Културно наследство на Северна Македония

Това е списък на обектите, обявени за културно наследство на Северна Македония, Регистъра на културно наследство на Управата за защита на културното наследство (УЗКН). Към 30 септември 2014 г. за културно наследство се обявени 1235 обекти и места.

Община Община Населено място Населено място Обект Обект Снимка
Берово Берово Берово Берово Къща на ул. „Кочо Рацин“ № 11 Куќа на ул. „Кочо Рацин“ бр. 11
Манастир „Свети Архангел Михаил Манастир „Свети Архангел Михаил“ Sv. Arhangel Mihail - Berovo (5).JPG
Къща на улица „Маршал Тито“ № 127 Куќа на ул. „Маршал Тито“ бр. 127 Стара куќа во Берово.jpg
Битоля Битола Битоля Битола Хамам с шадрван или Керимбегов хамам Амам со шадрван или Керим бегов амам
Хамам „Йени Амам „Јени“
Антично селище Хераклея Линкестис Античка населба Хераклеа Линкестис Ancientbitola.jpg
Археологически обект „Вила Субурбана“ ІІ – мозайка Археолошки локалитет „Хераклеа Линкестис“ – Вила Субурбана II – мозаик
Безистен Безистен Bezisten Bitola010.jpg
Кула „Зандан Кула „Зандан“ Кула „Зандан“.JPG
Сграда на Университетската библиотека „Свети Климент Охридски“ – Битоля, ул. „Пеце Матичевски“ Матична библиотека „Климент Охридски“, ул. „Пеце Матичевски“ Maticna biblioteka Kliment Ohridski Bitola.jpg
Гимназия „Йосип Броз Тито“, бул. „Първи май“ № 51 Гимназија „Јосип Броз Тито“, бул. „Први мај“ бр. 51 Gimnazija Josip Broz Tito Bitola (3).jpg
Сграда на Събранието на община Битоля на улица „Славко Лумбарко“ № 8 Објект на Собранието на општина Битола, ул. „Славко Лумбарко“ бр. 8 Објект на Собранието на општина Битола, ул.”Славко Лумбарко”бр.8.JPG
Сграда на Събранието на община Битоля на улица „Кирил и Методий“ № 6 Објект на Собранието на општина Битола, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 6 Објект на Собранието на општина Битола, ул.”Кирил и Методиј”бр.6.JPG
Бивш обект на Народния музей, ул. „Широк сокак“ № 91 Поранешен објект на Народниот музеј, ул. „Широк сокак“ бр. 91
Обект на Института за урбанизъм, ул. „Климент Охридски“ Објект на Заводот за урбанизам, ул. „Климент Охридски“ Објект на Заводот за урбанизам, ул.”Климент Охридски”бб, Битола.jpg
Къща на бул. „Първи май“ № 21 Куќа на бул. „Први мај“ бр. 21
Къща на ул. „Христо Ботев“ № 7 Куќа на ул. „Христо Ботев“ бр. 7 Kuka na ul.Hristo Botev -Bitola (3).jpg
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 37 и „Пеце Матичевски“ № 31 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 37 и ул. „Пеце Матичевски“ бр. 31 Kuka na ul Kliment Ohridskibr37 Bitola.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 32 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 32 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр.32 Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 38 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 38 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр. Битола 38.jpg
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 108 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 108 Kuka na ul Kliment Ohridski br108 Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Стив Наумов“ № 80 Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 80, Чола гостинска куќа Куќа на ул. Стив Наумов бр. 80, Битола.jpg
Къща на ул. „Томаки Димитровски“ № 24 Куќа на ул. „Томаки Димитровски“ бр. 24 Куќа на ул. Томаќи Димитровски бр. 24, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 85 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 85
Къща на ул. „Димитар Илиевски – Мурато“ № 1 Куќа на ул. „Димитар Илиевски – Мурато“ бр. 1 Куќа на ул Димитар Илиевски Муратот бр. 1, Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 57 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 57 Gradska arhitektura, Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 53 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 53
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 22 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 22 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр 22, Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 19 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 19 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр. 19, Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 17 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 17 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр. 17, Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 44 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 44 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр. 44, Битола.jpg
Къща на ул. „Пеце Матичевски“ № 42 Куќа на ул. „Пеце Матичевски“ бр. 42 Куќа на ул. Пеце Матичевски бр.42, Битола.jpg
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 22 Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 22 Куќа на ул.„Кирил и Методиј“ бр.22.JPG
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 33 Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 33 Куќа на ул.„Кирил и Методиј“ бр.33.JPG
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 35 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 35
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 102 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 102 Kuka na ul.Kliment Ohridski br102 Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Христо Ботев“ № 30 Куќа на ул. „Христо Ботев“ бр. 30
Къща на ул. „Стево Патако“ № 51 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 51
Къща на ул. „Стево Патако“ № 35 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 35
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 94 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 94 Куќа на ул.„Кл.Охридски“ бр.94.JPG
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 96 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 96 Kuka na ul Kliment Ohridski br96 Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 98 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 98
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 100 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 100 Kuka na ul.Kliment Ohridski br100,Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Рузвелт“ № 16 Куќа на ул. „Рузвелт“ бр. 16 Куќа на ул.„Рузвелтова“ бр.16.JPG
Къща на ул. „Елпида Караманди“ № 4 Куќа на ул. „Елпида Караманди“ бр. 4
Къща на бул. „Първи май“ № 64 Куќа на бул. „Први мај“ бр. 64
Къща на ул. „Борка Левата“ № 6 Куќа на ул. „Борка Левата“ бр. 6
Къща на ул. „Широк сокак“ № 78 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 78 Куќа на ул.Широк сокак бр.78, Битола.jpg
Къща на ул. „11-ти Октомври“ Куќа на ул. „11-ти Октомври“
Къща на ул. „Стево Патако“ № 8 Куќа на ул. „Стево Патако“ бр. 8 Kuka na ul.Stevo Patako br8 Bitola (3).jpg
Къща на ул. „Караорман“ № 9 Куќа на ул. „Караорман“ бр. 9
Къща на ул. „Климент Охридски“ № 5 Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 5 Куќа на ул. Климент Охридски бр. 5, Битола.jpg
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 3 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3 Куќа на ул. Страшо Пинџур бр. 3, Битола.jpg
Къща на ул. „Охридска“ № 100 Куќа на ул. „Охридска“ бр. 100
Обект Дом на ЮНА, ул. „Широк сокак“ № 147 Објект Дом на ЈНА, ул. „Широк сокак“ бр. 147 Bitola - panoramio (2).jpg
Обект на Стопанска банка – филиал Битоля, ул. „Йорго Османо“ № 16 Објект на Стопанска банка – филијала Битола, ул. „Јорго Османо“ бр. 16 Objekt na stopanska banka-filijala Bitola,.jpg
Обект на ОК на СКМ, ул. „Пеце Матичевски“ № 21 Објект на ОК на СКМ, ул. „Пеце Матичевски“ бр. 21 Објект на ОК на СКМ, Битола.jpg
Обект на бившата казарма „Стив Наумов“, ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ (сега ЗЗСК-Битола) Објект на поранешната касарна „Стив Наумов“, ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ (сега ЗЗСК-Битола)
Обект на Митрополията, ул. „Владко Миленкоски“ № 55 Објект на Митрополијата, ул. „Влатко Миленкоски“ бр. 55 Objekt na Mitropolijata Bitola002.jpg
Обект на старата Община, бул. „Първи май“ № 55 Објект на старата Општина, бул. „Први Мај“ бр. 55
Къща на ул. Пецо Божиновски” № 11 – Мемориален музей „Стив Наумов“ Куќа на ул. Пецо Божиновски” бр. 11 – Меморијален музеј „Стив Наумов“ Memorijalem muzej Stiv Naumov-Bitola (3).jpg
Паметен музей, ул. „Стево Патако“ № 11 Спомен музеј, ул. „Стево Патако“ бр. 11 Спомен музеј на Гоце Делчев, Битола.jpg
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, бул. „Първи май“ Основно училиште „Кирил и Методиј“, бул. „Први мај“ Osnovno uciliste Kiril i Metodij Bitola (2).jpg
Паметна чешма в двора на бившата семинария Спомен чешма во дворот на поранешната богословија
Саат кула Саат кула Саат кула и фонтана.jpg
Старо градско ядро Старо градско јадро Staro gradsko jadro Bitola018.jpg
Адвентистка църква, ул. „Пеце Матичевски“ № 37 Адвентистичка црква, ул. „Пеце Матичевски“ бр. 37 Адвентистичка црква, ул.”Ленинова” бр.37.JPG
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ Crkva Sv.Dimitrie Bitola003.jpg
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Bitolj - crkva svete bogorodice.jpg
Битолска чаршия Битолска чаршија Čaršija.JPG
Джамия „Коджа Кади“, ул. „Кузман Йосифоски“ № 30 Џамија „Коџа Кади“, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 30 Djamija Kodja Kadi-Bitola (1).jpg
Джамия „Хамза бей“, ул. „Пецо Божиновски“ Џамија „Хамза Беј“, ул. „Пецо Божиновски“ Djamija Hamza Bej-Bitola.jpg
Джамия „Хайдар Кади Џамија „Ајдар Кади“ Hajdar Kadi Mosque (Bitola).jpg
Джамия „Йени Џамија „Јени“ Jeni djamija Bitola (6).jpg
Джамия „Исак Челеби Џамија „Исхак Челеби“ Bitola 037.JPG
Къща на ул. „Широк сокак“ № 102 с паметна плоча за Милтон Манаки Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 102 со спомен плоча за Милтон Манаки Куќа на ул.”Маршал Тито” 102 (со спомен плоча за Милтон Манаки), Битола 005.jpg
Къща на ул. „Далматинска“ бр. 18 Куќа на ул. „Далматинска“ бр. 18 Куќа на ул. Далматинска бр. 18, Битола.jpg
Къща на ул. „Славко Лумбарко“ № 6 Куќа на ул. „Славко Лумбарко“ бр. 6 Kuka na ul.Slavko Lumbarko br6 Bitola (3).jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 26 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 26 Куќа на ул. “Маршал Тито” бр. 26, Битола 001.jpg
Къща на ул. „Братя Мингови“ № 5 Куќа на ул. „Браќа Мингови“ бр. 5
Къща на ул. „Кирил и Методий“ № 14 Куќа на ул. „Кирил и Методи“ бр. 14 Ul.Kiril i Metodij14 Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Титов Велес“ № 3 и 5 Куќа на ул. „Титов Велес“ бр. 3 и 5
Къща на бул. „Първи май“ № 179 и „Братя Мингови“ Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 179 и ул. „Браќа Мингови“
Къща на бул. „Първи май“ № 110 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 110 Kuka na bul Prvi maj br110 Bitola,(6).jpg
Къща на бул. „Първи май“ № 112 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 112 Kuka na bul Prvi maj br112,Bitola(9).jpg
Къща на ул. „Београдска“ № 8 Куќа на ул. „Београдска“ бр. 8 Kuka na ul.Beogradska br.8, Bitola (1).jpg
Къща на ул. „Триест“ № 3 Куќа на ул. „Трст“ бр. 3 Куќа на ул. Трст бр. 3, Битола.jpg
Къща на ул. „Никола Тесла“ № 86 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 86 Kuka na ul.Nikola Tesla br86 Bitola (3).jpg
Къща на ул. „Београдска“ № 21 Куќа на ул. „Београдска“ бр.21 Kuka na ul.Beogradska br.21, Bitola (1).jpg
Археологически обект „Гургур тумба“ Археолошки локалитет „Гургур Тумба“
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 3 Куќа на ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 3 Kuka na Ul. Dobrivoe Radosavljevic br3 Bitola (3).jpg
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 2 Куќа на ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 2
Къща на ул. „Никола Тесла“ № 103 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 103 Kuka na ul.Nikola Tesla br103 Bitola (2).jpg
Уютна улица „Широк сокак Амбиентална улица „Широк сокак“ Bitola pedastrian street.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 58 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 58
