Списък с обектите на културно наследство на Северна Македония

Това е списък на обектите, обявени за културно наследство на Северна Македония, Регистъра на културно наследство на Управата за защита на културното наследство (УЗКН). Към 30 септември 2014 г. за културно наследство се обявени 1235 обекти и места.

Община Община Населено място Населено място Обект Обект Снимка
Берово Берово Берово Берово Къща на ул. „Кочо Рацин“ № 11 Куќа на ул. „Кочо Рацин“ бр. 11
Манастир „Свети Архангел Михаил Манастир „Свети Архангел Михаил“
Къща на улица „Маршал Тито“ № 127 Куќа на ул. „Маршал Тито“ бр. 127
Битоля Битола Битоля Битола Хамам с шадрван или Керимбегов хамам Амам со шадрван или Керим бегов амам
Хамам „Йени Амам „Јени“
Антично селище Хераклея Линкестис Античка населба Хераклеа Линкестис
Археологически обект „Вила Субурбана“ ІІ – мозайка Археолошки локалитет „Хераклеа Линкестис“ – Вила Субурбана II – мозаик
Безистен Безистен
Кула „Зандан Кула „Зандан“
Сграда на Университетската библиотека „Свети Климент Охридски“ – Битоля, ул. „Пеце Матичевски“ Матична библиотека „Климент Охридски“, ул. „Пеце Матичевски“
Гимназия „Йосип Броз Тито“, бул. „Първи май“ № 51 Гимназија „Јосип Броз Тито“, бул. „Први мај“ бр. 51
Сграда на Събранието на община Битоля на улица „Славко Лумбарко“ № 8 Објект на Собранието на општина Битола, ул. „Славко Лумбарко“ бр. 8
Сграда на Събранието на община Битоля на улица „Кирил и Методий“ № 6 Објект на Собранието на општина Битола, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 6
Бивш обект на Народния музей, ул. „Широк сокак“ № 91 Поранешен објект на Народниот музеј, ул. „Широк сокак“ бр. 91
Обект на Института за урбанизъм, ул. „Климент Охридски“ Објект на Заводот за урбанизам, ул. „Климент Охридски“
Къща на бул. „Първи май“ № 21 Куќа на бул. „Први мај“ бр. 21
Къща на ул. „Христо Ботев“ № 7 Куќа на ул. „Христо Ботев“ бр. 7
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 37 и „Пеце Матичевски“ № 31 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 37 и ул. „Пеце Матичевски“ бр. 31
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 32 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 32
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 38 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 38
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 108 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 108
Къща на ул. „Стив Наумов“ № 80 Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 80, Чола гостинска куќа
Къща на ул. „Томаки Димитровски“ № 24 Куќа на ул. „Томаки Димитровски“ бр. 24
Къща на ул. „Широк сокак“ № 85 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 85
Къща на ул. „Димитар Илиевски – Мурато“ № 1 Куќа на ул. „Димитар Илиевски – Мурато“ бр. 1
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 57 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 57
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 53 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 53
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 22 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 22
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 19 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 19
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 17 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 17
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 44 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 44
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 42 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 42
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 22 Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 22
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 33 Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 33
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 35 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 35
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 102 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 102
Къща на ул. „Христо Ботев“ № 30 Куќа на ул. „Христо Ботев“ бр. 30
Къща на ул. „Стево Патако“ № 51 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 51
Къща на ул. „Стево Патако“ № 35 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 35
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 94 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 94
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 96 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 96
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 98 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 98
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 100 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 100
Къща на ул. „Рузвелт“ № 16 Куќа на ул. „Рузвелт“ бр. 16
Къща на ул. „Елпида Караманди“ № 4 Куќа на ул. „Елпида Караманди“ бр. 4
Къща на бул. „Първи май“ № 64 Куќа на бул. „Први мај“ бр. 64
Къща на ул. „Борка Левата“ № 6 Куќа на ул. „Борка Левата“ бр. 6
Къща на ул. „Широк сокак“ № 78 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 78
Къща на ул. „11-ти Октомври“ Куќа на ул. „11-ти Октомври“
Къща на ул. „Стево Патако“ № 8 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 8
Къща на ул. „Караорман“ № 9 Куќа на ул. „Караорман“ бр. 9
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 5 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 5
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 3 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3
Къща на ул. „Охридска“ № 100 Куќа на ул. „Охридска“ бр. 100
Обект Дом на ЮНА, ул. „Широк сокак“ № 147 Објект Дом на ЈНА, ул. „Широк сокак“ бр. 147
Обект на Стопанска банка – филиал Битоля, ул. „Йорго Османо“ № 16 Објект на Стопанска банка – филијала Битола, ул. „Јорго Османо“ бр. 16
Обект на ОК на СКМ, ул. „Пеце Матичевски“ № 21 Објект на ОК на СКМ, ул. „Пеце Матичевски“ бр. 21
Обект на бившата казарма „Стив Наумов“, ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ (сега ЗЗСК-Битола) Објект на поранешната касарна „Стив Наумов“, ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ (сега ЗЗСК-Битола)
Обект на Митрополията, ул. „Владко Миленкоски“ № 55 Објект на Митрополијата, ул. „Влатко Миленкоски“ бр. 55
Обект на старата Община, бул. „Първи май“ № 55 Објект на старата Општина, бул. „Први Мај“ бр. 55
Къща на ул. Пецо Божиновски” № 11 – Мемориален музей „Стив Наумов“ Куќа на ул. Пецо Божиновски” бр. 11 – Меморијален музеј „Стив Наумов“
Паметен музей, ул. „Стево Патако“ № 11 Спомен музеј, ул. „Стево Патако“ бр. 11
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, бул. „Първи май“ Основно училиште „Кирил и Методиј“, бул. „Први мај“
Паметна чешма в двора на бившата семинария Спомен чешма во дворот на поранешната богословија
Саат кула Саат кула
Старо градско ядро Старо градско јадро
Адвентистка църква, ул. „Пеце Матичевски“ № 37 Адвентистичка црква, ул. „Пеце Матичевски“ бр. 37
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Битолска чаршия Битолска чаршија
Джамия „Коджа Кади“, ул. „Кузман Йосифоски“ № 30 Џамија „Коџа Кади“, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 30
Джамия „Хамза бей“, ул. „Пецо Божиновски“ Џамија „Хамза Беј“, ул. „Пецо Божиновски“
Джамия „Хайдар Кади Џамија „Ајдар Кади“
Джамия „Йени Џамија „Јени“
Джамия „Исак Челеби Џамија „Исхак Челеби“
Къща на ул. „Широк сокак“ № 102 с паметна плоча за Милтон Манаки Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 102 со спомен плоча за Милтон Манаки
Къща на ул. „Далматинска“ бр. 18 Куќа на ул. „Далматинска“ бр. 18
Къща на ул. „Славко Лумбарко“ № 6 Куќа на ул. „Славко Лумбарко“ бр. 6
Къща на ул. „Широк сокак“ № 26 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 26
Къща на ул. „Братя Мингови“ № 5 Куќа на ул. „Браќа Мингови“ бр. 5
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 14 Куќа на ул. „Кирил и Методи“ бр. 14
Къща на ул. „Титов Велес“ № 3 и 5 Куќа на ул. „Титов Велес“ бр. 3 и 5
Къща на бул. „Първи май“ № 179 и „Братя Мингови“ Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 179 и ул. „Браќа Мингови“
Къща на бул. „Първи май“ № 110 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 110
Къща на бул. „Първи май“ № 112 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 112
Къща на ул. „Београдска“ № 8 Куќа на ул. „Београдска“ бр. 8
Къща на ул. „Триест“ № 3 Куќа на ул. „Трст“ бр. 3
Къща на ул. „Никола Тесла“ № 86 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 86
Къща на ул. „Београдска“ № 21 Куќа на ул. „Београдска“ бр.21
Археологически обект „Гургур тумба“ Археолошки локалитет „Гургур Тумба“
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 3 Куќа на ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 3
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 2 Куќа на ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 2
Къща на ул. „Никола Тесла“ № 103 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 103
Уютна улица „Широк сокак Амбиентална улица „Широк сокак“
Къща на ул. „Широк сокак“ № 58 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 58
Къща на ул. „Широк сокак“ № 56 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 56
Къща на ул. „Широк сокак“ № 54 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 54
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42-а
Къща на ул. „Широк сокак“ № 44-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 44-а
Къща на ул. „Широк сокак“ № 52 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 52
Къща на ул. „Широк сокак“ № 48 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 48
Къща на ул. „Широк сокак“ № 32 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 32
Къща на ул. „Широк сокак“ № 34 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 34
Къща на ул. „Широк сокак“ № 37 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 37
Къща на ул. „Широк сокак“ № 46 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 46
Къща на ул. „Широк сокак“ № 65 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 65
Къща на ул. „Широк сокак“ № 28 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 28
Къща на ул. „Широк сокак“ № 30 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 30
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42-б Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42-б
Къща на ул. „Широк сокак“ № 41 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 41
