Министър на образованието и науката на България

Министърът на образованието и науката на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри

редактиране

Списъкът на министрите на образованието и науката е подреден по ред на правителство.

Министър на народното просвещение (1879–1947)

редактиране
правителство име дати партия
1 Тодор Бурмов 5 юли 1879 – 26 юли 1879 Консервативна партия
1 Георги Атанасович 26 юли 1879 – 24 ноември 1879 Консервативна партия
2 Климент Търновски 24 ноември 1879 – 24 март 1880 Консервативна партия
3 Иван Гюзелев 26 март 1880 – 24 ноември 1880 Либерална партия
4 Петко Славейков 24 ноември 1880 – 17 декември 1880 Либерална партия
4 Михаил Сарафов 17 декември 1880 – 27 април 1881 Либерална партия
5 Михаил Сарафов 27 април 1881 – 29 април 1881 Либерална партия
5 Константин Иречек 29 април 1881 – 1 юли 1881 безпартиен
6 Константин Иречек 1 юли 1881 – 23 юни 1882 безпартиен
7 Георги Теохаров 23 юни 1882 – 3 март 1883 безпартиен
7 Димитър Агура 3 март 1883 – 7 септември 1883 безпартиен
8 Димитър Моллов 7 септември 1883 – 31 декември 1883 Прогресивнолиберална партия
9 Димитър Моллов 1 януари 1884 – 29 юни 1884 Прогресивнолиберална партия
10 Райчо Каролев 29 юни 1884 – 9 август 1886 Либерална партия
11 Константин Величков 9 август 1886 – 12 август 1886 безпартиен
12 Тодор Иванчов 12 август 1886 – 16 август 1886 Либерална партия (радослависти)
13 Георги Живков 16 август 1886 – 26 август 1886 Народнолиберална партия
13 Тодор Иванчов 26 август 1886 – 28 юни 1887 Либерална партия (радослависти)
14 Стоян Чомаков 29 юни 1887 – 20 август 1887 Народнолиберална партия
15 Георги Живков 20 август 1887 – 19 ноември 1893 Народнолиберална партия
15 Стефан Стамболов 19 ноември 1893 – 19 май 1894 Народнолиберална партия
16 Васил Радославов 19 май 1894 – 9 декември 1894 Либерална партия (радослависти)
17 Константин Величков 9 декември 1894 – 26 август 1897 Народна партия
17 Иван Вазов 26 август 1897 – 18 януари 1899 Народна партия
18 Тодор Иванчов 18 януари 1899 – 1 октомври 1899 Либерална партия (радослависти)
19 Димитър Вачов 1 октомври 1899 – 27 ноември 1900 Либерална партия (радослависти)
20 Иван Пеев-Плачков 27 ноември 1900 – 12 януари 1901 безпартиен
21 Иван Пеев-Плачков 12 януари 1901 – 20 февруари 1901 безпартиен
22 Иван Славейков 20 февруари 1901 – 25 април 1901 Демократическа партия
22 Петко Каравелов 25 април 1901 – 21 декември 1901 Демократическа партия
23 Васил Кънчов 22 декември 1901 – 26 януари 1902 Прогресивнолиберална партия
23 Стоян Данев 26 януари 1902 – 9 март 1902 Прогресивнолиберална партия
23 Христо Тодоров 9 март 1902 – 2 ноември 1902 Прогресивнолиберална партия
24 Александър Радев 2 ноември 1902 – 18 март 1903 Прогресивнолиберална партия
25 Александър Радев 18 март 1903 – 6 май 1903 Прогресивнолиберална партия
26 Иван Шишманов 6 май 1903 – 22 октомври 1906 Народнолиберална партия
27 Иван Шишманов 23 октомври 1906 – 4 януари 1907 Народнолиберална партия
27 Лазар Паяков 4 януари 1907 – 26 февруари 1907 Народнолиберална партия