Къща на ул. „Широк сокак“ № 56 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 56 Куќа на ул.Широк сокак бр. 56, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 54 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 54 Куќа на ул. “Маршал Тито” бр.54, Битола 003.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42 Куќа на ул. “Маршал Тито” бр.42, Битола 004.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42-а Куќа на ул. “Маршал Тито” бр.42а, Битола 003.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 44-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 44-а Куќа на ул. Широк сокак бр.44 а, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 52 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 52 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 52, Битола, Македонија.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 48 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 48 Sarbinov's House in Bitola 01.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 32 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 32 Куќа на ул. Широк сокак бр 32, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 34 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 34 Куќа на ул. Широк сокак бр.34 Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 37 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 37 Magnolija bitola.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 46 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 46 Куќа на ул. Широк сокак бр. 46, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 65 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 65 Куќа на ул. Широк сокак, бр 65, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 28 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 28 Куќа на ул. “Маршал Тито” бр. 28, Битола 001.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 30 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 30 Куќа на ул. Широк сокак бр. 30, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 42-б Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42-б Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 42-б, Битола, Македонија.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 41 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 41
Къща на ул. „Широк сокак“ № 46 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 49
Къща на ул. „Широк сокак“ № 77 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 77 Куќа на ул. Широк сокак бр 77, Битола.jpg
Къща на ул. „Стерьо Георгиев“ № 40 Куќа на ул. „Стерјо Георгиев“ бр. 40
Къща на ул. „Широк сокак“ № 43 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 43 Куќа на ул. “Маршал Тито” бр. 43, Битола 003.jpg
Къща на бул. „Първи май“ № 126 и 126-а Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 126 и 126-а Kuka na bul Prvi maj br126 Bitola (2).jpg
Къща на ул. „Солунска“ № 268 Куќа на ул. „Солунска“ бр. 268 Куќа на ул.„Солунска“бр.268.JPG
Къща на бул. „Първи май“ № 53 Куќа на бул. „Први Мај“ бр. 53 Kuka na bul Prvi maj br53,Bitola(1).jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 111 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 111 Куќа на ул. Широк сокак бр. 111, Битола.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 82 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 82 Куќа на ул. Широк сокак, бр. 82, Битола.jpg
Магаза на ул. „27 март“ № 3 и ул. „Добривое Радосавлевич“ № 4 Магаза на ул. „27 март“ бр. 3 и ул. „Добривое Радосављевиќ“ бр. 4 Магаза (Битола).jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 99 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 99 Куќа на ул.”Маршал Тито” бр.99, Битола 005.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 97 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 97 Куќа на ул.„Маршал Тито“ бр.97.JPG
Къща на ул. „Широк сокак“ № 84-а Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 84-а Куќа на ул.„Маршал Тито“ бр.84-а.JPG
Къща на ул. „Широк сокак“ № 88 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 88 Куќа на ул.„Маршал Тито“ бр.88.JPG
Къща на ул. „Широк сокак“ № 103 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 103 Куќа на ул.„Маршал Тито“ бр.103.JPG
Къща на ул. „Широк сокак“ № 105 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 105 Куќа на ул.”Маршал Тито” бр.105, Битола 005.jpg
Къща на ул. „Широк сокак“ № 109 Куќа на ул. „Широк сокак“ бр. 109 Куќа на ул.”Маршал Тито” бр.109, Битола 001.jpg
Къща на ул. „Добривое Радосавлевич“ № 6 Куќа на ул. „Добривое Радосавњевиќ“ бр. 6
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 67 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 67 Станбен објект на ул. Широк сокак бр. 67, Битола.jpg
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 90 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 90 Станбен објект на ул. Широк сокак бр.90, Битола.jpg
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 61 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 61 Станбен објект на ул. Широк сокак бр. 61, Битола.jpg
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 45 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 45 Станбен објект на ул. Широк сокак бр. 45, Битола.jpg
Жилищен обект на ул. „Широк сокак“ № 6 Станбен објект на ул. „Широк сокак“ бр. 6 Станбен објект на ул .Широк сокак. бр. 6, Битола.jpg
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 26 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 26 Куќа на ул.„Рузвелтова“ бр.26.JPG
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 7 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 7 Куќа на ул.„Рузвелтова“ бр.7.JPG
Жилищен обект на ул. „Рузвелтова“ № 24 Станбен објект на ул. „Рузвелтова“ бр. 24 Куќа на ул.„Рузвелтова“ бр.24.JPG
Жилищен обект на ул. „Славко Лумбарко“ № 3 Станбен објект на ул. „Славко Лумбарко“ бр. 3 Куќа на ул.„Славко Лумбарко“ бр.3.JPG
Буково Буково Археологически обект „Тумба“ Археолошки локалитет „Тумба“
Велушина Велушина Археологически обект „Велушка тумба Археолошки локалитет „Велушка Тумба“ Veluska Tumba (2).jpg
Археологически обект „Света Богородица Пречиста“ Археолошки локалитет „Света Богородица Пречиста“
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Crkva Uspenie na Presveta Bogorodica Velusina (5).jpg
Манастир „Света Георги“ с едноименната църква Манастир „Свети Ѓорѓи“ со истоимената црква Dvor na crkvata Sv Georgi Velusina.jpg
Гопеш Гопеш Църква „Свето Преображение Църква „Свето Преображение“ Црква Св.Богородица,Гопеш.jpg
Канино Канино Археологически обект „Канинска тумба Археолошки локалитет „Канинска Тумба“
Кърстоар Крстоар Христофорски манастир Христофорски манастир Manastir-krstoar (над врата).jpg
Породин Породин Археологически обект „Породинска тумба Археолошки локалитет „Породинска Тумба“
Рамна Рамна Археологически обект „Раменска тумба Археолошки локалитет „Раменска Тумба“
Археологически обект „Раменски Грамади Археолошки локалитет „Раменски Грамади“
Сърбци Српци Археологически обект „Висои“ Археолошки локалитет „Висои“
Археологически обект „Грамадище Археолошки локалитет „Грамадиште“
Трън Трн Археологически обект „Трън Тумба Археолошки локалитет „Трн Тумба“
Цапари Цапари Църква „Света Петка Църква „Света Петка“ Симнување од Крстот во Св. Петка Цапарска.jpg
Оптичари Оптичари Археологически обект „Оптичарска тумба Археолошки локалитет „Оптичарска Тумба“
Долно Егри Долно Егри Археологически обект „Долноегранска тумба Археолошки локалитет „Долноегранска Тумба“
Средно Егри Средно Егри Археологически обект „Лагитница“ Археолошки локалитет „Лагитница“
Църква „Архангел Михаил Црква „Архангел Михаил“
Маловище Маловиште Къща на Ванку на Папе Куќа на Ванку на Папе
Стрежево Стрежево Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“
Брод Македонски Брод Белица Белица Църква „Света Троица“ („Свети Никола“) Црква „Света Троица“ („Свети Никола“) Црква „Св. Никола“ - Белица.jpg
Бенче Бенче Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“
Archangel Michael Church in Benche, Archangel Gabriel Fresco.jpg
Брезница Брезница Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Брод Македонски Брод Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Bogorodica od Brod 26.JPG
Ижище Ижиште Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Црква во село Ижиште.jpg
Ковач Ковач Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“ Црква „Св. Атанасиј“ - Ковач.jpg
Модрище Модриште Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“ Modrishtacrkva2.jpg
Здуние Здуње Църква „Воведение Богородично Црква „Воведение Богородично“ Црква „Воведение на Пресвета Богородица“ во селото Здуње 3.jpg
Църква „Св. св. Петър и Павел Црква „Св. св. Петар и Павле“
Ореховец Ореовец Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Bogorodica Odigitrija Oreovec Monastery.jpg
Църква „Свети Архангел Гавриил Црква „Свети Архангел Гаврил“ Црква „Св. Архангел Гаврил“ - Ореовец 2.jpg
Самоков Самоков Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“
Требино Требино Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрија“ Црква „Св. Димитриј“ - Требино.jpg
Бървеница Брвеница Челопек Челопек Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Sv. Nikola od Celopek 03.JPG
Валандово Валандово Валандово Валандово Археологически обект „Стакина чешма Археолошки локалитет „Стакина чешма“ Стакина Чешма - Валандово (3).jpg
Средновековна кула „Марко Куле Средновековна кула „Марко Куле“ Isar Kale od dole.jpg
Градец Градец Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Дедели Дедели Археологически обект „Каракуш Археолошки локалитет „Каракуш“ Дедели - Каракуш (2).jpg
Марвинци Марвинци Археологически обект „Хисар Археолошки локалитет „Исар“ Isar (Marvinci).jpg
Удово Удово Костница на паднатите борци в Първата световна война Спомен костурница на паднатите борци во Првата Светска војна Викиекспедиција Бојмија 230.jpg
Вапа Центар Жупа Горенци Горенци Горенички мост на реката Радика Горенички мост на реката Радика
Коджаджик Коџаџик Мемориален център Коджаджик Меморијален центар Коџаџик Ali Riza Efendi memorial house in Kodzadzik, Macedonia.JPG
Василево Василево Требичино Требичино Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ St. Petka Church (Trebičino) (2).jpg
Вевчани Вевчани Вевчани Вевчани Комплекс „Вир, валавица и воденица Споменичка целина „Вир, Валавица и Воденица“
Корунова къща Куќата на Коруновци
Дуцкинова къща Куќата на Дуцкиновци
Костойчинова къща Куќата на Костојчиновци Викиекспедиција во Дримкол 86.jpg
Китанова къща Куќата на Китановци Викиекспедиција во Дримкол 87.jpg
Пешинова къща Куќата на Пешиновци со КП 1125 Куќа на Плушковци во Вевчани (3).jpg
Пешинова къща Куќата на Пешиновци со КП 925
Калайджиева къща Куќата на Калајџиевци Викиекспедиција во Дримкол 91.jpg
Гогова къща Куќата на Гоговци Викиекспедиција во Дримкол 94.jpg
Даскалова къща Куќата на Даскаловци Викиекспедиција во Дримкол 95.jpg
Попова къща Куќата на Поповци
Велес Велес Велес Велес Партизански гробища в двора на църквата „Свети Пантелеймон“ Партизански гробишта во дворот на црквата „Свети Пантелејмон“
Родна къща на Васил Главинов, ул. „9-ти ноември“ Родна куќа на Васил Главинов, ул. „9-ти Ноември“ Veles, 01 House of Vasil Glavinov.JPG
Паметник костница на падналите борци в НОБ Спомен костурница и музеј на паднатите борци во НОБ Veles Memorial Ossuary 03.jpg
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 1 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 1
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 3 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 3 Varnaliite vo Veles 01.jpg
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 5 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 5 Varnaliite vo Veles 016.jpg
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 7 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 7
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 8 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 8
Къща на ул. „Йован Алабакот“ № 10 Куќа на ул. „Јован Алабакот“ бр. 10
Къща на ул. „Максим Горки“ № 73 Куќа на ул. „Максим Горки“ бр. 73 Куќа на ул. „Максим Горки“ бр. 73 - Велес.jpg
Къща на ул. „Петър Михов“ № 3 Куќа на ул. „Петар Михов“ бр. 3
Къща на ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“ № 7 Куќа на ул. „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ бр. 7 Куќа на ул. Јордан Хаџи Константинов - Џинот.jpg
Къща на ул. „Владимир Назор“ № 34 Куќа на ул. „Владимир Назор“ бр. 34
Къща на ул. „Коле Цветков“ № 15 Куќа на ул. „Коле Цветков“ бр. 15
Църква „Свети Георги“, ул. „Благой Йосмов“ № 18 Црква „Свети Ѓорѓи“, ул. „Благој Јосмов“ бр. 18 Sv. Georgij vo Veles 06.jpg
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ с конаците и црковниот инвентар Црква “Св.Димитрие”, Велес (2).jpg
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Црква “Св.Никола”, Велес.jpg
Пещерна Маркова църква в клисурата на река Бабуна Пештерна Маркова црква, во клисурата на река Бабуна Freska od Pešti.jpg
Саат кула, ул. „Коле Неделков“ № 13 Саат кула, ул. „Коле Неделков“ бр. 13 Clock tower (Veles) X2.JPG
Археологически обект „Кале/Вилазора“ южно от Велес Археолошки локалитет „Кале/Вилазора“ јужно од Велес
Църква „Свети Спас“, ул. „Прохор Пчински“ № 85 Црква „Свети Спас“, ул. „Прохор Пчински“ бр. 85 Влезот на црквата Св.Спас.jpg
Фазъл Ахмед паша джамия (Църна джамия), ул. „Цветан Арсов“ № 10 Фазил Ахмет Паша џамија (Црна џамија), ул. „Цветан Арсов“ бр. 10 01 Fazıl Ahmed Pasha Mosque (Veles).JPG
Църква „Свети Пантелеймон Црква „Свети Пантелејмон“ St Panteleimon Church Veles.jpg
Къща на Трайче Ефремов ул. „9 ноември“ № 54 Куќа на Трајче Ефремов ул. „9 ноември“ бр. 54
Виница Виница Виница Виница Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“ Виничка тврдина 2.JPG
Археологически обект „Горица Археолошки локалитет „Горица“
Къща на Кязим бег, ул. „Димитър Влахов“ № 58 Куќа на Ќазим бег, ул. „Димитар Влахов“ бр. 58
Врабчище Врапчиште Градец Градец Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Гевгели Гевгелија Гевгели Гевгелија Археологически обект „Сува река Археолошки локалитет „Сува Река“