Къща на ул. „Широк сокак“ № 46 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 49
Къща на ул. „Широк сокак“ № 77 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 77
Къща на ул. „Стерьо Георгиев“ № 40 Куќа на ул. „Стерјо Георгиев“ бр. 40
Къща на ул. „Широк сокак“ № 43 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 43
Къща на бул. „Първи май“ № 126 и 126-а Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 126 и 126-а
Къща на ул. „Солунска“ № 268 Куќа на ул. „Солунска“ бр. 268
Къща на бул. „Първи май“ № 53 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 53
Къща на ул. „Широк сокак“ № 111 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 111
Къща на ул. „Широк сокак“ № 82 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 82
Магаза на ул. „27 март“ № 3 и ул. „Добривое Радосавлевич“ № 4 Магаза на ул. „27 март“ бр. 3 и ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 4
Къща на ул. „Широк сокак“ № 99 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 99
Къща на ул. „Широк сокак“ № 97 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 97
Къща на ул. „Широк сокак“ № 84-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 84-а
Къща на ул. „Широк сокак“ № 88 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 88
Къща на ул. „Широк сокак“ № 103 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 103
Къща на ул. „Широк сокак“ № 105 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 105
Къща на ул. „Широк сокак“ № 109 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 109
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 6 Куќа на ул. „Добривое Радосавњевиќ“ бр. 6
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 67 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 67
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 90 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 90
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 61 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 61
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 45 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 45
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 6 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 6
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 26 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 26
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 7 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 7
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 24 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 24
Жилищен обект на ул. „Славко Лумбарко“ № 3 Станбен објект на ул. „Славко Лумбарко“ бр. 3
Буково Буково Археологически обект „Тумба“ Археолошки локалитет „Тумба“
Велушина Велушина Археологически обект „Велушка тумба Археолошки локалитет „Велушка Тумба“
Археологически обект „Света Богородица Пречиста“ Археолошки локалитет „Света Богородица Пречиста“
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Манастир „Света Георги“ с едноименната църква Манастир „Свети Ѓорѓи“ со истоимената црква
Гопеш Гопеш Църква „Свето Преображение Църква „Свето Преображение“
Канино Канино Археологически обект „Канинска тумба Археолошки локалитет „Канинска Тумба“
Кърстоар Крстоар Христофорски манастир Христофорски манастир
Породин Породин Археологически обект „Породинска тумба Археолошки локалитет „Породинска Тумба“
Рамна Рамна Археологически обект „Раменска тумба Археолошки локалитет „Раменска Тумба“
Археологически обект „Раменски Грамади Археолошки локалитет „Раменски Грамади“
Сърбци Српци Археологически обект „Висои“ Археолошки локалитет „Висои“
Археологически обект „Грамадище Археолошки локалитет „Грамадиште“
Трън Трн Археологически обект „Трън Тумба Археолошки локалитет „Трн Тумба“
Цапари Цапари Църква „Света Петка Църква „Света Петка“
Оптичари Оптичари Археологически обект „Оптичарска тумба Археолошки локалитет „Оптичарска Тумба“
Долно Егри Долно Егри Археологически обект „Долноегранска тумба Археолошки локалитет „Долноегранска Тумба“
Средно Егри Средно Егри Археологически обект „Лагитница“ Археолошки локалитет „Лагитница“
Църква „Архангел Михаил Црква „Архангел Михаил“
Маловище Маловиште Къща на Ванку на Папе Куќа на Ванку на Папе
Стрежево Стрежево Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“
Брод Македонски Брод Белица Белица Църква „Света Троица“ („Свети Никола“) Црква „Света Троица“ („Свети Никола“)
Бенче Бенче Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“
Брезница Брезница Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Брод Македонски Брод Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Ижище Ижиште Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Ковач Ковач Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Модрище Модриште Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Здуние Здуње Църква „Воведение Богородично Црква „Воведение Богородично“
Църква „Св. св. Петър и Павел Црква „Св. св. Петар и Павле“
Ореховец Ореовец Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Църква „Свети Архангел Гавриил Црква „Свети Архангел Гаврил“
Самоков Самоков Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Требино Требино Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрија“
Бървеница Брвеница Челопек Челопек Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Валандово Валандово Валандово Валандово Археологически обект „Стакина чешма Археолошки локалитет „Стакина чешма“
Средновековна кула „Марко Куле Средновековна кула „Марко Куле“
Градец Градец Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Дедели Дедели Археологически обект „Каракуш Археолошки локалитет „Каракуш“
Марвинци Марвинци Археологически обект „Хисар Археолошки локалитет „Исар“
Удово Удово Костница на паднатите борци в Първата световна война Спомен костурница на паднатите борци во Првата Светска војна
Вапа Центар Жупа Горенци Горенци Горенички мост на реката Радика Горенички мост на реката Радика
Коджаджик Коџаџик Мемориален център Коджаджик Меморијален центар Коџаџик
Василево Василево Требичино Требичино Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Вевчани Вевчани Вевчани Вевчани Комплекс „Вир, валавица и воденица Споменичка целина „Вир, Валавица и Воденица“
Корунова къща Куќата на Коруновци
Дуцкинова къща Куќата на Дуцкиновци
Костойчинова къща Куќата на Костојчиновци
Китанова къща Куќата на Китановци
Пешинова къща Куќата на Пешиновци со КП 1125
Пешинова къща Куќата на Пешиновци со КП 925
Калайджиева къща Куќата на Калајџиевци
Гогова къща Куќата на Гоговци
Даскалова къща Куќата на Даскаловци
Попова къща Куќата на Поповци
Велес Велес Велес Велес Партизански гробища в двора на църквата „Свети Пантелеймон“ Партизански гробишта во дворот на црквата „Свети Пантелејмон“
Родна къща на Васил Главинов, ул. „9-ти ноември“ Родна куќа на Васил Главинов, ул. „9-ти Ноември“
Паметник костница на падналите борци в НОБ Спомен костурница и музеј на паднатите борци во НОБ
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 1 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 1
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 3 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 3
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 5 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 5
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 7 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 7
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 8 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 8
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 10 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 10
Къща на ул. „Максим Горки“ № 73 Куќа на ул. „Максим Горки“ бр. 73
Къща на ул. „Петър Михов“ № 3 Куќа на ул. „Петар Михов“ бр. 3
Къща на ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 7 Куќа на ул. „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ бр. 7
Къща на ул. „Владимир Назор“ № 34 Куќа на ул. „Владимир Назор“ бр. 34
Къща на ул. „Коле Цветков“ № 15 Куќа на ул. „Коле Цветков“ бр. 15
Църква „Свети Георги“, ул. „Благой Йосмов“ № 18 Црква „Свети Ѓорѓи“, ул. „Благој Јосмов“ бр. 18
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ с конаците и црковниот инвентар
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Пещерна Маркова църква в клисурата на река Бабуна Пештерна Маркова црква, во клисурата на река Бабуна
Саат кула, ул. „Коле Неделков“ № 13 Саат кула, ул. „Коле Неделков“ бр. 13
Археологически обект „Кале/Вилазора“ южно от Велес Археолошки локалитет „Кале/Вилазора“ јужно од Велес
Църква „Свети Спас“, ул. „Прохор Пчински“ № 85 Црква „Свети Спас“, ул. „Прохор Пчински“ бр. 85
Фазъл Ахмед паша джамия (Църна джамия), ул. „Цветан Арсов“ № 10 Фазил Ахмет Паша џамија (Црна џамија), ул. „Цветан Арсов“ бр. 10
Църква „Свети Пантелеймон Црква „Свети Пантелејмон“
Къща на Трайче Ефремов ул. „9 ноември“ № 54 Куќа на Трајче Ефремов ул. „9 ноември“ бр. 54
Виница Виница Виница Виница Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“
Археологически обект „Горица Археолошки локалитет „Горица“
Къща на Кязим бег, ул. „Димитър Влахов“ № 58 Куќа на Ќазим бег, ул. „Димитар Влахов“ бр. 58
Врабчище Врапчиште Градец Градец Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Гевгели Гевгелија Гевгели Гевгелија Археологически обект „Сува река Археолошки локалитет „Сува Река“
Археологически обект „Вардарски рид“ или на място наричано „Гевгелийски рид“ Археолошки локалитет „Вардарски рид“ или на место викано „Гевгелиски рид“
Хамам Амам
Железопътна гара, ул. „Борис Кидрич“ № 2 Железничка станица, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2
Музей „Митко Зафиров“, ул. „Маршал Тито“ № 26 Музеј „Митко Зафиров“, ул. „Маршал Тито“ бр. 26
Къща на ул. „Маршал Тито“ № 170 Куќа на ул. „Маршал Тито“ бр. 170
Андреев конак, ул. „Димитър Влахов“ № 6 Андреев конак, ул. „Димитар Влахов“ бр. 6
Библиотека, ул. „Маршал Тито“ № 69 Библиотека, ул. „Маршал Тито“ бр. 69
Кангов конак, ул. „Димитър Влахов“ № 5 Кангов конак, ул. „Димитар Влахов“ бр. 5
Седалище на общината, ул. „Димитър Влахов“ № 4 Седиште на општината, ул. „Димитар Влахов“ бр. 4
Вила „Тина“, ул. „Маршал Тито“ № 13 Вила Тина, ул. „Маршал Тито“ бр. 13
Гевгелийска чаршия Гевгелиска чаршија
Конско Конско Училищна сграда Училишна зграда
Миравци Миравци Археологически обект „Градишор/Мрамор“ Археолошки локалитет „Градишор/Мрамор“
