тит Виниций Юлиан
81 Луций Флавий Силва Ноний Бас Луций Азиний Полион Верукоз
suff. Марк Росций Целий Гай Юлий Ювенал
suff. Луций Юлий Ветий Павел Тит Юний Монтан
suff. Тит Тетиен Серен Гай Сцедий Ната Пинариан
suff. Марк Петроний Умбрин Луций Карминий Лузитаник (Гай?)
suff. Тит Турпилий Декстер Марк Меций Руф
82 Имп. Цезар Домициан Август VIII Тит Флавий Сабин
suff. NN. Сервей Иноцент
suff. NN. Луций Салвий Отон Кокцеиан
suff. NN. Гай Ариний Модест
suff. Публий Валерий Патруин Луций Антоний Сатурнин
suff. Марк Ларций Магн Помпей Силон Тит Аврелий Квиет
83 Имп. Цезар Домициан Август IX Квинт Петилий Руф II
suff. Авъл Дидий Гал Фабриций Вейентон III Луций Юний Квинт Вибий Крисп III
suff. Луций Тетий Юлиан Теренций Страбон Еруций Хомул
84 Имп. Цезар Домициан Август X Гай Опий Сабин
suff. Луций Юлий Урс
suff. Гай Тулий Капитон Помпониан Плотий Фирм Гай Корнелий Галикан
suff. NN. Реций Гал
85 Имп. Цезар Домициан Август XI Тит Аврелий Фулв II
suff. Гай Рутилий Галик II Луций Валерий Катул Месалин II
suff. Квинт Гавий Атик (май-юни) Луций Елий Окулат (май-юни)
suff. Публий Херений Полион (юли-август) Марк Аний Херений Полион (юли-август)
suff. Децим Абурий Бас (септември-октомври) Квинт Юлий Балб (септември-октомври)
suff. Гай Салвий Либерал Ноний Бас (?) (ноември-декември) Орест (ноември-декември)
86 Имп. Цезар Домициан Август XII Сервий Корнелий Долабела Петрониан
suff. Гай Сеций Кампан
suff. NN. Квинт Вибий Секунд
suff. Секст Октавий Фронтон Тиберий Юлий Кандид Марий Целс
suff. Авъл Буций Лапий Максим Луций Иаволен Приск
87 Имп. Цезар Домициан Август XIII Луций Волузий Сатурнин
suff. Гай Калпурний Пизон Крас Фруги Лициниан
suff. Гай Белиций Наталис Тебаниан Гай Дуцений Прокул
suff. Гай Цилний Прокул Луций Нераций Приск
88 Имп. Цезар Домициан Август XIV Луций Миниций Руф
suff. Децим Плотий Грип
suff. Квинт Ниний Хаста Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон
suff. Манлий Отацилий Катул Секст Юлий Спарс
89 Тит Аврелий Фулв Марк Азиний Атрацин
suff. Публий Салустий Блез Марк Педуцей Сениан
suff. Авъл Вицирий Прокул Маний Лаберий Максим
90 Имп. Цезар Домициан Август XV Марк Кокцей Нерва II
suff. Луций Корнелий Пузион Аний Месала
suff. Луций Антистий Рустик Луций Юлий Урс Сервиан
suff. Квинт Акцей Руф Гай Каристаний Фронтон
suff. Публий Бебий Италик Гай Аквилий Прокул
suff. Луций Албий Пулаиен Полион Гней Пинарий Емилий Ликатрикула Помпей Лонгин
suff. Марк Тулий Тукций Цериал Гней Помпей Катулин
91 Маний Ацилий Глабрион Марк Улпий Траян
suff. Гней Миниций Фаустин Публий Валерий Марин
suff. Квинт Валерий Вегет Публий Метилий Сабин Непот
92 Имп. Цезар Домициан Август XVI Квинт Волузий Сатурнин
suff. Луций Венулей Монтан Апрониан
suff. Луций Стертиний Авит Тиберий Юлий Целс Полемеан
suff. Гай Юлий Силан Квинт Юний Арулен Рустик
93 Секст Помпей Колега Квинт Педуцей Присцин
suff. Тит Авидий Квиет Секст Лузиан Прокул
suff. Гай Корнелий Рар Тукций Цериал
94 Луций Ноний Калпурний Торкват Аспренат Тит Секстий Магий Латеран
suff. Децим Валерий Азиатик Сатурнин Авъл Юлий Квадрат
suff. Луций Силий Дециан Тит Помпоний Бас
95 Имп. Цезар Домициан Август XVII Тит Флавий Клеменс
suff. Луций Нераций Марцел
suff. Авъл Буций Лапий Максим II Публий Дуцений Вер
suff. Квинт Помпоний Руф Луций Бебий Тул
96 Гай Манлий Валент Гай Антисций Вет
suff. Квинт Фабий Постумин Тит Приферний Пет
suff. Тиберий Каций Цезий Фронтон Марк Калпурний
97 Имп. Нерва Цезар Август III Луций Вергиний Руф III
suff. Гней Арий Антонин II Луций Калпурний Пизон
suff. Марк Аний Вер Луций Нераций Приск
suff. Луций Домиций Аполинар Секст Херментидий Кампан
suff. Квинт Глиций Атилий Агрикола Луций Помпоний Матерн
suff. Тацит Марк Осторий Скапула
98 Имп. Нерва Цезар Август IV Имп. Цезар Нерва Траян II
suff. Гней Домиций Тул II
suff. Секст Юлий Фронтин II
suff. Луций Юлий Урс II
suff. Тит Вестриций Спурина II
suff. Гай Помпоний Пий
suff. Авъл Вицирий Марциал Луций Меций Постум
suff. Гай Помпоний Руф Ацилий Туск Целий Спарс Гней Помпей Ферокс Лициниан
suff. NN. Публий Юлий Луп
99 Авъл Корнелий Палма Фронтониан Квинт Сосий Сенецион
suff. Сулпиций Лукреций Барба Сенецио Мемий Афер
suff. Квинт Фабий Барбар Валерий Магн Юлиан Авъл Цецилий Фаустин
suff. Квинт Фулвий Гилон Битий Прокул Марк Осторий Скапула
suff. Тиберий Юлий Ферокс NN.
100 Имп. Цезар Нерва Траян Август III Секст Юлий Фронтин III
suff. Луций Юлий Урс III
suff. Марк Марций Мацер Гай Цилний Прокул
suff. Луций Херений Сатурнин Тит Помпоний Мамилиан Руф Антистиан Фунизулан Ветониан
suff. Квинт Акуций Нерва Луций Фабий Туск
suff. Гай Юлий Корнут Тертул Гай Плиний Цецилий Секунд
suff. Луций Росций Елиан Меций Целер Тиберий Клавдий Сакердот Юлиан

2 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
101 Цезар Нерва Траян Август IV Квинт Артикулей Пет
suff. Секст Атий Субуран Емилиан
suff. Гай Серторий Брокх Квинт Сервей Иноцент Марк Меций Целер
suff. NN.
suff. Луций Арунций Стела (?) Луций Юлий Марин Цецилий Симплекс (?)