Археологически обект „Вардарски рид“ или на място наричано „Гевгелийски рид“ Археолошки локалитет „Вардарски рид“ или на место викано „Гевгелиски рид“ Forum 02484.JPG
Хамам Амам AmamGevgelija.jpg
Железопътна гара, ул. „Борис Кидрич“ № 2 Железничка станица, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2 Град Гевгелија, Македонија 50 - panoramio.jpg
Музей „Митко Зафиров“, ул. „Маршал Тито“ № 26 Музеј „Митко Зафиров“, ул. „Маршал Тито“ бр. 26 Musée Gevgelija 02421.JPG
Къща на ул. „Маршал Тито“ № 170 Куќа на ул. „Маршал Тито“ бр. 170 Starakukja.jpg
Андреев конак, ул. „Димитър Влахов“ № 6 Андреев конак, ул. „Димитар Влахов“ бр. 6 Андреев конак - Гевгелија.jpg
Библиотека, ул. „Маршал Тито“ № 69 Библиотека, ул. „Маршал Тито“ бр. 69 Бибилиотека.JPG
Кангов конак, ул. „Димитър Влахов“ № 5 Кангов конак, ул. „Димитар Влахов“ бр. 5 Кангов конак - Гевгелија (1).jpg
Седалище на общината, ул. „Димитър Влахов“ № 4 Седиште на општината, ул. „Димитар Влахов“ бр. 4 Општина Гевгелија (Зградата).JPG
Вила „Тина“, ул. „Маршал Тито“ № 13 Вила Тина, ул. „Маршал Тито“ бр. 13 Вила Тина - Гевгелија (1).jpg
Гевгелийска чаршия Гевгелиска чаршија Град Гевгелија, Македонија 18 - panoramio.jpg
Конско Конско Училищна сграда Училишна зграда Konjsko, uciliste, 1931.jpg
Миравци Миравци Археологически обект „Градишор/Мрамор“ Археолошки локалитет „Градишор/Мрамор“ Градишор - Милетково (4).jpg
Пърдейци Прдејци Археологически обект „Бистерна Археолошки локалитет „Бистерна“ Бистерна - Прдејци (1).jpg
Археологически обект „Ветка църква Археолошки локалитет „Ветка црква“ Ветка Црква - Прдејци (1).jpg
Смоквица Смоквица Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ Викиекспедиција Бојмија 115.jpg
Археологически обект „Агова чешма Археолошки локалитет „Агова чешма“
Гостивар Гостивар Гостивар Гостивар Костница в Градския парк Спомен костурница во Градскиот парк
Къща на ул. „Кочо Зази“ № 85 Куќа на ул. „Кочо Зази“ бр. 85
Къща на ул. „Иво Рибар Лола“ № 80 Куќа на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 80
Къща на ул. „Чеде Филиповски“ № 68 Куќа на ул. „Чеде Филиповски“ бр. 68 Жолтата куќа - Гостивар.jpg
Къща на ул. „Слободан Поповски“ № 1 Куќа на ул. „Слободан Поповски“ бр. 1
Саат кула Саат кула Clock Tower in Gostivar.jpg
Равен Равен Археологически обект „Калая Археолошки локалитет „Калаја“
Градско Градско Горно Чичево Горно Чичево Манастир „Свети Архангел Михаил Манастир „Свети Архангел Михаил“ ЕкспедицијаГрадско50.jpg
Градско Градско Археологически обект „Стоби Археолошки локалитет „Стоби“ Stobi.jpg
Свекяни Свеќани Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“ Saint Athanasius Church in Svekyani Fresco.jpg
Дебър Дебар Дебър Дебар Нова бая – хамам Нова бања – амам
Хамам – баня на ул. „Петре Поповски“ Амам – бања на ул. „Петре Поповски“
Къща на ул. „ЮНА“ № 33 Куќа на ул. „ЈНА“ бр. 33 Jna33.jpg
Къща на ул. „Петре Поповски“ № 9/нов № 57 Куќа на ул. „Петре Поповски“ бр. 9/нов б. 57 PetrePopovski9.jpg
Къща на ул. „Лиман Каба“ № 22 Куќа на ул. „Лиман Каба“ бр. 22 LimanKaba22.jpg
Къща на ул. „Първи май“ № 43 Куќа на ул. „Први мај“ бр. 43
Къща на ул. „Църн Дрим“ № 32 Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 32 CrnDrim32.jpg
Къща на ул. „Братство – единство“ № 31 Куќа на ул. „Братство – единство“ бр. 31 BratstvoEdinstvo31.jpg
Къща на ул. „Здравко Чочковски“ № 226 Куќа на ул. „Здравко Чочковски“ бр. 226 ZdravkoCockovski226.jpg
Къща на ул. „Църн Дрим“ № 26 Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 26 CrnDrim26.jpg
Къща на ул. „Павле Чиковски“ № 221 Куќа на ул. „Павле Чиковски“ бр. 221 PavleCikovski221.jpg
Къща на улица „Йордан Зафировски“ № 9 Куќа на ул. „Јордан Зафировски“ бр. 9 JordanZafirovski9.jpg
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ Sv. Petka vo Debar (3).JPG
Инкяр джамия Инкјар џамија „Инкјар џамија“ 03.jpg
Гари Гари Селски комплекс Гари Рурална целина Гари Во Гари 3.jpg
Райчица Рајчица Църква „Света Варвара Црква „Света Варвара“ Sv.Varvara-Rajchica-MK.JPG
Църква „Свети Георги Победоносец Црква „Свети Ѓорѓи Победоносец“ Manastirot vo Rajcica 16.JPG
Джепище Џепиште Археологически обект „Римска църква“ Археолошки локалитет „Римска црква“
Дебърца Дебарца Белчища Белчишта Паметник на свободата, братството и единството на бригадите, местност Тумба между Белчища и Ботун Споменик на слободата, братството и единството на бригадите, месност Тумба меѓу Белчишта и Ботун
Основно училище Основно училиште Викиекспедиција Дебарца 67.jpg
Къща с паметна плоча Куќа со спомен плоча
Велмей Велмеј Археологически обект „Кутлина – Блато“, местност Блато Археолошки локалитет „Кутлина – Блато“, месност Блато
Църква „Света Богородица Пречиста Келия Црква „Света Богородица Пречиста Келија“ Church of St Bogorodica Kelia-Velmej.jpg
Върбяни Врбјани Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Freska na Sv. Sava i Sv. Simeon vo Sv. Ǵorǵi Vrbjanski.jpg
Паметник на падналите борци от НОБ Споменик на паднатите борци од НОБ Vrbjani spomenik na NOB borci.jpg
Годиве Годивје Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Горно Средоречие Горно Средоречие Археологически обект „Зла страна Археолошки локалитет „Зла страна“
Злести Злести Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Викиекспедиција Дебарца 55.jpg
Издеглаве Издеглавје Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Лешани Лешани Църква „Вси Светии Црква „Си Свети“ Викиекспедиција Дебарца 93.jpg
Воденица Воденица
Оздолени Оздолени Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Викиекспедиција Дебарца 191.jpg
Слатино Слатино Основно училище Основно училиште
Сливово Слевово Чешма паметник Спомен чешма
Цървена вода Црвена вода Основно училище Основно училиште
Турие Турје Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Горенци Горенци Археологически обект „Сува чешма, Три челюсти, Въртулка“ Археолошки локалитет „Сува Чешма, Три Чељусти, Вртуљка“
Археологически обект „Требенищки некропол Археолошки локалитет „Требенишка некропола“ Trebenishta mask Grave 1.JPG
Требенища Требеништа Археологически обект „Требенищко кале Археолошки локалитет „Требенишко Кале“
Демир Капия Демир Капија Демир Капия Демир Капија Археологически комплекс „Демир Капия“ Археолошки комплекс „Демир Капија“ Варници (Демир Капија).jpg
Стара автоматична мелница „Бошава“ Стара автоматска мелница „Бошава“
ВЕЦ „Дошница“ Хидроцентрала „Дошница“
Стопански комплекс „Винарска изба“ Стопански комплекс „Винарска изба“ Стара зграда на винарската визба „Вила Марија“ 2.jpg
Демир Хисар Демир Хисар Журче Журче Хамбар Амбар
Манастир Журче с манастирската църква „Свети Атанас Александрийски“ Манастир Журче со манастирската црква „Свети Атанас Александриски“ 67 1 монастырь Журче.jpg
Обедник Обедник Археологически обект „Влашки гробища“ Археолошки локалитет „Влашки гробишта“
Слепче Слепче Манастир „Свети Йоан“ с манастирската църква Манастир „Свети Јован“ со манастирската црква ManastirSlepce.JPG
Смилево Смилево Исторически комплекс Историческа целина Muzej Smilevo.jpg
Жван Жван Манастирска црква „Свети Никола“ – Топлички манастир Манастирска црква „Свети Никола“ – Топлички манастир Топлички манастир.jpg
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ Викиекспедиција Железник Дополнителни 06.jpg
Слоещица Слоештица Църква „Свети Атанасий Црква „Свети Атанасие“ Викиекспедиција Железник 151.jpg
Вирово Вирово Стопански комплекс, стопански обекти – валавици Стопанска целина, стопански објекти – валавици Викиекспедиција Железник 133.jpg
Железнец Железнец Селски комплекс село Железнец Рурална целина село Железнец Викиекспедиција Железник 55.jpg
Дойран Дојран Стар Дойран Стар Дојран Хамам Амам Дојрански амам (1).jpg
Кула Кула Саат Кулата во Стар Дојран.jpg
Свети Илия „Свети Илија“ St. Elijah Church - Dojran (4).jpg
Нов Дойран Нов Дојран Археологически комплекс (селище и некропол) „Топлец Археолошки комплекс (населба и некропола) „Топлец“
Джумайлия Лозово Гюземелци Ѓуземелци Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Олтарни фрески - Св. Ѓорѓи Ѓуземелшки.jpg
Долнени Долнени Слепче Слепче Манстир Слепче с манастирската църква „Свети Никола“ и конаците Манстир Слепче со манастирската црква „Свети Никола“ и конаците Freska od Sv. Nikola Slepčenski 01.jpg
Зързе Зрзе Манстир Зързе с манастирската църква „Свети Спас“ и конаците Манстир зрзе со манастирската црква „Свети Спас“ и конаците Zrze Monastery.jpg
Църква „Свети Никола“ в Горна махала Црква „Свети Никола“ в Горно Маало St. Nicholas Zrze Royal Doors Before Conservation.png
Костинци Костинци Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Црква Рождество на Пресвета Богородица - Костинци 01.JPG
Дебреще Дебреште Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Небрегово Небрегово Къща-музей на Блаже Конески Спомен дом на Блаже Конески Спомен дом на Блаже Конески 3.jpg
Житоше Житоше Манастир „Свети Атанас Манастир „Свети Атанас“
Желино Желино Желино Желино Мост на реката Вардар Мост на реката Вардар Želino 02.JPG
Зелениково Зелениково Таор Таор Археологически обект „Тули“ Археолошки локалитет „Тули“
Зелениково Зелениково Археологически обект „Слатина Археолошки локалитет „Слатина“
Градовци Градовци Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Crkva Sv. Gorgi-Gradovci-MK.JPG
Зърновци Зрновци Мородвис Мородвис Археологически обект „Църквище Археолошки локалитет „Црквиште“ Morodvis - IV century.jpg
Ибрахимово Петровец Дивле Дивље Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Uspenie Bogorodicno od Divle6.JPG
Катланово Катланово Остатъци от средновековния град Кожле Остатоци од средновековниот град Кожле Markovi Kuli - Letevci kropp1.jpg
Блаце Блаце Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Sv.Georgi-s.Blace-MK.JPG
Йегуновце Јегуновце Сиричино Сиричино Църква „Света Петка Црква „Света Петка“
Беловище Беловиште Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Ораше Орашје Археологически обект „Орешко кале/Стрезово кале/Собри“ Археолошки локалитет „Орешко Кале/Стрезово Кале/Собри“ Орашко Кале 02.jpg
Кавадарци Кавадарци Бегнище Бегниште Църква „Свети Георги“ – Полошки манастир Црква „Свети Ѓорѓи“ – Полошки манастир Sveti gjorgi.JPG
Ваташа Ваташа Къща на Страшо Пинджур Куќа на Страшо Пинџур Спомен-куќа на Страшо Пинџур во Ваташа 3.jpg
Паметник на 12-те ваташки младежи Споменик на 12-те ваташки младинци Mokliste spomenik.jpg
Църква „Свети Никола“ – Моклишки манастир Црква „Свети Никола“ – Моклишки манастир Isus - Mokliška freska.jpg
Дъбнище Дабниште Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Црква „Св. Богородица“ - Дабниште.jpg
Драдня Драдња Църква „Свети Никола“, Маркова църква Црква „Свети Никола“, Маркова црква Nikola od Dradnja.jpg
Дреново Дреново Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Кавадарци Кавадарци Кула „Маркова кула Кула „Маркова кула“ Маркова кула в Кавадарци на стара османска картичка.jpg
Къща на ул. „Братя Джунови“ № 12 Куќа на ул. „Браќа Џунови“ бр. 12
Ресава Ресава Археологически обект „Градот“ Археолошки локалитет „Градот“ Тиквешко Езеро.jpg
Карбинци Карбинци Таринци Таринци Археологически обект „Връшник Археолошки локалитет „Вршник“
Археологически обект „Кръст Археолошки локалитет „Крст“
Карбинци Карбинци Къща на Дамбеви Куќа на Дамбеви Куќа на Дамбеви, Карбинци, Македонија.jpg
Козяк Козјак Археологически обект „Баргала Археолошки локалитет „Баргала“ Bargala Episcopal Basilica General View.jpg
Археологически обект „Градот/Кале“ Археолошки локалитет „Градот/Кале“
Археологически обект „Селище“ Археолошки локалитет „Селиште“
Археологически обект „Бандера“ Археолошки локалитет „Бандера“
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Св. Ѓорѓи - Козјак 0 (12).JPG
Крупище Крупиште Археологически обект „Клетовник“ (кръгла църква – ротонда) Археолошки локалитет „Клетовник“ (кружна црква – ротонда)
Базилика с пет апсиди-катедрален храм на Кале Базилика со пет апсиди-катедрален храм на Кале
Църква „Свети Никола“ и базиликата, върху която лежи Црква „Свети Никола“ и базиликата врз која лежи Sv.Nikola Krupište1.JPG
Цървена църква Црвена Црква
Радане Радање Махмуд ага джамия Махмуд Ага Џамија
Кичево Кичево Кичево Кичево Археологически обект „Кале Археолошки локалитет „Кале“ Китино кале.jpg
Археологически обект „Палатище“ Археолошки локалитет „Палатиште“
Паметник костница в Парка на Революцията Спомен костурница во Паркот на Револуцијата Spomen-kosturnica u Kičevu.JPG
Къща, в която е формиран областен, околийски, общински народен комитет Куќа во која е формиран Обласен, Околиски, Општински народен одбор
Къща, в която престоявал ГЩ на НОВ и ПОЮ за Македония, ул. „Стоян Божиноски“ № 13 (Музей „Западна Македония в НОВ“) Куќа во која престојувал ГШ на НОВ и ПОЈ за Македонија, ул. „Стојан Божиноски“ бр. 13 (Музеј „Западна Македонија во НОВ“) Kichevo X11.JPG
Къща, в която е държана реч на Митинга на 26.09.1943 година на ул. „Маршал Тито“ № 58 Куќа во која бил одржан говор на Митингот на 26.09.1943 година на ул. „Маршал Тито“ бр. 58