28 Лазар Паяков 26 февруари 1907 – 3 март 1907 Народнолиберална партия
29 Никола Апостолов 3 март 1907 – 16 януари 1908 Народнолиберална партия
30 Никола Мушанов 16 януари 1908 – 5 септември 1910 Демократическа партия
31 Владимир Моллов 5 септември 1910 – 16 март 1911 Демократическа партия
32 Стефан Бобчев 16 март 1911 – 1 октомври 1912 Народна партия
32 Иван Пеев-Плачков 1 октомври 1912 – 1 юни 1913 Народна партия
33 Иван Пеев-Плачков 1 юни 1913 – 4 юли 1913 Народна партия
34 Петър Пешев 4 юли 1913 – 23 ноември 1913 Либерална партия (радослависти)
35 Петър Пешев 23 ноември 1913 – 23 декември 1913 Либерална партия (радослависти)
36 Петър Пешев 23 декември 1913 – 21 юни 1918 Либерална партия (радослависти)
36 Стоян Костурков 21 юни 1918 – 17 октомври 1918 Радикалдемократическа партия
37 Стоян Костурков 17 октомври 1918 – 28 ноември 1918 Радикалдемократическа партия
38 Стоян Костурков 28 ноември 1918 – 7 май 1919 Радикалдемократическа партия
39 Стоян Костурков 7 май 1919 – 6 октомври 1919 Радикалдемократическа партия
40 Цанко Церковски 6 октомври 1919 – 22 май 1920 БЗНС
40 Стоян Омарчевски 22 май 1920 – 9 февруари 1923 БЗНС
41 Стоян Омарчевски 9 февруари 1920 – 9 юни 1923 БЗНС
42 Янаки Моллов 9 юни 1923 – 10 юни 1920 Народен сговор
42 Александър Цанков 10 юни 1923 – 22 септември 1923 Народен сговор
43 Александър Цанков 22 септември 1923 – 4 януари 1926 Демократически сговор
44 Никола Найденов 4 януари 1926 – 12 септември 1928 Демократически сговор
45 Никола Найденов 12 септември 1928 – 15 май 1930 Демократически сговор
46 Александър Цанков 15 май 1930 – 29 юни 1931 Демократически сговор
47 Константин Муравиев 29 юни 1931 – 12 октомври 1931 БЗНС Врабча 1
48 Константин Муравиев 12 октомври 1931 – 7 септември 1932 БЗНС Врабча 1
49 Константин Муравиев 7 септември 1932 – 31 декември 1932 БЗНС Врабча 1
50 Димитър Гичев 31 декември 1932 – 18 януари 1933 БЗНС Врабча 1
50 Атанас Бояджиев 18 януари 1933 – 19 май 1934 Националлиберална партия
51 Янаки Моллов 19 май 1934 – 22 януари 1935 безпартиен
52 Тодор Радев 22 януари 1935 – 21 април 1935 безпартиен
53 Тодор Радев 21 април 1935 – 23 ноември 1935 безпартиен
54 Михаил Йовов 23 ноември 1935 – 4 юли 1936 безпартиен
55 Димитър Мишайков 4 юли 1936 – 23 октомври 1936 безпартиен
55 Николай Николаев 23 октомври 1936 – 24 януари 1938 безпартиен
55 Георги Манев (физик) 24 януари 1938 – 14 ноември 1938 безпартиен
56 Богдан Филов 14 ноември 1938 – 23 октомври 1939 безпартиен
57 Богдан Филов 23 октомври 1939 – 15 февруари 1940 безпартиен
58 Богдан Филов 15 февруари 1940 – 11 април 1942 безпартиен
59 Борис Йоцов 11 април 1942 – 14 септември 1943 безпартиен
60 Борис Йоцов 14 септември 1943 – 1 юни 1944 безпартиен
61 Михаил Арнаудов 1 юни 1944 – 2 септември 1944 безпартиен
62 Борис Павлов 2 септември 1944 – 9 септември 1944 Демократическа партия
63 Станчо Чолаков 9 септември 1944 – 2 октомври 1945 Звено
63 Стоян Костурков 2 октомври 1945 – 31 март 1946 Радикална партия
64 Стоян Костурков 31 март 1946 – 22 ноември 1946 Радикална партия
65 Минчо Нейчев 22 ноември 1946 – 11 декември 1947 БРП (к.)