102 Луций Юлий Урс Сервиан II Луций Лициний Сура II
suff. Луций Фабий Юст
suff. NN. Луций Публилий Целс
suff. Луций Антоний Алб Марк Юний Хомул
103 Цезар Нерва Траян Август V Маний Лаберий Максим II
suff. Квинт Глиций Атилий Агрикола II
suff. Публий Метилий Непот Квинт Бебий Мацер
suff. Марк Флавий Апер Гай Требоний Прокул Метий Модест
suff. Аний Мела Публий Калпурний Мацер Кавлий Руф
104 Секст Атий Субуран Емилиан II Марк Азиний Марцел
105 Тиберий Юлий Кандид Марий Целс II Авъл Юлий Квадрат II
suff. Гай Юлий Квадрат Бас Гней Афраний Декстер
suff. Квинт Целий Хонорат
suff. Марк Виторий Марцел Гай Цецилий Страбон
106 Луций Цейоний Комод Секст Ветулен Цивика Цериал
suff. Луций Миниций Натал Квинт Лициний Силван Граниан Квадроний Прокул
107 Луций Лициний Сура III Квинт Сосий Сенецио II
suff. Луций Ацилий Руф
suff. Гай Миниций Фундан Гай Ветений Север
suff. Гай Юлий Лонгин Гай Валерий Павлин
108 Апий Аний Требоний Гал Марк Атилий Метилий Брадуа
suff. Публий Елий Адриан Марк Требаций Приск
suff. Лустрик Брутиан Квинт Помпей Фалкон
109 Авъл Корнелий Палма Фронтониан II Публий Калвизий Тул Рузон
suff. Луций Аний Ларг
suff. Гней Антоний Фуск Гай Юлий Филопап
suff. Гай Абурний Валент Гай Юлий Прокул
110 Марк Педуцей Присцин Сервий Корнелий Сципион Салвидиен Орфит
suff. Гай Авидий Нигрин Тиберий Юлий Аквила Полемеан
suff. Луций Катилий Север Юлиан Клавдий Регин Гай Еруциан Силон
suff. Авъл Ларций Приск Секст Марций Хонорат
111 Гай Калпурний Пизон Марк Ветий Болан
suff. Тит Авидий Квиет Луций Егий Марул
suff. Луций Октавий Крас Публий Целий Аполинар
112 Цезар Нерва Траян Август VI Тит Секстий Корнелий Африкан
suff. Марк Лициний Рузон
suff. Гней Пинарий Корнелий Север Луций Мумий Нигер Квинт Валерий Вегет Северин Кавцидий Тертул
suff. Публий Стертиний Кварт Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авъл Квадроний Луций Сервилий Вация Касий
suff. Гай Клавдий Север Тит Сетидий Фирм
113 Луций Публилий Целс II Гай Клодий Криспин
suff. Сервий Корнелий Долабела Метилиан Помпей Марцел
suff. Луций Стертиний Норик (май-август) Луций Фадий Руфин (май-август)
suff. Гней Корнелий Урбик (септември-декември) Тит Семпроний Руф (септември-декември)
114 Квинт Ниний Хаста Публий Манилий Вописк Вицинилиан
suff. Гай Клодий Нум Луций Кезений Соспет
suff. Луций Хедий Руф Лолиан Авитий (септември?) Луций Месий Рустик (септември?)
115 Луций Випстан Месала Марк Педон Вергилиан
suff. Луций Юлий Фруги Публий Ювентий Целс
suff. Марк Помпей Макрин Неот Теофан (M. P. M. Neos Theophanes) NN.
116 Луций Фунданий Ламия Елиан Секст Карминий Вет
suff. Тиберий Юлий Секунд Марк Егнаций Марцелин
suff. Децим Теренций Гентиан Луций Косоний Гал
suff. Луций Стаций Аквилия Гай Юлий Александър Беренициан
117 Квинт Аквилий Нигер Марк Ребил Апрониан
suff. Гней Миниций Фаустин NN.
118 Цезар Траян Адриан Август II Гней Педаний Фуск Салинатор
suff. Белиций Тебаниан
suff. Гай Умидий Квадрат
suff. Луций Помпоний Бас Тит Сабиний Барбар
119 Адриан III Публий Дазумий Рустик
suff. Авъл Платорий Непот
suff. Марк Пакций Силван Квинт Горедий Гал Гаргилий Антик Квинт Вибий Гал
suff. Гай Херений Капела Луций Целий Руф
120 Луций Катилий Север Юлиан Клавдий Регин II Тит Аврелий Фулв Антонин
suff. Гай Квинкций Керт Поблиций Марцел Луций Рутилий Пропинквий
suff. Гай Карминий Гал Гай Атилий Серан
121 Марк Аний Вер II Гней Арий Авгур
suff. Марк Херений Фауст Квинт Помпоний Руф Марцел
suff. Тит Помпоний Антистиан Фунизулан Ветониан Луций Помпоний Силван
suff. Марк Статорий Секунд Луций Семпроний Мерула Авспикат
122 Маний Ацилий Авиола Луций Корелий Нераций Панза
suff. Тиберий Юлий Кандид Капитон Луций Витразий Фламинин
suff. Гай Требий Максим Тит Калестрий Тирон Орбий Сперат
123 Квинт Артикулей Петин Луций Венулей Апрониан Октавий Приск
suff. Тит Салвий Руфин Миниций Опимиан Гней Сентий Абурниан
124 Маний Ацилий Глабрион Гай Белиций Флак Торкват Тебаниан
suff. Авъл Ларций Македон Публий Дуцений Вер
suff. Гай Юлий Гал Гай Валерий Север
125 Децим Валерий Азиатик Сатурнин II Луций Епидий Титий Аквилин
suff. Марк Акцена Вер Публий Луций Коскониан
126 Марк Аний Вер III Гай Егий Амбибул
suff. (? Марк Валерий) Пропинквий (Propinquus)
suff. Луций Куспий Камерин Гай Сений Север
127 Тит Атилий Руф Тициан (Титиан?) Марк Гавий Сквила Галикан
suff. Публий Тулий Варон Децим Юний Пет
suff. Квинт Тиней Руф Марк Лициний Целер Непот
suff. Луций Емилий Юнк Гней Миниций Фаустин Секст Юлий Север
128 Луций Ноний Калпурний Торкват Аспренат II Марк Аний Либон
suff. Луций Цезений Антонин
suff. Марк Юний Метий Руф Квинт Помпоний Матерн
suff. Луций Валерий Флак Марк Юний Хомул
suff. Авъл Егрилий Плариан Квинт Планий Сард Луций Варий Амбибул
129 Публий Ювентий Целс II Луций Нераций Марцел II
suff. Квинт Юлий Балб
suff. Тиберий Юлий Юлиан Каст
130 Квинт Фабий Катулин Марк Флавий Апер
suff. Касий Агрипа (или Агриппин?) Тиберий Клавдий Квартин
131 Сергий Октавий Ленат Понтиан Марк Антоний Руфин
suff. Луций Фабий Гал Квинт Фабий Юлиан
132 Гай Юлий Серий Авгурин Гай Требий Сергиан
suff. Публий Суфенат Вер Тиберий Клавдий Атик Херод
133 Марк Антоний Хибер Публий Мумий Сисена
suff. Квинт Флавий Тертул Квинт Юний Рустик
134 Луций Юлий Урс Сервиан III Тит Вибий Вар
suff. Тит Хатерий Непот Атинат Проб Публиций Матениан
suff. Публий Лициний Панза Луций Атий Макрон
135 Тит Тутилий Луперк Понтиан Публий Калпурний Атилиан
suff. Марк Емилий Пап Луций Бурбулей Оптат Лигариан
suff. Квинт Лолий Урбик NN.