Къща на ул. „29-ти ноември“ № 32 Куќа на ул. „29-ти Ноември“ бр. 32
Къща на ул. „Тане Целески“ № 19 – 21 Куќа на ул. „Тане Целески“ бр. 19 – 21
Жилищен обект на ул. „Янко Михайловски“ № 11 – 13 Станбен објект на ул. „Јанко Михајловски“ бр. 11 – 13
Кичевска чаршия Кичевска чаршија
Лазаровци Лазаровци Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ St. George in Lazarovci 03.jpg
Подвис Подвис Стара училищна сграда Стара училишна зграда Викиекспедиција во Копачка 268.jpg
Цер Цер Археологически обект „Църквище/Зад Забел“ Археолошки локалитет „Црквиште/Зад Забел“
Паметник гробница на Христо Узунов Спомен гробница на Христо Узунов Споменикот на Христо Узунов 1.JPG
Църква „Мицеви Црква „Мицеви“
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Sv. Nikola od Cer 01.JPG
Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ Викиекспедиција во Копачка 41.jpg
Манастирско Доленци Манастирско Доленци Манастир „Света Богородица Пречиста Манастир „Света Богородица Пречиста“ Church of the Presentation of the Theotokos Kičevo Monastery 01.JPG
Доленци Доленци Археологически обект „Суви ливади“ Археолошки локалитет „Суви ливади“
Миокази Миокази Археологически обект „Градище/Венец“ Археолошки локалитет „Градиште/Венец“ Muzejot vo Džepcište 012.jpg
Вранещица Вранештица Църква „Свети Илия Црква „Свети Илија“ Црква „Св. Илија“ - Вранештица.jpg
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Црква „Св. Ѓорѓи“ - Вранештица.jpg
Длабкин дол Длапкин дол Археологически обект „Чукаре“ Археолошки локалитет „Чукаре“
Конче Конче Конче Конче Манастир с църквата „Свети Стефан Манастир со црквата „Свети Стефан“ ЕкспедицијаЛакавичко 90.jpg
Кочани Кочани Кочани Кочани Средновековна кула Средновековна кула Srednovekovna kula kocani.jpg
Саат кула Саат кула Srednovekovna kula vo Kocani1.jpg
Паметник на свободата Споменик на слободата Spomenik kocani.JPG
Костин дол Костин дол Стопански комплекс, стопански обекти на водна тяга Стопанска целина, стопански објекти на воден погон
Кратово Кратово Конюх Коњух Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Св. Ѓорѓи-Коњух (Транупара) 11.jpg
Кратово Кратово Средновековна кула „Симичева Средновековна кула „Симиќева“ Kratovo vo 2010 (1).JPG
Средновековна саат кула (Кула „Асад“) Средновековна саат кула (Кула „Асад“) Саат кула во Кратово.JPG
Хаджикостова кула Хаџи Костова кула Kratovo vo 2010 (69).JPG
Кръстева кула Крстева кула Kratovo vo 2010 (70).JPG
Еминбегова кула Емин-бегова кула Емин-бегова кула.jpg
Златкова кула Златкова кула Златкова Кула Кратово.jpg
Къща на ул. „Коце Харалампиев“ № 1, ул. „Йосиф Даскалов“ № 58 Куќа на ул. „Коце Харалампиев“ бр. 1, ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 58 Стара Куќа на ул Јосиф Даскалов бр. 58, Кратово.jpg
Къща на ул. Христиан Тодоровски – Карпош“ № 1 Куќа на ул. „Христијан Тодоровски – Карпош“ бр. 1 20201010-IMG 2835.jpg
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 5 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 5
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 56 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 56 Стара Куќа на ул Јосиф Даскалов бр. 56, Кратово.jpg
Къща на ул. „Йосиф Даскалов“ № 80 Куќа на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 80
Къща – църковен имот на църква „Свети Йоан“ на ул. „Йосиф Даскалов“ № 61 Куќа – црковен имот на црква „Свети Јован“ на ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 61
Къща на ул. „Църн Връв“ № 59 (сега „Йосиф Даскалов“ № 59) Куќа на ул. „Црн Врв“ бр. 59 (сега „Јосиф Даскалов“ бр. 59) Реставрирана куќа на ул. Јосиф Даскалов бр 59. Кратово.jpg
Къща на ул. „Църн Връв“ № 66 (сега „Йосиф Даскалов“ № 66) Куќа на ул. „Црн Врв“ бр. 66 (сега „Јосиф Даскалов“ бр. 66) Стара Куќа на ул Јосиф Даскалов бр. 66, Кратово.jpg
Къща на ул. „Планинска“ № 17 Куќа на ул. „Планинска“ бр. 17 Стара куќа на улица Планинска бр. 17, Кратово, Македонија.jpg
Къща на ул. „Глигор Пазавански“ № 17 Куќа на ул. „Глигор Пазавански“ бр. 17 Реставрирана куќа на улица Глигор Пазавански бр. 17, Кратово, Македонија.jpg
Къща на ул. „Глигор Пазавански“ № 22 Куќа на ул. „Глигор Пазавански“ бр. 22 Стара куќа на улица Глигор Пазавански бр. 22, Кратово.jpg
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 4 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ (или „Ѓуро Салај“) бр. 4 Куќа на ул. Гоце Делчев бр.4, Кратово.jpg
Къща на ул. „Цветко Танев“ Куќа на ул. „Цветко Танев“ Стара Куќа на ул. Цветко Тонев бб, Кратово.jpg
Гровчански мост Гровчански Мост Гровчански Мост Кратово.jpg
Чаршийски мост Чаршиски Мост Чаршиски Мост Кратово.jpg
Йокширски мост Јокчиски Мост Мост, традиционална градба и една од кулите во градот Кратово 1.JPG
Радин мост Радин Мост Радин Мост во Кратово 1.JPG
Горен мост Горен Мост Еден од мостовите во Кратово.JPG
Мал мост (Аргулишки) Мал Мост (Аргулички) Аргулички мост.JPG
Хайдушка чаршия Ајдучка чаршија Ајдучка чаршија Кратово.jpg
Стар хан Стар Ан
Църква „Свети Йоан Предтеча Црква „Свети Јован Претеча“ Задната страна на црквата „Св. Јован Крстител“ - Кратово.jpg
Къща на ул. „Митко Калениски“ № 5, Соколова къща Куќа на ул. Митко Калениски бр. 5, Соколова куќа Соколова куќа, Кратово, Македонија.jpg
Шлегово Шлегово Каменни паметници около гробищната църква „Свети Никола Камени споменици околу Гробјанската црква „Свети Никола“ Селските гробишта со црквата во Шлегово.jpg
Шопско Рудари Шопско Рудари Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Royal Doors from Saint Nicholas Church in Shopsko Rudare, 1580 - 1581 Detail 2.jpg
Крива паланка Крива Паланка Варовище Варовиште Манастир „Свети Јоаким Осоговски Манастир „Свети Јоаким Осоговски“ View of Osogovo Monastery, Macedonia.JPG
Дурачка река Дурачка Река Валавици на Дурачка река Валавици на Дурачка река
Крива паланка Крива Паланка Къща на ул. „Никола Тесла“ № 13 Куќа на ул. „Никола Тесла“ бр. 13
Многоъгълна крепост Многуаголна крепост
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ St-Dimitar-of-Kriva-Palanka.jpg
Търново Трново Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Поглед на црквата „Св. Никола“ во селото Трново.jpg
Ранковце Ранковце Милутинце Милутинце Археологически обект „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Опила Опила Археологически обект „Градище Археолошки локалитет „Градиште“
Псача Псача Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ ЕкспедицијаРанковце82.jpg
Гиновци Гиновци Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Петралица Петралица Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓија“ Црква Свети Ѓорѓи село Петралица.jpg
Крушево Крушево Алданци Алданци Археологически обект „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Бучин Бучин Мост над реката Църна Мост над реката Црна Мостот во село Бучин.jpg
Крушево Крушево Къща на Никола Карев, ул. „Маршал Тито“ № 52 Куќа на Никола Карев, ул. „Маршал Тито“ бр. 52 Куќата од Никола Карев.JPG
Къща, в която е прогласена Крушевската република, ул. „Таки Бербер“ № 44-а Куќа во која е прогласена Крушевската Република, ул. „Таки Бербер“ бр. 44-а
Работилница за оръжие за време на Илинденското въстание, ул. „Томе Никле“ № 57 Работилница за оружје за време на Илинденското востание, ул. „Томе Никле“ бр. 57 Krushevo - bullet foundry - P1100249.JPG
Паметник „Илинден“, местност Гуменя Споменик „Илинден“, месност Гумења Ilinden-spomenikot.jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 4 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 4
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 14 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14 - Крушево (1).jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 27 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 32 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32 - Крушево (2).jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 67 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 56 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 68 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 65 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65 - Крушево (2).jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 52 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52 - Крушево (1).jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 55 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Партизанска“ № 28 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Партизанска“ № 30 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 30
Къща на ул. „Партизанска“ № 38 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38 - Крушево (2).jpg
Къща на ул. „Партизанска“ № 6 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 6
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 34 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 34
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 32 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 32
Къща на ул. „Манчу Матак“ № 28 Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 28
Къща на ул. „Тома Никле“ № 16 Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 16
Къща на ул. „Тома Никле“ № 18 Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 18
Къща на ул. „Илинденска“ № 100 Куќа на ул. „Илинденска“” бр. 100
Къща на ул. „Илинденска“ № 101 Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 101
Къща на ул. „Таки Бербер“ № 17 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17 - Крушево (1).jpg
Къща на ул. „Таки Бербер“ № 16 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16 - Крушево (1).jpg
Къща на ул. „Питу Гули“ № 29 Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 29
Къща на ул. „Питу Гули“ № 1 Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 1
Къща на ул. „Благой Целев“ № 28 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 28
Къща на ул. „Благой Целев“ № 15 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 15 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 15 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Мише Ефтимов“ № 63 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 63 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 63 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Никола Джурович“ № 11 Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11 Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Шула Мина“ № 34 Куќа на ул. „Шула Мина“ бр. 34
Къща собственост на Градския народен комитет Куќа – сопственост на ГНО Куќа на Градскиот народен комитет - Крушево.jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 13 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 13
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 29 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29 - Крушево.jpg
Къща на ул. „8-ми септември“ № 23 Куќа на ул. „8-ми Септември“ бр. 23 Куќа на ул. „8 Септември“ бр. 23 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Нико Доага“ № 66 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Благой Целев“ № 25 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 15 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Мише Ефтимов“ № 20 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 20 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 20 - Крушево.jpg
Къща на ул. „Коча Миленку“ № 22 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 22
Иконостасът на църквата „Свети Йован Иконостасот на црквата „Свети Јован“
Къща-музей на Тодор Проески Спомен куќа на Тодор Проески Memorial complexes 12.jpg
Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“ Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“ Kruševo - panoramio (7).jpg
Музей на НОВ Музеј на НОВ Музеј на НОВ - Крушево (4).jpg
Белушино Белушино Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Куманово Куманово Куманово Куманово Църковен комплекс „Свети Никола Црковен комплекс „Свети Никола“ Sv.Nikola-kambanarija-Kumanovo.JPG
Паметник костница Спомен костурница Spomenik na Revolucijata.JPG
Къща на ул. „Моша Пияде“ № 138 Куќа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 138
Къща на Християн Тодоровски – Карпош, ул. „Първи май“ № 15 Куќа на Христијан Тодоровски – Карпош, ул. „Први мај“ бр. 15
Паметник на Революцията Споменик на Револуцијата
Татар Синан бег джамия Татар Синан Бег Џамија Татар Синан Бег Џамија“ 18.jpg
Довезенци Довезенци Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“ Mary Christ Dovezentse Church 1838 Icon.jpg
Табановце Табановце Коджа Мехмед бег джамия Коџа Мехмед бег џамија Tabanovce-Mosque-B&W.jpg
Липково Липково Матейче Матејче Манастир Матейче Манастир Матејче Oltar Matejče.jpg
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“
Маврово и Ростуше Маврово и Ростуше Битуше Битуше Къща на партизанската печатница „Гоце Делчев“ Куќа на партизанската печатница „Гоце Делчев“ Куќа во Битуше.jpg
Галичник Галичник Къща на Партений Зографски Куќа на Партение Зографски
Къща на Георги Пулевски Куќа на Ѓорѓи Пулевски Куќа на Ѓорѓија Пулевски.jpg
Къща – собственик Ильо Ванковски Куќа – сопственик Иљо Ванковски Куќа на Иљо Ванковски.jpg