Пърдейци Прдејци Археологически обект „Бистерна Археолошки локалитет „Бистерна“
Археологически обект „Ветка църква Археолошки локалитет „Ветка црква“
Смоквица Смоквица Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Археологически обект „Агова чешма Археолошки локалитет „Агова чешма“
Гостивар Гостивар Гостивар Гостивар Костница в Градския парк Спомен костурница во Градскиот парк
Къща на ул. „Кочо Зази“ № 85 Куќа на ул. „Кочо Зази“ бр. 85
Къща на ул. „Иво Рибар Лола“ № 80 Куќа на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 80
Къща на ул. „Чеде Филиповски“ № 68 Куќа на ул. „Чеде Филиповски“ бр. 68
Къща на ул. „Слободан Поповски“ № 1 Куќа на ул. „Слободан Поповски“ бр. 1
Саат кула Саат кула
Равен Равен Археологически обект „Калая Археолошки локалитет „Калаја“
Градско Градско Горно Чичево Горно Чичево Манастир „Свети Архангел Михаил Манастир „Свети Архангел Михаил“
Градско Градско Археологически обект „Стоби Археолошки локалитет „Стоби“
Свекяни Свеќани Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Дебър Дебар Дебър Дебар Нова баня – хамам Нова бања – амам
Хамам – баня на ул. „Петре Поповски“ Амам – бања на ул. „Петре Поповски“
Къща на ул. „ЮНА“ № 33 Куќа на ул. „ЈНА“ бр. 33
Къща на ул. „Петре Поповски“ № 9/нов № 57 Куќа на ул. „Петре Поповски“ бр. 9/нов б. 57
Къща на ул. „Лиман Каба“ № 22 Куќа на ул. „Лиман Каба“ бр. 22
Къща на ул. „Първи май“ № 43 Куќа на ул. „Први мај“ бр. 43
Къща на ул. „Църн Дрим“ № 32 Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 32
Къща на ул. „Братство – единство“ № 31 Куќа на ул. „Братство – единство“ бр. 31
Къща на ул. „Здравко Чочковски“ № 226 Куќа на ул. „Здравко Чочковски“ бр. 226
Къща на ул. „Църн Дрим“ № 26 Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 26
Къща на ул. „Павле Чиковски“ № 221 Куќа на ул. „Павле Чиковски“ бр. 221
Къща на улица „Йордан Зафировски“ № 9 Куќа на ул. „Јордан Зафировски“ бр. 9
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Инкяр джамия Инкјар џамија
Гари Гари Селски комплекс Гари Рурална целина Гари
Райчица Рајчица Църква „Света Варвара Црква „Света Варвара“
Църква „Свети Георги Победоносец Црква „Свети Ѓорѓи Победоносец“
Джепище Џепиште Археологически обект „Римска църква“ Археолошки локалитет „Римска црква“
Дебърца Дебарца Белчища Белчишта Паметник на свободата, братството и единството на бригадите, местност Тумба между Белчища и Ботун Споменик на слободата, братството и единството на бригадите, месност Тумба меѓу Белчишта и Ботун
Основно училище Основно училиште
Къща с паметна плоча Куќа со спомен плоча
Велмей Велмеј Археологически обект „Кутлина – Блато“, местност Блато Археолошки локалитет „Кутлина – Блато“, месност Блато
Църква „Света Богородица Пречиста Келия Црква „Света Богородица Пречиста Келија“
Върбяни Врбјани Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Паметник на падналите борци от НОБ Споменик на паднатите борци од НОБ
Годиве Годивје Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Горно Средоречие Горно Средоречие Археологически обект „Зла страна Археолошки локалитет „Зла страна“
Злести Злести Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Издеглаве Издеглавје Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Лешани Лешани Църква „Вси Светии Црква „Си Свети“
Воденица Воденица
Оздолени Оздолени Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Слатино Слатино Основно училище Основно училиште
Сливово Слевово Чешма паметник Спомен чешма
Цървена вода Црвена вода Основно училище Основно училиште
Турие Турје Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Горенци Горенци Археологически обект „Сува чешма, Три челюсти, Въртулка“ Археолошки локалитет „Сува Чешма, Три Чељусти, Вртуљка“
Археологически обект „Требенищки некропол Археолошки локалитет „Требенишка некропола“
Требенища Требеништа Археологически обект „Требенищко кале Археолошки локалитет „Требенишко Кале“
Демир Капия Демир Капија Демир Капия Демир Капија Археологически комплекс „Демир Капия“ Археолошки комплекс „Демир Капија“
Стара автоматична мелница „Бошава“ Стара автоматска мелница „Бошава“
ВЕЦ „Дошница“ Хидроцентрала „Дошница“
Стопански комплекс „Винарска изба“ Стопански комплекс „Винарска изба“
Демир Хисар Демир Хисар Журче Журче Хамбар Амбар
Манастир Журче с манастирската църква „Свети Атанас Александрийски“ Манастир Журче со манастирската црква „Свети Атанас Александриски“
Обедник Обедник Археологически обект „Влашки гробища“ Археолошки локалитет „Влашки гробишта“
Слепче Слепче Манастир „Свети Йоан“ с манастирската църква Манастир „Свети Јован“ со манастирската црква
Смилево Смилево Исторически комплекс Историческа целина
Жван Жван Манастирска црква „Свети Никола“ – Топлички манастир Манастирска црква „Свети Никола“ – Топлички манастир
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Слоещица Слоештица Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Вирово Вирово Стопански комплекс, стопански обекти – валавици Стопанска целина, стопански објекти – валавици
Железнец Железнец Селски комплекс село Железнец Рурална целина село Железнец
Дойран Дојран Стар Дойран Стар Дојран Хамам Амам
Кула Кула
Свети Илия „Свети Илија“
Нов Дойран Нов Дојран Археологически комплекс (селище и некропол) „Топлец Археолошки комплекс (населба и некропола) „Топлец“
Джумайлия Лозово Гюземелци Ѓуземелци Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Долнени Долнени Слепче Слепче Манстир Слепче с манастирската църква „Свети Никола“ и конаците Манстир Слепче со манастирската црква „Свети Никола“ и конаците
Зързе Зрзе Манстир Зързе с манастирската църква „Свети Спас“ и конаците Манстир зрзе со манастирската црква „Свети Спас“ и конаците
Църква „Свети Никола“ в Горна махала Црква „Свети Никола“ в Горно Маало
Костинци Костинци Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Дебреще Дебреште Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Небрегово Небрегово Къща-музей на Блаже Конески Спомен дом на Блаже Конески
Житоше Житоше Манастир „Свети Атанас Манастир „Свети Атанас“
Желино Желино Желино Желино Мост на реката Вардар Мост на реката Вардар
Зелениково Зелениково Таор Таор Археологически обект „Тули“ Археолошки локалитет „Тули“
Зелениково Зелениково Археологически обект „Слатина Археолошки локалитет „Слатина“
Градовци Градовци Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Зърновци Зрновци Мородвис Мородвис Археологически обект „Църквище Археолошки локалитет „Црквиште“
Ибрахимово Петровец Дивле Дивље Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Катланово Катланово Остатъци от средновековния град Кожле Остатоци од средновековниот град Кожле
Блаце Блаце Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Йегуновце Јегуновце Сиричино Сиричино Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Беловище Беловиште Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Ораше Орашје Археологически обект „Орешко кале/Стрезово кале/Собри“ Археолошки локалитет „Орешко Кале/Стрезово Кале/Собри“
Кавадарци Кавадарци Бегнище Бегниште Църква „Свети Георги“ – Полошки манастир Црква „Свети Ѓорѓи“ – Полошки манастир
Ваташа Ваташа Къща на Страшо Пинджур Куќа на Страшо Пинџур
Паметник на 12-те ваташки младежи Споменик на 12-те ваташки младинци
Църква „Свети Никола“ – Моклишки манастир Црква „Свети Никола“ – Моклишки манастир
Дъбнище Дабниште Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Драдня Драдња Църква „Свети Никола“, Маркова църква Црква „Свети Никола“, Маркова црква
Дреново Дреново Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Кавадарци Кавадарци Кула „Маркова кула Кула „Маркова кула“
Къща на ул. „Братя Джунови“ № 12 Куќа на ул. „Браќа Џунови“ бр. 12
Ресава Ресава Археологически обект „Градот“ Археолошки локалитет „Градот“
Карбинци Карбинци Таринци Таринци Археологически обект „Връшник Археолошки локалитет „Вршник“
Археологически обект „Кръст Археолошки локалитет „Крст“
Карбинци Карбинци Къща на Дамбеви Куќа на Дамбеви
Козяк Козјак Археологически обект „Баргала Археолошки локалитет „Баргала“
Археологически обект „Градот/Кале“ Археолошки локалитет „Градот/Кале“
Археологически обект „Селище“ Археолошки локалитет „Селиште“
Археологически обект „Бандера“ Археолошки локалитет „Бандера“
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Крупище Крупиште Археологически обект „Клетовник“ (кръгла църква – ротонда) Археолошки локалитет „Клетовник“ (кружна црква – ротонда)
Базилика с пет апсиди-катедрален храм на Кале Базилика со пет апсиди-катедрален храм на Кале
Църква „Свети Никола“ и базиликата, върху която лежи Црква „Свети Никола“ и базиликата врз која лежи
Цървена църква Црвена Црква
Радане Радање Махмуд ага джамия Махмуд Ага Џамија
Кичево Кичево Кичево Кичево Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“
Археологически обект „Палатище“ Археолошки локалитет „Палатиште“
Паметник костница в Парка на Революцията Спомен костурница во Паркот на Револуцијата
Къща, в която е формиран областен, околийски, общински народен комитет Куќа во која е формиран Обласен, Околиски, Општински народен одбор
Къща, в която престоявал ГЩ на НОВ и ПОЮ за Македония, ул. „Стоян Божиноски“ № 13 (Музей „Западна Македония в НОВ“) Куќа во која престојувал ГШ на НОВ и ПОЈ за Македонија, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 13 (Музеј „Западна Македонија во НОВ“)
Къща, в която е държана реч на Митинга на 26.09.1943 година на ул. „Маршал Тито“ № 58 Куќа во која бил одржан говор на Митингот на 26.09.1943 година на ул. „Маршал Тито“ бр. 58
Къща на ул. „29-ти ноември“ № 32 Куќа на ул. „29-ти Ноември“ бр. 32
Къща на ул. „Тане Целески“ № 19 – 21 Куќа на ул. „Тане Целески“ бр. 19 – 21
Жилищен обект на ул. „Янко Михайловски“ № 11 – 13 Станбен објект на ул. „Јанко Михајловски“ бр. 11 – 13
Кичевска чаршия Кичевска чаршија
Лазаровци Лазаровци Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Подвис Подвис Стара училищна сграда Стара училишна зграда
Цер Цер Археологически обект „Църквище/Зад Забел“ Археолошки локалитет „Црквиште/Зад Забел“
Паметник гробница на Христо Узунов Спомен гробница на Христо Узунов
Църква „Мицеви Црква „Мицеви“
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Манастирско Доленци Манастирско Доленци Манастир „Света Богородица Пречиста Манастир „Света Богородица Пречиста“
Доленци Доленци Археологически обект „Суви ливади“ Археолошки локалитет „Суви ливади“
Миокази Миокази Археологически обект „Градище/Венец“ Археолошки локалитет „Градиште/Венец“