suff. Публий Рутилий Фабиан Гней Папирий Елиан Емилий Тускил
136 Луций Елий Цезар Секст Ветулен Цивика Помпеян
137 Луций Елий Цезар II Публий Целий Балбин
138 Кан Юний Нигер Гай Помпоний Камерин
suff. Марк Виндий Вер Публий Пактумей Клемент
suff. Публий Касий Секунд Марк Ноний Муциан
139 Цезар Антонин Август Пий II Гай Брутий Презенс II
suff. Луций Миниций Наталис Квадроний Вер Луций Клавдий Прокул Корнелиан
suff. NN. (? Гай Юлий) Скапула
suff. Марк Цекций Юстин Гай Юлий Бас
140 Цезар Антонин Август Пий III Марк Аврелий Цезар
suff. Юлий Красипед NN.
suff. Марк Барбий Емилиан Тит Флавий Юлиан
141 Тит Хений Север Марк Педуцей Стлога Присцин
suff. NN. Тит Цезерний Стациан
suff. Луций Аний Фабиан NN.
142 Луций Куспий Пактумей Руфин Луций Стаций Квадрат
suff. (Граний? или ? П. Раний) Каст NN.
suff. Марк Корнелий Фронтон Гай Лаберий Приск
suff. Луций Тусидий Кампестер Квинт Корнелий Сенецио Аниан
suff. (? Сулпиций) Юлиан NN.
143 Гай Белиций Торкват Херод Атик
suff. Квинт Юний Калам Марк Валерий Юниан
144 Луций Хедий Руф Лолиан Авит Тит Статилий Максим
suff. NN. Квинт Лаберий Лициниан
suff. Марк Калпурний Лонг Децим Велий Фид
145 Цезар Антонин Август Пий IV Марк Аврелий Цезар II
suff. Луций Ламия Силван Луций Побликола Приск
suff. Гней Арий Корнелий Прокул Децим Юний Пет
suff. Квинт Мустий Приск Марк Понтий Лелиан Ларций Сабин
suff. Луций Петроний Сабин Гай Викрий Руф
suff. Гай Фадий Руф Публий Викрий
146 Секст Еруций Клар II Гней Клавдий Север Арабиан
suff. Квинт Лициний Модестин Секст Атий Лабеон
suff. Публий Мумий Сисена Рутилиан Тит Приферний Пет
suff. Луций Аврелий Гал Гней Луций Теренций Хомул Юниор
suff. Квинт Воконий Сакса Фид Гай Умидий Квадрат Аниан Вер
suff. Луций Емилий Лонг Квинт Корнелий Прокул
147 Гай Прастина Месалин Луций Аний Ларг
suff. Авъл Клавдий Харакс (Charax) Квинт Фуфиций Корнут
suff. Купресен Гал Квинт Корнелий Квадрат
suff. Секст Кокцей Севериан Хонорин Тиберий Лициний Касий Касиан
suff. Гай Попилий Кар Педон
148 Луций Октавий Корнелий Публий Салвий Юлиан Емилиан Гай Белиций Калпурний Торкват
suff. Сатурий Фирм Гай Салвий Капитон
suff. Луций Целий Фест Публий Орфидий Сенецион
suff. Гай Фабий Агрипин Марк Антоний Зенон
149 Сервий Корнелий Сципион Салвидиен Орфит Квинт Помпей Сосий Приск
suff. Квинт Пасиен Лицин Гай Юлий Авит
suff. Тит Флавий Лонгин NN.
150 Марк Гавий Сквила Галикан Секст Карминий Вет
suff. Марк Касий Аполинар (Аполинарис) Марк Петроний Мамертин
151 Секст Квинтилий Кондиан Секст Квинтилий Валерий Максим
suff. Луций Атидий Корнелиан Марк Коминий Секунд
152 Маний Ацилий Глабрион Марк Валерий Хомул
suff. Луций Клавдий Модест Луций Дазумий Тулий Туск
suff. Публий Суфенат Вер
suff. Гай Новий Приск Луций Юлий Ромул
suff. Публий Клувий Максим Марк Сервилий Силан
153 Гай Брутий Презенс Авъл Юний Руфин
suff. Секст Цецилий Максим Марк Понтий Сабин
suff. Публий Септимий Апер Марк Седаций Севериан
suff. Квинт Петиедий Гал Гай Катий Марцел
154 Луций Вер Тит Секстий Латеран
suff. (Т.?) Приферний Пет Марк Ноний Макрин
suff. Тиберий Клавдий Юлиан Секст Калпурний Агрикола
suff. Гай Юлий Стаций Север Тит Юний Север
155 Гай Юлий Север Марк Юний Руфин Сабиниан
suff. Гай Ауфидий Викторин Марк Гавий (Апалий Максим ?)
suff. Анций Полион Миниций Опимиан
suff. Децим Рупилий Север Луций Юлий Север
156 Марк Цейоний Силван Гай Серий Авгурин
suff. Авъл Авилий Уринаций Квадрат Страбон Емилиан
suff. Квинт Канузий Пренестин Гай Лузий Спарс
157 Марк Ветулен Цивика Барбар Марк Метилий Аквилий Регул
suff. Гай Целий Секунд Гай Юлий Комод Орфициан
suff. Луций Росций Елиан Гней Папирий Елиан
158 Секст Сулпиций Тертул Квинт Тиней Сакердот
suff. Марк Сервилий Фабиан Максим Квинт Ялий Бас
159 Плавций Квинтил Марк Стаций Приск Лициний Италик
suff. Марк Пизибаний Лепид Луций Матукций Фусцин
suff. Корнелий Декстер NN.
suff. Авъл Куртий Криспин NN.