Къща – собственици Митре и Велимир Чинговски Куќа – сопственици Митре и Велимир Чанговски Куќа на Митре Ѓозински и Велимир Чанговски.jpg
Къща – собственик Пейчин Томовски Куќа – сопственик Пејчин Томовски Куќа на Пејчин Томовски.jpg
Къща – собственици Ильо и Стрезо Цубалевски Куќа – сопственици Иљо и Стрезо Цубалевски Куќа на Иљо и Стрезо Цубалевски.jpg
Къща – собственик Влиимир Гиновски Куќа – сопственик Велимир Гиновски Куќа на Велимир Ѓиновски.jpg
Къща – собственик Глигор Тулевски Куќа – сопственик Глигор Тулевски
Къща – собственици Милош и Динго Меловски Куќа – сопственици Милош и Динго Меловски Куќа на Милош и Динго Меловски.jpg
Къща – собственици Нико и Славко Филиповски Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски
Къща – собственик Алекса Муратовски Куќа – сопственик Алекса Муратовски
Къща – собственик Трайче Чапаровски Куќа – сопственик Трајче Чапаровски
Къща – собственик Митре Тортевски Куќа – сопственик Митре Тортевски
Къща – собственик Мане Шулевски Куќа – сопственик Мане Шулевски Куќа на Мане Шулевски.jpg
Къща – собственик Косто Шаклевски Куќа – сопственик Косто Шаклевски
Къща – собственици Ристе и Блаже Меловски Куќа – сопственици Ристе и Блаже Меловски Куќа на Ристе и Блаже Меловски.jpg
Къща – собственик Симон Попвски Куќа – сопственик Симон Поповски
Къща – собственик Петре Лукановски Куќа – сопственик Петре Лукановски Куќа на Петре Лукановски.jpg
Къща – собственик Методия Секуловски Куќа – сопственик Методија Секуловски
Къща – собственик Кузе Фръчковски Куќа – сопственик Кузе Фрчковски Куќа с.Галичник фам. Фрчковски.JPG
Къща – собственик Яков Денковски Куќа – сопственик Јаков Денковски
Къща – собственик Дамян Голчевски Куќа – сопственик Дамјан Голчевски
Къща – собственик Яков Тримчески Куќа – сопственик Јаков Тримчески
Къща – собственик Георги Чалчевски Куќа – сопственик Ѓорѓи Чалчевски Куќа на Ѓорѓи Чалчевски.jpg
Къща – собственици Василко и Траян Кръцковски Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски
Къща – собственици Петре и Миле Желчевски Куќа – сопственици Петре и Миле Желчевски Куќа на Петре и Миле Желчевски.jpg
Къща – собственик Ристе Чоланчески Куќа – сопственик Ристе Чоланчески
Къща – собственик Йосе Плячковски Куќа – сопственик Јосе Пљачковски Куќа на Јосе Плачковски.jpg
Къща – собственици Доксим и Ефто Чадловски Куќа – сопственици Доксим и Ефто Чадловски Куќа на Доксим и Ефто Чадловски.jpg
Къща – собственик Георге Карановски Куќа – сопственик Ѓорѓе Карановски Куќа на Ѓорѓе Карановски.jpg
Къща – собственици Борис и Томо Бундалевски Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски
Къща – собственик Ильо Филиповски Куќа – сопственик Иљо Филиповски Куќа на Иљо Филиповски.jpg
Къща – собственик Меле Граорковски Куќа – сопственик Меле Граорковски
Къща – собственик Ристе Бужаровски Куќа – сопственик Ристе Бужаровски
Къща – собственици Ристе и Никола Ванковски Куќа – сопственици Ристе и Никола Ванковски Куќа на Ристе и Никола Ванковски.jpg
Къща – собственик Кире Томовски Куќа – сопственик Кире Томовски Куќа на Кире Томовски.jpg
Къща – собственик Веле Венковски Куќа – сопственик Веле Венковски Куќа на Веле Ванковски.jpg
Къща – собственик Никола Николовски Куќа – сопственик Никола Николовски
Къща – собственици Георги и Деспот Филиповски Куќа – сопственици Ѓорѓи и Деспот Филиповски Куќа на Ѓорѓи и Деспот Филиповски.jpg
Къща – собственици Ладе и Веле Лакински Куќа – сопственици Ладе и Веле Лакински
Къща – собственици Яков и Васе Бундовски Куќа – сопственици Јаков и Васе Бундовски
Къща – собственик Кире Кръцковски Куќа – сопственик Кире Крцковски
Къща – собственик Никола Куковски Куќа – сопственик Никола Куковски Куќа на Никола Куковски.jpg
Къща – собственик Доксе Льоновски Куќа – сопственик Доксе Љоновски Куќа на Доксе Лоновски.jpg
Къща – собственици Меле и Ристе Куцуловски Куќа – сопственици Меле и Ристе Куцуловски
Къща – собственик Йован Муратовски Куќа – сопственик Јован Муратовски Куќа на Јован Муратовски (2).jpg
Къща – собственик Славко Брезовски Куќа – сопственик Славко Брезовски Куќа на Славко Брезовски (2).jpg
Къща – собственици Тодор и Русе Миц(к)овски Куќа – сопственици Тодор и Русе Миц(к)овски Куќа на Тодор и Русе Мицовски.jpg
Къща – собственик Павле Цинцаровски Куќа – сопственик Павле Цинцаровски Куќа на Павле Цинцаровски (2).jpg
Къща – собственик Динго Чаловски Куќа – сопственик Динго Чаловски
Къща – собственици Борис и Трайче Филиповски Куќа – сопственици Борис и Трајче Филиповски Куќа на Борис и Трајче Филиповски.jpg
Къща – собственик Русе Геговски Куќа – сопственик Русе Геговски Куќа на Русе Геговски.jpg
Къща – собственик Тофе Кецкаровски Куќа – сопственик Тофе Кецкаровски Куќа на Тофе Кецкаровски.jpg
Къща – собственик Блаже Шотаровски Куќа – сопственик Блаже Шотаровски
Къща – собственици Деспот и Мето Чаловски Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски
Къща – собственици Кузе и Вельо Чаловски Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски
Къща – собственик Стрезо Бундовски Куќа – сопственик Стрезо Бундовски
Къща – собственик Йован Синокаповски Куќа – сопственик Јован Синокаповски
Село Галичник Село Галичник Куќа во Галичник 102.jpg
Янче Јанче Къща – собственик и ползвател Йован Негриовски Куќа – сопственик и корисник Јован Негриовски
Къща – собственик и ползвател Илия Тортевски Куќа – сопственик и корисник Илија Тортевски
Къща – собственик и ползвател Бильли Амдия Куќа – сопственик и корисник Биљали Амдија
Къща – собственик и ползвател Осман Имери (Бояджи) Куќа – сопственик и корисник Осман Имери (Бојаџи)
Къща – собственик и ползвател Петко Деспотовски Куќа – сопственик и корисник Петко Деспотовски
Къща – собственик и ползвател Лиман Сульоски Куќа – сопственик и корисник Лиман Суљоски
Къща – собственик и ползвател Усни Амзовски и Шефкия Сульовски Куќа – сопственик и корисник Усни Амзовски и Шефкија Суљовски
Къща – собственик и ползвател Лидия Лиман Куќа – сопственик и корисник Лидија Лиман
Ростуше Ростуше Манастир „Бигорски“ с конаците Манастир „Бигорски“ со конаците 36,Св.Јован Бигорски, St.John the Baptist Monastery, Macedonia.jpg
Къща – собственици Василко и Траян Круковски Куќа – сопственици Василко и Трајан Круковски
Стара болница Стара болница Викиекспедиција Река 49.jpg
Кичиница Кичиница Селски комплекс Кичиница Рурална целина Кичиница Kičinica (2).jpg
Лазарополе Лазарополе Църква „Свети Георги Победоносец Црква „Свети Ѓорѓи Победоносец“ Church of St. George in Lazaropole.JPG
Никифорово Никифорово Археологически обект „Борче/Свети Пантелеймон“ Археолошки локалитет „Борче/Свети Пантелејмон“
Селце Селце Църква „Възнесение на Свети Илия Црква „Вознесение на Свети Илија“ Црквата во Селце.jpg
Тресонче Тресонче Църква „Св. св. Петър и Павел Црква „Св. св. Петар и Павле“ Црквата Свети Петар и Павле - с. Тресонче.JPG
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Црквата „Св. Никола“ - с. Тресонче.JPG
Могила Могила Могила Могила Археологически обект „Тумба“ Археолошки локалитет „Тумба“
Беранци Беранци Археологически обект „Църквище“ („Висои“) Археолошки локалитет „Црквиште“ („Висои“)
Неготино Неготино Долни Дисан Долни Дисан Археологически обект „Два гроба“ Археолошки локалитет „Два гроба“
Неготино Неготино Саат кула Саат кула Разрушената Саат Кула во Неготино 1.JPG
Паметник на Революцията Споменик на Револуцијата
Новаци Новаци Градешница Градешница Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ Фреска од Св. Димитриј Градешнички 02.jpg
Мегленци Мегленци Археологически обект „Мегленски кръст“ Археолошки локалитет „Мегленски Крст“
Зовик Зовиќ Археологически обект „Тумба Чебрен Археолошки локалитет „Тумба Чебрен“ Monastery St. Dimitrija Solunski - Cebren near Zovic.jpg
Църква на Каймаклачан Црква на Кајмакчалан Sv. Petar na Kajmakčalan.jpg
Ново село Ново Село Ново село Ново Село Воденица за обработка на ориз Воденица за обработка на ориз
Барбарево Барбарево Цървено поле Црвено Поле
Охрид Охрид Охрид Охрид Хамам „Воска“ ул. „Гоце Делчев“ № 152 Амам „Воска“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 152 Воска амам Охрид (1).jpg
Хамам „Ески“, ул. „Борис Кидрич“ № 1 Амам „Ески“ ул. „Борис Кидрич“ бр. 1 Ески амам Охрид (1).jpg
Археологически обект „Античен театър Археологически локалитет „Антички театар“ Ohrid amphitheatre.jpg
Археологически обект „Гробница-Видобища“, ул. „Марко Цепенков“ № 140 Археологически локалитет „Гробница-Видобишта“, ул. „Марко Цепенков“ бр. 140
Археологически обект „Козлук“ Археологически локалитет „Козлук“
Археологически обект на ул. „Илинденска“ Археологически локалитет на ул. „Илинденска“ Манчевци (7).JPG
Археологически обект Хермелия („Гъбавци“, „Патерица“, „Амбарджица“) Археологически локалитет Хермелија („Габавци“, „Патерица“, „Амбарџица“)
Археологически обект „Свети Еразъм“ Археологически локалитет „Свети Еразмо“
Археологически обект антична гробница „Карагюлевци“ Археологически локалитет античка гробница „Караѓулевци“
Галерия за икони, ул. „Климентов Университет“ Галерија на икони, ул. „Климентов Универзитет“
Гроб на Григор Пърличев Гроб на Глигор Прличев Гробот на Григор Прличев.jpg
Къща на Христо Узунов, ул. „Цар Самуил“ № 49 Куќа на Христо Узунов, ул. „Цар Самоил“ бр. 49 Охридска староградска архитектура.jpg
Паметна могила на Славей планина Спомен могила на Славеј Планина
Къщата на Григор Пърличев Куќата на Глигор Прличев Ohrid Parlichev house.jpg
Обща гробница на загиналите борци в комунистическата съпротива Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ.jpg
Паметна плоча на загиналите професори и ученици в комунистическата съпротива от охридската гимназия на ул. „Димитър Влахов“ № 75 Спомен плоча на паднатите професори и ученици во НОБ од охридската гимназија на ул. „Димитар Влахов“ бр. 75
Къща с паметна плоча на ул. „Климентска“ № 75 Куќа со спомен плоча на ул. „Климентска“ бр. 75
Паметна плоча на скалата край „Баирът“ Спомен плоча на карпата кај „Баирот“
Дървото „Кочеджик“ в комплекса „Свети Климент“ (природен паметник) Дрвото „Кочеџик“ во комплексот „Св. Климент“ (споменик на природата)
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 8 – Къща на Кадри шейх Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 8 – Куќа на Кадри Шех
Къща на ул. „Коста Рацин“ № 31 Куќа на ул. „Коста Рацин“ бр. 31
Къща на ул. „Нада Филева“ № 54 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 54 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 54 Охрид.jpg
Къща на ул. „Нада Филева“ № 52 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 52 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 52 Охрид.jpg
Къща на ул. „Нада Филева“ № 26 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 26 Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 26 Охрид.jpg
Къща на ул. „Стив Наумов“ № 14 Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 Охрид (1).jpg
Къща на ул. „Маршал Жуков“ № 38 Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 38
Къща на ул. „Маршал Жуков“ № 31 Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 31
Къща на ул. „Маршал Толбухин“ № 1 Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 1 Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 1 Охрид (1).jpg
Къща на ул. „Маршал Толбухин“ № 2 Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 2
Къща на ул. „Свети Климент“ № 21 Куќа на ул. „Свети Климент“ бр. 21
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 44 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 44 Охридска чаршија.jpg
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 62 – „Къща на Робевци“ – Музей на град Охрид Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 62 – „Куќа на Робевци“ – Музеј на град Охрид Куќата на Робевци во целост.jpg
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 50 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 50
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 67 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 67
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 38 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 38
Къща на ул. „Цар Самуил“ Куќа на ул. „Цар Самоил“
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 2 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2
Къща на ул. „Страшо Пинджур“ № 20 Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 20
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 3 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 3 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 3 Охрид.jpg
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 29 и 31 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 29 и 31 Куќа во Охрид 02.JPG
Урания – Къща на МАНИ“ ул. „Цар Самуил“ № 45 „Уранија – Куќа на МАНУ“ ул. „Цар Самоил“ бр. 45 Куќата на Уранија.jpg
Управителен обект т.н. „Работническо училище“ – Завод и Народен музей Управен објект т.н. „Радничка школа“ – Завод и Народен музеј Ohrid X (66).JPG
Музей на славянската писменост, ул. „Климентов университет“ Музеј на Словенска писменост, ул. „Климентов Универзитет“ Охридска архиепископија 01.jpg