Вранещица Вранештица Църква „Свети Илия Црква „Свети Илија“
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Длабкин дол Длапкин дол Археологически обект „Чукаре“ Археолошки локалитет „Чукаре“
Конче Конче Конче Конче Манастир с църквата „Свети Стефан Манастир со црквата „Свети Стефан“
Кочани Кочани Кочани Кочани Средновековна кула Средновековна кула
Саат кула Саат кула
Паметник на свободата Споменик на слободата
Костин дол Костин дол Стопански комплекс, стопански обекти на водна тяга Стопанска целина, стопански објекти на воден погон
Кратово Кратово Конюх Коњух Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Кратово Кратово Средновековна кула „Симичева Средновековна кула „Симиќева“
Средновековна саат кула (Кула „Асад“) Средновековна саат кула (Кула „Асад“)
Хаджикостова кула Хаџи Костова кула
Кръстева кула Крстева кула
Еминбегова кула Емин-бегова кула
Златкова кула Златкова кула
Къща на ул. „Коце Харалампиев“ № 1, ул. „Йосиф Даскалов“ № 58 Куќа на ул. „Коце Харалампиев“ бр. 1, ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 58
Къща на ул. Христиан Тодоровски – Карпош“ № 1 Куќа на ул. „Христијан Тодоровски – Карпош“ бр. 1
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 5 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 5
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 56 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 56
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 80 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 80
Къща – църковен имот на църква „Свети Йоан“ на ул. „Йосиф Даскалов“ № 61 Куќа – црковен имот на црква „Свети Јован“ на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 61
Къща на ул. „Църн Връв“ № 59 (сега „Йосиф Даскалов“ № 59) Куќа на ул. „Црн Врв“ бр. 59 (сега „Јосиф Даскалов“ бр. 59)
Къща на ул. „Църн Връв“ № 66 (сега „Йосиф Даскалов“ № 66) Куќа на ул. „Црн Врв“ бр. 66 (сега „Јосиф Даскалов“ бр. 66)
Къща на ул. „Планинска“ № 17 Куќа на ул. „Планинска“ бр. 17
Къща на ул. „Глигор Пазавански“ № 17 Куќа на ул. „Глигор Пазавански“ бр. 17
Къща на ул. „Глигор Пазавански“ № 22 Куќа на ул. „Глигор Пазавански“ бр. 22
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 4 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ (или „Ѓуро Салај“) бр. 4
Къща на ул. „Цветко Танев“ Куќа на ул. „Цветко Танев“
Гровчански мост Гровчански Мост
Чаршийски мост Чаршиски Мост
Йокширски мост Јокчиски Мост
Радин мост Радин Мост
Горен мост Горен Мост
Мал мост (Аргулишки) Мал Мост (Аргулички)
Хайдушка чаршия Ајдучка чаршија
Стар хан Стар Ан
Църква „Свети Йоан Предтеча Црква „Свети Јован Претеча“
Къща на ул. „Митко Калениски“ № 5, Соколова къща Куќа на ул. Митко Калениски бр. 5, Соколова куќа
Шлегово Шлегово Каменни паметници около гробищната църква „Свети Никола Камени споменици околу Гробјанската црква „Свети Никола“
Шопско Рудари Шопско Рудари Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Крива паланка Крива Паланка Варовище Варовиште Манастир „Свети Јоаким Осоговски Манастир „Свети Јоаким Осоговски“
Дурачка река Дурачка Река Валавици на Дурачка река Валавици на Дурачка река
Крива паланка Крива Паланка Къща на ул. „Никола Тесла“ № 13 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 13
Многоъгълна крепост Многуаголна крепост
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Търново Трново Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Ранковце Ранковце Милутинце Милутинце Археологически обект „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Опила Опила Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Псача Псача Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Гиновци Гиновци Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Петралица Петралица Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓија“
Крушево Крушево Алданци Алданци Археологически обект „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Бучин Бучин Мост над реката Църна Мост над реката Црна
Крушево Крушево Къща на Никола Карев, ул. „Маршал Тито“ № 52 Куќа на Никола Карев, ул. „Маршал Тито“ бр. 52
Къща, в която е прогласена Крушевската република, ул. „Таки Бербер“ № 44-а Куќа во која е прогласена Крушевската Република, ул. „Таки Бербер“ бр. 44-а
Работилница за оръжие за време на Илинденското въстание, ул. „Томе Никле“ № 57 Работилница за оружје за време на Илинденското востание, ул. „Томе Никле“ бр. 57
Паметник „Илинден“, местност Гуменя Споменик „Илинден“, месност Гумења
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 4 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 4
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 14 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 27 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 32 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32
Къща на ул. „Нико Доага“ № 67 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67
Къща на ул. „Нико Доага“ № 56 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56
Къща на ул. „Нико Доага“ № 68 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68
Къща на ул. „Нико Доага“ № 65 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65
Къща на ул. „Нико Доага“ № 52 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52
Къща на ул. „Нико Доага“ № 55 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55
Къща на ул. „Партизанска“ № 28 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28
Къща на ул. „Партизанска“ № 30 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 30
Къща на ул. „Партизанска“ № 38 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38
Къща на ул. „Партизанска“ № 6 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 6
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 34 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 34
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 32 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 32
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 28 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 28
Къща на ул. „Тома Никле“ № 16 Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 16
Къща на ул. „Тома Никле“ № 18 Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 18
Къща на ул. „Илинденска“ № 100 Куќа на ул. „Илинденска“” бр. 100
Къща на ул. „Илинденска“ № 101 Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 101
Къща на ул. „Таки Бербер“ № 17 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17
Къща на ул. „Таки Бербер“ № 16 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16
Къща на ул. „Питу Гули“ № 29 Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 29
Къща на ул. „Питу Гули“ № 1 Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 1
Къща на ул. „Благой Целев“ № 28 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 28
Къща на ул. „Благой Целев“ № 15 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 15
Къща на ул. „Мише Ефтимов“ № 63 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 63
Къща на ул. „Никола Джурович“ № 11 Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11
Къща на ул. „Шула Мина“ № 34 Куќа на ул. „Шула Мина“ бр. 34
Къща собственост на Градския народен комитет Куќа – сопственост на ГНО
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 13 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 13
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 29 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29
Къща на ул. „8-ми септември“ № 23 Куќа на ул. „8-ми Септември“ бр. 23
Къща на ул. „Нико Доага“ № 66 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66
Къща на ул. „Благой Целев“ № 25 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 15 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15
Къща на ул. „Мише Ефтимов“ № 20 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 20
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 22 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 22
Иконостасът на църквата „Свети Йован Иконостасот на црквата „Свети Јован“
Къща-музей на Тодор Проески Спомен куќа на Тодор Проески
Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“ Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“
Музей на НОВ Музеј на НОВ
Белушино Белушино Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Куманово Куманово Куманово Куманово Църковен комплекс „Свети Никола Црковен комплекс „Свети Никола“
Паметник костница Спомен костурница
Къща на ул. „Моша Пияде“ № 138 Куќа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138
Къща на Християн Тодоровски – Карпош, ул. „Първи май“ № 15 Куќа на Христијан Тодоровски – Карпош, ул. „Први мај“ бр. 15
Паметник на Революцията Споменик на Револуцијата
Татар Синан бег джамия Татар Синан Бег Џамија
Довезенци Довезенци Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“
Табановце Табановце Коджа Мехмед бег джамия Коџа Мехмед бег џамија
Липково Липково Матейче Матејче Манастир Матейче Манастир Матејче
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Маврово и Ростуше Маврово и Ростуше Битуше Битуше Къща на партизанската печатница „Гоце Делчев“ Куќа на партизанската печатница „Гоце Делчев“
Галичник Галичник Къща на Партений Зографски Куќа на Партение Зографски
Къща на Георги Пулевски Куќа на Ѓорѓи Пулевски
Къща – собственик Ильо Ванковски Куќа – сопственик Иљо Ванковски
Къща – собственици Митре и Велимир Чинговски Куќа – сопственици Митре и Велимир Чанговски
Къща – собственик Пейчин Томовски Куќа – сопственик Пејчин Томовски
Къща – собственици Ильо и Стрезо Цубалевски Куќа – сопственици Иљо и Стрезо Цубалевски
Къща – собственик Влиимир Гиновски Куќа – сопственик Велимир Гиновски
Къща – собственик Глигор Тулевски Куќа – сопственик Глигор Тулевски
Къща – собственици Милош и Динго Меловски Куќа – сопственици Милош и Динго Меловски
Къща – собственици Нико и Славко Филиповски Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски
Къща – собственик Алекса Муратовски Куќа – сопственик Алекса Муратовски
Къща – собственик Трайче Чапаровски Куќа – сопственик Трајче Чапаровски
Къща – собственик Митре Тортевски Куќа – сопственик Митре Тортевски
Къща – собственик Мане Шулевски Куќа – сопственик Мане Шулевски
Къща – собственик Косто Шаклевски Куќа – сопственик Косто Шаклевски
Къща – собственици Ристе и Блаже Меловски Куќа – сопственици Ристе и Блаже Меловски
Къща – собственик Симон Попвски Куќа – сопственик Симон Поповски