160 Апий Аний Атилий Брадуа Тит Клодий Вибий Вар
suff. Авъл Платорий Непот Калпурниан Марцел Марк Постумий Фест
suff. Гай Септимий Север
suff. NN. Цезорий Павел
suff. Тиберий Оклаций Север Ниний Хастиан
suff. NN. Новий Сабиниан
161 Марк Аврелий Цезар III Цезар Аврелий Вер Август II
suff. Марк Аний Либон Квинт Камурий Нумизий Юниор
162 Квинт Юний Рустик II Луций Титий Плавций Аквилин
suff. Марк Фонтей Фронтиниан Луций Стертиний Руф (Децим?) Марк Инстей Битиник (Marcus Insteius Bithynicus)
163 Марк Понтий Лелиан Авъл Юний Пастор (Aulus Iunius Pastor Lucius Caesennius Sospes)
164 Марк Помпей Макрин Публий Ювентий Целс
suff. Тиберий Хатерий Сатурнин Квинт Цецилий Авит
165 Марк Гавий Орфит Луций Арий Пудент
166 Квинт Сервилий Пудент Луций Фуфидий Полион
suff. Марк Вибий Либерал (Liberalis) Публий Мартий Вер
167 Цезар Аврелий Вер Август III Марк Умидий Квадрат Аниан
suff. Квинт Цецилий Дентилиан Марк Антоний Палас (Pallas)
suff. Луций Семпроний Гракх NN.
suff. Квинт Антисций Адвент Постумий Аквилин (?)
168 Луций Венулей Апрониан Октавий Приск II Луций Сергий Павел II
169 Квинт Помпей Сенецио Сосий Приск Публий Целий Аполинар
170 Гай Еруций Клар Марк Гавий Корнелий Цетег
suff. Тит Хений Север NN.
171 Тит Статилий Север Луций Алфидий Херениан
172 Сервий Калпурний Сципион Орфит Секст Квинтилий Максим
173 Гней Клавдий Север II Тиберий Клавдий Помпеян II
174 Луций Аврелий Гал Квинт Волузий Флак Корнелиан
175 Луций Калпурний Пизон Публий Салвий Юлиан
suff. Публий Хелвий Пертинакс Дидий Юлиан
suff. Публий Корнелий Анулин (?)
176 Тит Помпоний Прокул Витразий Полион II Марк Флавий Апер II
177 Луций Аврелий Комод Цезар Марк Педуцей Плавций Квинтил
178 Сервий Корнелий Сципион Салвидиен Орфит Децим Велий Руф Юлиан
179 Цезар Аврелий Комод Август II Публий Мартий Вер II
suff. Тит Флавий Клавдиан Луций Емилий Юнк
suff. Маний Ацилий Фаустин Луций Юлий Прокулиан
180 Гай Брутий Презенс II Секст Квинтилий Кондиан
181 Цезар Аврелий Комод Август III Луций Антисций Бур
182 Марк Петроний Сура Мамертин Квинт Тиней Руф (Tineius)
suff. Аврелиан Луций Атидий Корнелиан
183 Цезар Аврелий Комод Август IV Гай Ауфидий Викторин Гал II
suff. Луций Тутилий Понтиан Гентиан
suff. Марк Херений Секунд Марк Егнаций Постум
suff. Тит Пактумей Магн Луций Септимий Флак
184 Луций Косоний Егий Марул Гней Папирий Елиан
suff. Гай Октавий Виндекс NN.
185 Триарий Матерн Тиберий Клавдий Брадуа Атик
186 Цезар Аврелий Комод Август V Маний Ацилий Глабрион II
suff. Луций Аний Рав Луций Новий Руф
suff. Гай Сабуций Майор Цецилиан (Gaius Sabucius Maior Caecilianus) Валерий Сенецион
187 Луций Брутий Квинтий Криспин Луций Росций Елиан Пакул
188 Публий Сей Фусциан II Марк Сервилий Силан II
189 Дулий Силан Квинт Сервилий Силан
190 Цезар Аврелий Комод Август VI Марк Петроний Сура Септимиан
suff. Септимий Север Апулей Руфин
191 Попилий Педон Апрониан Марк Валерий Брадуа Маврик
192 Цезар Аврелий Комод Август VII Публий Хелвий Пертинакс II
suff. Квинт Тиней Сакердот Публий Юлий Скапула Приск
suff. Луций Юлий Месала Рутилиан Гай Емилий Север Кантабрин
193 Квинт Помпеий Сосий Фалк Гай Юлий Еруций Клар Вибиан
suff. Луций Фабий Цилон NN.
suff. Марк Силий Месала NN.
194 Септимий Север II Клодий Албин II
195 Публий Юлий Скапула Тертул Приск Квинт Тиней Клемент
196 Гай Домиций Декстер II Луций Валерий Месала Трасеа Приск
197 Тит Секстий Магий Латеран Куспий Руфин
198 Публий Мартий Сергий Сатурнин Луций Аврелий Гал
199 Публий Корнелий Анулин II Марк Ауфидий Фронтон
200 Тиберий Клавдий Север Прокул Гай Ауфидий Викторин

3 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
201 Луций Аний Фабиан Марк Ноний Арий Муциан
202 Имп. Цезар Луций Септимий Север Пертинакс Август III Имп. Цезар Марк Аврелий Север Антонин Август
suff. Тит Мурений Север Гай Касий Регалиан
203 Гай Фулвий Плавциан II Публий Септимий Гета II
204 Луций Фабий Цилон II Марк Аний Флавий Либон
205 Имп. Цезар Марк Аврелий Север Антонин Август II Публий Септимий Гета Цезар
206 Марк Нумий Умбрий Прим Сенецио Албин Луций Фулвий Гавий Нумизий Петроний Емилиан
suff. Публий Тулий Марс Марк Целий Фаустин
207 Гай Септимий Север Апер Луций Аний Максим
208 Имп. Цезар Марк Аврелий Север Антонин Август III Публий Септимий Гета Цезар II
209 Луций Аврелий Комод Помпеян Квинт Хедий Лолиан Плавций Авит
210 Маний Ацилий Фаустин Авъл Триарий Руфин
211 Хедий Лолиан Теренций Гентиан Помпоний Бас
212 Гай Юлий Аспер II Гай Юлий Камилий Аспер
213 Имп. Цезар Марк Аврелий Север Антонин Август IV Децим Целий Калвин Балбин II
214 Луций Валерий Месала Гай Октавий Апий Светрий Сабин
suff. Емилиан
215 Квинт Меций Лет II Марк Мунаций Сула Цериалис
216 Публий Катий Сабин II Публий Корнелий Анулин
217 Гай Брутий Презенс Тит Месий Екстрикат II
218 Имп. Цезар Марк Опелий Север Макрин Август II Марк Оклатиний Адвент II
suff. Имп. Цезар Марк Аврелий Антонин Август
219 Имп. Цезар Марк Аврелий Антонин Август II Квинт Тиней Сакердот II
220 Имп. Цезар Марк Аврелий Антонин Август III Публий Валерий Комазон II
221 Гай Ветий Грат Сабиниан Марк Флавий Вителий Селевк
222 Имп. Цезар Марк Аврелий Антонин Август IV Имп. Цезар Марк Аврелий Север Александър Август
223 Луций Марий Максим Перпету Аврелиан II Луций Росций Елиан Пакул Салвий Юлиан
224 Апий Клавдий Юлиан II Гай Брутий Криспин
225 Тиберий Манилий Фуск II Сервий Калпурний Домиций Декстер
226 Имп. Цезар Марк Аврелий Север Александър Август II Гай Ауфидий Марцел II
227 Марк Нумий Сенецио Албин Марк Лелий Фулвий Максим Емилиан
228 Квинт Аиаций Модест Кресцентиан II (Quintus Aiacius Modestus Crescentianus) Марк Помпоний Меций Проб
229 Имп. Цезар Марк Аврелий Север Александър Август III Луций Клавдий Касий Дион Кокцеиан II
230 Луций Вирий Агрикола Секст Катий Клементин Присцилиан
231 Луций Тиберий Клавдий Помпеян Тит Флавий Салустий Пелигниан
232 Луций Вирий Луп Юлиан Луций Марий Максим
233 Луций Валерий Максим Гней Корнелий Патерн
234 Марк Клодий Пупиен Максим II Марк Мунаций Сула Урбан