Саат кула, ул. „Нада Филева“ Саат кула, ул. „Нада Филева“ Охридската Саат Кула.JPG
Старата част на града Стариот дел на градот Ohrid architecture 4.JPG
Самуиловата крепост“ в старата част на града „Самоилова тврдина“ во стариот дел на градот Fortaleza de Samuel, Ohrid, Macedonia, 2014-04-17, DD 49.JPG
Зейнел Абедин паша теке, ул. „Гоце Делчев“ № 6 Теќе „Зејнел Абедин Паша“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6 Xhamia e Zejnel Abedin Pashës në Ohër 6.JPG
Синан Челеби тюрбе край Имарет, ул. „Страшо Пинджур“ № 40-а Турбе на Синан Челеби кај Имарет, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 40-а „Синан Челеби“ 01.jpg
Църква „Свети Пантелеймон“, ул. „Страшо Пинджур“ № 44 (месност Имарет) Црква „Свети Пантелејмон“, ул. „Страшо Пинджур“ бр. 44 (месност Имарет) St.-Panteleymon-Ohrid.JPG
Църква „Света Богородица Челница“, ул. „Климентска“ № 78 Црква „Света Богородица Челница“, ул. „Климентска“ бр. 78 Св. Богородица Челница 03.JPG
Црква „Свети Врачи Мали“, ул. „Климентска“ бр. 84-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Врачи Мали“, ул. „Климентска“ бр. 84-а Мал Св. Врачи 01.JPG
Църква „Свети Димитър“, ул. „Климентска“ № 104-б
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Димитрија“, ул. „Климентска“ бр. 104-б 24 2 храм св вмч Димитрия.jpg
Църква „Света Богородица Болничка“, ул. „Коста Абрашевич“ № 30-б
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква Света Богородица Болничка, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 30-б Ohrid - Bolnička - P1100813.JPG
Църква „Свети Никола Болнички“, ул. „Коста Абрашевич“ № 30-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Свети Никола Болнички“, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 30-а Sv. Bogorodica Bolnicka.jpg
Църква „Свети Климент“ („Света Богородица Перивлептос“), ул. „Климентска“ бр. 108 Црква „Свети Климент“ („Света Богородица Перивлептос“), ул. „Климентска“ бр. 108 24 1 храм Богородица Перивлепта.jpg
Църква „Стар Свети Климент“ (Мал), ул. „Методи Патчев“ бр. 9-а
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Стар Свети Климент“ (Мал), ул. „Методи Патчев“ бр. 9-а Mal Sv. Kliment 04.JPG
Църква „Свети Йоан Богослов-Канео“, ул. „Кочо Рацин“ № 37 Црква „Свети Јован Богослов-Канео“, ул. „Кочо Рацин“ бр. 37 Jovan Kaneo.jpg
Църква „Света София“, ул. „Илинденска“ № 34-а Црква „Света Софија“, ул. „Илинденска“ бр. 34-а St.-Sophia-Ohrid.jpg
Църква „Св. св. Константин и Елена“, ул. „Климентска“ № 108-а (№ 112)
Културно наследство от особено значение (подкатегория голямо значение)
Црква „Св. св. Константин и Елена“, ул. „Климентска“ бр. 108-а (бр. 112) Crkva Sv. Car Konstantin i Carica Elena, Ohrid, Macedonia.JPG
Църква „Света Богородица Каменско“, Кошища Црква „Света Богородица Каменско“, Кошишта The main entrance of St. Mary Assumption Kamensko Church, Ohrid, Macedonia.JPG
Църква „Свети Никола Геракомия“, ул. „Коста Абраш“ № 70 Црква „Свети Никола Геракомија“, ул. „Коста Абраш“ бр. 70 Sv. Nikola Gerakomija 03.jpg
Църква „Свети Никола Арбанашки“, ул. „Страшо Пинджур“ № 16-а Црква „Свети Никола Арбанашки“, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16-а
Църква „Свети Никола Чудотворец“, ул. „Климентска“ № 61-а Црква „Свети Никола Чудотворец“, ул. „Климентска“ бр. 61-а Church of St Nicholas the Wonderworker in Ohrid 4.JPG
Джамия „Али Пашина“, ул. „Моша Пияде“ № 17 Џамија „Али Пашина“, ул. „Моша Пијаде“ бр. 17 Ohrid - downtown - P1100792.JPG
Джамия „Айдар Пашина“, ул. „Гоце Делчев“ № 290 Џамија „Ајдар Пашина“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 290 Xhamia e Hajdar Pashës në Ohër 1.JPG
Джамия „Хаджи Дургут“, ул. „7-ми ноември“ № 132-а Џамија „Хаџи Дургут“, ул. „7-ми Ноември“ бр. 132-а HDR Ohrid.jpg
Джамия „Хаджи Хамза“, ул. „Гоце Делчев“ № 53 Џамија „Хаџи Хамза“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 53 Ohrid - downtown - P1100787.JPG
Охридски природен и културно-исторически район Охридско природно и културно-историско подрачје
Охридско кале/Горни Сарай Охридско Кале/Горни Сарај Ohrid Fortress 1918 Foto.jpg
Поликонхална раннохристиянска църква при „Имарет“ Поликонхална ранохристијанска црква кај „Имарет“ Plaošnik 06.jpg
Археологически обект „Свети Георги“ при Студенчища Археолошки локалитет „Свети Ѓорѓи“ кај Студенчишта Ранорхистијанска базилика, арх локалитет Св. Ѓорѓи Студенчишта 04.jpg
Археологически обект „Плаошник Археолошки локалитет „Плаошник“ Plaosnik i ezero.jpg
Археологически обект „Свети Четиридесет мъченици Археолошки локалитет „Свети Четириесет маченици“ Sts. Forty Martyrs of Sebaste Church in Ohrid 03.jpg
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 55 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 55
Къща на ул. „Цар Самуил“ № 30 Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 30 Ohrid, basta mestskeho opevneni.jpg
Църква „Големи Свети Врачи Црква „Големи Свети Врачи“ Golemi Vrači Ohrid (1).jpg
Магаза на ул. „Димче Маленко“ № 12 Магаза на ул. „Димче Маленко“ бр. 12 Магаза на ул. „Димче Маленко“ бр. 12 Охрид (1).jpg
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 1 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 1 03526-Ohrid (15632163133).jpg
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 5 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 5 Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 5 Охрид.jpg
Петанова къща Куќа на Петанови Куќа на Димитар Влахов 35 - Охрид.jpg
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 112 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 112 Ohrid Center 3.jpg
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 48 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 48 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 48 Охрид (1).jpg
Къща на ул. „7-ми ноември“ № 3 Куќа на ул. „7-ми Ноември“ бр. 3 Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 3 Охрид.jpg
Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ № 104 и 106 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 104 и 106 Town of Ohrid - panoramio - Colin W (1) Crop 2.jpg
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 41 и 43 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 41 и 43 Ohrid, street 2 Crop.jpg
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 102 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 102 Ohrid (1).JPG
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 4 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 4 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 4 Охрид (1).jpg
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 1 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 1 Ohrid X (48).JPG
Магаза на ул. „Цар Самуил“ № 8 и 10 Магаза на ул. „Цар Самоил“ бр. 8 и 10 Magaza on 8-10 Tsar Samuil Street, Ohrid.jpg
Къща на ул. „Свети Климент Охридски“ № 66 Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 66
Хаджиева къща Куќа на Хаџиеви
Магаза на улица „Свети Климент Охридски“ № 5 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 5 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 5 Охрид.jpg
Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ № 16 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 16 Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 16 (1).jpg
Къща на ул. „Гоце Делчев“ № 167 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 167 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 167 Охрид.jpg
Къща на ул. „Кей Маршал Тито“ № 5 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 5 Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 3 Охрид.jpg
Архитектурен обект на ул. „Нада Филева“ Архитектонски објект на ул. „Нада Филева“ Св.Сава,Охрид.jpg
Църква „Свети Георги“ – Горна Влашка махала Црква „Свети Ѓорѓи“ – Горна Влашка маала Sv.Gjorgjia-Ohrid.jpg
Църква „Свети Никола“ – Долна Влашка махала Црква „Свети Никола“ – Долна Влашка маала Crkva Sv.Nikola-Ohrid.jpg
Студенчища Студенчишта Раннохристиянска базилика Ранохристијанска базилика Studenchishta Mosaic.JPG
Велестово Велестово Църква „Успение на Света Богородица Црква „Успение на Света Богородица“ Church-Velestovo.JPG
Конско Коњско Църква „Свети Стефан Панцир Црква „Свети Стефан Панцир“ Св. Стефан-2016 (23).JPG
Любанища Љубаништа Манастир „Свети Наум Манастир „Свети Наум“ MonastryStNaum.JPG
Пещани Пештани Църква „Света Богородица Пещанска Црква „Света Богородица Пештанска“ Freska-Bogorodica Peštanska.jpg
Археологически обект – Наколно селище „Залив на костите/Плоча Миков град Археолошки локалитет – Наколна населба „Залив на коските/Плоча Миќов Град“ Museum on Water 4 (by Pudelek), Ohrid.JPG
Долно Лакочерей Долно Лакочереј Пещерна църква „Свети Еразъм Пештерна црква „Свети Еразмо“ Theodor Duca of St. Erasmus -Oh.jpg
Археологически обект – „Кулище – Градище“ Археолошки локалитет „Кулиште – Градиште“
Търпейца Трпејца Църква „Света Богородица Заум Црква „Света Богородица Заум“ Church of the Theotokos of Zaum Lake Ohrid 1.jpg
Лескоец Лескоец Църква „Свети Спас Црква „Свети Спас“ Црквата Св. Наум Охридски Лескоец 03.jpg
Косел Косел Паметник Рашанец, Прентов мост Споменик Рашанец, Прентов мост
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Црква „Св. Никола“ - Косел 5.jpg
Археологически обект – „Градище“ Археолошки локалитет „Градиште“
Куратица Куратица Обща гробница на паднали борци в НОБ Заедничка гробница на паднати борци во НОБ
Пехчево Пехчево Робово Робово Археологически обект „Мачевски чуки Археолошки локалитет „Мачевски Чуки“
Чифлик Чифлик Археологически обект „Село“ Археолошки локалитет „Село“
Пласница Пласница Пласница Пласница Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Црква „Св. Никола“ - Пласница 2.jpg
Прилеп Прилеп Прилеп Прилеп Хамам (баня), ул. „Питу Гули“ № 12 Амам (бања), ул. „Питу Гули“ бр. 12
Турска баня, бул. „Маршал Тито“ Турска бања, бул. „Маршал Тито“ Турска бања - Прилеп 2.JPG
Хан на бул. „Маршал Тито“ и ул. „Републиканска“ Ан на бул. „Маршал Тито“ и ул. „Републиканска“ Prilep, Macedonia (FYROM) - panoramio (4).jpg
Комплекс Варош Комплекс Варош Prilep odozgora.jpg
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 1 – за свещи Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 1 – за свеќи Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 1 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 3 – за налъми Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 3 – за налани Дуќан на ул.„Блаже Крсточанец“ бр.3, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 5 – за шиене Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 5 – за шиење Дуќан на ул.„Блаже Крсточанец“ бр.5, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Блаже Кръсточанец“ № 2 Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 2 Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 2 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 14 – за чехли Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 14 – за чевли Дуќан на ул.„29 Ноември“ бр.14, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 12 – за шапки Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 12 – за шапки Дуќан на ул.„29 Ноември“ бр.12, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 10 – за шиене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 10 – за шиење Дуќан на ул.„29 Ноември“ бр.10, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 11 – за шиене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 11 – за шиење Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 11, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 5 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 5 – адвокатска канцеларија Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 5 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 3 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 3 – адвокатска канцеларија Дуќан на ул.„29 Ноември“ бр.3, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „29 ноември“ № 4 – за кроене Дуќан на ул. „29 ноември“ бр. 4 – за кроење Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 4 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Рампе Стояноски“ № 25 – столар Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 25 – столар Дуќан на ул.„Рампе Стојаноски“ бр.25, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Рампе Стояноски“ № 23 – столар Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 23 – столар Дуќан на ул.„Рампе Стојаноски“ бр.23, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 11 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 11 – продавница Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.11, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 13 – сарач Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 13 – сарач Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.13, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 15 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 15 – продавница Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.15 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 17 – сарач Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 – сарач Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 11, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 19 – за шевици Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 – за трукерај