Къща – собственик Петре Лукановски Куќа – сопственик Петре Лукановски
Къща – собственик Методия Секуловски Куќа – сопственик Методија Секуловски
Къща – собственик Кузе Фръчковски Куќа – сопственик Кузе Фрчковски
Къща – собственик Яков Денковски Куќа – сопственик Јаков Денковски
Къща – собственик Дамян Голчевски Куќа – сопственик Дамјан Голчевски
Къща – собственик Яков Тримчески Куќа – сопственик Јаков Тримчески
Къща – собственик Георги Чалчевски Куќа – сопственик Ѓорѓи Чалчевски
Къща – собственици Василко и Траян Кръцковски Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски
Къща – собственици Петре и Миле Желчевски Куќа – сопственици Петре и Миле Желчевски
Къща – собственик Ристе Чоланчески Куќа – сопственик Ристе Чоланчески
Къща – собственик Йосе Плячковски Куќа – сопственик Јосе Пљачковски
Къща – собственици Доксим и Ефто Чадловски Куќа – сопственици Доксим и Ефто Чадловски
Къща – собственик Георге Карановски Куќа – сопственик Ѓорѓе Карановски
Къща – собственици Борис и Томо Бундалевски Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски
Къща – собственик Ильо Филиповски Куќа – сопственик Иљо Филиповски
Къща – собственик Меле Граорковски Куќа – сопственик Меле Граорковски
Къща – собственик Ристе Бужаровски Куќа – сопственик Ристе Бужаровски
Къща – собственици Ристе и Никола Ванковски Куќа – сопственици Ристе и Никола Ванковски
Къща – собственик Кире Томовски Куќа – сопственик Кире Томовски
Къща – собственик Веле Венковски Куќа – сопственик Веле Венковски
Къща – собственик Никола Николовски Куќа – сопственик Никола Николовски
Къща – собственици Георги и Деспот Филиповски Куќа – сопственици Ѓорѓи и Деспот Филиповски
Къща – собственици Ладе и Веле Лакински Куќа – сопственици Ладе и Веле Лакински
Къща – собственици Яков и Васе Бундовски Куќа – сопственици Јаков и Васе Бундовски
Къща – собственик Кире Кръцковски Куќа – сопственик Кире Крцковски
Къща – собственик Никола Куковски Куќа – сопственик Никола Куковски
Къща – собственик Доксе Льоновски Куќа – сопственик Доксе Љоновски
Къща – собственици Меле и Ристе Куцуловски Куќа – сопственици Меле и Ристе Куцуловски
Къща – собственик Йован Муратовски Куќа – сопственик Јован Муратовски
Къща – собственик Славко Брезовски Куќа – сопственик Славко Брезовски
Къща – собственици Тодор и Русе Миц(к)овски Куќа – сопственици Тодор и Русе Миц(к)овски
Къща – собственик Павле Цинцаровски Куќа – сопственик Павле Цинцаровски
Къща – собственик Динго Чаловски Куќа – сопственик Динго Чаловски
Къща – собственици Борис и Трайче Филиповски Куќа – сопственици Борис и Трајче Филиповски
Къща – собственик Русе Геговски Куќа – сопственик Русе Геговски
Къща – собственик Тофе Кецкаровски Куќа – сопственик Тофе Кецкаровски
Къща – собственик Блаже Шотаровски Куќа – сопственик Блаже Шотаровски
Къща – собственици Деспот и Мето Чаловски Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски
Къща – собственици Кузе и Вельо Чаловски Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски
Къща – собственик Стрезо Бундовски Куќа – сопственик Стрезо Бундовски
Къща – собственик Йован Синокаповски Куќа – сопственик Јован Синокаповски
Село Галичник Село Галичник
Янче Јанче Къща – собственик и ползвател Йован Негриовски Куќа – сопственик и корисник Јован Негриовски
Къща – собственик и ползвател Илия Тортевски Куќа – сопственик и корисник Илија Тортевски
Къща – собственик и ползвател Бильли Амдия Куќа – сопственик и корисник Биљали Амдија
Къща – собственик и ползвател Осман Имери (Бояджи) Куќа – сопственик и корисник Осман Имери (Бојаџи)
Къща – собственик и ползвател Петко Деспотовски Куќа – сопственик и корисник Петко Деспотовски
Къща – собственик и ползвател Лиман Сульоски Куќа – сопственик и корисник Лиман Суљоски
Къща – собственик и ползвател Усни Амзовски и Шефкия Сульовски Куќа – сопственик и корисник Усни Амзовски и Шефкија Суљовски
Къща – собственик и ползвател Лидия Лиман Куќа – сопственик и корисник Лидија Лиман
Ростуше Ростуше Манастир „Бигорски“ с конаците Манастир „Бигорски“ со конаците
Къща – собственици Василко и Траян Круковски Куќа – сопственици Василко и Трајан Круковски
Стара болница Стара болница
Кичиница Кичиница Селски комплекс Кичиница Рурална целина Кичиница
Лазарополе Лазарополе Църква „Свети Георги Победоносец Црква „Свети Ѓорѓи Победоносец“
Никифорово Никифорово Археологически обект „Борче/Свети Пантелеймон“ Археолошки локалитет „Борче/Свети Пантелејмон“
Селце Селце Църква „Възнесение на Свети Илия Црква „Вознесение на Свети Илија“
Тресонче Тресонче Църква „Св. св. Петър и Павел Црква „Св. св. Петар и Павле“
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Могила Могила Могила Могила Археологически обект „Тумба“ Археолошки локалитет „Тумба“
Беранци Беранци Археологически обект „Църквище“ („Висои“) Археолошки локалитет „Црквиште“ („Висои“)
Неготино Неготино Долни Дисан Долни Дисан Археологически обект „Два гроба“ Археолошки локалитет „Два гроба“
Неготино Неготино Саат кула Саат кула
Паметник на Революцията Споменик на Револуцијата
Новаци Новаци Градешница Градешница Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Мегленци Мегленци Археологически обект „Мегленски кръст“ Археолошки локалитет „Мегленски Крст“
Зовик Зовиќ Археологически обект „Тумба Чебрен Археолошки локалитет „Тумба Чебрен“
Църква на Каймаклачан Црква на Кајмакчалан
Ново село Ново Село Ново село Ново Село Воденица за обработка на ориз Воденица за обработка на ориз
Барбарево Барбарево Цървено поле Црвено Поле
Охрид Охрид Охрид Охрид Хамам „Воска“ ул. „Гоце Делчев“ № 152 Амам „Воска“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 152
Хамам „Ески“, ул. „Борис Кидрич“ № 1 Амам „Ески“ ул. „Борис Кидрич“ бр. 1
Археологически обект „Античен театър Археологически локалитет „Антички театар“
Археологически обект „Гробница-Видобища“, ул. „Марко Цепенков“ № 140 Археологически локалитет „Гробница-Видобишта“, ул. „Марко Цепенков“ бр. 140
Археологически обект „Козлук“ Археологически локалитет „Козлук“
Археологически обект на ул. „Илинденска“ Археологически локалитет на ул. „Илинденска“
Археологически обект Хермелия („Гъбавци“, „Патерица“, „Амбарджица“) Археологически локалитет Хермелија („Габавци“, „Патерица“, „Амбарџица“)
Археологически обект „Свети Еразъм“ Археологически локалитет „Свети Еразмо“
Археологически обект антична гробница „Карагюлевци“ Археологически локалитет античка гробница „Караѓулевци“
Галерия за икони, ул. „Климентов Университет“ Галерија на икони, ул. „Климентов Универзитет“
Гроб на Григор Пърличев Гроб на Глигор Прличев
Къща на Христо Узунов, ул. „Цар Самуил“ № 49 Куќа на Христо Узунов, ул. „Цар Самоил“ бр. 49
Паметна могила на Славей планина Спомен могила на Славеј Планина
Къщата на Григор Пърличев Куќата на Глигор Прличев
Обща гробница на загиналите борци в комунистическата съпротива Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ
Паметна плоча на загиналите професори и ученици в комунистическата съпротива от охридската гимназия на ул. „Димитър Влахов“ № 75 Спомен плоча на паднатите професори и ученици во НОБ од охридската гимназија на ул. „Димитар Влахов“ бр. 75
Къща с паметна плоча на ул. „Климентска“ № 75 Куќа со спомен плоча на ул. „Климентска“ бр. 75
Паметна плоча на скалата край „Баирът“ Спомен плоча на карпата кај „Баирот“
Дървото „Кочеджик“ в комплекса „Свети Климент“ (природен паметник) Дрвото „Кочеџик“ во комплексот „Св. Климент“ (споменик на природата)
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 8 – Къща на Кадри шейх Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 8 – Куќа на Кадри Шех
Къща на ул. „Коста Рацин“ № 31 Куќа на ул. „Коста Рацин“ бр. 31
Къща на ул. „Нада Филева“ № 54 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 54
Къща на ул. „Нада Филева“ № 52 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 52
Къща на ул. „Нада Филева“ № 26 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 26
Къща на ул. „Стив Наумов“ № 14 Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 14
Къща на ул. „Маршал Жуков“ № 38 Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 38
Къща на ул. „Маршал Жуков“ № 31 Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 31
Къща на ул. „Маршал Толбухин“ № 1 Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 1
Къща на ул. „Маршал Толбухин“ № 2 Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 2
Къща на ул. „Свети Климент“ № 21 Куќа на ул. „Свети Климент“ бр. 21
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 44 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 44
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 62 – „Къща на Робевци“ – Музей на град Охрид Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 62 – „Куќа на Робевци“ – Музеј на град Охрид
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 50 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 50
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 67 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 67
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 38 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 38
Къща на ул. „Цар Самуил“ Куќа на ул. „Цар Самоил“
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 2 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 20 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 20
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 3 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 3
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 29 и 31 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 29 и 31
Урания – Къща на МАНИ“ ул. „Цар Самуил“ № 45 „Уранија – Куќа на МАНУ“ ул. „Цар Самоил“ бр. 45
Управителен обект т.н. „Работническо училище“ – Завод и Народен музей Управен објект т.н. „Радничка школа“ – Завод и Народен музеј
Музей на славянската писменост, ул. „Климентов университет“ Музеј на Словенска писменост, ул. „Климентов Универзитет“
Саат кула, ул. „Нада Филева“ Саат кула, ул. „Нада Филева“
Старата част на града Стариот дел на градот
Самуиловата крепост“ в старата част на града „Самоилова тврдина“ во стариот дел на градот
Зейнел Абедин паша теке, ул. „Гоце Делчев“ № 6 Теќе „Зејнел Абедин Паша“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6
Синан Челеби тюрбе край Имарет, ул. „Страшо Пинджур“ № 40-а Турбе на Синан Челеби кај Имарет, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 40-а