Министър на народната просвета (1947–1957)

редактиране
правителство име дати партия
66 Кирил Драмалиев 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БРП (к.)
67 Кирил Драмалиев 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БКП
68 Кирил Драмалиев 20 януари 1950 – 4 февруари 1952 БКП
68 Демир Янев 4 февруари 1952 – 20 януари 1954 БКП
69 Демир Янев 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП
70 Демир Янев 18 април 1956 – 1 февруари 1957 БКП

Министър на просветата и културата (1957–1963)

редактиране
правителство име дати партия
70 Вълко Червенков 1 февруари 1957 – 15 януари 1958 БКП
71 Вълко Червенков 15 януари 1958 – 9 юни 1958 БКП
71 Живко Живков 9 юни 1958 – 25 декември 1959 БКП
71 Начо Папазов 25 декември 1959 – 17 март 1962 БКП
72 Начо Папазов 17 март 1962 – 27 септември 1962 БКП
72 Ганчо Ганев 27 септември 1962 – 27 ноември 1962 БКП
73 Ганчо Ганев 27 ноември 1962 – 25 май 1963 БКП

Министър на народната просвета (1963–1987)

редактиране
правителство име дати партия
73 Ганчо Ганев 25 май 1963 – 12 март 1966 БКП
74 Ганчо Ганев 12 март 1966 – 27 декември 1968 БКП
74 Стефан Василев 27 декември 1968 – 9 юли 1971 БКП
75 Стефан Василев 9 юли 1971 – 19 януари 1973 БКП
75 Ненчо Станев 19 януари 1973 – 17 юни 1976 БКП
76 Ненчо Станев 17 юни 1976 – 15 ноември 1977 БКП
76 Дража Вълчева 15 ноември 1977 – 28 декември 1979 БКП
76 Александър Фол 28 декември 1979 – 18 юни 1981 БКП
77 Александър Фол 18 юни 1981 – 24 март 1986 БКП
77 Илчо Димитров 24 март 1986 – 19 юни 1986 БКП
78 Илчо Димитров 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП

Председател (министър) на Съвета за духовно развитие при Министерския съвет

редактиране
правителство име дати партия
78 Георги Йорданов 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП

Съветът за духовно развитие при МС е върховен орган, провеждащ държавната политика в областта на културата, науката и народната просвета, в който влизат министерството на народната просвета, комитетът за култура (с ранг на министерство) и съветът за наука. След закриването му през август 1987 г. неговите функции от 19 август 1987 до 4 юли 1989 заема Министерство на културата, науката и просветата, а от 4 юли 1989 до 17 ноември 1989 г. – Националният съвет за култура, наука и образование.

Министър на културата, науката и просветата (1987–1989)

редактиране
правителство име дати партия
78 Георги Йорданов 19 август 1987 – 17 ноември 1989 БКП

Министър на народната просвета (1989–1991)

редактиране
правителство име дати партия
78 Асен Хаджиолов 4 юли 1989 – 8 февруари 1990 БКП
79 Константин Косев 8 февруари 1990 – 21 септември 1990 БСП
80 Матей Матеев 21 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП
81 Георги Фотев 22 декември 1990 – 8 ноември 1991 безпартиен

Министър на образованието и науката (1991–1992)

редактиране
правителство име дати партия
82 Николай Василев 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС

Министър на образованието, науката и културата (1992-1993)

редактиране
правителство име дати партия
83 Марин Тодоров 30 декември 1992 – 23 юни 1993 СДС

Министър на науката и образованието (1993–1995)

редактиране
правителство име дати партия
83 Марко Тодоров 23 юни 1993 – 17 октомври 1994 СДС
84 Марко Тодоров 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 СДС

Министър на образованието, науката и технологиите (1995–1997)

редактиране
правителство име дати партия
85 Илчо Димитров 25 януари 1995 – 12 февруари 1997 БСП
86 Иван Лалов 12 февруари 1997 – 21 май 1997 безпартиен

Министър на образованието и науката (1997–2009)

редактиране
правителство име дати партия
87 Веселин Методиев 21 май 1997 – 21 декември 1999 Демократическа партия
87 Димитър Димитров 21 декември 1999 – 24 юли 2001 Демократическа партия
88 Владимир Атанасов 24 юли 2001 – 17 юли 2003 НДСВ
88 Игор Дамянов 17 юли 2003 – 16 август 2005 НДСВ
89 Даниел Вълчев 16 август 2005 – 27 юли 2009 НДСВ

Министър на образованието, младежта и науката (2009–2013)

редактиране
правителство име дати партия
90 Йорданка Фандъкова 27 юли 2009 – 19 ноември 2009 ГЕРБ
90 Сергей Игнатов 19 ноември 2009 – 6 февруари 2013 ГЕРБ
90 Стефан Воденичаров 6 февруари 2013 – 13 март 2013 безпартиен
91 Николай Милошев 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен

Министър на образованието и науката (2013–понастоящем)

редактиране
правителство име дати партия
92 Анелия Клисарова 29 май 2013 – 6 август 2014 БСП
93 Румяна Коларова 6 август 2014 – 7 ноември 2014 безпартиен
94 Тодор Танев 7 ноември 2014 – 3 февруари 2016 безпартиен
94 Меглена Кунева 3 февруари 2016 – 27 януари 2017 ДБГ
95 Николай Денков 27 януари 2017 – 4 май 2017 безпартиен
96 Красимир Вълчев 4 май 2017 – 12 май 2021 ГЕРБ
97 Николай Денков 12 май 2021 – 16 септември 2021 безпартиен
98 Николай Денков 16 септември 2021 – 13 декември 2021 безпартиен
99 Николай Денков 13 декември 2021 – 2 август 2022 ПП
100 Сашо Пенов 2 август 2022 – 3 февруари 2023 безпартиен
101 Сашо Пенов 3 февруари 2023 – 6 юни 2023 безпартиен
102 Галин Цоков 6 юни 2023 – 9 април 2024 безпартиен
103 Галин Цоков 9 април 2024 – … безпартиен

Вижте също

редактиране

Литература

редактиране
  • Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“/Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8/ISBN 978-954-509-191-9.
  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.