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 19 – касапница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 – касапница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 21 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 21 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 23 – за шиене Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23 – за шиење Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 23/а – за чехли Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23/а – за чевли Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.23a, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 25 – за въжета Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25 – за јажиња Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 25/а – за сода вода Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25/а – за сода-вода
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 33 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33 – продавница Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.33, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 27 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 27 – продавница
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 35 – за часовници Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35 – за часовници Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 37 – за сода вода Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37 – за сода-вода Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 9 – за сладки Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 9 – за слатки Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.9, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 7 – фотограф Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 7 – фотограф Дуќан на ул.„Борка Талески“ бр.7, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 5 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5 – продавница Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 17 – столар Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 – столар
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 17 – за шиене Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 17 – за шиење Дуќан на ул.„Херој Карпош“ бр. 17, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 3 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 7 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 15 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15 – берберски салон Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 19 и 21 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 и 21 – продавница Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 21 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 19 – тенекеджия Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 – тенекеџија Дуќан на ул.„Херој Карпош“ бр. 19, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 23 – за чехли Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23 – за чевли Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 27 – за стъкло Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 27 – за стакло
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 1 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 1 – берберски салон Дуќан на ул.„Херој Карпош“ бр. 1, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Герой Карпош“ № 13 – за шиене Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13 – за шиење Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 23 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 23 – за кроење Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.23 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 22 – влачарска работилница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 22 – влачарска работилница Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.22 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 13 – продавница за бои и лакове Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 13 – продавница за бои и лакови Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.13 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 15 – продавница за железария Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 15 – продавница за железарија Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.15 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 17 – продавница за железария Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 – продавница за железарија Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.17 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 16 – леаробравар Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 – леаробравар
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 18 – за шапки Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 18 – за шапки Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.18 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 19 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 19 – берберски салон Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.19 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 11 Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 11
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 9 – продавница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 9 – продавница
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 20 – кожарска работилница Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 20 – кожарска работилница Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.20 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 21 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 21 – за кроење Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.21 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 34 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34 – за кроење
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 32 – за кроене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 32 – за кроење Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.32 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 30 – за стъкло Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 30 – за стакло Дуќан на ул.„Тодор Паница“ бр.30 Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 24 – за шиене Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 24 – за шиење Дуќан на ул. „Тодор Паница“ бр. 24 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Гоце Делчев“ № 7 – магазин Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 7 – магацин
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 17 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 17 – адвокатска канцеларија Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.17, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 16 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 24 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 24 – продавница Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.24, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 25 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 25 – за шиење Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.25, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 9 – часовникар Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 – часовничар Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 11 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 11 – за кроење
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 12 – за обработка на кожа Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12 – за обработка на кожа Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 13 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13 – за кроење Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 14 – кювенджийска работилница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 14 – кувенџиска работилница Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.14, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 15 – за влечки Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 – за влечки Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 23 – за чехли Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 23 – за чевли Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.23, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 22 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 29 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 29 – за шиење Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.29, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 30 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 21 – за шиене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 21 – за шиење Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.21, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 28 – за чехли Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 28 – за чевли
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 20 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 20 – фризерски салон Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.20, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 27 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 27 – фризерски салон Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.27, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 19 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19 – продавница Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19 - Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Яне Сандански“ № 26 – за кроене Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 26 – за кроење Дуќан на ул.„Јане Сандански“ бр.26, Прилеп.jpg
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 15 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 15 – берберски салон
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 13 – за налъми Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 13 – за налани
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 11 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 11 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 10 – за налъми Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 10 – за налани
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 9 – тенекеджия Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 9 – лимар
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 – часовникар Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6 – часовничар
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 1 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 1 – берберски салон
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 2 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 2 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 3 – гайдаджия Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 3 – гајдаџија
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 4 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 4 – за чевли
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 5 – магазин Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 5 – магацин
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 – за чехли Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6. – за чевли
Дюкян на ул. „Караорман“ № 21 – за шиене Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 21 – за шиење
Дюкян на ул. „Караорман“ № 19 – за ключове Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 19 – за клучеви
Дюкян на ул. „Караорман“ № 27 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 27 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 27 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 27 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 15 – тенекеджия Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 15 – тенекеџија
Дюкян на ул. „Караорман“ № 17 – продавница Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 17 – продавница
Дюкян на ул. „Караорман“ № 25 – за прецизна механика Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 25 – за прецизна механика
Дюкян на ул. „Караорман“ № 31 – бравар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 31 – бравар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 23 – за кроене Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 23 – за кроење
Дюкян на ул. „Караорман“ № 24 – часовникар Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 24 – часовничар
Дюкян на ул. „Караорман“ № 18 (28) – бръснарски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 18 (28) – берберски салон
Дюкян на ул. „Караорман“ № 38 – ВиК работилница Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38 – водоинсталатерска работилница
Дюкян на ул. „Караорман“ № 36 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 36 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Караорман“ № 32 – клуб за шах Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 32 – клуб за шах
Дюкян на ул. „Караорман“ № 38 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10/а – велосипедна работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а – велосипедска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10 – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10 – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 10/а – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 3 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 3 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 11 – за шиене Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 11 – за шиење
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 4 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 4 – лимарска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 12 – ковчезарска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 – ковчезарска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 12 – за бъчви Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 – за бочви
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 5 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 5 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 14 – продавница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14 – продавница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 6 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 6 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 18 – кафене Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 18 – кафеана
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 7 – за свещи Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 7 – за свеќи
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 20 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 20 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 8 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 8 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 22 – столар Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 22 – столар
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 1 – за налъми Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 1 – за налани
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 9 – за чехли Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9 – за чевли
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 9 – за налъми Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9 – за налани
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 2 – за чехли Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 2 – за чевли
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 5 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 5 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 6 Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 6
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 7 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 7 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 8 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 8 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 9 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 9 – берберски салон
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 11 – кувенджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 11 – кувенџиска работилница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 14 – фотограф Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 – фотограф
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 15 – за кроене Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 15 – за кроење
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 18 – тенекеджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 18 – тенекеџиска работилница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 19 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 19 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 21 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 21 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 25 – продавница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 25 – продавница
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 12 – часовникар Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12 – часовничар
Дюкян на ул. „Стив Наумов“ № 12/а – куюнджийска работилница Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12/а – кујунџиска работилница
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 6 – кюркчийска работилница Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6 – ќурчиска работилница
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 2 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 2 – берберски салон
Дюкян на ул. „Цветан Димов“ № 6/а – за шевици Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6/а – за трукерај
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 78 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 78 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 47 – фотограф Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 47 – фотограф
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 60 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 60 – берберски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 48 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 48 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 70 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 52/а – продавница за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52/а – продавница за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 49 – продавница за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 49 – продавница за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 54 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 54 – продавница за влечки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 – продавница за влечки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 62 – продавница за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 62 – продавница за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 64 – за шапки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 64 – за шапки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 70 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 72 – за свещи Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 72 – за свеќи
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 50 – лебледжийница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 50 – леблеџилница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 66 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 66 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 56 – бръснарски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 56 – берберски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 76 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 76 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 74 – за чехли Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 74 – за чевли
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 68 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 68 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 58 – за кроене Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 58 – за кроење
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 52 – за влечки Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52 – за влечки
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 45 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 45 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 43 – за папуци Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 43 – за папучи
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 35 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 35 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 37 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 37 – фризьорски салон Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 – фризерски салон
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 39 Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 39
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 33 – продавница Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 33 – продавница
Дюкян на ул. „Илинденска“ № 31 – адвокатска канцелария Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 31 – адвокатска канцеларија
Дюкян на ул. „Лазо Попоски“ № 14 Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14
Дюкян на ул. „Ленинова“ № 114 Дуќан на ул. „Ленинова“ бр. 114
Дюкян на ул. „Орце Николов“ № 6 Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6
Дюкян на ул. „Борка Талески“ № 33 – Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33
Къща на Кузман Йосифоски – Питу, ул. „Мара Йосифоска“ № 20 Куќа на Кузман Јосифоски – Питу, ул. „Мара Јосифоска“ бр. 20
Могила на непобедените Могила на непобедените Могила на непобедените во Прилеп.jpg
Саат кула Саат кула Islamic religious buildings 27.JPG
Прилепска чаршия Прилепска чаршија Стара Чаршија Прилеп.jpg
Чарши джамия Чарши џамија Prilep-rušena.jpg
Скършена джамия Скршена џамија “Скршена“ џамија.jpg
Мемориален музей „11-ти октомври 1941“, ул. „Илинденска“ Меморијален музеј „11-ти Октомври 1941“, ул. „Илинденска“ Меморијален музеј “11-ти Октомври 1941“ IMG 4856.jpg
Маркови кули Маркови Кули Маркови - кули - Прилеп.JPG
Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Frescos from St. Nicholas of Varoš 0103.JPG
Църква „Свети Димитър Црква „Свети Димитрие“ Црква "Св. Димитрија", Варош.jpg
Църква „Свети Атанас Црква „Свети Атанас“ Црква Св. Атанас, Варош, Прилеп IMG 4703.jpg
Църква „Света Богородица Пречиста Црква „Света Богородица Пречиста“ Црква “Св. Богородица Пречиста“.jpg
Църква „Свети Петър Црква „Свети Петар“ Црква Св.Петар и Павле, Варош-Прилеп.jpg
Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“ Sv. Arhangel, Varoški.jpg
Църква „Благовещение Богородично Црква „Благовештение Богородично“ Црква “Благовештение“.jpg
Сгради на Института за защита на паметниците на културата и музей – Прилеп Згради на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп “НУ ЗЗСК и МУЗЕЈ ПРИЛЕП“.jpg
Дабница Дабница Манастир Трескавец с манастирската църква „Успение Богородичино“ и конаците Манастир Трескавец со манастирската црква „Успение Богородичино“ и конаците Treskavec-MKD.JPG
Чепигово Чепигово Археологически обект „Бедем Стибера Археолошки локалитет „Бедем Стибера“
Бешище Бешиште Чебренски манастир с манастирската църква „Свети Димитър“ и конаците Чебренски манастир со манастирската црква „Свети Димитрие“ и конаците Monastery St. Dimitrija Solunski - Cebren near Zovic.jpg
Манастир Манастир Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“ Поглед на задниот дел на манастирот „Св. Никола“ - Манастир.jpg
Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“
Царево село Делчево Драмче Драмче Църква „Свети Архангел Михаил Црква „Свети Архангел Михаил“ Arhangelmihail6.jpg
Разловци Разловци Църква „Св. св. Константин и Елена Црква „Св. св. Константин и Елена“ Stoyan Razlovski Razlovtsi Church 1859.jpg
Селник Селник Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ Fresco in Saint Petka Church in Selnik.jpg
Росоман Росоман Манастирец Манастирец Средновековна кула Средновековна кула
Старо Нагоричане Старо Нагоричане Младо Нагоричане Младо Нагоричане Паметник костница на Зебърняк Спомен костурница на Зебрњак Зебрњак, Старо Нагоричане 07.jpg
Археологически обект „Костоперска карпа/Жеглиговски камен“ Археолошки локалитет „Костоперска карпа/Жеглиговски камен“ Викиекспедиција Козјачија 183.jpg
Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Црква „Св. Ѓорѓи Победоносец“ - Младо Нагоричане 4.jpg
Църква „Света Петка Црква „Света Петка“ Црква „Св. Петка“ - Младо Нагоричане 2.jpg
Старо Нагоричане Старо Нагоричане Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓи“ Викиекспедиција Козјачија 056.jpg
Забелски манастир Забелски манастир Црква „Успение на Пресвета Богородица“ во Забелскиот манастир 4.jpg
Археоастрономически обект „Кокино
Културно наследство от особено значение (подкатегория изключително значение)
Архео-астрономски локалитет „Кокино“ Kokino opservatorija.JPG
Челопек Челопек Църква „Света Троица Црква „Света Троица“
Жегляне Жегљане Църква „Свети Георги Црква „Свети Ѓорѓија“ Викиекспедиција Козјачија 128.jpg
Орах Орах Църква „Свети Георги и Свети Никола Црква „Свети Никола и Свети Ѓорѓи“ Church of St.George and St. Nikolas (village Orah).jpg
Стрезовце Стрезовце Църква „Свети Никола Црква „Свети Никола“
Пробищип Пробиштип Лесново Лесново Манастир „Свети Гавриил Лесновски“ с църквата, конаците и църковния инвентар Манастир „Свети Гаврил Лесновски“ со црквата, конаците и црковниот инвентар Поглед на Лесновскиот манастир.jpg
Злетово Злетово Църква „Света Богородица Црква „Света Богородица“ Sv. Bogorodica od Zletovo 13.JPG
Църква „Свети Трифон – Пирог Црква „Свети Трифун – Пирог“
Радовиш Радовиш Радовиш Радовиш Крепост Крепост
Къща на Ристо Консулов, ул. „Маршал Тито“ № 40 Куќа на Ристо Консулов, ул. „Маршал Тито“ бр. 40
Църква „