Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia

„Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia“ (на български: Официални документи относно окаяното положение на нещата в Македония) е пропагандна гръцка книга, в която се изброяват гръцките и гъркоманските жертви, дадени срещу терористите и четите на ВМОРО в Македония и Тракия. Издадена е на английски език по поръчка на патриарх Йоаким III Константинополски в печатницата на Цариградската патриаршия в Цариград.[1]

„Официални документи относно окаяното положение на нещата в Македония“
Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia
Първо издание1906 г.
Османска империя
ИздателствоЦариградска патриаршия
Оригинален езиканглийски
Жанрпропагандна

Книгата е разделена на три части, в първата се съдържат няколко такрири, петиции и меморандуми до Високата порта, във втората част се съдържат рапорти на епархиите Струмица, Костур, Мъгленска и Воденска, Пелагония и Преспа, Драма, Сяр, Неврокоп. Третата част от книгата е подробна таблица, в която по епархии са изброени „православните християни, убити през последните няколко години от инструментите на българските комитети в Македония и Тракия“[2].

Списък на убитите по епархии редактиране

Битолски вилает редактиране

Битолска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
1 Кирякос Недан (Kiriakos Nedan) Битуша (Bitoucia) първенец Битуша (Bitoucia) 1900 четата на Стоев
2 Стоянос Илия (Stoyianos Ilia) Рувци (Мало или Пашино, Ruftchi) пастир 1900 четата на Стоев
3 Банджос (Bantjos) (Белица (Горна или Долна, Belitsa) край Негочани (Negotsani) 25 ноември 1901
4 Томас Бардас (Thomas Bardas) Крушево (Kroussovon) ханджия Прилеп (Perlepe) 9 декември 1901
5 Такис Ционас (Takis Tsionas) Битоля (Monastir) търговец Търново (Tirnovo) 13 януари 1902
6 Зисис Кацанис (Zisis Katsanis) Търново (Tirnovo) пастир край Цапари юни 1902
7 Евангелос Дуцис (Evanghelos Doutsis) Битоля (Monastir) бакалин Битоля (Monastir) 12 август 1902
8 Йоанис Кулас[3] Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) земеделец Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) 12 октомври 1902 заклан
9 Братът на горния Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) земеделец Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) 12 октомври 1902 заклан
10 Жената на горния Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) земеделец Чарли (Долна или Горна, Tsaïrli) 12 октомври 1902 заклана
11 Поп Николас (Papa Nicolas) Върбяни (Virbiani) свещеник 15 февруари 1903
12 Константинос Йоану (Constantinos Ioannou) Битоля (Monastir) бръснар 3 март 1903
13 Наум Кулес (Naoum Koules) Сърбци (Syrpsi) първенец край Прилеп (Perlepe) 4 март 1903
14 Нецос Ристес (Netsos Ristes) Сърбци (Syrpsi) първенец 28 март 1903 четата на Сугарев
15 Поп Талес (Papa Talles) Сърбци (Syrpsi) свещеник и учител 28 март 1903 четата на Сугарев
16 Георгиос Константину (Georgios Constantinou) Раково (Rakovon) първенец 5 юни 1903 четата на Сугарев
17 Поп Димитриос (Papa Dimitrios) Раково (Rakovon) свещеник 5 юни 1903 четата на Сугарев
18 Кръсте Траянос (Kirste Traïanos) Раково (Rakovon) училищен директор 5 юни 1903 четата на Сугарев
19 Димитриос Христос (Dimitrios Christos) Старавина (Staravina) първенец Мариово (Myrihovini) 11 юли 1903
20 Маркос (Markos) Обсирено (Opsirina) пастир януари 1904
21 Стойос (Stoïos) Барешани (Baressani) първенец 10 февруари 1904
22 Ристес Недан (Ristes Nedan)[4] Будимирци (Boudimertzi) първенец 10 февруари 1904
23 Поп Христос (Papa Christos)[4] Пчанища (Psanitsa) свещеник 16 февруари 1904
24 Ташкос Ицу (Tascos Itsou)[4] Брусник (Brousnik) мухтар март 1904
25 Атанасиос Демажет (Athanassios Demajet)[5] Скочивир (Scotsivir) първенец Чанище? (Tsecritse) март 1904
26 Гьошкос Демажет (Gioscos Demajet)[6] Скочивир (Scotsivir) първенец Чанище? (Tsecritse) март 1904
27 Димитриос Трайку (Dimitrios Traïkou) Връбник (Vyrnik) март 1904
28 Димитриос Ташку (Dimitrios Tascou)[4] Брусник (Brousnik) март 1904 заклан от четата на Сугарев и Никола
29 Симос (Simos) Нижеполе (Nijopolis) шивач март 1904 заклан от четата на Сугарев и Никола
30 Теодорос Модис (Theodoros Modis) Битоля (Monastir) първенец в магазина му септември 1904
31 Поп Йоанис (Papa Ioannis)[7] Брод (Brot) свещеник в църквата 20 септември 1904
32 Константин (Constantine) Брод (Brot) първенец в църквата 20 септември 1904
33 Велянис (Velianis) Брод (Brot) първенец в църквата 20 септември 1904
34 Жената на поп Йоанис Брод (Brot) 20 септември 1904
35 Димитриос Цапанос (Dimitrios Tsapanos) Ракитница? (Rakotionon) първенец 22 ноември 1904
36 Поп Георгиос (Papa Georgios) Рапеш (Rapes) свещеник край Логоварди (Langovardi) 22 ноември 1904 нарязан на парчета
37 Петрос Трайкос (Petros Traïkos) Рапеш (Rapes) ковач край Логоварди (Langovardi) 22 ноември 1904 нарязан на парчета
38 Евангелос К. Траяну (Evanghelos C. Traïanou) Велушина (Veloussina) на 30 минути от Битоля (Monastir) 1 февруари 1905
39 Христос Траянос (Christos Traïanos)[8] Велушина (Veloussina) първенец на 30 минути от Битоля (Monastir) 1 февруари 1905
40 Георгиос Георгалас (Georgios Georgalas) Битоля (Monastir) Битоля (Monastir) 27 февруари 1905
41 Поп Ангелос (Papa Anghelos) Сърбци (Syrpsi) свещеник 9 март 1905
42 Чичото на горния Сърбци (Syrpsi) 9 март 1905
43 Братовчедът на горния Сърбци (Syrpsi) 9 март 1905 [9]
44 Гулес (Goules) Рапеш (Rapes) първенец в селото 19 май 1905 четата на Трайчо
45 Богьос, брат на горния (Bogios) Рапеш (Rapes) първенец в селото 19 май 1905 четата на Трайчо
46 Aврам (Abraham) Обсирено (Opsirina) първенец на връщане от панаира в Кабасница (Kapatnista) 21 май 1905
47 Синът на горния Обсирено (Opsirina) на връщане от панаира в Кабасница (Kapatnista) 21 май 1905
48 Сфетас (Sfetas) Добрушево (Dobroussovo) първенец в селото 5 юни 1905
49 Сотириос Тантис (Sotirios Tantis)[10] Битоля (Monastir) свещеник Битоля (Monastir) 7 юни 1905
50 Михаил Папайоану (Michael Papa Ioannou)[10] Битоля (Monastir) първенец Битоля (Monastir) 9 юни 1905
51 Христос Мицу (Christos Mitsou) Обсирено (Opsirina) първенец в селото 27 юни 1905
52 Стойкос Папаконстантин. (Stoïkos Papa Constantin.) Суходол (Suodol) първенец в селото 1 юли 1905
53 Симеон Папахристу (Symeon Papa Christou) Суходол (Suodol) племенник на горния в селото 1 юли 1905
54 Николас Гоцис (Nicolaos Gotsis) Петалино (Petalina) първенец в селото 6 юли 1905
55 Поп Димитриос (Papa Dimitrios) Градешница (Gradisnitsa) свещеник и учител Градешница (Gradisnitsa) 6 юли 1905 заклан от четата на схизматичния поп Георги от Пожарско (Posa), Мъглен
56 Стойкос Йоану (Stoikos Ioannou) Градешница (Gradisnitsa) първенец Градешница (Gradisnitsa) 6 юли 1905 заклан от четата на схизматичния поп Георги от Пожарско (Posa), Мъглен
57 Митрос Краяс (Mitros Krayas) Градешница (Gradisnitsa) първенец 6 юли 1905 заклан от четата на схизматичния поп Георги от Пожарско (Posa), Мъглен
58 Трайкос Петру (Traïkos Petrou) Градешница (Gradisnitsa) първенец 6 юли 1905 заклан от четата на схизматичния поп Георги от Пожарско (Posa), Мъглен
59 Лазарос Луванарис (Lazaros Louvanaris)[11] Градешница (Gradisnitsa) първенец 6 юли 1905 заклан от четата на схизматичния поп Георги от Пожарско (Posa), Мъглен1
60 Стоянис Илия (Stoyanis Ilia) Добромири (Dobromir) първенец в селото 9 юли 1905
61 Карамфилис Николау (Karemphylis Niocolau) Добромири (Dobromir) първенец в селото 9 юли 1905
62 Димос Йосиф (Dimos Iossif) Добромири (Dobromir) първенец в селото 9 юли 1905
63 Христос Илия (Christis Ilia) Добромири (Dobromir) първенец в селото 9 юли 1905
64 Трифон (Tryphon) Добромири (Dobromir) първенец в селото 9 юли 1905
65 Атанасиос Словакос (Athanasios Slovakos) Лисолайски манастир (Aïsolai) надзирател в манастира в манастира 22 юли 19052
66 Ставрос Димитриу (Stavros Dimitriou) Средно Егри (Messon Ygri) първенец 9 август 1905
67 Анастасиос (Anastasios) Буковски манастир свещеник 5 септември 1905
68 Георгиос Христу (Georgios Christou) Орехово (Oreovo) първенец 5 септември 1905
69 Анастасиос Стойчес (Anastasios Stoïtses) Раково (Rakovo) първенец край Раково 5 септември 1905
70 Калина Стойку (Kalina Stoïkou) Маково (Makovo) в селото 11 септември 1905
71 Дамянос Йосиф (Damianos Iossif) Маково (Makovo) в селото 11 септември 1905
72 Георгиос Петку (Georgios Petcou) Маково (Makovo) в селото 11 септември 1905
73 Восина (Vosina) Маково (Makovo) в селото 11 септември 1905
74 Митрос Трайку (Mitros Traïkou) Маково (Makovo) в селото 11 септември 1905
75 Мантос Айваджис (Mantos Aïvatzis) Битоля (Monastir) бакалин Битоля (Monastir) 24 септември 1905
76 Петрос Столес (Petros Stoles) Будимирци (Boudimetzi) на връщане от Битоля към селото им 26 септември 1905
77 Неделкос Заякос (Nedelkos Zayakos) Петалино (Petalina) на връщане от Битоля към селото им 26 септември 1905
78 Матеос Кацоянис (Mattheos Katsoyannis) Битоля (Monastir) търговец Битоля (Monastir) 19 октомври 1905
79 Ангелос Диму (Anghelos Dimou) Пчанища (Psanista) първенец на връщане от Битоля към селото им 24 октомври 1905
80 Петрос Волче (Petros Voltse) Пчанища (Psanista) първенец на връщане от Битоля към селото им 24 октомври 1905
81 Николаос Корицеос (Nicolaos Korytsaios) Битоля (Monastir) кочияш Драгош (Dragos) 29 октомври 1905 четата на Наум3
82 Георгиос Монастириотис (Georgios Monastiriotis) Битоля (Monastir) работник Драгош (Dragos) 29 октомври 1905 четата на Наум
83 Поп Николаос (Papa Nikolaos) Света Петка (Aghia Paraskevi) свещеник в селото 5 ноември 1905 четата на Наум
84 Стефос (Stefos) Света Петка (Aghia Paraskevi) първенец в селото 5 ноември 1905 четата на Наум
85 Добрушево 6 ноември
86 Стоянис Раду (Stoyannis Radou) Балдовенци (Valdoentsi) първенец в селото 25 ноември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
87 Стоянис Стойчес (Stoyannis Stitses) Скочивир (Skotsivir) на връщане от Битоля към селото им 28 ноември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
88 Грозданис Митру (Grosdanis Mitrou) Скочивир (Skotsivir) на връщане от Битоля към селото им 28 ноември 1905 заклан от четата на Велко Скочивирчето
89 Стойче Толе (Stoïtse Tole) Скочивир (Skotsivir) в селото 28 ноември 1905 заклан от четата на Велко Скочивирчето
90 Стойна Георгиу (Stoïna Georgiou) Скочивир (Skotsivir) в селото 28 ноември 1905 заклана от четата на Велко Скочивирчето
91 Георгиос Митру (Georgios Mitrou) Петалино (Petalina) в селото 28 ноември 1905 заклан от четата на Велко Скочивирчето
92 Пегос (Pegos) Зовик (Zovic) в селото 12 декември 1905 заклан от четата на Велко Скочивирчето
93 Скочивир (Skotsiver) овчар на пътя от планината към селото 24 декември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
94 Скочивир (Skotsiver) овчар на пътя от планината към селото 24 декември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
95 Скочивир (Skotsiver) овчар на пътя от планината към селото 24 декември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
96 Скочивир (Skotsiver) овчар на пътя от планината към селото 24 декември 1905 заклан от четата на Велко Велков - Скочивирчето
97 Йоанис Василиу (Ioannis Vassiliou) Скочивир (Skotsiver) ханджия в Битоля (Monastir) Битоля (Monastir) 16 февруари 1906
98 Монах Петър (Peter) манастир край Житоше (Zitoftse) помощник-игумен край Крушево (Kroussovo) 24 февруари 1906
99 Лазарос Йоану (Lazaros Ioannou)[12] Битоля (Monastir) бръснар на пазара в Битоля (Monastir) 1 март 1906
100 Наум Константину (Naoum Constantinou)[13] Битоля (Monastir) полицай Битоля (Monastir) 18 март 1906
101 Христос Бугояс (Christos Bougoyas) Крушевица (Kroussevista) първенец Крушевица (Kroussevista) 11 април 1906
102 Богойос Накис (Bogoyos Nakis) Брод (Brot) дървар в гората 14 април 1906
103 Христос Д. Цекутас (Christos D. Tsekoutas) Света Петка (Sveta Petka) 22 април 1906
104 Константинос Алеврас (Constantinos Alevras)[14] Прилеп (Prilapon) студент по право край Прилеп (Philapon) 13 май 1906
105 Евангелос Петку (Evangelos Petkou) Битоля (Monastir) Битоля (Monastir) 18 май 1906 убит, защото отказва заповед от комитите да убива гърци
106 Христос (Christos) Средно Егри (Messon Ygri) първенец в къщата му 19 май 1906
107 Котас, брат на горния (Kotas) Средно Егри (Messon Ygri) първенец в къщата му 19 май 1906
108 Стойна, дъщеря на Котас (Stoina) Средно Егри (Messon Ygri) в къщата ѝ 19 май 1906
109 Андреас Димитриу (Andreas Dimitriou) Битоля (Monastir) директор на гръцкото училище Битоля (Monastir) 8 май 1906
110 Стойос Демелис (Stoyos Demelis) Битоля (Monastir) градинар Битоля (Monastir) 23 май 1906
111 Йоанис (Yoannis) Битоля (Monastir) бръснар Битоля (Monastir) 29 май 1906
112 Петрос Судис (Petros Soudis) Кърклино (Kirklinon) първенец край Битоля (Monastir) 30 май 1906
113 Стойос Алибасис (Stoyos Alibassis) Битуша (Bitoussa) в селото 13 юни 1906
114 Илиас Алибакис (Ilias Alibakis) Битуша (Bitoussa) в селото 13 юни 1906
115 Нескос Петру (Neskos Petrou) Света Петка (Aghia Paraskevi) в селото 13 юни 1906
116 Козмас Георгиу (Cosmas Georgiou) Оптичари (Optitsari) първенец на връщане към селото му 25 юни 1906
117 Светан Талки (Svetan Talki) Оптичари (Optitsari) първенец на връщане към селото му 25 юни 1906
118 Христос Киряку (Christos Kyriakou) Лисолай (Lisolay) първенец на улицата 3 юли 1906
119 Христос Талис (Christos Talis) Оптичари (Optitsari) първенец в селото 9 юли 1906
120 Светанос (Svetanos) Оптичари (Optitsari) първенец в селото 9 юли 1906
121 Виданос Дасу (Vidanos Dassou) Оптичари (Optitsari) първенец в селото 9 юли 1906
122 Милис Дасу (Milis Dassou) Оптичари (Optitsari) първенец в селото 9 юли 1906
123 Лозанос Дасу (Lozanos Dassou) Оптичари (Optitsari) първенец в селото 9 юли 1906
124 Павлос Сирбин (Pavlos Sibin) Буково (Boukovo) първенец в селото 10 юли 1906
125 Синът на Димо Бутли (Dimo Boutli) Клабучища (Klamboutista) първенец в селото 11 юли 1906
126 Ангелос Лазару (Angelos Lazarou) Бистрица (Bistriti) първенец в селото 15 юли 1906

Костурска епархия редактиране

Номер Име Родно място Описание Място на убийство Дата Вид убийство/име на убиеца
127 Атанасиос (Athanasios) Смърдеш (Smerdession) учител Смърдеш (Smerdession) 1899
128 Сотириос (Sotirios) Шестеово (Sistovon) учител Шестеово (Sistovon) 1900
129 Асаманис (Asamanis) Косинец (Kestenetsion) първенец 1901
130 Василиос Цаманис (Vassilios Tsamanis) Дъмбени (Doumbey) 1901
131 Лазарос Колис (Lazaros Kolis) Кономлади (Conoplati) 1901
132 Минчос (Mintsos) Суровичево (Sorovitsion) учител Суровичево (Sorovitsion) 1901
133 Петрос Сопас (Petros Sopas) Кондороби (Contoroi) 1901
134 Козмас (Cosmas) Загоричани (Zagoritsani) 1901
135 Антониос (Antonios) Поздивища (Posdivista) свещеник 1902
136 Поп Исаяс (Papa Isaïas) Поздивища (Posdivista) 1902
137 Христос (Christos) Поздивища (Posdivista) първенец 1902
138 Поп Димитриос (Papa Dimitrios) Сребрено (Strebenon) свещеник в селото 1902 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 17
139 Банес (Banes) Прекопана (Prekopani) 1903 отрязан му е езикът, извадени са му очите и накрая му е прерязано гърлото
140 Иконом Христос (Ikonomos Christou) Прекопана (Prekopani) свещеник
141 Костас (Kostas) Старичани (Staritsani) свещеник 1903
142 Поп Илияс (Papa Ilias) Поздивища (Posdivista) мухтар
143 Николаос Наци (Nicolaos Natsi) Сребрено (Strebenon) 19 февруари 1903 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 17
144 Николаос Тифлос (Nicolaos Tyflos) Загоричани (Zagoritsani) 8 март 1903 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 17
145 Поп Атанасиос (Papa Athanassios) Костенария (Castanochoria) свещеник 1 февруари 1904 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 29
146 Филипос Понтикос (Filippos Ponticos) Костенария (Castanochoria) свещеник 1 февруари 1904 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 29
147 Димитриос Циглинас (Dimitrios Tsiglinas) Осничани (Osnitsani) мухтар 27 февруари 1904 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 29
148 Синът на Йованис (Goivani) от Баница (Banitsa) Айтос (Aetosion) началото на февруари 1904 вижте писмото на митрополита на Костур, стр. 29
149 Николаос (Nicolaos) Айтос (Aetosion) 6 март 1904
150 Желин (Zellenion) свещеник пред къщата му 10 май 1904[15]
151 Вангелис Сребрено (Strembenon) между Суровичево (Sorovits) и Айтос (Aetozion) 13 май 1904
152 Стерьос (Stergios) Сребрено (Strembenon) между Суровичево (Sorovits) и Айтос (Aetozion) 13 май 1904
153 Василиос Малегану (Vassilios Maleganou) Сетома (Setoma) учител 25 февруари 1905[16]
154 Поп Теодосиос (Papa Theodosios) Негован (Nigovani) свещеник 25 февруари 1905
155 Поп Христос (Papa Christos) Негован (Nigovani) 25 февруари 1905
156 А. Томаидис (A. Thomaïdis) Негован (Nigovani) 25 февруари 1905
157 Негован (Nigovani) 25 февруари 1905
158 Негован (Nigovani) 25 февруари 1905
159 Негован (Nigovani) 25 февруари 1905
160 Антимос (Anthimos)1 Сливенски манастир монах в манастира 8 март 1905 вижте писмото на стр. 67
161 Дамянос (Damianos) Сливенски манастир монах в манастира 8 март 1905 вижте писмото на стр. 67
162 Атанасиос Христу (Athanasios Christou) Либешево (Limbissovon) 18 март 1905 вижте писмото на стр. 68
163 Георгиос Фотиу (Georgios Photiou) Либешево (Limbissovon) 18 март 1905 вижте писмото на стр. 68
164 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
165 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
166 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
167 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
168 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
169 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
170 Лехово (Lehovon) между Екши Су (Exissou) и Айтос (Aetozion) 17 юни 1905 вижте писмото на стр. 68
171 Една жена Ощима (Ostima) 9 юли 1905 вижте писмото на стр. 68
172 Ощима (Ostima) 9 юли 1905 вижте писмото на стр. 68
173 Филио Грегориу (Philio Gregoriou) Долно Куманичево (Kato Koumanovo) в селото 16 юли 1905 вижте писмото на стр. 71
174 Тано Николау (Tano Nicolaou) Долно Куманичево (Kato Koumanovo) в селото 16 юли 1905 вижте писмото на стр. 71
175 Наум, внук на Филио (Naum, Philio) Долно Куманичево (Kato Koumanovo) в селото 16 юли 1905 вижте писмото на стр. 71
176 Костас Георгиу (Costas Georgiou) Стенско (Stensko) първенец на нивите му 12 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
177 Стефос Руби (Stephos Roubi) Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
178 Илиас Георгиу (Ilias Gregoriou) Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
179 Мицос, син на горния (Mitsos) Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
180 Георгиу Типу (Gregorios Typou) Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
181 Илиас Таси (Ilias Tassi) Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
182 Една жена Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
183 Една жена Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
184 Една жена Айтос (Aetosion) първенец 23 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
185 Константинос Г. Фирпас (Constantinos G. Firpas) Тиолища (Tichovlisti) първенец по пътя между селото му и Костур 25 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
186 Георгиос Натлас (Georgios Natlas) Клисура (Cleissoura) първенец между Зелениче (Zelenitsion) и Клисура (дем Костур) (Kleissoura) 30 септември 1905 вижте писмото на стр. 76
187 Поп Йоанис (Papa Ioannis) Нестиме (Nestimion) свещеник Шкрапари (Skripari) 1 октомври 1905 вижте писмото на стр. 76
188 Атанасиос Михаил (Athanassios Michaïl) Чърновища (Tsarnovisti) първенец в селото 17 януари 1905 четата на Митре Влаха
189 Василиос Триандафилу (Vassilios Triantafyllou) Руля (Roulia) първенец в селото 20 януари 1905 четата на Митре Влаха
190 Козмас Папавасилиу (Cosmas Papa Vassiliou) Олища (Cholista) първенец в селото 9 февруари 1905 четата на Козма
191 Георгиос Киру (Georgios Kyrou) Олища (Cholista) първенец в селото 9 февруари 1905 четата на Козма
192 Константинос Атанасиос (Constantinos Athanassiou) Чурилово (Tsirilovon) първенец в селото 14 февруари 1905
193 Аргириос Димитриу (Argyrios Dimitriou) Куманичево (Comanitsovon) мухтар в селото 18 февруари 1905
194 Панделис Бекас (Pandelis Becas) Невеска (Neveska) момче в селото 18 април 1905
195 Христостомос Мацакас (Chrysostomos Matzakas) Хрупища (Chroupista) първенец край Семаси (Semassi) 24 март 1905 четата на Тома
196 Д. Бекас (D. Becas) Невеска (Neveska) Семаси (Semassi) 10 април 1905 четата на Тане
197 Теодор Кьосес (Theodore Kioses) Невеска (Neveska) първенец Семаси (Semassi) 10 април 1905 четата на Тане
198 Трима души Негован (Negovani) на нивите им 22 април 1905 четата на Коте
199
200 [17]
201 Наум Дацос (Naoum Datsos) Старичани (Staritsani) 9 май 1905 четата на Тома
202 Наум Христос (Naoum Christos) Дреничево (Dranitsi) на нивата си 28 май 1905 четата на Коле
203 Конст. Стоянис (Const. Stoyannis) Дреничево (Dranitsi) първенец на нивата си 14 юни 1905 четата на Коле
204 Христос Кюмбрукис (Christos Kioumbroukis) Дъмбени (Doumbessi) първенец 14 юни 1905 четата на Кършаков
205 Лазарос Стойче (Lazaros Stoitse) Неред (Nereti) първенец 14 юни 1905 четата на Кършаков
206 Антониос Лазару (Antonius Lazarou) Неред (Nereti) първенец 14 юни 1905 четата на Пандо
207 Димитриос Лазару (Demetrius Lazarou) Неред (Nereti) първенец 14 юни 1905 четата на Пандо
208 Евангелос Лазару (Evanghelos Lazarou) Неред (Nereti) първенец 14 юни 1905 четата на Коле
209 Атанас Фирбас (Athanase Firbas) Тиолища (Tichovlista) първенец в нивата си 3 юли 1905 четата на Кършаков
210 Стоянис Константину (Stoyannis Constantinou) Дреновени (Dranoven) първенец в нивата си 8 юли 1905 четата на Кършаков
211 Николас Стоянис (Nicolas Stoyannis) Дреновени (Dranoven) първенец край Четирок (Tsitseroki) 8 юли 1905 четата на Козма
212 Ставрос Алексиу (Stavros Alexiou) ? (Zougla) 9 юли 1905 четата на Трайко
213 Наум (Naoum) Търново (Tirnovon) първенец 31 юли 1905 четата на Тома
214 Филиу Томенова (Filiou Tomenova) Търново (Tirnovon) първенец 31 юли 1905 четата на Тома
215 Ефтимиос Христу (Efthymios Christou) Сетома (Setoma) 3 август 1905 четата на Тома
216 Наум Андреу (Naoum Andreou) Желево (Zelovo) 10 август 1905 четата на Тома
217 Фотиос Дацу (Fotios Datsou) Нестиме (Nestimi) първенец на полето 22 август 1906 четата на Тома
218 Млада жена Либешево (Limbisovon) първенец 22 август 1906 четата на Тома
219 Аргиро Диму (Arghiro Dimou) Виделуща (Viderousti) първенец 22 август 1906 четата на Тома
220 Поп Стойчос (Papa Stoitsos) Неред (Nereti) първенец 25 август 1906 четата на Тома
221 Михал Георгиу (Michel Georgiou) Неред (Nereti) свещеник[18] 25 август 1906 четата на Тома
222 Филипос Атанасиу (Philippos Athanassiou) Неред (Nereti) 25 август 1906 четата на Тома
223 Христос Филипу (Christos Philippou) Неред (Nereti) 25 август 1906 четата на Тома
224 Хрупища (Chroupista) учител 26 август 1906 четата на Тома
225 Поп Димитриос (Papa Dimitrios) Четирок (Tsitseroki) свещеник 27 август 1906 четата на Пандо
226 овчар 20 септември четата на Коце
227 Мария Папакоста (Maria Papacosta) Жупанища (Zoumbanista) 20 септември
228 Теодор Йоста (Theodore Yosta) Жупанища (Zoumbanista) 20 септември

Преспанска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
229[19] Димитриос (Dimitrios) Баница (Banitsa) бакалин Баница (Banitsa) 1900
230 Йоанис Николау (Ioannis Nicolaou) Баница (Banitsa) бакалин Баница (Banitsa) 1900
231 Фотиос Кюцас (Photios Kioutsas) Писодер (Pisoderion) ханджия Буф (Bouff) 1900
232 Накис Йофкос (Nakis Yofcos) Церово (Tserovon) свещеник Церово (Tserovo) 21 ноември 1901
233 Халчос (Chaltsos) Крушоради (Crousorat) селянин Крушоради (Crousorat) 10 декември 1901 четата на Кирче
234 Стефос (Stefos) Върбени (Virbiani) селянин Попължани (Vakouf-keuy) 28 декември 1901
235 Внукът на поп Николаос Върбени (Virbiani) Върбени (Virbiani) 1901
236 Ангио, жена на Стефо (Angio, Stefo) Лесковец (Leskovits) Лесковец (Leskovits) 15 януари 1902 четата на Арсов
237 Христос Цамос (Christos Tsamos) Писодер (Pisoderion) ханджия Кореща (Corestia) 5 март 1902 четата на Чекаларов
238 Николаос М. Хица (Nicolaos M. Chitsa) Крушево (Croussovon) шивач Крушево (Croussovon) 7 август 1902
239 Поп Хараламбис (Papa Haralambis) Охрид (Achris) свещеник Пискупщина (Episcopi) октомври 1902
240 Синът на горния Охрид (Achris) Пискупщина (Episcopi) октомври 1902
241 Сергьос Хаджис (Sergios Hadjis) Писодер (Pisoderion) ханджия Герман (Guerman) 3 юни 1903
242 Поп Атанасиос (Papa Athanassios) Крушоради (Croussorat) свещеник Крушоради (Croussorat) 8 юни 1903
243 Крушоради (Croussorat) селянин Крушоради (Croussorat) 8 юни 1903
244 Гакис Мулас (Gakis Moulas) Маловище (Milovista) земевладелец Слимнища (Slimnitsa) 12 юни 1903
245 Баница (Banitsa) селянин Баница (Banitsa) 25 юни 1903
246 Димитриос Гутас (Dimitrios Gutas) Крушево (Croussovon) сладкар Крушево (Croussovon) 21 юли 1903
247 Георгиос Сокиес (Georgios Sokies) Крушево (Croussovon) шивач Крушево (Croussovon) 21 юли 1903
248 Николаос Легас (Nicolaos Legas) Крушево (Croussovon) колар Крушево (Croussovon) 21 юли 1903
249 Йоанис Георгиу (Ioannis Georgiou) Крушево (Croussovon) нощен пазач Бирино (Byrina) 21 юли 1903
250 Петрос Баляс (Petros Ballias) Крушево (Croussovon) часовникар Крушево (Croussovon) 21 юли 1903
251 Георгиос Пападимитру (Georgios Papa Dimitriou) Крушево (Croussovon) ханджия Крушево (Croussovon) 26 юли 1903
252 Димитриос Баляс (Dimitrios Ballias) Крушево (Croussovon) часовникар Крушево (Croussovon) 26 юли 1903
253 Йоанис Бакалис (Ioannis Bacalis) Крушево (Croussovon) колар Крушево (Croussovon) 26 юли 1903
254 Ризос (Rizos) Крушево (Croussovon) работник Крушево (Croussovon) 26 юли 1903
255 Апостолос (Apostolos), племенник на следващия Ръмби (Rambi) бакалин Ръмби (Rambi) 3 юли 1903
255[20] Спиридон Папанаум (Spyridon Papa Naoum) Ръмби (Rambi) Ръмби (Rambi) 3 юли 1903
256 Петкос Варадин (Petkos Varadin) Света (Sfeta) селянин Света (Sveta) юли 1904
257 Босинис (Bosinis) Оровник (Orovnic) селянин Оровник (Orovnic) март 1904
258 Георги Албанеца (Georgios Albanos) Пърмет (Premeti) ханджия Любойно (Luboïno) май 1904
259 Поп Николаос (Papa Nicolaos) Герман (Guerman) свещеник в селото 2 май 1905
260 Игнатиос (Ignatios) Герман (Guerman) учител в селото 2 май 1905
261 Лакиос Марвопулос (Lakios Mavropoulos) Крушево (Croussovon) първенец Крушево (Croussovon) 9 април 1906
262 Поп Ставрос (Papa Stavros) Писодер (Pissoderi) свещеник край Крушево (Croussovon) 27 август 1906
263 Теодорос Константину (Theodoros Constantinou) Писодер (Pissoderi) 27 август 1906
264 Евангелос Ликусис (Evanghelos Licoussis) Маловище (Milovista) 22 октомври 1906
265 Михаил Аргирис (Michel Arghyris) Крушево (Croussovon) 22 октомври 1906

Мъгленска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
266 Ненчос Делос (Nentsos Delos) Боймица (Voïmitsa)
267 Синът на Петрос Канис (Petros Canis)[21] Горгопик (Gorgopi)
268 Георгиос Вафопулос (Georgios Vafopulos) Гевгели (Yevgueli) първенец на гарата в Боймица (Voimitsa) 22 юли 1897
269 Христос Цицос (Christos Tsitsos) Гевгели (Yevgueli) първенец май 1897
270 Дусос Христу (Doussos Christou) Бериславци (Perislav) първенец септември 1897
271 Петрос Менчос (Petros Mentsos) 1897
272 Стойчос Янчес (Stoitsos Yantses) Сехово (Sehovon) свещеник 1897
273 Поп Христос (Papa Christos) Пребъдище (Prepatista) свещеник 18 януари 1898
274 Поп Николаос (Papa Nicolaos) Владово (Vlahovo) свещеник 28 март 1898
275 Стоян Вулчос (Stoyan Voultsos) Лесково (Leskovo) 28 юли 1898
276 Георгиос Папагелиу (Georgios Papa Gueliou) Арменово (Armenohorion) октомври 1898
277 Дедо Колес (Dedou Koles) Конско (Contska) октомври 1898
278 Христос Стоян (Christos Stoyan) Бериславци (Perislav) лекар октомври 1898
279 Дим. Кивернидис (Dem. Kyvernidis) Гевгели (Guevgueli) Маядаг (Maya Daya) 3 декември 1898
280 Братът на Гонос (Gonos) земевладелец 1898
281 Христос Франгу (Christos Frangou) Горгопик (Gorgopi) земевладелец 1898
282 Итос Христу (Itos Christou) Бериславци (Perislav) 22 юли 1899
283 Вулчос Петку (Voultsos Petkou) Купа (Coupa) 20 октомври 1899
284 Поп Дельо Николов Юрганджиев (Papa Delios) Гърчище (Yirtsista) свещеник 17 ноември 1899[22]
285 Грегориос Х. Димитру (Gregorios H. Dimitriou) Дойран (Doirani) 18 ноември 1899
286 Поп Стефан Петков Оризаров (Papa Stefanos) Миравци (Myroftsa) свещеник 1 декември 1899 [23]
287 Хаджи Стоянис (Hadji Stoyannis) Енидже Вардар (Yenitse) 15 декември 1899
288 Христос Сапунджис (Christos Sapoundjis) Горничево (Gornitsovon) 30 юни 1900
289 Кочу Касапис (Kotsiou Cassapis) Лерин (Florina) ханджия 3 септември 1900
290 Фотиос Хаджис (Photios Hadjis) Лерин (Florina) свещеник край Лерин (Florina) 10 септември 1900
291 Иконом Папа Конст. (Ikonomos Papa Const.) Неред (Nereti) в хана му 26 септември 1900
292 Ставрос Христу (Stavros Christou) Лерин (Florina) край Лерин (Florina) 8 септември 1901
293 Николаос Камберис (Nicolaos Camperis) Арменско (Armentskon) първенец в Попадия (Papadia) 27 септември 1901
294 Янакис Чорбаджис (Yannakis Tsorbadjis) Церово (Tserovon) свещеник 7 ноември 1901
295 Иконом Папа Димитр. (Ikonomos Papa Dimitr.)[24] Сребрено (Strebenon) 8 ноември 1901
296 Маркос Трайкос (Markos Traikos)[25] Добровени (Dobroveni) 9 февруари 1902
297 Христос Кентра Никола (Christos Kentra Nicola) Попадия (Papadia) 10 май 1902
298 Христос Стоянис (Christos Stoyanos) Добровени (Dobroveni) 9 февруари 1902
299 Дионисиос Диос (Dionysios Dios) Ошин (Osiani) първенец край Ошин 25 юли 1902 заклан
300 Йоанис Йоцос (Ioannis Yotsos) Ошин (Osiani) първенец край Ошин 25 юли 1902
301 Йов Атанасиу Кехая (Iov Athanassiou Kehaya) Ошин (Osiani) първенец край Ошин 25 юли 1902
302 Дионисиос Атанасиу (Dionysios Athanassiou) Ошин (Osiani) първенец край Ошин 25 юли 1902
303 Русе Василиу (Rousse Vassiliou) Горничево (Gornitsovon) селянин 31 юли 1902
304 Янаки Йован Курте (Yanatsi Yovan Kourte) Неволяни (Nevoliani) селянин 9 август 1902 с 25 рани от нож
305 Мария Доцу (Maria Dotsou) Търсие (Tyrsie) 10 август 1902
306 Стефос Миклес (Stephos Mikles) Долно Клещино (Kato Klestina) селянин 16 август 1902
307 Михаил Трайчес (Michael Traïtses) Лерин (Florina) свещеник 20 септември 1902
308 Петкос Христу (Petkos Christou) Кладороби (Cladorapi) селянин 28 октомври обесен
309 Коле Камбер (Cole Camber) Арменско (Armentskon) първенец 15 октомври 1902 застрелян
310 Стоян Рицу (Stoyan Ritsou) Бач (Bats) овчар 1 януари 1903
311 Илияс Геле (Iliyas Guele) Бач (Bats) овчар 1 януари 1903
312 Филипос Мице (Filippos Mitse) Бач (Bats) 22 януари 1903 с щик
313 Мице Бицикаков (Mitse Bitsicacoff) Сетино (Setina) селянин 24 януари 1903
314 Насе Ристе (Nasse Ristse) Бач (Bats) селянин 30 март 1903
315 Николаос Петку (Nicolaos Petcou) Хасаново (Chassanovon) селянин 24 април 1903
316 Стойчес Чакрес (Stoytses Tsakres) Хасаново (Chassanovon) селянин 24 април 1903 убит и изгорен
317 Илияс Тане (Ilias Tane) Бач (Bats) овчар 25 май 1903
318 Димитриос Арланов (Dimitrios Arlanof) Пътеле (Pateli) селянин в селото 5 май 1903
319 Петрос Маслу (Petros Maslou) Хасаново (Chassanovon) селянин 18 май 1903
320 Ристе Бирлес (Riste Birles) Хасаново (Chassanovon) селянин 18 май 1903
321 Троян Бирлес (Troyan Birles) Хасаново (Chassanovon) селянин 18 май 1903 вижте стр.41
322 Георг. Танциу Влайку (Georg. Tantsiou Vlaicou) Люмница (Loubnitsa) земевладелец 3 юни 1903 вижте стр.41
323 Василиос Танциу Влайку (Vassilios Tantsiou Vlaichou) Люмница (Loubnitsa) земевладелец 3 юни 1903
324 Динес Гацу (Dines Gatsou) Горничево (Gornitsovo) овчар 25 юни 1903
325 Алекос Димитру (Alecos Dimitriou) Бач (Bats) селянин 8 август 1903 убит с помощта на брадва
326 Димитриос Георгиу (Dimitrios Georgiou) Бач (Bats) рабоник 8 август 1903
327 Коле Мице (Cole Mitse) Сетина (Setina) първенец 15 юли 1903
328 Иконом Папаниколаос (Ikonomos Papa Nicolaos)[26] Палеор (Palaiohorion) свещеник в селото 20 декември 1903 вижте стр.41
329 Дионисиос Христу (Dionysios Christou) Бериславци (Perislav) в селото март 1904 вижте стр.41
330 Стоянис Просну (Stoyannis Prosnou) Лесково (Leskovon) първенец в планините 20 декември 1903 вижте писмо на стр. 43
331 Поп Георгиос Тонджас (Papa Georgios Tondjas) Люмница (Loubnitsa) свещеник 22 януари 1904 с 48 порезни рани
332 Владан Христу (Vladan Christou) Владово (Vlahovon) март 1904 вижте писмо на стр. 43
333 Алекос Христу (Alecos Christou) Върбени (Verbeni) 8 април 1904 вижте писмо на стр. 43
334 Йоанис Рунтас (Ioannis Rountas) Ошин (Osiani) 15 април 1904
335 Капитан Вангелис (Capetan Vanguelis) Сребрено (Strembenon) 13 май 1904
336 Стефанос Просос (Stefanos Prossos)) Купа (Koupa) 15 май 1904
337 Стоян Чакири (Stoyan Tsakiri) Хасаново (Hassanovon) 1904
338 Атанасиос Василиу (Athanassios Vassiliou) Чеган (Tsegani) готвач в селото 24 август 1904
339 Минче Донче (Mintse Dontse) Чеган (Tsegani) първенец в селото 24 август 1904
340 Чеган (Tsegani) в селото 24 август 1904
341 Поп Петрос (Papa Petros) