Османски дефтер от 1530 година

османски дефтер – обширно преброяване на населението в Османската империя

Османският дефтер от 1530 година (на турски: Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri 937/1530) е обширно преброяване на населението в Румелийското бейлербейство, Османската империя. Дефтерът е ценен източник за историята на Балканите.[1]

Османски дефтер
Създаден1530 година
Османска империя
Оригинален езикосманотурски
Жанрпреброяване

Таблици редактиране

Караферие редактиране

Караферие Kara-verye Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Читроз град – хас на падишаха Nefs-i Çitroz nf. – hâss-i pâdişah Китрос 47 6 7 79078
Колиндир карие - хас на падишаха Kolindir k.- hâss-i pâdişah Колиндър Колиндрос 17 3 3 40062
Казнич карие - хас на падишаха Kaznıç k.- hâss-i pâdişah 44 17 3 12369
Като Годе карие - хас на падишаха Kato Gode k.- hâss-i pâdişah 22 4 4 4369
Турия карие - хас на падишаха Turya k.- hâss-i pâdişah Турия Ганохора 100 24 10 22238
Либанова карие - хас на падишаха Libanova k.- hâss-i pâdişah Либаново Егинио 3 31 13 2 38287
Лонджистос карие - хас на падишаха Loncistos k.- hâss-i pâdişah 30 2 25200
Апанойомоде карие - хас на падишаха Apanoyomode k.- hâss-i pâdişah 18 3 1 3093
Пади карие - хас на падишаха Padi k.- hâss-i pâdişah 16 4 2 3351
Кумара карие - хас на падишаха Kumara k.- hâss-i pâdişah 17 4 3 2929
Тохова карие - хас на падишаха Tohova k.- hâss-i pâdişah Тохово Трилофос 55 4 1 9946
Коронос карие - хас на падишаха Koronos k.- hâss-i pâdişah 119 26 9 25630
Макидонос карие - хас на падишаха Makidonos k.- hâss-i pâdişah 163 12 9 26106
Катаха карие - хас на падишаха Kataha k.- hâss-i pâdişah 156 10 1 29290
Вотани карие - хас на падишаха Votani k- hâss-i pâdişah 21 12 1 5657
Йиракар карие - хас на падишаха Yirakar k.- hâss-i pâdişah 2 55 10 4 11489
Като Паляни карие - хас на падишаха Kato Palyani k.- hâss-i pâdişah Паляни Сфендами 59 10 1 10285
Айо Яни карие - хас на падишаха Ayo Yani k.- hâss-i pâdişah Агиос Йоанис 171 10 24713
Като Нещани карие - хас на падишаха Kato Neştani k- hâss-i pâdişah 29 4 5633
Апано Палгани карие - хас на падишаха Apano palgani k.- hâss-i pâdişah Паляни Сфендами 1 93 12 1 15831
Апано Нещани карие - хас на падишаха Apano Neştani k.- hâss-i pâdişah 2 75 12 10068
Курмара карие - хас на падишаха Kurmara k.- hâss-i pâdişah 1 36 8 2 6628
Мирчан карие - хас на падишаха Mirçan k.- hâss-i pâdişah 24 2 2 3974
Кастания карие - хас на падишаха Kastanya k.- hâss-i pâdişah Кастания 75 21 2 15954
Радани карие - хас на падишаха Radani k.- hâss-i pâdişah Радани Рякия 52 14 2 8747
Баниче карие - хас на падишаха Baniçe k.- hâss-i pâdişah 57 12 3 10126
Айо Киряки карие - хас на падишаха Ayo Kiryaki k.- hâss-i pâdişah 12 7 2669
Гражани карие - хас на падишаха Grajani k.- hâss-i pâdişah 35 3 1 7994
Поло бенаси карие - хас на падишаха Polo benasi k.- hâss-i pâdişah 14 6 3013
Калтана карие - хас на падишаха Kaltana k.- hâss-i pâdişah Каталония 6 326
Ветизмате карие - хас на падишаха Vetizmate k.- hâss-i pâdişah 16 4 1 4002
Чуканиде карие - хас на падишаха Çukanide k.- hâss-i pâdişah 3 151
Вещица карие - хас на падишаха Veştica k.- hâss-i pâdişah Вещица Ангелохори 156 17 14 22511
Бранят карие - хас на падишаха Branyat k.- hâss-i pâdişah Брайнат Неа Никомидия 57 7 8 7942
Чукурлева карие - имперски хас Çukurleva k. -hâss-i hümâyun 20 4 1 1116
Като Нище карие - хас на падишаха Kato Nişte k.-hâss-i hümâyun 11 2 727
Вулчище карие - имперски хас Vulçişte k.-hâss-i hümâyun Вулчища Ливади 70 35 4 9815
Ивромери карие - имперски хас İvromeri k.-hâss-i hümâyun Вромери Калитеа 89 10 9 4060
Кумрухо карие - имперски хас Kumruho k.-hâss-i hümâyun 78 30 4 4925
Айо Киряки карие - хас на падишаха Ayo Kiryaki k.- hâss-i pâdişah 6 1390
Кокно карие - хас на Аяс паша Kokno k. - hâss-i Ayas Paşa 28 2 1 2231
Трипотамо карие - хас на Аяс паша Tripotamo k. - hâss-i Ayas Paşa 13 6 1201
Кочичисика карие - хас на Аяс паша Koçiçisika k. - hâss-i Ayas Paşa 9 3 1 732
Черко Яни карие - хас на Аяс паша Çerko Yani k. - hâss-i Ayas Paşa 39 10 2 3879
Грабоша карие - хас на Аяс паша Graboşa k. - hâss-i Ayas Paşa 28 7 6 1559
Катраниче карие - хас на Аяс паша Katraniçe k. - hâss-i Ayas Paşa Катраница Пирги 9 3 2 401
Дирман карие - хас на Аяс паша Dirman k. - hâss-i Ayas Paşa 37 8 2 2790
Топлани карие - хас на Аяс паша Toplani k. - hâss-i Ayas Paşa Топляни Георгяни 45 12 2 3878
Балатица карие - хас на Аяс паша Balatica k. - hâss-i Ayas Paşa Палатиция 109 21 8 13754
Лонкоз карие - хас на Аяс паша Lonkoz k. - hâss-i Ayas Paşa 85 11 1 9730
Караферие град - хас на Касъм паша Nefs-i Kara-verye nf. - hâss-i Kasım Paşa Бер Верия 234 657 74 142 мюсюлмански ханета с берат (müslim hanesi ma'a ehl-i berat) 55219
Джемаат на мюсюлмани и гяури в Караферие Cema'at-i Müselleman-ı Gebran-ı der-nefs-i Kara-verye 104
мюсюлмани гяури (Müselleman gebrân) 12
Сервохор карие - хас на Касъм паша Servohor k.- hâss-i Kasım Paşa Жервохор 2 133 9 29 6355
Месовен карие - хас на Касъм паша Mesoven k.- hâss-i Kasım Paşa 29 5 1 1000
Сика карие - хас на Касъм паша Sika k.- hâss-i Kasım Paşa 35 11 3 3500[2]
Лопатар карие - хас на Касъм паша Lopatar k.- hâss-i Kasım Paşa 23 11 1003
Иставрос карие - хас на Касъм паша İstavros k.- hâss-i Kasım Paşa Ставрос 55 4 4 2331
Проватар карие - хас на Касъм паша Provatar k.- hâss-i Kasım Paşa 20 1 1 1003
Фурка карие - хас на Касъм паша Furka k.- hâss-i Kasım Paşa 2 175
Лутрос карие - хас на Касъм паша Lutros k.- hâss-i Kasım Paşa 25 3 3 2354
Маврангел карие - хас на Касъм паша Mavravgel k.- hâss-i Kasım Paşa Маврангели 34 11 5 3668
Бодромо карие - хас на Мехмед ага серчакъ Bodromo k. -hâss-i Mehmed Ağa ser-çakı Продромос 133 24 5 8090
Копано карие - хас на Мехмед ага Kopano k.-hâss-i Mehmed Ağa Копаново Копанос 1 48 7 11 6214
Нов Касръ карие - хас на Мехмед ага Nov kasrı k.-hâss-i Mehmed Ağa 48 8 5 3437
Менлик карие - хас на Мехмед ага Menlik k.-hâss-i Mehmed Ağa 76 10 2 4096
Исфинче карие - хас на Мехмед ага İsfinice k.-hâss-i Mehmed Ağa Свинче Свиница 63 16 4 3500
Кадъ Чайъръ карие - хас на Мехмед ага Kadı Çayırı k.-hâss-i Mehmed Ağa 21 5 3118
Киремид карие - хас на Мехмед ага Kiremid k.-hâss-i Mehmed Ağa Палео Керамиди 3085
Добра карие - спахийски тимар и зиамет Dobra k. - ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Добра Довра 121 3 5 9220
Айо Яни карие - спахийски тимар и зиамет Ayo Yani k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 48 32 3 5012
Костохор карие - спахийски тимар и зиамет Kostohor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Костохор Костохори 1 27 14 3 3007
Братинище карие - спахийски тимар и зиамет Bratinişte k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Братинища Харадра 23 5 4 1462
Хропан карие - спахийски тимар и зиамет Hropan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Хоропан Хоропани 17 3 1955
Бощани карие - спахийски тимар и зиамет Boştani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бощани Ризомата 12 11 4 1569
Килисура карие - спахийски тимар и зиамет Kilisura k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 2 1 4623
Тагарамун карие - спахийски тимар и зиамет Tagaramun k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Тарамон Тагарохори 1 11 1 3160
Пиле карие - спахийски тимар и зиамет Pile k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 5 1 1554
Холова карие - спахийски тимар и зиамет Holova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 33 3 4 3414
Полит карие - спахийски тимар и зиамет Polit k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 31 3 2 3781
Вовалар карие - спахийски тимар и зиамет Vovalar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 54 3 7 4944
Колура карие - спахийски тимар и зиамет Kolura k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кулура 51 4 4 4708
Кокова карие - спахийски тимар и зиамет Kokova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Куково Полидендро 38 2 3 3079
Доксан карие - спахийски тимар и зиамет Doksan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 3 7 1950
Доляни карие - спахийски тимар и зиамет Dolyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Доляни Кумария 35 12 5 2960
Вромо Пигад карие - спахийски тимар и зиамет Vromo Pigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Вромопигадо 19 1 955
Маврояни карие - спахийски тимар и зиамет Mavroyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 с чифлика на Махмуд челеби (ma'a çiftlik-i Mahmud Çelebi) 422
Миряне карие - спахийски тимар и зиамет Miryane k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 4 1 4100
Бикова карие - спахийски тимар и зиамет Bikova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 6 1 2729
Искотерине карие - спахийски тимар и зиамет İskoterine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 10 1849
Драчкова карие - спахийски тимар и зиамет Draçkova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1286
Мавдирич карие - спахийски тимар и зиамет Mavdiriç? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 12 7 чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 27 5512
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 9
Триянде карие - спахийски тимар и зиамет Triyande k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 60 9 2 8701
Богат карие - спахийски тимар и зиамет Bogat k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 6 3 3556
Дуглат карие - спахийски тимар и зиамет Duglat k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 1 1 1523
Мъгълова карие - спахийски тимар и зиамет Mıgılova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 56 8 5 7451
Краймир мезра - спахийски тимар и зиамет Kraymir mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 512
Искилич карие - спахийски тимар и зиамет İskilic k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Скилици Палео Скилици 38 5 7 6074
Серакине карие - спахийски тимар и зиамет Serakine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 10 2 2927
Йераки карие - спахийски тимар и зиамет Yeraki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Гераки 12 1 1178
Лозиче карие - спахийски тимар и зиамет Loziçe k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ложица Трипотамос 39 5 3 3140
Будание карие - спахийски тимар и зиамет Budaniye k- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 14 11 2 2145
Трикоки карие - спахийски тимар и зиамет Tirkoki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 3 1 1050
Миринлиоо карие - спахийски тимар и зиамет Mirinliyo k.- ze'amet ve tîmâr-ı 3 1 41 7 1 4290
Садине карие - спахийски тимар и зиамет Sadine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 30 3 5620
Мисихова карие - спахийски тимар и зиамет Misihova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 315
Алаи Новай карие - спахийски тимар и зиамет Alağı Novay k.- ze'amet ve tîm 10 3 2 2522
Восова карие - спахийски тимар и зиамет Vosova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Восово Сфикия 161 14 6 9956
Мавролако карие - спахийски тимар и зиамет Mavrolako k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 414
Манастир-и Искилити - спахийски тимар и зиамет Kilise-i Manastır-ı İskiliti- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Свиницки манастир монаси (Keşişan) 6 200
Зучани карие - спахийски тимар и зиамет Zuçani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 41 5 2 2582
Мирош карие - спахийски тимар и зиамет Mirşoş k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 15 2 1 3801
Арнишани карие - спахийски тимар и зиамет Arnişani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 58 7 3 6751[3]
Кирпотриси карие - спахийски тимар и зиамет Kirpotrisi k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1 920
карие - спахийски тимар и зиамет k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 6 11 3 3559
Протия карие - спахийски тимар и зиамет Protya k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 39 1 1 4356
Протис карие - спахийски тимар и зиамет Portis k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 6 1079
Янчище карие с Паламуджъ - спахийски тимар и зиамет Yançişte k. ma'a Palamudcı k. Янчища с Паламуджа Агиос Георгиос 3 42 6 7 8998
Триховище карие - спахийски тимар и зиамет Trihovişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Триховища Камбохори 36 10 5 8467
Борарил карие - спахийски тимар и зиамет Boraril k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 27 3 2 4316
Осман мезра - спахийски тимар и зиамет Osman mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 910
Рахова карие - спахийски тимар и зиамет Rahova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Рахово Рахи 79 5 3 6183
Къривтеро карие - спахийски тимар и зиамет Kırivtero k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 6 1393
Ликочище карие - спахийски тимар и зиамет Likoçişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 51 6 3 6848
Додуняни карие - спахийски тимар и зиамет Dodunyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 3 5 5767
Пискоби карие - спахийски тимар и зиамет Piskobi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Пископи Епископи 53 6 5 7139
Пипан карие - спахийски тимар и зиамет Pipan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 28 3 6 5226
Бариш карие - спахийски тимар и зиамет Barış k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 7 1 2749
Алтунлар карие - спахийски тимар и зиамет Altunlar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 11 1 1777
Драгище карие - спахийски тимар и зиамет Dragişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 1 1 4618
Вара карие - спахийски тимар и зиамет Vara k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 33 3 2 4118
Сюлейман Обасъ карие - спахийски тимар и зиамет Süleyman Obası k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. чифлик (Çiftlik kıta) 2 315
Рапсоманик карие - спахийски тимар и зиамет Rapsomanik k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Рапсоманик Рапсоманики 19 4 2 4037
Каливиро Пигад карие - спахийски тимар и зиамет Kaliviro Pigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 12 1 1 мюсюлмани в чифлик (Çiftlik-i müsliman) 3 3035
Иксиро Ливад карие - спахийски тимар и зиамет İksiro Livad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ксироливадо 52 14 5 3100
Василако карие - спахийски тимар и зиамет Vasilako k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 500
Виковец карие - спахийски тимар и зиамет Vikovec k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 34 16 2 3815
Мегаричова карие - спахийски тимар и зиамет Megariçova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 33 3 2 2350
Армагнъ карие - спахийски тимар и зиамет Armağnı? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 317
Ефлахлар карие - спахийски тимар и зиамет Eflahlar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 21 3 2 3612
Курушова карие - спахийски тимар и зиамет Kuruşova k.- ze'amet ve tîmâr--ı sp. 1 17 2 1 2275
Галивиша карие - спахийски тимар и зиамет Galivişa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 9 8 6362
Нихор карие - спахийски тимар и зиамет Nihor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Нихор Неохори 17 2 2532
Аркодомор карие - спахийски тимар и зиамет Arkodomor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Аркудохор Аркохори 38 14 2968
Куманиче карие - спахийски тимар и зиамет Kumaniçe k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Куманич Комнинио 28 10 2 1989
Кастания карие - спахийски тимар и зиамет Kastanya k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кастания 15 1 1 1238
Котра карие - спахийски тимар и зиамет Kotra k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 4 2 2545
Хаджи Тимур мезра - спахийски тимар и зиамет Hacı Timur mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3030
Лефтокра карие - спахийски тимар и зиамет Leftokra k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 29 5 1761
Тирпигад карие - спахийски тимар и зиамет Tirpigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 3 1 525
Кутиш карие - спахийски тимар и зиамет Kutiş k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кутлеш Вергина 21 3 1 1546
Гламно карие - спахийски тимар и зиамет Glamno k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 6 1961
Праптак карие - спахийски тимар и зиамет Praptak?? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 512
Прийет карие - спахийски тимар и зиамет Piryet?? k. - ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1 1252
Гон карие - спахийски тимар и зиамет Gon? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 1 985
Исперлит карие - спахийски тимар и зиамет İsperlit k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Спорлита Елафина 17 8 [липсва] 1691
Хрисоверги карие - спахийски тимар и зиамет Hrisovergi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 1 3 3614
Хазбийо карие - спахийски тимар и зиамет Habziyo k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 15 2 2885
Дивола карие - спахийски тимар и зиамет Divola k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Дяватос 21 7 6 1745
Иксерай карие - спахийски тимар и зиамет İkseray k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 4 2 2754
Маруша карие - спахийски тимар и зиамет Maruşa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Маруша 16 1 1 1054
Тразо карие - спахийски тимар и зиамет Trazo k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 9 1 991
Кифалориса карие - спахийски тимар и зиамет Kifalorisa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 2 2 ергени и вдовици заедно (mücerred ve bive beraber) 1484
Кара Мурад мезра - спахийски тимар и зиамет Kara Murad mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 630
Адявано карие - спахийски тимар и зиамет Adyavano k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 1 2531
Блайет карие - спахийски тимар и зиамет Blayet k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 6 1 907
Кладаки карие - спахийски тимар и зиамет Kladaki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 26 8 5 1013
Амос карие - спахийски тимар и зиамет Amos k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Амос 35 11 4 4595
Калурита карие - спахийски тимар и зиамет Kalurita k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 10 3 [липсва] 1469
Кадъ Чайъръ карие - спахийски тимар и зиамет Kadı Çayırı k.- ze'amet ve tîmâ 21 5 3118
Ниси карие - спахийски тимар и зиамет Nisi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ниси 66 4 11 9878[4]
Анаватарна карие - спахийски тимар и зиамет Anavatarna k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 512
Тиркоркова карие - спахийски тимар и зиамет Tirkorkova k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Туркохор Патрида 26 9 1 4659
Тикини карие - спахийски тимар и зиамет Tikini k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 7 2528
Айо Йорги карие - спахийски тимар и зиамет Ayo Yorgi k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 512
Калу Мисито карие - спахийски тимар и зиамет Kalu Misito k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 200
Джемаат на тузчиите в данъчна област Читроз - хас на Мехмед ага Cema'at-i Tuzcıyan-ı Mukataa-i Memleha-i Çitroz -hâss-i Mehmed Ağa
Тузчии в Караферие Tuzcıyan-ı Kara-verye Бер Верия тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 442
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 39
Зеваид тузчии в Читроз карие Zevayid-i Tuzcıyan-ı Karye-i Çitroz Китрос тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 100
тузчии гяури зеваид вдовици (Tuzcı gebrân bive) 11
Джемаат на мютеферици тузчии в Караферие Cema'at-i müteferrika-i Tuzcıyan-ı Kara-verye Бер Верия тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 23
тузчии гяури мютеферици егрени (Tuzcı gebrân müteferrika mcr.) 41
В Мавра махале an Mahalle-i Mavra тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 112
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân müteferrika mcr.) 12
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 12
Тузчии в Кюлюндюр карие Tuzcıyan-ı Karye-i Külündür Колиндър Колиндрос началници (Pir-i na-tüvan) 21
тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 266
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 47
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 24
Зеваид в Кюлюндюр карие Zevayid-i der-karye-i Külündür Колиндър Колиндрос тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 79
Тузчии в Киданова карие Tuzcıyan-ı karye-i Kidanova тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 283
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 15
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 30
Зеваид в горното карие Zevayid-i karye-i mezbure тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 94
Мютеферици тузчии в Либаново карие Müteferrika-i Tuzcıyan-ı karye-i Libanova Либаново Егинио тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 19
Тузчии в Лонджинос карие Tuzcıyan-ı karye-i Loncinos тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 142
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 14
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 21
Зеваид в горното карие Zevayid-i karye-i mezbure тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 29
Мютеферици тузчии в горното карие Müteferrika-i der-karye-i mezbure тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 12
Тузчии в Граждани карие Tuzcıyan-ı karye-i Grajdani тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 18
Чалтикчии на реките в Караферие Çeltükçiyan-ı Enhar-ı Kara-verye
Река Ая Марин Nehr-i Aya Marin Света Марина Агия Марина чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi müslim hn.) 9
Река Узун-арг Nehr-i Uzun-arg чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 10
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 10
Река Янчище Nehr-i Yançişte Янчища Агиос Георгиос чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 19
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 6
Река в град Караферие Nehr-i Nefs-i Kara-verye Бер Верия чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 4
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 4
Река в Агустос Nehr-i Ağustos Негуш Науса началници (Reis) 2
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 31
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 29
Река Асъбога Nehr-i Asıboğa чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 19
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 6
Река Серадж Nehr-i Serrac чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 12
Река Мавридже Nehr-i Mavrice чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 36
Корни карие - вакъф Korni k. - vakıf 63 6 3 15850
Адери карие - вакъф Aderi k. - vakıf 78 8 19163
Аяне карие - вакъф Ayane k. - vakıf 28 4 8506
Лизико карие - вакъф Liziko k. - vakıf 22 2 13414
Плоки карие - вакъф Ploki k. - vakıf 3 708
Агустос карие - вакъф Ağustos k. - vakıf Негуш Науса 8 1 276 173 42 69764
Абсомат карие - вакъф Asbomat k. - vakıf Асомата 124 44 14 7891[5]
Ая Марине карие - вакъф Aya Marine k. - vakıf Света Марина Агия Марина 38 5 2 8248
Киревата карие - вакъф Kirevata k. - vakıf 2 10 1 1586
Асъбога карие - вакъф Asıboğa k. - vakıf 63 5 2 15698
Чернова карие - вакъф Çernova k. - vakıf Чорново Фития 2 81 5 2 5095
Решане карие - вакъф Reşane k. - vakıf Решани Врисаки 36 8 2 5098
Кавасла карие - вакъф Kavasla k. - vakıf Кавасила 29 25 7 4721
Общо 345 28 7442 1415 645 1173557[6]

Серфидже редактиране

Серфидже Serfiçe Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Велвендос карие - хас на падишаха Velvendos k. - hâss-i pâdişah Велвендо 551 71 29 56404
Раанос карие - хас на падишаха Rağnos k. - hâss-i pâdişah 24 34 4 3169
Киртурки карие - хас на падишаха Kirturki k. - hâss-i pâdişah 28 юруци (Yörük) войници (nefer) 82 6169
Салтуклу джемаат Cema'at-i Saltuklu
Ментешелю джемаат Cema'at-i Menteşelü
Кърджалар джемаат Cema'at-i Kırcalar
Пишаханлар джемаат Cema'at-i Paşahanlar
Кечилю джемаат Cema'at-i Keçilü
Йосуну джемаат Cema'at-i Yosunu
Хаджилар джемаат Cema'at-i Hacılar
Аксаклу джемаат Cema'at-i Aksaklu
Меликлю джемаат Cema'at-i Meliklü
Серфидже град - хас на Касъм паша Nefs-i Serfiçe kasaba - hâss-i Kasım Paşa Серфидже Сервия 64 6 720 122 135 Мюсюлмани с берат, учители и мюезини (Ehl-i berat ve hatib ve müezzin) 21 52351
акънджии (Akıncı) 4
освободени от военна служба (Muaf) 2
Лутрос карие - хас на Касъм паша Lutros k.- hâss-i Kasım Paşa 200 5 2 9123
Калудан карие - хас на Касъм паша Kaludan k.- hâss-i Kasım Paşa 35 3 2 2212
Исперлит карие - хас на Касъм паша İsperlit k.- hâss-i Kasım Paşa Спорлита Елафина 17 2 1 800
Краник карие - хас на Касъм паша Kranik k.- hâss-i Kasım Paşa Краник Кранидия 192 34 7 10000
Козани карие - спахийски зиамет и тимар Kozani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кожани Козани 91 23 15 11321
Юрукани-и Топчилар джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Topcılar cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Топчилар Агиос Димитриос юруци (Yörük) 11 771
Юрукан-и Чакърлар джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Çakırlar cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чакърли Галани юруци (Yörük) 22 1214
Емирханлу джемаат - спахийски зиамет и тимар Emirhanlu cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 14 629
Юрукан-и Тур Бали джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Tur Bali cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 9 648
Ложани-и Бююк карие - спахийски зиамет и тимар Lojani-yi Büyük k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ложани Елати 92 18 19 10490
Лазан карие - спахийски зиамет и тимар Lazan k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 29 7 5 2982
Йенидже карие - спахийски зиамет и тимар Yenice mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1938
Лонджу карие - спахийски зиамет и тимар Loncu mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1159
Играчани карие - спахийски зиамет и тимар İgraçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Грачани Палеограцано 191 20 11 25606
Варвари карие - спахийски зиамет и тимар Varvari k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Варварес? Агия Варвара 78 27 6 7068
Орахова карие - спахийски зиамет и тимар Orahova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Рахово Полирахо 265 31 8 17418
Каляни карие - спахийски зиамет и тимар Kalyani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp Каляни Еани 3 1 457 125 33 65000
Велижде карие - спахийски зиамет и тимар Velijde k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Велища Левкопиги 1 67 36 5 8340
Кастаня карие - спахийски зиамет и тимар Kastanya k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кастания 38 13 ексик 2500
Кесарие карие - спахийски зиамет и тимар Kesariye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кесария 20 6 3 2752
Гулаз карие - спахийски зиамет и тимар Gulaz k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гулес 3 166 34 22 25441
Милотин карие - спахийски зиамет и тимар Milotin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Милотин Милия 84 11 2 7091
Параскева карие - спахийски зиамет и тимар Paraskeva k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Агия Параскеви 26 8 2886
Керасие карие - спахийски зиамет и тимар Kerasiye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Керасия 12 21 1748
Сарма карие - спахийски зиамет и тимар Sarma k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сармусалар? Птелеа 13 1 1 445
Ефтелие карие - спахийски зиамет и тимар Eftelye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 1120
Метака карие - спахийски зиамет и тимар Metaka k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp 73 34 12 4149
Лаваниче карие - спахийски зиамет и тимар Lavaniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı s p. Лаваница Неа Лава 49 18 12 4586
Изиско карие - спахийски зиамет и тимар İzisko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Низиско Фрурио 60 26 14 5376
Емин карие - спахийски зиамет и тимар Emin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 55 13 2 4013
Кутлуджа карие - спахийски зиамет и тимар Kutluca k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp . 1 59 15 3 6997
Козиче карие - спахийски зиамет и тимар Koziçe? k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 15 1 995
Тохал карие - спахийски зиамет и тимар Tohal k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 35 2000
Караманлу юрук джемааат - спахийски зиамет и тимар Karamanlu yörük cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 405
Хаджи Факълар джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Fakılar cm.-der ze‘amet ve tîm 7 396
Кьоселер джемаат - спахийски зиамет и тимар Köseler cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı Кьоселер Антигонос 7 с чифлик (ma'a çiftlikha) 792
Хаджи Рейхан джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Reyhan cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 16 761
Баачалъ Халил юрук джемаат - спахийски зиамет и тимар Bağçalı Halil yörük cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 616
Извор карие - спахийски зиамет и тимар İzvor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Извор Левковриси 1 45 13 5410
Холялар карие - спахийски зиамет и тимар Holyalar k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. спахийско (sipâhî-zade) войници (nefer) 12 3119
мюсюлмани рая (Reaya-yı müslim) ханета 20[7]
чифлик (Çiftlik kıta) 19
Протозар карие - спахийски зиамет и тимар Protozar k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Портораз Протохори 175 43 11 18936
Алато карие - спахийски зиамет и тимар Alato k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 3 1 1092
Ложни карие - спахийски зиамет и тимар Lojani-yi Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ложани Елати 10 15 1 2271
Ваниче-и Бюзюрк карие - спахийски зиамет и тимар Vaniçe-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Горна Ваница Ано Коми 65 16 6512
Гюлчилер карие - спахийски зиамет и тимар Gülciler? k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 4 2 2624
Катафи карие - спахийски зиамет и тимар Katafi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Катафиги 33 17 7 4859
Бахши карие - спахийски зиамет и тимар Bahşi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бахче Кипос 21 2 3 3016
Барбеш мезра - спахийски зиамет и тимар Barbeş mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Барбеш Вергина 477
Кисор карие - спахийски зиамет и тимар Kisor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 5 1 492
Витивяни карие - спахийски зиамет и тимар Vitivyani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Витивяни Полифито 5 9 1 585
Пири мезра - спахийски зиамет и тимар Piri mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 615
Мокри карие - спахийски зиамет и тимар Mokri k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мокро Ливадеро 18 14 5 2346
Мачкохор карие - спахийски зиамет и тимар Maçkohor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 20 6 2342
Нихор карие - спахийски зиамет и тимар Nihor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 36 23 3608
Пилолака карие - спахийски зиамет и тимар Pilolaka k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 9 7 3 494
Пичал карие - спахийски зиамет и тимар Piçal k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 10 5 2 610
Кожани карие - спахийски зиамет и тимар Kojani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 3 1281
Хаджи Алилер джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Aliler cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. изключение от дефтера (haric ez-defter) 1212
юруци (Yörük) 19
Издин карие - спахийски зиамет и тимар İzdin k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 32 6 3 2019
Искулати карие - спахийски зиамет и тимар İskulati k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 221
Кидоние карие - спахийски зиамет и тимар Kidoniye k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 775
Иксиро Валтос карие - спахийски зиамет и тимар İksiro Valtos k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 35 14 3 4015
Чернище карие - спахийски зиамет и тимар Çernişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 39 4 2 3707
Радовине карие - спахийски зиамет и тимар Radovine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı 1 37 9 3 2247
Крадохор карие - спахийски зиамет и тимар Kradohor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 77 9 6 7974
Комос карие - спахийски зиамет и тимар Komos k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 7 2 1986
Ваниче-и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Vaniçe-i Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Долна Ваница Като Коми 27 1 1 1084
Валтос-и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Valtos-ı Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 8 2 2500
Чобанлар карие - спахийски зиамет и тимар Çobanlar cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Чобанли Воскохори 8 921
Караджалар карие - спахийски зиамет и тимар Karacalar cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 14 юруци (Yörük) 20 3175
Делилер карие - спахийски зиамет и тимар Deliler cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 2200
Лешни и Йонджалар и Саръ Халил джемаат - спахийски зиамет и тимар Leşni ve Yoncalar ve Sarı Halil cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 17
Евреносли и Кара Фихад джемаат - спахийски зиамет и тимар Evrenoslı ve Kara Fihad cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 12
Делвине карие - спахийски зиамет и тимар Delvine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 59 14 9 7786
Керасие карие - спахийски зиамет и тимар Kerasiye k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Керасия 16 12 1 1500
Пало Играчани карие - спахийски зиамет и тимар Palo İgraçani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Палио Грачани Палеограцано 49 24 4 der-tasarruf-ı mustahfizan-ı kala-i Serfiçe 5200
Общо 138 7 4664 1065 433 479092[8]

Ащин редактиране

Ащин Aştin Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Багчище карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Bagçişte k.-hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 1 64 19 3 7111
Панарит карие - хас на Байрам паша Panarit k.-hâss-i Bayram Paşa Панарет Панарети 17 5 2 1775
Клепиш карие- хас на Байрам паша Klepiş k.-hâss-i Bayram Paşa Клепиш Поликастано 24 40 2015
Висиничко карие - хас на Байрам паша Visiniçko k.-hâss-i Bayram Paşa Висанско Певкофито 52 27 3105
Видолище карие - хас на Байрам паша Vidolişte k.-hâss-i Bayram Paşa Виделуща Дамаскиния 1 135 50 1 8572
Кърчище карие - хас на Байрам паша Kırçişte k.-hâss-i Bayram Paşa Кърчища Полианемо 87 32 2 7477
Хурпеще град - спахийски зиамат и тимар Nefs-i Hurpeşte kasabadır - der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хрупища Аргос Орестико 17 2 57 10 2 хас на шаха (hâss-i şahi) 18569
Точил карие - спахийски зиамат и тимар Toçil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Цотил Цотили 38 7 1 хас на шаха (hâss-i şahi) 20179
Четрекос карие - спахийски зиамат и тимар Çetrekos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Четирок Месопотамия 95 30 3 имперски хас (hâss-i hümâyun) 7440
Виртичко карие - спахийски зиамат и тимар Virtiçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 2 имперски хас (hâss-i hümâyun) 556
Орахова карие - спахийски зиамат и тимар Orahova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 567
Златорище карие - спахийски зиамат и тимар İzlatorişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Латорища Аясма 38 31 5 имперски хас (hâss-i hümâyun) 5486
Волос карие - спахийски зиамат и тимар Volos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 419
Тристика карие - спахийски зиамат и тимар Trisitika k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тръстика Акондио 5 36 11 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3164
Заградич карие - спахийски зиамат и тимар Zagradiç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Заградец 1 19 8 6 1835
Госна карие - спахийски зиамат и тимар Gosna k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Госно Лаханокипи 29 7 3 3392
Кинош карие - спахийски зиамат и тимар Kinoş k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кинош Молоха 10 1 1261
Павликан карие - спахийски зиамат и тимар Pavlikan k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 25 7 2505
Ислимко карие - спахийски зиамат и тимар İslimko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Слимница Трилофос 20 24 1 9367
Новасил карие - спахийски зиамат и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Новоселяни Корфула, руини 36 17 3921
Осовище-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Osovişte-i Büzürk k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 32 15 5 5158
Бабрачко карие - спахийски зиамат и тимар Babraçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Долно Папратско Като Фтерия 29 10 2 1042
Бабрачко карие - спахийски зиамат и тимар Babraçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Горно Папратско Ано Фтерия 169 45 4 16514
Зуковище карие - спахийски зиамат и тимар Zukovişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жиковища Спилиос 101 37 6401
Вайпеш карие - спахийски зиамат и тимар Vaypes k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Вайпеш Химерино 85 26 2 4080
Туцул карие - спахийски зиамат и тимар Tucul k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тухол? Певкос 20 1062
Русичани карие - спахийски зиамат и тимар Rusiçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Осничани? Кастанофито 2 219 62 9 7829
Жупан карие с Кул махала - спахийски зиамат и тимар Jupan ma'a mahalle-i Kul k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жупан с Долос Пендалофос с Витос 67 89 17 12554
Лорат карие - спахийски зиамат и тимар Lorat k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Лопес? Апидеа 39 11 3 4798
Кинам карие - спахийски зиамат и тимар Kinam k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кинам Полилако 42 12 1 4840
Тирвенище карие - спахийски зиамат и тимар Tirvenişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тривени Синдендро 8 12 1013
Чиренин карие - спахийски зиамат и тимар Çirenin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дзирани руини 10 3 608
Висеко карие - спахийски зиамат и тимар Viseko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 8 8 3 1214
Грамос карие - спахийски зиамат и тимар Gramus k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Грамоща Грамос 87 21 7 10202
Лубет карие - спахийски зиамат и тимар Lubet k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Любетино Педино 38 11 1 5414
Какос карие - спахийски зиамат и тимар Kakos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Какуси руини 14 2 1685
Дотур карие - спахийски зиамат и тимар Dotur k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хотур Левкотеа 23 21 [липсва] 4040
Дренова карие - спахийски зиамат и тимар Drenova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дряново Гликонери 19 19 6 2085
Ревани карие - спахийски зиамат и тимар Revani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ревани Дипотамия 5 46 32 1 4945
Чукурова карие - спахийски зиамат и тимар Çukurova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 30 16 1 2710
Кориле карие - спахийски зиамат и тимар Korile k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 56 16 3 6314
Черешниче мезра - спахийски зиамат и тимар Çereşniçe mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Черешница Микрокастро 371
Бубилине карие - спахийски зиамат и тимар Bubiline? k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1 31 10 [липсва] 3080
Голешова карие - спахийски зиамат и тимар Goleşova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Галешово Галесово 23 3 5 3131
Говниче карие - спахийски зиамат и тимар Govniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 1 14 18 2 2515
Омахик карие - спахийски зиамат и тимар Omahik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 2 937
Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Jujelci k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 25 15 2644
Либовище карие - спахийски зиамат и тимар Libovişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Либешево Агиос Илияс 32 19 1 4519
Вичище карие - спахийски зиамат и тимар Viçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Вичища Ники 2 59 29 3 9416
Ширяд карие - спахийски зиамат и тимар Şiryad k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 65 16 2 8500
Борчко карие - спахийски зиамат и тимар Borçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 8 2 1559
Забердани карие - спахийски зиамат и тимар Zaberdani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Забърдени Мелантио 1 63 33 5918
Испилие карие - спахийски зиамат и тимар İspilye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 46 24 [липсва] 6152
Ниволани карие - спахийски зиамат и тимар Nivolani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 10 9 [липсва] 1026
Футин карие - спахийски зиамат и тимар Futin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 15 12 1466
Икримин карие - спахийски зиамат и тимар İkrimin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кримин Кримини 22 12 7 1595[9]
Жужели карие - спахийски зиамат и тимар Jujeli k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жужел Зузули 80 52 16 9000
Гранчи карие - спахийски зиамат и тимар Grançi k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гръче Птелеа 7 2 94 27 3 7542
Истаничко карие с Лазаринек мезра - спахийски зиамат и тимар İsteniçko ma'a mezraa-i Lazarinek.-der ze‘amet ve sp. Стенско Стена 2 62 25 4 6259
Мирославич карие - спахийски зиамат и тимар Miroslaviç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Мирославци Мировлитис 56 44 10 5576
Кючук Мирославич карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Miroslaviç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Малко Мирославци руини 5 1 15 10 1 2434
Беле Черкова карие - спахийски зиамат и тимар Bele Çerkova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Бела църква Аспроклисия 1 23 10 [липсва] 3278
Проветреник карие - спахийски зиамат и тимар Provetrenik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Въртеник? руини 16 1 933
Ошани карие - спахийски зиамат и тимар Oşani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ошени Инои 105 40 4 11330
Ислатина карие - спахийски зиамат и тимар İslatina k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Слатина Хриси 55 40 3 3721
Вирбичко карие - спахийски зиамат и тимар Virbiçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Борботско Ептахори 94 38 8403
Дилаб карие - спахийски зиамат и тимар Dilab k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дислаб Драгасия 4 69 30 3 7403
Сирочани карие - спахийски зиамат и тимар Siroçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сирочани Левки 37 11 1 4512
Долани карие - спахийски зиамат и тимар Dolani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Долени Зевгостаси 36 16 [липсва] 2398
Калувище карие - спахийски зиамат и тимар Kaluvişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Калевища Кали Вриси 16 17 1144
Чакнохор карие - спахийски зиамат и тимар Çaknohor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Цакнохор Антохори 57 14 3 4634
Гърлани карие - спахийски зиамат и тимар Gırlani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гърлени Хионато 1 15 28 3 4185
Ислолиска карие - спахийски зиамат и тимар İsloliska k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сломища? Стерна 29 19 2 4050
Корите мезра - спахийски зиамат и тимар Korite mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Курила 525
Еро Касри карие - спахийски зиамат и тимар Ero Kasrı k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Рокастро 35 18 2 3825
Мил карие - спахийски зиамат и тимар Mil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 28 12 1 2000
Вицани карие - спахийски зиамат и тимар Vicani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Витан Вотани 18 9 1 2027
Водорина карие - спахийски зиамат и тимар Vodorina k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Водорина руини 20 8 1 2184
Черчище карие - спахийски зиамат и тимар Çerçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чърчища Скалохори 19 13 1963
Айо Параскева карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Paraskeva k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 6 2 2026
Зеленовад карие - спахийски зиамат и тимар Zelenovad k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Зеленград Месоврахо 1 23 9 1566
Истаричани карие - спахийски зиамат и тимар İstariçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Старичани Лаомата 5 2 680
Айо Никола махала на Истаричани - спахийски зиамат и тимар an İstariçani k. Mahalle-i Ayo Nikola - der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 7 7 720
Гирдахор карие - спахийски зиамат и тимар Gidrahor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хайдарохор Айдонохори 42 15 1 2500
Черчище карие - спахийски зиамат и тимар Çarçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чърчища руини 21 10 4 2303
Петрич карие - спахийски зиамат и тимар Petriç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Петрици руини 11 8 2 1036
Бачо карие - спахийски зиамат и тимар Baço k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Бадзи руини 8 8 1 916
Манастир карие - спахийски зиамат и тимар Manastır k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 24 5 1266
Балвани карие - спахийски зиамат и тимар Balvani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 6 1425
Лабанова карие - спахийски зиамат и тимар Labanova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Лабаново Симандро 31 19 2 2827
Богрозинчани карие - спахийски зиамат и тимар Bogrozinçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Божи град Мирас 1 5 5 [липсва] 825
Лесковник карие - спахийски зиамат и тимар Leskovnik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 3 1 394
Ayo Йорги мезра - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1299
Ислалиска карие - спахийски зиамат и тимар İslaliska k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1 18 7 1 2536
Вобра карие - спахийски зиамат и тимар Vobra k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 9 2 16 9 1 3092
Слогишин карие - спахийски зиамат и тимар Slogişin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 74 27 1 8010
Симас карие - спахийски зиамат и тимар Simas k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 23 3 2 2914
Изглиби карие - спахийски зиамат и тимар İzgibli k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Изглибе Пория 3 16 9 2949
Ялчи карие - спахийски зиамат и тимар Jalçi k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 7 5 4 871
Дренова мезра - спахийски зиамат и тимар Drenova mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дряново Дриовуно 366
Брежани карие - спахийски зиамат и тимар Brejani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 40 23 4 2753
Мелидониче карие - спахийски зиамат и тимар Melidoniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Мелидоница Мелидони 28 9 1329
Поганци карие - спахийски зиамат и тимар Pogancı k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Поганци Пончара 6 14 7 1739
Кравире карие - спахийски зиамат и тимар Kravire k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 13 5 1 969
Винани карие - спахийски зиамат и тимар Vinani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Винани Левкади 1 27 14 3681
Грамачко карие - спахийски зиамат и тимар Gramaçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 34 15 2 3409
Моркополо Пиргоз мезра - спахийски зиамат и тимар Morkopolo Pirgoz mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2029
Песяк карие - спахийски зиамат и тимар Pesyak k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Песяк Амохори 24 9 чифлик (Çiftlik adet) 5 2980
Магалъ Бедрище карие - спахийски зиамат и тимар Magalı Bedriş(te) k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1 34 22 1 3953
Чука карие - спахийски зиамат и тимар Çuka k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 8 1 1916
Нестиме карие - спахийски зиамат и тимар Nestime k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Нестиме Ностимо 3 69 24 1 4500
Вошен карие - спахийски зиамат и тимар Voşen k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 18 12 2089
Требуш карие - спахийски зиамат и тимар Trebuş k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 18 7 1 2695
Юкару Селаник карие - спахийски зиамат и тимар Yukaru Selanik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Горно Шулин? 17 5 1134[10]
Мелидониче карие - спахийски зиамат и тимар Melidoniçe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мелидоница Мелидони 23 4 1 1192
Пилош карие - спахийски зиамат и тимар Piloş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 18 8 2 2512
Чер карие - спахийски зиамат и тимар Çer k..-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Церос руини 6 1 613
Трапкоща карие - спахийски зиамат и тимар Trapkoşta k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Траковища руини 18 7 2 1936
Менище карие - спахийски зиамат и тимар Menişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 8 5 1 1784
Свети Георги мезра - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 933
Хольомуд карие - спахийски зиамат и тимар Holyomud k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Хилиомоди руини 16 14 1 1521
Плазом Магалъ карие - спахийски зиамат и тимар Plazom Megalı k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Плазом Омали 3 56 34 2 7899
Чувалар карие - спахийски зиамат и тимар Çuvalar k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Цавалер Килади 16 6 2 1833
Окорине карие - спахийски зиамат и тимар Okorine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 14 [липсва] 3061
Ичовлани карие - спахийски зиамат и тимар İçovlani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Своляни Агия Сотира 7 3 2 867
Ивлашниче мезра - спахийски зиамат и тимар İvlaşniçe mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 100
Бохорина карие - спахийски зиамат и тимар Bohorina k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бухорина Вухорина 14 11 4 1969
Почернова карие - спахийски зиамат и тимар Poçernova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 2 309
Чернелище карие - спахийски зиамат и тимар Çernelişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Чърновища Маврокамбос 31 17 4 2049
Тополова карие - спахийски зиамат и тимар Topolova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 5 1 1199
Селце карие - спахийски зиамат и тимар Selce k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Селица Ератира 10 4 3 1274
Калестратин карие - спахийски зиамат и тимар Kalestratin k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Калистрат Калистрати 10 6 1 1987
Жужулище карие - спахийски зиамат и тимар Jujulişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 1 23 8 1 2995
Котелци карие - спахийски зиамат и тимар Kotelci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Котелци Котили 41 25 5 4353
Вичища-и Кючюк карие - спахийски зиамат и тимар Viçeşte-i Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Малко Вичища Ники 23 13 1 3000
Болище карие - спахийски зиамат и тимар Bolişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 78 27 2 9456
Прадомир карие - спахийски зиамат и тимар Pradomir k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Братмир руини 2 36 16 2 5200
Лисниска карие - спахийски зиамат и тимар Lisniska k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лошница Гермас 34 11 3500
Ненада махала на Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Mahalle-i Nenade k. der k.-i Jujelci-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 5 3 с Червена река карие (ma'a karye-i Çervene-Reka) 200
Червена река карие - спахийски зиамат и тимар Çervene-Resa k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. ber öşr 491
Рамкичко карие - спахийски зиамат и тимар Ramkiçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 28 26 1 3048
Айо Йорги карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 11 4 2676
Айо Параскева карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Paraskeva k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 46 2 3327
Биловице карие - спахийски зиамат и тимар Bilovice k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 36 7 2421
Трепотош карие - спахийски зиамат и тимар Trepotoş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Трапатуш Клисория 3 46 14 1 2876
Радовижде карие - спахийски зиамат и тимар Radovijde k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Радовища Родохори 51 19 2016
Маркован карие - спахийски зиамат и тимар Markovan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Марковени Амбелохори 25 16 1 2520
Кабаш карие - спахийски зиамат и тимар Kabaş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 10 2 2826
Бурша карие - спахийски зиамат и тимар Burşa k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бурша Корифи 39 21 1 2935
Русола карие - спахийски зиамат и тимар Rusola k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ресуляни Велос 1 19 11 2 2998
Варпожде карие - спахийски зиамат и тимар Varpojde k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 29 10 чифлик (Çiftlik) 2 2506
спахийски (sipâhî-zade) 3
Кючюк Хокур карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Hokur k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Малко Хотур Левкотеа 18 12 1695
Майер-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Mayer-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Магер Дасили 24 11 1 1177
Брезван карие - спахийски зиамат и тимар Brezvan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 19 7 2 764
Зехиз карие - спахийски зиамат и тимар Zehiz k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 15 1 2103
Чагошит карие - спахийски зиамат и тимар Çagoşit k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кагурадес? 10 5 1 1585
Либохова карие - спахийски зиамат и тимар Libohova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Либохово Дилофо 8 10 1945
Субура карие - спахийски зиамат и тимар Subura k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Сорба руини 7 1 982
Никола Васил карие - спахийски зиамат и тимар Nikola Vasil k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 554
Здиничко карие - спахийски зиамат и тимар İzdiniçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 33 10 4 2686
Лана карие - спахийски зиамат и тимар Lana k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 26 12 3 4604
Думичко карие - спахийски зиамат и тимар Dumiçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Диминица Карперо 5 15 2 1440
Михо Чукала карие - спахийски зиамат и тимар Miho Çukala k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 18 5 1253
Лисичар карие - спахийски зиамат и тимар Lisiçar k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Личища Поликарпи 2 3 373
Косулат карие - спахийски зиамат и тимар Kosulat k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 12 2204
Мирисан карие - спахийски зиамат и тимар Mirisan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мирасан Морфи 26 9 1 1990
Дамаските карие - спахийски зиамат и тимар Damaskite k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Дамаскиния руини 4 5 1 630
Калувирич карие - спахийски зиамат и тимар Kalu-viriç k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Калугерица руини 6 10 3 1733
Кючук Плазотище карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Plazotişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Плазомища Ставродроми 4 35 16 2 7592
Лабаница карие - спахийски зиамат и тимар Labanica k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаница Плакида 35 20 1 7200
Лабаница карие - спахийски зиамат и тимар Labanica-i diger k. -der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаница Микроливадо 31 17 с войнуци (ma'a voynuğan) 4032[11]
Мегалъ Резни карие - спахийски зиамат и тимар Megalı-Rezni k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Резна Антура 22 12 3 3774
Лабанова карие - спахийски зиамат и тимар Labanova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаново Симандро 9 4 29 20 2 5818
Айо Никола карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Nikola k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 414
Пилори карие - спахийски зиамат и тимар Pilori k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Пилорио 9 7 1 1052
Микри Осовище махала - спахийски зиамат и тимар Mahalle an k.-i Mıkrı-Osovişte mh.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 3 1 1095
Селаник-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Selanik-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Големо Шулин? 39 8 1 3000
Ренде карие - спахийски зиамат и тимар Rende k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ренда Дихимаро 5 2 6 3 1 1020
Локом карие - спахийски зиамат и тимар Lokom k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Луком Лукоми 46 15 8 6981
Костаничко карие - спахийски зиамат и тимар Kostaniçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Констанско Авгеринос 42 45 5995
Кафе карие - спахийски зиамат и тимар Kafe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 5 428
Хомочко карие - спахийски зиамат и тимар Homoçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Омотско Ливадотопи 44 16 2317
Сирдан карие - спахийски зиамат и тимар Sirdan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Шюрдан Аксиокастро 14 8 2258
Кошизе карие - спахийски зиамат и тимар Koşize k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 6 1 3845
Микри карие - спахийски зиамат и тимар Mıkrı k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мокрени? Варико 12 5 2312
Черниш карие - спахийски зиамат и тимар Çerniş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Черниш руини 12 4 1 824
Витанци карие - спахийски зиамат и тимар Vitanci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Витан Вотани 3 8 737
Хогац карие - спахийски зиамат и тимар Hogac k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 8 2 2407
Маноковац карие - спахийски зиамат и тимар Manokovac k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Моноковаци руини 1 37 16 1 3364
Волте карие - спахийски зиамат и тимар Volte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 11 2 1637
Витовинич мезра - спахийски зиамат и тимар Vitoviniç mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 150
Синовир карие - спахийски зиамат и тимар Sinovir k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Синиверго руини 2 2 1 475
Стенич карие - спахийски зиамат и тимар Steniç k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 24 13 3858
Тирпезга карие - спахийски зиамат и тимар Tirpezga k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Трапезица 22 7 3812
Гурше карие - спахийски зиамат и тимар Gurşe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 101 31 4 3948
Ланцито карие - спахийски зиамат и тимар Lancito k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лютища Керасона 24 10 1778
Скала мезра - спахийски зиамат и тимар Iskala mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Цкалохор? Скалохори 188
Видовище карие - спахийски зиамат и тимар Vidovişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 125 51 1 8573
Линотоп карие - спахийски зиамат и тимар Linotop k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Линотоп Линотопи 47 37 7 7532
Бишова карие - спахийски зиамат и тимар Bişova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бишово Кипариси 18 8 2 1237
Миричко карие - спахийски зиамат и тимар Miriçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Парацико? руини 20 8 1 1789
Черепяни карие - спахийски зиамат и тимар Çerepyani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Челепяни Гликокерасия 4 2 [липсва] 1204
Бращани карие - спахийски зиамат и тимар Braştani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Брещени Авги 55 24 3575
Лорад карие - спахийски зиамат и тимар Lorad k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 10 1 1533
Малохине карие - спахийски зиамат и тимар Malohine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 11 3 1212
Мирали карие - спахийски зиамат и тимар Mirali k-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мирали Хрисавги 60 20 5603
Чухан карие - спахийски зиамат и тимар Çuhan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 39 7 3334
Айо Тодор карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Todor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 3 1 1191
Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Jujelci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 11 2 525
Общо 156 54 6232 2866 326 680795[12][13]

Костур редактиране

Костур Kestorya Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Кесторя град - хас на падишаха Nefs-i Kestorya - hâss-i pâdişah Костур Кастория 90 7 750 155 102 рибари на езерото (ma'a mahsul-i göl) 7 25604
мюсюлмани с берат (Ehl-i berat) 7
eвреи ханета 8
eвреи ергени 9
Загоричани карие - хас на падишаха Zagoriçani k.- hâss-i pâdişah Загоричани Василиада 4 55 16 5 4303
Исливе карие - хас на падишаха İslive k.- hâss-i pâdişah Сливени Коромилия 46 18 5 5794
Жупанище карие - хас на падишаха Jupanişte k.- hâss-i pâdişah Жупанища Левки 1 36 21 3 5552
Добронище карие - хас на падишаха Dobronişte k.- hâss-i pâdişah Добролища Калохори 2 102 36 2 10783
Вишани карие - хас на падишаха Vişani k.- hâss-i pâdişah Вишени Висиния 67 13 2 10320
Бехоки карие - хас на падишаха Behoki k.- hâss-i pâdişah Бъмбоки Ставропотамос 35 9 5 6281
Дупяк карие - хас на падишаха Dupyak k.- hâss-i pâdişah Дупяк Диспилио 26 6 1983
Блопашани карие - хас на падишаха Blopaşani k.- hâss-i pâdişah 23 9 4 3572
Оховище карие - хас на падишаха Ohovişte k.- hâss-i pâdişah Олища? Мелисотопос 118 49 9 16167
Хурпеще мезра - хас на падишаха Hurpeşte mz.- hâss-i pâdişah Хрупища Аргос Орестико 1400
Линка карие - хас на падишаха Linka k.- hâss-i pâdişah Лъка Ланка 45 12 2 7809
Маврова карие - хас на падишаха Mavrova k.- hâss-i pâdişah Маврово Маврохори 4 146 27 13 17387
Котури карие - хас на падишаха Koturi k.- hâss-i pâdişah Котори руини 71 42 6 9384
Богачко карие - хас на падишаха Bogaçko k.- hâss-i pâdişah Богатско Вогацико 1 148 30 8 13911
Куманиче карие - тимар и зиамет Kumaniçe k. - der tîmâr ve ze'amet Куманичево Лития 88 18 13321
Корилова карие - тимар и зиамет Korilova k.- der tîmâr ve ze'amet Чурилово Агиос Николаос 22 3 2749
Велидже карие - тимар и зиамет Velijde k.- der tîmâr ve ze'amet Велища Аспрула 38 1 4088
Горенци карие - тимар и зиамет Gorenci k.- der tîmâr ve ze'amet Горенци Корисос 82 16 10 имперски хас (hâss-i hümâyun) 8981
Пирзовани мезра - тимар и зиамет Pirzovani mz.- der tîmâr ve ze'amet Пирсояни имперски хас (hâss-i hümâyun) 1435
Хотонище карие - тимар и зиамет Hotonişte k.- der tîmâr ve ze'amet Фотинища Фотини 65 19 2 13533
Долечко мезра Корча - тимар и зиамет Doleçko mz. tabi-i Görice- der tîmâr ve ze'amet 315
Юкару Садова карие - тимар и зиамет Yukaru Sadova k.- der tîmâr ve ze'amet Горно Садово руини 54 12 6439
Ирмава карие - тимар и зиамет İrmava k.- der tîmâr ve ze'amet 7 10 780
Пендатрол карие - тимар и зиамет Pendatrol k.- der tîmâr ve ze'amet Пендатур руини 34 2 3 4724
Никовани карие - тимар и зиамет Nikovani? k.- der tîmâr ve ze'amet Негован Фламбуро 1 31 3 2 4236
Конотлан карие - тимар и зиамет Konotlan k.- der tîmâr ve ze'amet Кономлади Макрохори 81 50 3 8295
Тихолище карие - тимар и зиамет Tiholişte k.- der tîmâr ve ze'amet Тихолища Тихио 70 22 4 10810
Кримпени карие - тимар и зиамет Krimpeni k.- der tîmâr ve ze'amet Кърпени Крепени 30 7 5 8919
Кладором карие - тимар и зиамет Kladorom k.- der tîmâr ve ze'amet Кладороби Кладорахи 54 15 1 6339
Делова карие - тимар и зиамет Delova k.- der tîmâr ve ze'amet Желево Андартико 23 26 3 6511
Радогожд карие - тимар и зиамет Radogojd k.- der tîmâr ve ze'amet Радигоже Агия Анна 45 9 2 6972
Лентова карие - тимар и зиамет Lentova k.- der tîmâr ve ze'amet Лънтово руини 1 52 14 7 10550
Позновад карие - тимар и зиамет Poznovad k.- der tîmâr ve ze'amet Поздивища Халара 3 42 35 10 5721
Сезам карие - тимар и зиамет Sezam k.- der tîmâr ve ze'amet 98 31 3 9412
Брещани карие - тимар и зиамет Breştani k.- der tîmâr ve ze'amet Брещени Авги 4 1 39 12 6 8856
Юкару Орашице карие - тимар и зиамет Yukaru Oraşiçe k.- der tîmâr ve ze'amet Орешец руини 2 1 27 16 2 3095
Зичище карие - тимар и зиамет Ziçişte k.- der tîmâr ve ze'amet Зичища 1 48 30 4987
Истудене Доде карие - тимар и зиамет İstudene Dode k.- der tîmâr ve ze'amet Студена вода 42 11 7 2591
Търпаничко карие - тимар и зиамет Tırpaniçko k.- der tîmâr ve ze'amet Търпаничко 34 10 2529
Речичани карие - тимар и зиамет Reçiçani k.- der tîmâr ve ze'amet 31 6 5 2909
Стенич карие - тимар и зиамет Steniç k.- der tîmâr ve ze'amet Стенско Стена 2 49 22 2 6852
Петенсанова карие - тимар и зиамет Petensanova k.- der tîmâr ve ze'amet 41 14 2 3761
Коронище карие - тимар и зиамет Koronişte k.- der tîmâr ve ze'amet Королище руини 39 15 4 4884
Банище карие - тимар и зиамет Banişte k.- der tîmâr ve ze'amet Баница руини 2 3 342
Зелегожд карие - тимар и зиамет Zelekojd k. - der tîmâr ve ze'amet Желегоже Пендаврисо 1 77 24 с мезра (ma'a mezra'a) 8500
Крушовец карие - тимар и зиамет Kuruşovec k.- der tîmâr ve ze'amet 32 4 1500
Цакони-и Бюзюрк карие - тимар и зиамет Çakoni-yi Büzürk k.- der tîmâr ve ze'amet Големо Цакони 51 17 1 4475
Цакони-и Кючюк карие - тимар и зиамет Çakoni-yi Küçük k.- der tîmâr ve ze'amet Малко Цакони 6 4 1 6295
Дорава карие - тимар и зиамет Dorava k.- der tîmâr ve ze'amet 39 10 5988
Сетол карие - тимар и зиамет Setol k.- der tîmâr ve ze'amet Сетома Кефалари 3 32 7 4 4553
Свети Димитър карие - тимар и зиамет Ayo Dimitri k.- der tîmâr ve ze'amet 17 2 1079
Фирешниче карие - тимар и зиамет Fireşniçe k.- der tîmâr ve ze'amet Черешница Поликерасо 25 6 4952[14]
Куруше карие - тимар и зиамет Kuruşe k. - der tîmâr ve ze‘amet 66 28 2463
Лавур карие - тимар и зиамет Lavur k.- der tîmâr ve ze‘amet Луври 16 2 2512
Серакине карие - тимар и зиамет Serakine k.- der tîmâr ve ze‘amet Саракина руини 25 8 3 1712
Ислатина карие - тимар и зиамет İslatina k.- der tîmâr ve ze‘amet Слатина 23 9 1868
Крушодол карие - тимар и зиамет Kuruşodol k.- der tîmâr ve ze‘amet 10 8 741
Черчище карие - тимар и зиамет Çerçişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Чърчища 1 28 11 3000
Чука карие - тимар и зиамет Çuka k.- der tîmâr ve ze‘amet Чука 74 24 2 9103
Желин карие - тимар и зиамет Jelin k.- der tîmâr ve ze‘amet Желин Хилиодендро 15 9 13 1 1854
Мачани карие - тимар и зиамет Maçani k.- der tîmâr ve ze‘amet Масган Ахладия 18 3 1976
Варибоб карие - тимар и зиамет Varibob k.- der tîmâr ve ze‘amet Вари боб 12 2 1 1093
Брадолинче карие - тимар и зиамет Bradolinçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Брадвица? 14 9 1010
Издерличе карие - тимар и зиамет İzderilçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Здралци Амбелокипи 1 14 3 2 1912
Ишлемите карие - тимар и зиамет İşlemite k.- der tîmâr ve ze‘amet Слимнища Милица 1 23 5 6060
Маврониче мезра - тимар и зиамет Mavroniçe mz.- der tîmâr ve ze‘amet Мавриотиса? 291
Архангел карие - тимар и зиамет Arhangel k.- der tîmâr ve ze‘amet Архангел руини 4 8 1 1 911
Пимова карие - тимар и зиамет Pimova k.- der tîmâr ve ze‘amet 6 1 1 252
Хоралище карие - тимар и зиамет Horalişte k.- der tîmâr ve ze‘amet 3 3 249
Ивратин карие - тимар и зиамет İvratin k.- der tîmâr ve ze‘amet Вратин Алиакмонас 4 425
Костурадже карие - тимар и зиамет Kosturajde k.- der tîmâr ve ze‘amet Костураджа Костарази 14 3 2 625
Прекопана карие - тимар и зиамет Prekopana k.- der tîmâr ve ze‘amet Прекопана Перикоп̀и 10 9 3 1012
Орашница карие - тимар и зиамет Oraşniçe k.- der tîmâr ve ze‘amet 22 13 2034
Иглиберине мезра - тимар и зиамет Igliberine mz.- der tîmâr ve ze‘amet Изглибе Пория 296
Горна Исливени карие - тимар и зиамет Gorna İsliveni k.- der tîmâr ve ze‘amet Горно Сливени 11 3 2 1075
Берст мезра - тимар и зиамет Berst mz.- der tîmâr ve ze‘amet 247
Калурех карие - тимар и зиамет Kalureh? k.- der tîmâr ve ze‘amet 3 1 1 582
Зеловище мезра - тимар и зиамет Zelovişte mz.- der tîmâr ve ze‘amet 412
Илян карие - тимар и зиамет İlyan k.- der tîmâr ve ze‘amet 35 12 соколари (Bâzdar) ханета 1 3545
Виреновани карие - тимар и зиамет Virenovani k.- der tîmâr ve ze‘amet Дреновени Кранионас 49 30 1 5961
Търнова карие - тимар и зиамет Tırnova k.- der tîmâr ve ze‘amet Търнава Прасино 18 25 1 2584
Брезниче карие - тимар и зиамет Brezniçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Брезница Ватохори 2 74 31 3 7201
Бабшо карие - тимар и зиамет Babşo k.- der tîmâr ve ze‘amet Бабчор Пименико 52 35 3512
Калугерич мезра - тимар и зиамет Kalu Geriç mz.- der tîmâr ve ze‘amet Калугерица руини 240
Ораховице карие - тимар и зиамет Orahoviçe k.- der tîmâr ve ze‘amet 16 17 2087
Хровиля карие - тимар и зиамет Hrovilya k.- der tîmâr ve ze‘amet Руля Котас 25 12 3342
Орахова карие - тимар и зиамет Orahova k.- der tîmâr ve ze‘amet Орово Пиксос 14 31 1 3103
Бесвиня карие - тимар и зиамет Besvinya k.- der tîmâr ve ze‘amet Бесвина Сфика 12 10 2562
Остадилче карие - тимар и зиамет Ostadilçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Статица Мелас 39 52 4 4631
Желова карие - тимар и зиамет Jelova k.- der tîmâr ve ze‘amet Желево Андартико 55 36 1 4617
Черно Ховище карие - тимар и зиамет Çerno Hovişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Чърновища Маврокамбос 29 15 3029
Габреш карие - тимар и зиамет Gabreş k.- der tîmâr ve ze‘amet Габреш Гаврос 54 36 2 5062
Граждани карие - тимар и зиамет Grazdani k.- der tîmâr ve ze‘amet Граждено Врондеро 35 39 1 3292
карие - тимар и зиамет k. - der tîmâr ve ze'amet 138 32 13 19513
Галище карие - тимар и зиамет Galişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Галища Оморфоклисия 5 205 69 27418
Неволяни карие - тимар и зиамет Nevolani k.- der tîmâr ve ze'amet Долно Неволяни Валтонера 16 7 2 1749
Видохова карие - тимар и зиамет Vidohova k.- der tîmâr ve ze'amet Видово Видохова 3 30 7 1 2132
Клисура карие - тимар и зиамет Klisura k.- der tîmâr ve ze'amet Клисура 28 1044
Драганица карие - тимар и зиамет Draganiçe k.- der tîmâr ve ze'amet 13 4 1 1318
Плач карие - тимар и зиамет Plaç k.- der tîmâr ve ze'amet Българска Блаца Оксия 17 5 2 1150
Арменохор карие - тимар и зиамет Armenohor k.- der tîmâr ve ze'amet Арменохор Арменохори 5 2 2 650
Мегасичова карие - тимар и зиамет Megasiçova k.- der tîmâr ve ze'amet Големо Шестеово Сидирохори 5 2 Манастир „Свети Архангел“ (Manastır-ı Arhangel) 325
Апоскепос карие - тимар и зиамет Aposkepos k.- der tîmâr ve ze'amet Апоскеп Апоскепос 3 23 5 1403
Нуща карие - тимар и зиамет Nuşta k.- der tîmâr ve ze'amet Ощима? Тригоно 23 5 1 1676
Измекси карие - тимар и зиамет İzmeksi k.- der tîmâr ve ze'amet Смикси 6 3 1 685
Мюсюлмани, които са отседнали в Костур Müselleman-ı nefs-i kala-i Kestorya мюсюлмани войници (Müselleman n.) 3
Мюсюлмани, които са отседнали в по-горните селища Müselleman-ı kala-i mezbure мюсюлмани войници (Müselleman n.) 2
Охрана на диздаря, имама и кехаята Mustahfızan ma'a dizdar ve imam ve kethüda войници (n.) 28
Общо 159 20 4647 1613 310 610074[15][16]

Билища редактиране

Билища Bihlişte Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Сювени карие - хас на Касъм паша Süveni k. - hâss-i Kasım Paşa Совян 2 237 75 8 13654
Симлак карие - хас на Касъм паша Simlak k.- hâss-i Kasım Paşa 7 57 6 7 5136
Остропере карие - хас на Касъм паша Ostropere k.- hâss-i Kasım Paşa 2 38 21 2 2158
Виско поле карие - хас на Байрам паша мирмиран на Румелия Visko Poli k. -hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Воскопоя 208 4 6 10168
Търнова карие - хас на Байрам паша мирмиран на Румелия Tırnova k.-hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 63 19 5729
Билище град - спахийски тимар и зиамет Nefs-i Bihlişte nf. -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Билища Билищ 14 1 76 27 мюсюлмани с берат (Ehl-i berat müslim), хас на шаха (hâss-i şahi) 6 13630
Мегал(и) Пустец карие - спахийски тимар и зиамет Megal(i) Pustiç k. -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пустец 165 7 имперски хас (hâss-i hümâyun) 18821
Томиле карие - спахийски тимар и зиамет Tomile k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 26 12 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3156
Нивица карие - спахийски тимар и зиамет Nuvica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Нивици Псарадес 69 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 4101
Ремчи карие - спахийски тимар и зиамет Remçi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 55 15 2 имперски хас (hâss-i hümâyun) 8351
Горна Опар карие - спахийски тимар и зиамет Gorna Opar k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Малик Опар? 19 11 3 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3130
Плас карие - спахийски тимар и зиамет Plas k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пляса 12 48 5 2 10667
Кючюк Пустец карие - спахийски тимар и зиамет Küçük Pustiç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пустец 87 62 4 11912
Извезда карие - спахийски тимар и зиамет İzvezde k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Звезда 16 4 31 13 1 4916
Кричкова карие - спахийски тимар и зиамет Kriçkova k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 1 19 6 3925
Икназовец карие - спахийски тимар и зиамет İknazoveç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 46 21 8978
Бежан карие - спахийски тимар и зиамет Bejan k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 3 97 33 5 12365
Пилури карие - спахийски тимар и зиамет Piluri k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пилур 3 5 4 1032
Селце карие - спахийски тимар и зиамет Selçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Селца 2 65 31 5138
Белчиско карие - спахийски тимар и зиамет Belçisko k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 42 19 3 3592
Околище карие - спахийски тимар и зиамет Okolişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 23 25 1 2545
Кошнице карие - спахийски тимар и зиамет Koşniçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Кошница 51 22 2704
Лищика карие - спахийски тимар и зиамет Liştika k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 42 18 2 3813
Рог карие - спахийски тимар и зиамет Rog k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 28 7 3087
Полошка карие - спахийски тимар и зиамет Poloşka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Полоска 4 3 20 4 1 2116
Черищин мезра - спахийски тимар и зиамет Çeriştin mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 287
Игло Почани карие - спахийски тимар и зиамет İglo Poçani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 31 12 7 3922
Ишяни карие - спахийски тимар и зиамет İşyani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 2 12 11 3202
Осковди карие - спахийски тимар и зиамет Oskovdi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 25 10 2 3066
Тиран карие - спахийски тимар и зиамет Tiran k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 3 1 2319
Пусилич карие - спахийски тимар и зиамет Pusiliç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 17 3 2 3177
Манастир „Свети Атанасий“ мезра - спахийски тимар и зиамет Manastır-ı Ayo Atanas mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 311
Зирноска карие - спахийски тимар и зиамет Zirnoska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Зърновско Зърноско 33 35 1 5697
Мачка карие - спахийски тимар и зиамет Maçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 27 7 32 1 2292
Хочуща карие - спахийски тимар и зиамет Hoçuşta k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Хочища 2 110 25 8 10968
Исловинче карие - спахийски тимар и зиамет İslovinçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 29 1 2385
Плорочище карие - спахийски тимар и зиамет Ploroçişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 1 1 1524
Селечко карие - спахийски тимар и зиамет Seleçko k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 34 39 1 3544
Пояни карие - спахийски тимар и зиамет Polani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Поян 9 4 100 17 7 13719
Лабаница карие - спахийски тимар и зиамет Labanica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Лобаница 1 57 10 1 6000
Ликифаш карие - спахийски тимар и зиамет Likifaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 20 10 1 4315
Хоновище карие - спахийски тимар и зиамет Honovişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 30 25 4198
Исвети Герк карие - спахийски тимар и зиамет İsveti Gerk k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Шънгерги 52 9 10 7567
Исвети карие - спахийски тимар и зиамет İsveti k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 21 5 1787
Бразани карие - спахийски тимар и зиамет Brazani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 17 5 1 1373
Мисимомалик карие - спахийски тимар и зиамет Misimomalik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Малик 12 1 [липсва] 1055
Мочорище карие - спахийски тимар и зиамет Moçorişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Мочурища Манчурища 38 6 1 3870
Височиче карие - спахийски тимар и зиамет Visoçiçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Височица 11 2 19 3 2345
Таджи карие - спахийски тимар и зиамет Taci k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 45 21 1 2947
Често кладенче карие - спахийски тимар и зиамет Çesto Kladinçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 22 7 2 2250
Лескъра карие - спахийски тимар и зиамет Leskıra k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 7 361
Голобърда карие - спахийски тимар и зиамет Golobrda k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Голо бърдо Буримас 6 3 17 25 1 2150
Ивранеще карие - спахийски тимар и зиамет İvraneşte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Вранища 6 46 29 1 4155
Калищица карие - спахийски тимар и зиамет Kaliştica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 5 3 29 8 2 3004
Кочач карие - спахийски тимар и зиамет Koçaç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 23 17 2 2367[17]
„Свети Никола“ манастир спахийски тимар и зиамет Manastır-ı Ayo Nikola -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan годишно (fi sene) 146
Подгорна карие - спахийски тимар и зиамет Podgorna k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 57 32 6 7504
Дренова карие - спахийски тимар и зиамет Drenova k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Дреново 39 23 5 6376
Битинчка карие - спахийски тимар и зиамет Bitinçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Битинцка 2 52 23 3 7015
Безмишле карие - спахийски тимар и зиамет Bezmişle k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Безмища 45 19 5672
Леска карие - спахийски тимар и зиамет Leska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Леска 1 37 4 3 1506
Козница карие - спахийски тимар и зиамет Kozniçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 11 2 595
Промаш карие - спахийски тимар и зиамет Promaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 2 726
Прогон Кун карие - спахийски тимар и зиамет Brogon Kun k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 13 4 815
Дефини карие - спахийски тимар и зиамет Defini k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 36 14 2622
Жияни карие - спахийски тимар и зиамет Jiyani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 3 19 11 1889
Балкалар карие - спахийски тимар и зиамет Balkalar k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 1462
Корине карие - спахийски тимар и зиамет Korine k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 32 13 2150
Пиргос карие - спахийски тимар и зиамет Pirgos k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 4 1 53 32 2 6163
Хофини карие - спахийски тимар и зиамет Hofini k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 14 6 2012
Шулин карие - спахийски тимар и зиамет Şulin k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Шулин 43 10 1507
Костенец карие - спахийски тимар и зиамет Kosteneç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Косинец Йеропиги 1 23 23 2804
Лапани карие - спахийски тимар и зиамет Lapani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 9 2 12 4 1982
Ковасиле карие - спахийски тимар и зиамет Kovasile k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 7 1814
Никари карие - спахийски тимар и зиамет Nikari k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 12 1 2038
Рабинска карие - спахийски тимар и зиамет Rabinçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 3 13 3 4000
Папани карие - спахийски тимар и зиамет Papani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 9 2 32 13 4212
Пончиска карие - спахийски тимар и зиамет Ponçiska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 16 5 1 2037
Колонче карие - спахийски тимар и зиамет Kolonçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 38 18 4948
Чакуни карие - спахийски тимар и зиамет Çakuni k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 1 53 14 4807
Миловех карие - спахийски тимар и зиамет Miloveh k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 11 2 2930
Сулани карие - спахийски тимар и зиамет Sulani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 26 12 2243
Пендавин карие - спахийски тимар и зиамет Pendavin k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 11 5 43 13 5833
Белорад карие - спахийски тимар и зиамет Belorad k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 3 36 13 5555
Расне мезра - спахийски тимар и зиамет Rasne? mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 500
Кучи Магали карие - спахийски тимар и зиамет Kuçi Magalı k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Куч 8 4 13 7 3268
Трисите карие - спахийски тимар и зиамет Trisite k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 43 29 1 3854
Чипани карие - спахийски тимар и зиамет Çipani k-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 31 13 2087
Аларине карие - спахийски тимар и зиамет Alarine mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 206
Бистран карие - спахийски тимар и зиамет Bistran k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 27 17 2 3500
Ачменик карие - спахийски тимар и зиамет Açmenik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 38 20 3095
Свети Никола карие - спахийски тимар и зиамет İsveti Nikola k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 10 2 567
Николиче карие - спахийски тимар и зиамет Nikoliçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Николица 19 1000
Кабаш карие - спахийски тимар и зиамет Kabaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 9 3 470
Тирбище карие - спахийски тимар и зиамет Tirbişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 14 1 742
Манастир карие - спахийски тимар и зиамет Manastır k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 10 1286
Буковец карие - спахийски тимар и зиамет Bukovec k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 7 4 692
Бобовик карие - спахийски тимар и зиамет Bobovik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 7 1 1 609
Пирдоша карие - спахийски тимар и зиамет Pirdoşa k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 21 5 1028
Бабинич карие - спахийски тимар и зиамет Babiniç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 4 3 868
Микри Куч карие - спахийски тимар и зиамет Mıkrı Kuç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 8 an zevayid 1071
Околище мезра - спахийски тимар и зиамет Okolişte mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1593
Влахи карие - спахийски тимар и зиамет İvlahi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 6 6 545
Дранодол карие - спахийски тимар и зиамет Dranodol? k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 5 1 925
Общо 234 54 3627 1268 147 392250[18]

Корча редактиране

Корча Görice Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Притор карие - хас на падишаха Pritor k. - hâss-i pâdişah Претор 75 23 8 11895
Аржани карие - хас на падишаха Arzani k.- hâss-i pâdişah 74 69 4 19121
Ищербова карие - хас на падишаха İşterbova k.- hâss-i pâdişah Щърбово 74 50 2 7840
Исливница карие - хас на падишаха İslivnica k.- hâss-i pâdişah Сливница 30 32 3 8947
Листиркова карие - хас на падишаха Listirkova k.- hâss-i pâdişah Щърково Плати 49 53 2 тимар на Мехмед паша 8835
Бощани - хас на падишаха Boştani k.- hâss-i pâdişah Бостанджиовци 16 16 2717
Решне карие - хас на падишаха Reşne k.- hâss-i pâdişah Ресен 2 80 43 6 9492
Меномир карие - хас на падишаха Menomir k.- hâss-i pâdişah Метимир 17 6 965
Винани карие - хас на падишаха Vinani k.- hâss-i pâdişah Винени Пили 25 24 1 3335
Рудари карие - ххас на падишаха Rudari k.- hâss-i pâdişah Рудари Калитеа 34 31 2 3912
Чер карие - хас на падишаха Çer k.- hâss-i pâdişah Церие 4 22 960
Рудари мезра - хас на падишаха Rudari mz.- hâss-i pâdişah Рудари 2000
Енбория карие - град хас на Касъм паша Enboriya nefs-i Göricedir-hâss-i Kasım Paşa Борие Бория 15 4 101 25 [липсва] мюсюлмани с берат (Ehl-i berat müslim) 6 9111
синове на спахии (sipâhî-zade müslim) 1
акънджии (Akıncı) 1
Лешница карие - хас на Касъм паша Leşnica k.-hâss-i Kasım Paşa Лешница 1 1 69 6 6110
Каменица карие - хас на Касъм паша Kamenica k.-hâss-i Kasım Paşa Каменица 7 1 149 42 6 6803
Лаврани карие - хас на Касъм паша Lavrani k.-hâss-i Kasım Paşa 10 1 139 35 4 8503
Вахали карие - хас на Касъм паша Vahalı k.-hâss-i Kasım Paşa 1 68 39 4 4159
Лубойна карие - хас на Касъм паша Luboyna k.-hâss-i Kasım Paşa Любойно 56 56 4 5866
Кюремат карие - хас на Касъм паша Küremat k.-hâss-i Kasım Paşa 12 7 3 658
Гирман карие - хас на Касъм паша Girman k.-hâss-i Kasım Paşa Герман Агиос Германос 69 52 4 8560
Искониче карие - хас на Касъм паша İskoniçe k.-hâss-i Kasım Paşa 33 25 4936
Манастир Поп Герк и Пройерне и Наличе и Исканас - хас на Касъм паша на езерото Manastır-ı Pop-Gerk ve Projerne ve Naliçe ve İskanas - hâss-i Kasım Paan göl ve gayrihi 200
Гораниче мезра - хас на Касъм паша Goraniçe mz.-hâss-i Kasım Paşa 111
Абали карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Abalı k. - hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 1 69 42 2 войнуци (ma'a voynugan-ı mensuh) 13234
Перова карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Perova k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Перово 7 4 535
Германич карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Germaniç k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 2 1 100
Милчани карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Milçani k- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Мелчан 4 71 20 4 7587
Мамаша карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Mamaşa k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 11 324
Паскалчище карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Paskalçişte k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 4 182
Дошитани карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Doşitani k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 3 1 76 19 5 5689
Линка карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Linka k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Лънга 38 28 2 6219
Винчани карие - спахийски зиамет и тимар Vinçani k.-der ze‘amet ve tîmârha Винчан 21 8 93 26 2 11125
Поланя капие - спахийски зиамет и тимар Polanya k.-der ze‘amet ve tîmârha Полена 2 1 11 7 913
Пулава мезра - спахийски зиамет и тимар Pulava mz.-der ze‘amet ve tîmârha Пулаха без наборна рая (hali ez-raiyyet) 100
Госкова карие - спахийски зиамет и тимар Goskova k.-der ze‘amet ve tîmârha Горно Госкова и Долно Госкова 5 4 62 7 9 7487
Борова карие - спахийски зиамет и тимар Borova k.-der ze‘amet ve tîmârha Борова 72 7 4852
Юкару Тац карие с Ашаги Тац - спахийски зиамет и тимар Yukaru Tac k. ma'a Aşağı Tac-der ze‘amet ve tîmârha Тач Ларта 8 1 60 50 1 6752
Истарине карие - спахийски зиамет и тимар İstarine k. ma'a İstarite-der ze‘amet ve tîmârha 4 35 4 1 3278
Новасил карие - спахийски зиамет и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmârha Новосела 64 5 2 3898
Какинас карие - спахийски зиамет и тимар Kakinas k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 52 20 6 3500
Лекач карие - спахийски зиамет и тимар Lekaç k.-der ze‘amet ve tîmârha Лекас 20 9 7 2300
Рамни карие - спахийски зиамет и тимар Ramni k.-der ze‘amet ve tîmârha 95 78 2 19316
Дупени карие - спахийски зиамет и тимар Dupeni k.-der ze‘amet ve tîmârha Долно Дупени 49 63 7 8630
Мазарак карие - спахийски зиамет и тимар Mazarak k.-der ze‘amet ve tîmârha Мазрек 7 9 1 721
Шибиска карие - спахийски зиамет и тимар Şibiska k.-der ze‘amet ve tîmârha Шипска 113 37 6 5547
Бодомка карие - спахийски зиамет и тимар Bodomka k.-der ze‘amet ve tîmârha 54 73 3 5961
Дренова карие - спахийски зиамет и тимар Drenova k.-der ze‘amet ve tîmârha Дреново 1 194 29 4 18000
Оскоб карие - спахийски зиамет и тимар Oskob k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 4 80 22 3 13931
Грачкани карие - спахийски зиамет и тимар Graçkani k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 4 1 [липсва] 721
Солоб мезра - спахийски зиамет и тимар Solob mz.-der ze‘amet ve tîmârha без наборна рая (hali ez-raiyyet) 178
Калудай мезра - спахийски зиамет и тимар Kaluday mz.-der ze‘amet ve tîmârha hali ez-raiyyet без наборна рая (hali ez-raiyyet) 150
Братичина карие - спахийски зиамет и тимар Bratiçina k.-der ze‘amet ve tîmârha Брачани 40 33 5 6998
Беле Воде карие - спахийски зиамет и тимар Bele Vode k.-der ze‘amet ve tîmârha 2 46 9 3 2616
Булгарец карие - спахийски зиамет и тимар Bulgareç k.-der ze‘amet ve tîmârha Булгарец 6 3 77 35 1 9455[19]
Вимбил карие - спахийски зиамет и тимар Vimbil k.-der ze‘amet ve tîmârha Въмбел Мосхохори 84 61 1 5777
Исмирдеш карие - спахийски зиамет и тимар İsmirdeş k.-der ze‘amet ve tîmârha Смърдеш Кристалопиги 1 53 28 4944
Тирани карие - спахийски зиамет и тимар Tirani k.-der ze‘amet ve tîmârha Трън 3 36 11 3525
Ано Ванбил карие - спахийски зиамет и тимар Ayo Vanbil k.-der ze‘amet ve tîmârha Горно Въмбел Ано Мосхохори 28 1 3690
Ищани карие - спахийски зиамет и тимар İştani k.-der ze‘amet ve tîmârha 11 3 1 2032
Курушова карие - спахийски зиамет и тимар Kuruşova k.-der ze‘amet ve tîmârha Крушова 7 11 1 1879
Берде карие - спахийски зиамет и тимар Berde k.-der ze‘amet ve tîmârha Барда 22 13 1 4234
Невичише карие - спахийски зиамет и тимар Neviçişte k.-der ze‘amet ve tîmârha Невичищ 5 14 3 1 1606
Почеста карие - спахийски зиамет и тимар Poçeşta k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 43 14 1 5308
Либоник карие - спахийски зиамет и тимар Libonik k.-der ze‘amet ve tîmârha Любоня 1 33 5 5069
Либоки Никола карие - спахийски зиамет и тимар Liboki Nikola k.-der ze‘amet ve tîmârha 10 3 2112
Маладин карие - спахийски зиамет и тимар Maladin k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 2 17 2 2352
Колуца карие - спахийски зиамет и тимар Koluca k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 35 15 7 4274
Наколич карие - спахийски зиамет и тимар Nakoliç k.-der ze‘amet ve tîmârha Наколец 5 1 39 26 3 7840
Новасил карие - спахийски зиамет и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmârha 27 14 2 3748
Бани карие - спахийски зиамет и тимар Bani k.-der ze‘amet ve tîmârha 12 4 1052
Метонова карие - спахийски зиамет и тимар Metonova k.-der ze‘amet ve tîmârha 42 30 7300
Ракичко карие - спахийски зиамет и тимар Rakiçko k.-der ze‘amet ve tîmârha Ракитска Ракицка 22 30 1 1874
Докаша карие - спахийски зиамет и тимар Dokaşa k.-der ze‘amet ve tîmârha 11 7 1017
Берик карие - спахийски зиамет и тимар Berik k.-der ze‘amet ve tîmârha Берик 18 26 4 1884
Исвети карие - спахийски зиамет и тимар İsveti k.-der ze‘amet ve tîmârha 32 21 2998
Сушлице карие - спахийски зиамет и тимар Suşilce k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 12 1 2218
Радоник карие - спахийски зиамет и тимар Radonik k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 24 2062
Дамян карие - спахийски зиамет и тимар Damyan k.-der ze‘amet ve tîmârha Дамянец 1 18 10 2 3000
Протопан карие - спахийски зиамет и тимар Protopan k.-der ze‘amet ve tîmârha 18 2 1 4100
Пилури карие - спахийски зиамет и тимар Piluri k.-der ze‘amet ve tîmârha Пилур 4 2 1527
Хелмиш карие - спахийски зиамет и тимар Helmiş k.-der ze‘amet ve tîmârha Хелмъс 8 4 22 1 [липсва] 1300
Заградище карие - спахийски зиамет и тимар Zagradişte k.-der ze‘amet ve tîmârha Заградец Бузъликен 3 1 35 3 3 5057
Зарани карие - спахийски зиамет и тимар Zarani k.-der ze‘amet ve tîmârha 28 3 875
Вирлочище карие - спахийски зиамет и тимар Virloçişte k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 42 7 2 5345
Заркани карие - спахийски зиамет и тимар Zarkani k.-der ze‘amet ve tîmârha Жаркан 4 715
Кладором карие - спахийски зиамет и тимар Kladorom k.-der ze‘amet ve tîmârha 18 1 40 3 4 5735
Михалич карие - спахийски зиамет и тимар Mihalic k.-der ze‘amet ve tîmârha 12 4 1217
Асомат карие - спахийски зиамет и тимар Asomat k.-der ze‘amet ve tîmârha Асамати 27 25 3 4846
Суло гърло карие - спахийски зиамет и тимар Sulo Gırlo k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 4 1 1551
Ващимяни карие - спахийски зиамет и тимар Vaştimyani k.-der ze‘amet ve tîmârha 19 5 2 3940
Керголца карие - спахийски зиамет и тимар Kergolca k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 6 1 1352
Гаргар карие - спахийски зиамет и тимар Gargar k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 33 32 1 7415
Райони карие - спахийски зиамет и тимар Rajoni k.-der ze‘amet ve tîmârha 39 30 1 4535
Тудаш карие - спахийски зиамет и тимар Tudaş k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 4 3 997
Кирешова и Бюрзюк карие - спахийски зиамет и тимар Kireşova-i Büzürk k.-der ze‘amet ve tîmârha 27 18 5 2312
Кирешова и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Kireşova-i Küçük k.-der ze‘amet ve tîmârha 20 7 1851
Тюрбе карие - спахийски зиамет и тимар Türbe k.-der ze‘amet ve tîmârha 31 14 3 2795
Хърсоврек карие - спахийски зиамет и тимар Hırsovrek k.-der ze‘amet ve tîmârha 5 4 1 1050
Килмидун карие - спахийски зиамет и тимар Kilmidun k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 1 240
Опай карие - спахийски зиамет и тимар Opay k.-der ze‘amet ve tîmârha Опая 32 35 1 4383
Бариц карие - спахийски зиамет и тимар Baric k.-der ze‘amet ve tîmârha 5 41 10 2 3701
Айо Тодор карие - спахийски зиамет и тимар Ayo Todor k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 1 18 8 1735
Търновец карие - спахийски зиамет и тимар Tırnovec k.-der ze‘amet ve tîmârha 53 18 2 5600
Добричани карие - спахийски зиамет и тимар Dobriçani k.-der ze‘amet ve tîmârha 48 11 3603
Буковик карие - спахийски зиамет и тимар Bukovik k.-der ze‘amet ve tîmârha 19 18 2396
Лавдани карие - спахийски зиамет и тимар Lavdani k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 [липсва] 16 12 2 1647
Курбинова карие - спахийски зиамет и тимар Kurbinova k.-der ze‘amet ve tîmârha Курбиново 71 55 12074
Вирлати карие - спахийски зиамет и тимар Virlati k.-der ze‘amet ve tîmârha 2 59 10 5 5503
Флок карие - спахийски зиамет и тимар Flok k.-der ze‘amet ve tîmârha Флок 1 11 5 2 1269
Дрисник карие - спахийски зиамет и тимар Drisnik k.-der ze‘amet ve tîmârha Дърсник 10 52 [липсва] 6 6001
Крабановис карие - спахийски зиамет и тимар Krabanovis k.-der ze‘amet ve tîmârha 16 6 2 1890
Лех карие - спахийски зиамет и тимар Leh? k.-der ze‘amet ve tîmârha 21 12 2021[20]

Бележки редактиране

 1. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 1. (на турски)
 2. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 102. (на турски)
 3. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 103. (на турски)
 4. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 104. (на турски)
 5. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 105. (на турски)
 6. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 106. (на турски)
 7. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 107. (на турски)
 8. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 108. (на турски)
 9. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 109. (на турски)
 10. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 110. (на турски)
 11. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 111. (на турски)
 12. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 112. (на турски)
 13. Τσότσος, Γεώργιος. Το οικιστικό δίκτυο των περιοχών Καστοριάς-Βοΐου το 1530 // Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας – Γένεση και ανάπτυξη μια Μητρόπολης. Πρακτικά Β ́ Συνεδρίου Τοπικήςιστορίας. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης, 2014. ISBN 978-618-81319-3-0. σ. 55-59. (на гръцки)
 14. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 113. (на турски)
 15. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 114. (на турски)
 16. Τσότσος, Γεώργιος. Το οικιστικό δίκτυο των περιοχών Καστοριάς-Βοΐου το 1530 // Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας – Γένεση και ανάπτυξη μια Μητρόπολης. Πρακτικά Β ́ Συνεδρίου Τοπικήςιστορίας. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης, 2014. ISBN 978-618-81319-3-0. σ. 60-62. (на гръцки)
 17. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 115. (на турски)
 18. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 116. (на турски)
 19. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 117. (на турски)
 20. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 118. (на турски)