235 Гней Клавдий Север Тиберий Клавдий Квинтиан
236 Имп. Цезар Гай Юлий Вер Максимин Август Марк Пупиен Африкан
237 Луций Марий Перпету Луций Мумий Феликс Корнелиан
238 Фулвий Пий Понтий Прокул Понтиан
239 Имп. Цезар Марк Антоний Гордиан Август Маний Ацилий Авиола
240 Гай Светрий Сабин II Рагоний Венуст
241 Имп. Цезар Марк Антоний Гордиан Август II Клодий Помпеян
242 Гай Ветий Грат Атик Сабиниан Гай Азиний Лепид Претекстат
243 Луций Аний Ариан Гай Цервоний Пап
244 Тиберий Полений Армений Перегрин Фулвий Емилиан
245 Имп. Цезар Марк Юлий Филип Август Гай Мезий Тициан
246 Гай Брутий Презенс Гай Алий Албин
247 Имп. Цезар Марк Юлий Филип Август II Имп. Цезар Марк Юлий Север Филип Август
248 Имп. Цезар Марк Юлий Филип Август III Имп. Цезар Марк Юлий Север Филип Август II
249 Луций Фулвий Гавий Нумизий Емилиан II Луций Невий Аквилин
250 Имп. Цезар Гай Месий Квинт Деций Траян Август II Ветий Грат
251 Имп. Цезар Гай Месий Квинт Деций Траян Август III Квинт Херений Етруск Месий Деций Цезар
252 Имп. Цезар Гай Вибий Требониан Гал Август II Имп. Цезар Гай Вибий Волусиан Август
253 Имп. Цезар Гай Вибий Волусиан Август II Луций Валерий Попликола Балбин Максим
254 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Август II Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август
255 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Август III Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август II
256 Луций Валерий Клавдий Ацилий Присцилиан Максим II Марк Ацилий Глабрион
257 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Август IV Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август III
258 Марк Нумий Туск Мумий Бас
259 Емилиан Помпоний Бас
260 Публий Корнелий Секуларис II Гай Юний Донат II
Имп. Цезар Марк Касианий Латиний Постум Август (Галия) Хонорациан? (Галия)
261 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август IV Луций Петроний Тавър Волузиан
Имп. Цезар Марк Касианий Латиний Постум Август II (Галия)
Имп. Цезар Фулвий Макриан Август II (Изток) Имп. Цезар Фулвий Квиет Август (II?; Изток)
262 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август V Мумий Фаустиан
Имп. Цезар Марк Касианий Латиний Постум Август III (Галия)
263 Марк Нумий Сенецио Албин II Декстер
264 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август VI Сатурнин
265 Лициний Валериан II Луцил
266 Имп. Цезар Публий Лициний Валериан Галиен Август VII Сабинил
267 Патерн Арцесилавс (Arcesilaus)?
Имп. Цезар Марк Касианий Латиний Постум Август IV (Галия) Марк Пиавоний Викторин (Галия)
268 Патерн Мариниан
269 Имп. Цезар Марк Аврелий Клавдий Август Патерн
Имп. Цезар Марк Касианий Латиний Постум Август V (Галия)
270 Флавий Антиохиан II Вирий Орфит
271 Имп. Цезар Луций Домиций Аврелиан Август Помпоний Бас II
272 Тит Флавий Постумий Квиет Юний Велдумниан
Имп. Цезар Гай Пий Езувий Тетрик Август (Галия)
273 Авъл Цецина Тацит Юлий Плацидиан
Имп. Цезар Гай Пий Езувий Тетрик Август II (Галия)
274 Имп. Цезар Луций Домиций Аврелиан Август II Капитолин
Имп. Цезар Гай Пий Езувий Тетрик Август III (Галия) Гай Пий Езувий Тетрик Цезар (Галия)
275 Имп. Цезар Луций Домиций Аврелиан Август III Марцелин
276 Имп. Цезар Марк Клавдий Тацит Август II Емилиан II
277 Имп. Цезар Марк Аврелий Проб Август Павлин
278 Имп. Цезар Марк Аврелий Проб Август II Вирий Луп II
279 Имп. Цезар Марк Аврелий Проб Август III Ноний Патерн II
280 Валерий Месала Ветий Грат
281 Имп. Цезар Марк Аврелий Проб Август IV Гай Юний Тибериан
282 Имп. Цезар Марк Аврелий Проб Август V Викторин
283 Имп. Цезар Марк Аврелий Кар Август II Имп. Цезар Марк Аврелий Карин Август
284 Имп. Цезар Марк Аврелий Карин Август II Имп. Цезар Марк Аврелий Нумериан Август
suff. Гай Аврелий Валерий Диоклециан Бас
285 Имп. Цезар Марк Аврелий Карин Август III Тит Клавдий Аврелий Аристобул
suff. Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август II
286 Марк Юний Максим II Ветий Аквилин
287 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август III Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август
Имп. Цезар Марк Аврелий Маус. Караузий Август (Британия)
288 Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август II Помпоний Януариан
Имп. Цезар Марк Аврелий Маус. Караузий Август II (Британия)
289 Луций Рагоний Квинтиан Марк Магрий Бас
suff. Марк Умбрий Прим Тит Флавий Целиан
suff. Цейоний Прокул Хелвий Клемент
suff. Флавий Децим Аниний Максим
Имп. Цезар Марк Аврелий Маус. Караузий Август III (Британия)
290 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август IV Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август III
Имп. Цезар Марк Аврелий Маус. Караузий Август IV (Британия)
291 Гай Юний Тибериан II Касий Дион
292 Афраний Ханибалиан Юлий Асклепиодот
293 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август V Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август IV
294 Гай Флавий Валерий Констанций Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар
295 Марк Нумий Туск Гай Аний Анулин
296 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август VI Гай Флавий Валерий Констанций Цезар II
297 Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август V Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар II
298 Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин II Вирий Гал
299 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август VII Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август VI
300 Гай Флавий Валерий Констанций Цеза III Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар III

4 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
301 Тит Флавий Постумий Тициан II Вирий Непоциан
302 Флавий Валерий Констанций Цезар IV Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар IV
303 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август VIII Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август VII
304 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август IX Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август VIII
305 Флавий Валерий Констанций Цезар V Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар V
306 Имп. Цезар Флавий Валерий Констанций Август VI Имп. Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар VI
307 Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максимиан Август IX (Запад) Флавий Валерий Аврелий Константин Цезар (Запад)
Имп. Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар VII (Рим) Галерий Валерий Максимин Цезар (Рим)
Имп. Цезар Флавий Валерий Север Август (Изток) Галерий Валерий Максимин (Изток)
308 Имп. Цезар Гай Аврелий Валерий Диоклециан Август X Имп. Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар VII
Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максенций Август (Рим) Валерий Ромул (Рим)
309 post consulatum имп. Диоклециан (X) и Максимиан (VII) (Запад)
Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максенций Август II (Рим) Валерий Ромул II (Рим)
Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август (Изток) Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август (Изток)
310 II post consulatum имп. Диоклециан (X) и Максимиан (VII) (Запад)
Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максенций Август III (Рим)
Таций Андроник (Изток) Помпей Проб (Изток)
311 Имп. Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Цезар VIII Имп. Цезар Галерий Валерий Максимин Август II
Гай Цейоний Руфий Волузиан (Италия/Африка) Арадий Руфин (Италия/Африка)
312 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август II Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август II
Имп. Цезар Марк Аврелий Валерий Максенций Август IV (Рим)
313 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август III Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август III
Имп. Цезар Галерий Валерий Максимин Август III
314 Гай Цейоний Руфий Волузиан II Петроний Аниан
315 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август IV Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август IV
316 Антоний Цециний Сабин Ветий Руфин
317 Овиний Галикан Цезоний Бас
318 Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август V Флавий Юлий Клавдий Крисп Цезар
319 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август V Валерий Лициниан Лициний Цезар
320 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август VI Флавий Клавдий Константин Цезар
321 Флавий Юлий Клавдий Крисп Цезар II (Запад) Флавий Клавдий Константин Цезар II (Запад)
Имп. Цезар Гай Валерий Лициниан Лициний Август VI (Изток) Валерий Лициниан Лициний Цезар II (Изток)
322 Петроний Пробиан Амний Аниций Юлиан
post consulatum имп. Лициний (VI) и Лициний II Цезар (II) (Изток)
323 Ацилий Север Ветий Руфин
II post consulatum имп. Лициний (VI) и Лициний II Цезар (II) (Изток)
324 Флавий Юлий Клавдий Крисп Цезар III Флавий Клавдий Константин Цезар III
325 Валерий Прокул (до май) Секст Аниций Фауст Павлин
suff. Юлий Юлиан
326 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август VII Флавий Клавдий Константин Цезар
327 Флавий Констанций Валерий Максим
328 Флавий Януарин Ветий Юст
329 Имп. Цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Август VIII Флавий Клавдий Константин Цезар IV
330 Флавий Галицан Аврелий Валерий Тулиан Симах
331 Юний Бас Флавий Аблабий
332 Луций Папий Пакациан Мецилий Хилариан
333 Флавий Далмаций Домиций Зенофил
334 Флавий Оптат Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Павлин
335 Флавий Юлий Констанций Цейоний Руфий Албин
336 Вирий Непоциан Тетий Факунд
337 Флавий Фелициан Фабий Тициан
338 Флавий Урс Флавий Полемий
339 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август II Имп. Цезар Флавий Юлий Констант Август
340 Септимий Ациндин Луций Арадий Валерий Прокул
341 Антоний Марцелин Петроний Пробин
342 Имп. Цезар Юлий Констанций Август III Имп. Цезар Флавий Юлий Констант Август II
343 Марк Меций Мемий Фурий Бабурий Цецилиан Плацид Флавий Ромул
344 Флавий Домиций Леонтий (Запад) Флавий Бонос (Запад; до април/май)
Флавий Юлий Салустий (Запад; след май)
Флавий Домиций Леонтий (Изток) Флавий Юлий Салустий (Изток)
345 Флавий Амантий Марк Нумий Албин
346 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август IV Имп. Цезар Флавий Юлий Констант Август III
post consulatum Фл. Амантий и Албин (Запад)
347 Вулкаций Руфин Флавий Евсебий
348 Флавий Филип Флавий Салия
349 Улпий Лимений Аконий Катулин
350 Флавий Сергий Флавий Нигриниан
351 Имп. Цезар Магнус Магненций Август (Запад) Гаизон (Запад)
post consulatum Фл. Сергий и Фл. Нигриниан (Изток)
352 Деценций (Запад) Павел (Запад)
Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август V (Изток) Флавий Клавдий Констанций Цезар (Изток)
353 Имп. Цезар Магнус Магненций Август II (Запад) Деценций II (Запад)
Констанций II VI (Изток) Констанций Гал II (Изток)
354 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август VII Флавий Клавдий Констанций Цезар III
355 Флавий Арбицион Квинт Флавий Мезий Егнаций Лолиан
356 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август VIII Имп. Цезар Флавий Клавдий Юлиан Август
357 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август IX Имп. Цезар Флавий Клавдий Юлиан Август II
358 Цензорий Дациан Нераций Цереал
359 Флавий Евсебий Флавий Хипаций
360 Имп. Цезар Флавий Юлий Констанций Август X Имп. Цезар Флавий Клавдий Юлиан Август III
361 Флавий Тавър Флавий Флоренций
362 Клавдий Мамертин Флавий Невита
363 Имп. Цезар Флавий Клавдий Юлиан Август IV Флавий Салустий
364 Йовиан Флавий Варониан
365 Валентиниан I Валенс
366 Флавий Грациан Дагалайф
367 Флавий Лупицин Флавий Йовин
368 Имп. Цезар Валентиниан Август II Имп. Цезар Валенс Август II
369 Флавий Валентиниан Галат Флавий Виктор
370 Имп. Цезар Валентиниан Август III Имп. Цезар Валенс Август III
371 Имп. Цезар Грациан Август II Секст Клавдий Петроний Проб
372 Домиций Модест Флавий Аринтей
373 Имп. Цезар Валентиниан Август IV Имп. Цезар Валенс Август IV
374 Имп. Цезар Грациан Август III Флавий Еквиций
375 post consulatum имп. Грациан (III) и Фл. Еквиций
376 Имп. Цезар Валенс Август V Имп. Цезар Валентиниан Август
377 Имп. Цезар Грациан Август IV Флавий Меробавд
378 Имп. Цезар Валенс Август VI Имп. Цезар Валентиниан Август II
379 Децим Магн Авзоний Квинт Клодий Херногениан Олибрий
380 Имп. Цезар Грациан Август V Имп. Цезар Теодосий Август
381 Флавий Сиагрий Флавий Евхерий
382 Флавий Клавдий Антоний Флавий Афраний Сиагрий
383 Флавий Меробавд II (запад до март: Теодосий I) II Флавий Сатурнин
384 Имп. Магн Максим Август (Запад)
Флавий Рикомер (Изток) Флавий Клеарк (Изток)
385 Имп. Цезар Аркадий Август Флавий Бавтон
386 Имп. Цезар Хонорий Август Флавий Еводий
387 Имп. Цезар Валентиниан Август III Евтропий
388 Имп. Цезар Магн Максим Август II (Запад)
Имп. Цезар Теодосий Август II (Изток) Матерн Кинегий (Изток)
389 Флавий Тимасий Флавий Промот
390 Имп. Цезар Валентиниан Август III Флавий Неотерий
391 Флавий Евтолмий Тациан Квинт Аврелий Симах
392 Имп. Цезар Аркадий Август II Флавий Руфин
393 Имп. Цезар Теодосий Август II (Запад) Имп. Цезар Евгений Август (Запад)
Имп. Цезар Теодосий Август II (Изток) Флавий Абунданций (Изток)
394 Имп. Цезар Аркадий Август III Имп. Цезар Хонорий Август II
Вирий Никомах Флавиан (Запад; до септември)
395 Флавий Аниций Хермогениан Олибрий Флавий Аниций Пробин
След разделянето на Империята по времето на Хонорий и Аркадий през 395 г. се номинира един консул от Запада и един колега от Изтока
396 Изток Имп. Цезар Арцадий Август IV Запад Имп. Цезар Хонорий Август III
397 Изток Флавий Цезарий Запад Ноний Атик
398 Запад Имп. Цезар Хонорий Август IV Изток Флавий Евтихиан
399 Изток Евтропий Запад Флавий Малий Теодор
400 Запад Флавий Стилихон Изток Флавий Аврелиан

5 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
401 Флавий Винцентий (Запад) Флавий Фравита (Изток)
402 Имп. Цезар Флавий Аркадий Август V (Изток) Имп. Цезар Хонорий Август V (Запад)
403 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август (Изток) Флавий Руморид (Запад)
404 Имп. Цезар Хонорий Август VI (Запад) Аристенет (Изток)
405 Флавий Стилихон II (Запад) Флавий Антемий (Изток)
406 Имп. Цезар Флавий Аркадий Август VI (Изток) Флавий Аниций Петроний Проб (Запад)
407 Имп. Цезар Хонорий Август VII (Запад) Имп. Цезар Флавий Теодосий Август II (Изток)
408 Аниций Авхений Бас (Запад) Флавий Филип (Изток или Запад)
409 Имп. Цезар Хонорий Август VIII (Запад) Имп. Цезар Флавий Теодосий Август III (Изток)
Имп. Цезар Флавий Клавдий Константин Август (Британия/Галия)
410 Post consulatum Флавий Хонорий VIII и Теодосий II III (Запад)
Варан (Изток без колега) Тертул (в Рим)
411 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август IV (сам)
412 Имп. Цезар Хонорий Август IX Имп. Цезар Флавий Теодосий Август V
413 Хераклиан Флавий Луций
414 Флавий Констанций Флавий Констант
415 Имп. Цезар Хонорий Август X Имп. Цезар Флавий Теодосий Август VI
416 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август VII Флавий Юний Кварт Паладий
417 Имп. Цезар Хонорий Август XI Флавий Констанций II
418 Имп. Цезар Хонорий Август XII Имп. Цезар Флавий Теодосий Август VIII
419 Флавий Монаксий Флавий Плинта
420 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август IX Флавий Констанций III
421 Флавий Юлий Агрикола Флавий Евстаций
422 Имп. Цезар Хонорий Август XIII Имп. Цезар Флавий Теодосий Август X
423 Флавий Авит Мариниан Флавий Асклепиодот
424 Флавий Кастин (Запад) Флавий Виктор
425 Имп. Цезар Флавий Йоан Август (Запад)
Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XI Флавий Плацид Валентиниан Цезар
426 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XII Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август II
427 Флавий Хиерий Флавий Ардабур
428 Флавий Феликс Флавий Тавър
429 Флавий Флоренций Флавий Дионисий
430 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XIII Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август III
431 Флавий Аниций Авхений Бас Флавий Антиох
432 Флавий Аеций Флавий Валерий
433 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XIV Флавий Петроний Максим
434 Флавий Ардабур Аспар Флавий Ареобинд
435 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XV Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август IV
436 Флавий Антемий Изидор Флавий Сенатор
437 Флавий Аеций II Флавий Зигисвулт
438 Имп. Цезар Флавий Теодосий АвгустXVI Аниций Ацилий Глабрион Фауст
439 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XVII Флавий Фест
440 Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август V Флавий Анатолий
441 Флавий Тавър Селевк Кирус сам
442 Флавий Диоскор Флавий Евдоксий
443 Флавий Петроний Максим II Флавий Патерий
444 Имп. Цезар Флавий Теодосий Август XVIII Флавий Цецина Деций Агинаций Албин
445 Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август VI Флавий Ном
446 Флавий Аеций III Квинт Аврелий Симах
447 Флавий Калепий Флавий Ардабур Младши
448 Флавий Руфий Претекстат Постумиан Флавий Зенон
449 Флавий Астирий Флавий Флоренций Роман Протоген
450 Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август VII Генадий Авиен
451 Имп. Цезар Маркиан Август VI Валерий Фалтоний Аделфий
452 Флавий Бас Херкулан Флавий Спораций
453 Флавий Опилион Флавий Йохан Винкомал
454 Флавий Аеций Флавий Студий
455 Имп. Цезар Флавий Плацид Валентиниан Август VIII Флавий Прокопий Антемий
456 Имп. Цезар Флавий Епархий Авит Август (Запад)
Флавий Йохан (Изток) Флавий Варан (Изток)
457 Флавий Константин (Изток) Флавий Руф (Изток)
458 Имп. Цезар Флавий Юлий Валерий Майориан Август Имп. Цезар Флавий Валерий Лъв Август
459 Флавий Рицимер Флавий Юлий Патриций
460 Флавий Магн Флавий Аполоний
461 Флавий Северин Флавий Дагалайф
462 Имп. Цезар Либий Север Август Имп. Цезар Флавий Валерий Лъв Август II
463 Флавий Цецина Деций Басилий Флавий Вивиан
464 Флавий Рустиций Флавий Аниций Олибрий
465 Флавий Ерменерик Флавий Василиск
466 Имп. Цезар Флавий Валерий Лъв Август III Тациан (Галия)
467 Флавий Илустрий Пусей Флавий Йохан
468 Имп. Цезар Флавий Прокопий Антемий Август II (сам)
469 Флавий Маркиан Флавий Зенон
470 Месий Фоеб Север Флавий Йордан
471 Имп. Цезар Флавий Валерий Лъв Август IV Целий Аконий Пробиан
472 Руфий Постумий Фест Флавий Маркиан
473 Имп. Цезар Флавий Валерий Лъв Август V сам
474 Имп. Цезар Флавий Лъв Август сам
475 Имп. Цезар Зенон Август II Post consulatum Leonis Iunioris Augusti (Запад)
476 Имп. Цезар Василиск Август II Флавий Армат
477 Post consulatum Василиск (Basilisci) II и Армат
478 Ил (Изток) сам
479 Имп. Цезар Зенон Август III сам
480 Флавий Цецина Деций Максим Басилий Младши сам (Запад)
481 Руфий Ахилий Меций Плацид (Запад) сам
482 Северин Младши (Запад) Флавий Апалий Ил Трокунд (Изток)
483 Аниций Ацилий Агинанций Фауст Младши Post consulatum Трокунд (Изток)
484 Деций Марий Венанций Басилий Флавий Теодорих
485 Квинт Аврелий Мемий Симах Младши Post consulatum Теодорих (Изток)
486 Цецина Маворций Басилий Деций Флавий Лонгин
487 Манлий Боеций Post consulatum Лонгин (Изток)
488 Клавдий Юлий Екцлезий Динамий Руфий Ахилий Сивидий
489 Петроний Пробин Евсебий
490 Флавий Аниций Проб Фауст Нигер Флавий Лонгин II
491 Флавий Олибрий Младши сам
492 Имп. Цезар Анастасий Август Флавий Руф
493 Фауст Албин Младши Евсебий II
494 Флавий Туркий Руфий Апрониан Астерий Флавий Президий
495 Флавий Виатор без колега
496 Флавий Павел ? Post consulatum Виатор (Запад)
497 Имп. Цезар Анастасий Август II II post consulatum Виатор (Запад)
498 Флавий Павлин Йоан Скита (Iohannes Scytha)
499 Флавий Йоан и още Гиб Post consulatum Павлин (Запад)
500 Флавий Патриций Флавий Хипаций

6 век редактиране

Година Първи консул Втори консул
501 Флавий Авиен Млади Флавий Помпей
502 Руфий Магн Фауст Авиен Млади Флавий Проб
503 Флавий Волузиан Флавий Дексикрат
504 Флавий Руфий Петроний Никомах Цетег сам
505 Флавий Теодор Флавий Сабиниан
506 Флавий Енодий Месала Ареобинд Дагалайф Ареобинд
507 Имп. Цезар Анастасий Август III Венанций Млади
507 Хлодвиг I (honorary)
508 Василий Венанций Млади Флавий Целер
509 Флавий Инпортун Млади сам
510 Аниций Манлий Северин Боеций Млади сам
511 Флавий Аркадий Плацид Магн Феликс Флавий Секундин
512 Флавий Павел Флавий Мошиан
513 Флавий Проб Флавий Тавър Клементин Армоний Клементин
514 Флавий Магнус Аврелий Касиодор сенатор сам
515 Флавий Флоренций Флавий Прокопий Антемий
516 Флавий Петър сам
517 Флавий Агапит Флавий Анастасий Павел Проб Сабиниан Помпей
518 Флавий Анастасий Павел Проб Мошиан Проб Магн Post consulatum Agapiti (Запад)
519 Имп. Цезар Юстин Август Флавий Еутарих Цилица
520 Флавий Рустиций Флавий Виталиан
521 Флавий Петър Сабатий Юстиниан Флавий Йобий Филип Имелхон Валерий
522 Флавий Симах (Запад) Флавий Боеций (Запад)
523 Флавий Аниций Максим сам
524 Имп. Цезар Юстин Август II Флавий Венанций Опилион
525 Флавий Аниций Проб Младши Флавий Теодор Филоксен Сотерих Филоксен
526 сам Флавий Аниций Олибрий Младши
527 сам Ветий Агорий Басилий Маворций
528 Имп. Цезар Юстиниан Август II Post consulatum Mavortii (Запад)
528 Leontious (honorary)
528 Phocas (honorary)
529 Флавий Деций Млади II post consulatum Маворции (Галия)
530 Флавий Лампадий Руфий Генадий Проб Орест Orestes
531 Стратегий (honorary)
531 Post consulatum Lampadii et Orestis
532 II post consulatum Lampadii et Orestis
533 Имп. Цезар Юстиниан Август III III post consulatum Lampadii et Orestis (Запад)
534 Имп. Цезар Юстиниан Август IV Флавий Деций Павлин Млади
535 Флавий Велизарий Post consulatum Paulini (Запад)
536 Post consulatum Belisarii II post consulatum Paulini (Запад)
537 II post consulatum Belisarii III post consulatum Paulini (Запад)
538 Флавий Йоан Кападокийски IV post consulatum Paulini (Запад)
539 Стратегий Апион II (Flavius Strategius Apion Strategius Apion) Post consulatum Iohannis (Запад)
V post consulatum Paulini (Запад)
540 Флавий Юстин II post consulatum Iohannis (Запад)
VI post consulatum Paulini (Запад)
541 Аниций Фауст Албин Басилий Млади Post consulatum Iustini (Запад)
Office lapsed and merged with imperial titles
541 Paulus (honorary)
541 Photius (honorary)
542–565 Post consulatum Basilii
566 Имп. Цезар Юстин Август
567 Post consulatum Iustini Augusti
568 Имп. Цезар Юстин Август II
569-578 II post consulatum Iustini Augusti
579 Имп. Цезар Тиберий Константин Август
580–582 Post consulatum Tiberii Constantini Augusti
583 Имп. Цезар Фл. Маврикий Тиберий Август
584–602 Post consulatum Mauricii Tiberii Augusti
586 Георгий (honorary)

7 век редактиране

Година Изток (O) Запад (W)
603 Имп. Цезар Фока Август
604–610 Post consulatum Focae Augusti
608 Флавий Ираклий
609–610 Post consulatum Heraclii
611 Имп. Цезар Фл. ИраклийАвгуст II
612–638 II post consulatum Heraclii Augusti
615 Леонтий (honorary)
639 Имп. Цезар Фл. Ираклеон Константин Август
640-641 III post consulatum Heraclii Augusti
642 Имп. Цезар Фл. Константин Август
643–668 Post consulatum Constantini Augusti
656 Теодосий
668 Имп. Цезар Константин Август Погонат
686 Имп. Цезар Юстиниан Август
699 Имп. Цезар Тиберий Август Апсимар

8 век редактиране

Година Изток (O) Запад (W)
711 Имп. Цезар Филипик Август
714 Имп. Цезар Анастасий Август
718 Имп. Цезар Лъв Август Исавър
726 Орсо Ипато (Дож на Венеция)
737 Доминико Леон
738 Феличе Корникола
739 Диодато Ипато (Теодато Ипато)
740 Юлиан Ипато
741 Йовиан Чепанико
742 Имп. Цезар Константин Август Копроним
764 Маурицио Галбайо
776 Имп. Цезар Лъв Август Хазар
782 Имп. Цезар Константин Август

9 век редактиране

Година Византийска империя (Byzantine Empire) Запад (W)
803 Имп. Цезар Никифор Август
814 Имп. Цезар Лъв Август Арменец
818 Бонус
821 Имп. Цезар Михаил Август
827 Джустиниано Партечипацио
830 Имп. Цезар Теофил Август
836 Пиетро Традоник
843 Имп. Цезар Михаил Август
867 Имп. Цезар Василий Август Македонец
887 Имп. Цезар Лъв Август Философ

Източници редактиране