Църква „Свети Пантелеймон“, ул. „Страшо Пинджур“ № 44 (месност Имарет) Црква „Свети Пантелејмон“, ул. „Страшо Пинджур“ бр. 44 (месност Имарет)
Църква „Света Богородица Челница“, ул. „Климентска“ № 78 Црква „Света Богородица Челница“, ул. „Климентска“ бр. 78
Црква „Свети Врачи Мали“, ул. „Климентска“ бр. 84-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Врачи Мали“, ул. „Климентска“ бр. 84-а
Църква „Свети Димитър“, ул. „Климентска“ № 104-б
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Димитрија“, ул. „Климентска“ бр. 104-б
Църква „Света Богородица Болничка“, ул. „Коста Абрашевич“ № 30-б
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква Света Богородица Болничка, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 30-б
Църква „Свети Никола Болнички“, ул. „Коста Абрашевич“ № 30-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Никола Болнички“, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 30-а
Църква „Свети Климент“ („Света Богородица Перивлептос“), ул. „Климентска“ бр. 108 Црква „Свети Климент“ („Света Богородица Перивлептос“), ул. „Климентска“ бр. 108
Църква „Стар Свети Климент“ (Мал), ул. „Методи Патчев“ бр. 9-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Стар Свети Климент“ (Мал), ул. „Методи Патчев“ бр. 9-а
Църква „Свети Йоан Богослов-Канео“, ул. „Кочо Рацин“ № 37 Црква „Свети Јован Богослов-Канео“, ул. „Кочо Рацин“ бр. 37
Църква „Света София“, ул. „Илинденска“ № 34-а Црква „Света Софија“, ул. „Илинденска“ бр. 34-а
Църква „Св. св. Константин и Елена“, ул. „Климентска“ № 108-а (№ 112)
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Св. св. Константин и Елена“, ул. „Климентска“ бр. 108-а (бр. 112)
Църква „Света Богородица Каменско“, Кошища Црква „Света Богородица Каменско“, Кошишта
Църква „Свети Никола Геракомия“, ул. „Коста Абраш“ № 70 Црква „Свети Никола Геракомија“, ул. „Коста Абраш“ бр. 70
Църква „Свети Никола Арбанашки“, ул. „Страшо Пинджур“ № 16-а Црква „Свети Никола Арбанашки“, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16-а
Църква „Свети Никола Чудотворец“, ул. „Климентска“ № 61-а Црква „Свети Никола Чудотворец“, ул. „Климентска“ бр. 61-а
Джамия „Али Пашина“, ул. „Моша Пияде“ № 17 Џамија „Али Пашина“, ул. „Моша Пијаде“ бр. 17
Джамия „Айдар Пашина“, ул. „Гоце Делчев“ № 290 Џамија „Ајдар Пашина“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 290
Джамия „Хаджи Дургут“, ул. „7-ми ноември“ № 132-а Џамија „Хаџи Дургут“, ул. „7-ми Ноември“ бр. 132-а
Джамия „Хаджи Хамза“, ул. „Гоце Делчев“ № 53 Џамија „Хаџи Хамза“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 53
Охридски природен и културно-исторически район Охридско природно и културно-историско подрачје
Охридско кале/Горни Сарай Охридско Кале/Горни Сарај
Поликонхална раннохристиянска църква при „Имарет“ Поликонхална ранохристијанска црква кај „Имарет“
Археологически обект „Свети Георги“ при Студенчища Археолошки локалитет „Свети Ѓорѓи“ кај Студенчишта
Археологически обект „Плаошник Археолошки локалитет „Плаошник“
Археологически обект „Свети Четиридесет мъченици Археолошки локалитет „Свети Четириесет маченици“
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 55 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 55
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 30 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 30
Църква „Големи Свети Врачи Црква „Големи Свети Врачи“
Магаза на ул. „Димче Маленко“ № 12 Магаза на ул. „Димче Маленко“ бр. 12
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 1 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 1
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 5 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 5
Петанова къща Куќа на Петанови
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 112 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 112
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 48 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 48
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 3 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 3
Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ № 104 и 106 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 104 и 106
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 41 и 43 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 41 и 43
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 102 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 102
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 4 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 4
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 1 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 1
Магаза на ул. „Цар Самуил“ № 8 и 10 Магаза на ул. „Цар Самоил“ бр. 8 и 10
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 66 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 66
Хаджиева къща Куќа на Хаџиеви
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 5 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 5
Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ № 16 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 16
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 167 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 167
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 5 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 5
Архитектурен обект на ул. „Нада Филева“ Архитектонски објект на ул. „Нада Филева“
Църква „Свети Георги“ – Горна Влашка махала Црква „Свети Ѓорѓи“ – Горна Влашка маала
Църква „Свети Никола“ – Долна Влашка махала Црква „Свети Никола“ – Долна Влашка маала
Студенчища Студенчишта Раннохристиянска базилика Ранохристијанска базилика
Велестово Велестово Църква „Успение на Света Богородица Црква „Успение на Света Богородица“
Конско Коњско Църква „Свети Стефан Панцир Црква „Свети Стефан Панцир“
Любанища Љубаништа Манастир „Свети Наум Манастир „Свети Наум“
Пещани Пештани Църква „Света Богородица Пещанска Црква „Света Богородица Пештанска“
Археологически обект – Наколно селище „Залив на костите/Плоча Миков град Археолошки локалитет – Наколна населба „Залив на коските/Плоча Миќов Град“
Долно Лакочерей Долно Лакочереј Пещерна църква „Свети Еразъм Пештерна црква „Свети Еразмо“
Археологически обект – „Кулище – Градище“ Археолошки локалитет „Кулиште – Градиште“
Търпейца Трпејца Църква „Света Богородица Заум Црква „Света Богородица Заум“
Лескоец Лескоец Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“
Косел Косел Паметник Рашанец, Прентов мост Споменик Рашанец, Прентов мост
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Археологически обект – „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Куратица Куратица Обща гробница на паднали борци в НОБ Заедничка гробница на паднати борци во НОБ
Пехчево Пехчево Робово Робово Археологически обект „Мачевски чуки Археолошки локалитет „Мачевски Чуки“
Чифлик Чифлик Археологически обект „Село“ Археолошки локалитет „Село“
Пласница Пласница Пласница Пласница Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Прилеп Прилеп Прилеп Прилеп Хамам (баня), ул. „Питу Гули“ № 12 Амам (бања), ул. „Питу Гули“ бр. 12
Турска баня, бул. „Маршал Тито“ Турска бања, бул. „Маршал Тито“
Хан на бул. „Маршал Тито“ и ул. „Републиканска“ Ан на бул. „Маршал Тито“ и ул. „Републиканска“
Комплекс Варош Комплекс Варош
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 1 – за свещи Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 1 – за свеќи
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 3 – за налъми Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 3 – за налани
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 5 – за шиене Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 5 – за шиење
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 2 Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 2
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 14 – за чехли Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 14 – за чевли
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 12 – за шапки Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 12 – за шапки
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 10 – за шиене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 10 – за шиење
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 11 – за шиене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 11 – за шиење
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 5 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 5 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 3 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 3 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 4 – за кроене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 4 – за кроење
Дюкян на ул. „Рампе Стояноски“ № 25 – столар Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 25 – столар
Дюкян на ул. „Рампе Стояноски“ № 23 – столар Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 23 – столар
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 11 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 11 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 13 – сарач Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 13 – сарач
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 15 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 15 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 17 – сарач Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 – сарач
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 19 – за шевици Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 – за трукерај
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 19 – касапница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 – касапница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 21 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 21 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 23 – за шиене Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23 – за шиење
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 23/а – за чехли Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23/а – за чевли
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 25 – за въжета Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25 – за јажиња
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 25/а – за сода вода Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25/а – за сода-вода
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 33 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 27 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 27 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 35 – за часовници Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35 – за часовници
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 37 – за сода вода Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37 – за сода-вода
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 9 – за сладки Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 9 – за слатки
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 7 – фотограф Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 7 – фотограф
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 5 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 17 – столар Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 – столар
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 17 – за шиене Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 17 – за шиење
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 3 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3 – продавница
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 7 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7 – продавница
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 15 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15 – берберски салон
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 19 и 21 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 и 21 – продавница
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 19 – тенекеджия Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 – тенекеџија
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 23 – за чехли Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23 – за чевли
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 27 – за стъкло Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 27 – за стакло
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 1 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 1 – берберски салон
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 13 – за шиене Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13 – за шиење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 23 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 23 – за кроење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 22 – влачарска работилница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 22 – влачарска работилница
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 13 – продавница за бои и лакове Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 13 – продавница за бои и лакови
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 15 – продавница за железария Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 15 – продавница за железарија
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 17 – продавница за железария Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 – продавница за железарија
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 16 – леаробравар Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 – леаробравар
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 18 – за шапки Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 18 – за шапки
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 19 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 19 – берберски салон
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 11 Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 11
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 9 – продавница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 9 – продавница
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 20 – кожарска работилница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 20 – кожарска работилница
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 21 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 21 – за кроење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 34 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34 – за кроење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 32 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 32 – за кроење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 30 – за стъкло Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 30 – за стакло
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 24 – за шиене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 24 – за шиење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 7 – магазин Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 7 – магацин
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 17 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 17 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 16 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16 – продавница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 24 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 24 – продавница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 25 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 25 – за шиење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 9 – часовникар Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 – часовничар
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 11 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 11 – за кроење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 12 – за обработка на кожа Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12 – за обработка на кожа
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 13 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13 – за кроење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 14 – кювенджийска работилница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 14 – кувенџиска работилница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 15 – за влечки Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 – за влечки
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 23 – за чехли Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 23 – за чевли
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 22 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22 – продавница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 29 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 29 – за шиење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 30 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30 – продавница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 21 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 21 – за шиење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 28 – за чехли Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 28 – за чевли
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 20 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 20 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 27 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 27 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 19 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19 – продавница
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 26 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 26 – за кроење
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 15 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 15 – берберски салон
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 13 – за налъми Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 13 – за налани
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 11 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 11 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 10 – за налъми Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 10 – за налани
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 9 – тенекеджия Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 9 – лимар
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 – часовникар Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6 – часовничар
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 1 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 1 – берберски салон
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 2 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 2 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 3 – гайдаджия Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 3 – гајдаџија
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 4 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 4 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 5 – магазин Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 5 – магацин
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6. – за чевли
Дюкян на ул. „Караорман“ № 21 – за шиене Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 21 – за шиење
Дюкян на ул. „Караорман“ № 19 – за ключове Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 19 – за клучеви
Дюкян на ул. „Караорман“ № 27 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 27 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 27 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 27 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 15 – тенекеджия Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 15 – тенекеџија
Дюкян на ул. „Караорман“ № 17 – продавница Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 17 – продавница
Дюкян на ул. „Караорман“ № 25 – за прецизна механика Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 25 – за прецизна механика
Дюкян на ул. „Караорман“ № 31 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 31 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 23 – за кроене Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 23 – за кроење
Дюкян на ул. „Караорман“ № 24 – часовникар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 24 – часовничар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 18 (28) – бръснарски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 18 (28) – берберски салон
Дюкян на ул. „Караорман“ № 38 – ВиК работилница Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38 – водоинсталатерска работилница
Дюкян на ул. „Караорман“ № 36 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 36 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Караорман“ № 32 – клуб за шах Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 32 – клуб за шах
Дюкян на ул. „Караорман“ № 38 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10/а – велосипедна работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а – велосипедска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10 – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10 – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10/а – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 3 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 3 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 11 – за шиене Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 11 – за шиење
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 4 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 4 – лимарска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 12 – ковчезарска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 – ковчезарска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 12 – за бъчви Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 – за бочви
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 5 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 5 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 14 – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14 – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 6 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 6 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 18 – кафене Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 18 – кафеана
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 7 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 7 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 20 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 20 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 8 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 8 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 22 – столар Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 22 – столар
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 1 – за налъми Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 1 – за налани
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 9 – за чехли Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9 – за чевли
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 9 – за налъми Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9 – за налани
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 2 – за чехли Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 2 – за чевли
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 5 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 5 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 6 Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 6
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 7 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 7 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 8 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 8 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 9 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 9 – берберски салон
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 11 – кувенджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 11 – кувенџиска работилница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 14 – фотограф Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 – фотограф
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 15 – за кроене Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 15 – за кроење
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 18 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 18 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 19 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 19 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 21 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 21 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 25 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 25 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 12 – часовникар Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12 – часовничар
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 12/а – куюнджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12/а – кујунџиска работилница
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 6 – кюркчийска работилница Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6 – ќурчиска работилница
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 2 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 2 – берберски салон
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 6/а – за шевици Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6/а – за трукерај
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 78 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 78 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 47 – фотограф Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 47 – фотограф
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 60 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 60 – берберски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 48 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 48 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 70 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 52/а – продавница за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52/а – продавница за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 49 – продавница за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 49 – продавница за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 54 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 54 – продавница за влечки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 – продавница за влечки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 62 – продавница за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 62 – продавница за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 64 – за шапки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 64 – за шапки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 70 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 72 – за свещи Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 72 – за свеќи
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 50 – лебледжийница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 50 – леблеџилница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 66 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 66 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 56 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 56 – берберски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 76 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 76 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 74 – за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 74 – за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 68 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 68 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 58 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 58 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 52 – за влечки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52 – за влечки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 45 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 45 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 43 – за папуци Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 43 – за папучи
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 35 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 35 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 37 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 37 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 39 Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 39
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 33 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 33 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 31 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 31 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 14 Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14
Дюкян на ул. „Ленинова“ № 114 Дуќан на ул. „Ленинова“ бр. 114
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 33 – Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33
Къща на Кузман Йосифоски – Питу, ул. „Мара Йосифоска“ № 20 Куќа на Кузман Јосифоски – Питу, ул. „Мара Јосифоска“ бр. 20
Могила на непобедените Могила на непобедените
Саат кула Саат кула
Прилепска чаршия Прилепска чаршија
Чарши джамия Чарши џамија
Скършена джамия Скршена џамија
Мемориален музей „11-ти октомври 1941“, ул. „Илинденска“ Меморијален музеј „11-ти Октомври 1941“, ул. „Илинденска“
Маркови кули Маркови Кули
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Църква „Свети Атанас Црква „Свети Атанас“
Църква „Света Богородица Пречиста Црква „Света Богородица Пречиста“
Църква „Свети Петър Црква „Свети Петар“
Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“
Църква „Благовещение Богородично Црква „Благовештение Богородично“
Сгради на Института за защита на паметниците на културата и музей – Прилеп Згради на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп
Дабница Дабница Манастир Трескавец с манастирската църква „Успение Богородичино“ и конаците Манастир Трескавец со манастирската црква „Успение Богородичино“ и конаците
Чепигово Чепигово Археологически обект „Бедем Стибера Археолошки локалитет „Бедем Стибера“
Бешище Бешиште Чебренски манастир с манастирската църква „Свети Димитър“ и конаците Чебренски манастир со манастирската црква „Свети Димитрие“ и конаците
Манастир Манастир Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Царево село Делчево Драмче Драмче Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“
Разловци Разловци Църква „Св. св. Константин и Елена Црква „Св. св. Константин и Елена“
Селник Селник Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Росоман Росоман Манастирец Манастирец Средновековна кула Средновековна кула
Старо Нагоричане Старо Нагоричане Младо Нагоричане Младо Нагоричане Паметник костница на Зебърняк Спомен костурница на Зебрњак
Археологически обект „Костоперска карпа/Жеглиговски камен“ Археолошки локалитет „Костоперска карпа/Жеглиговски камен“
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Старо Нагоричане Старо Нагоричане Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“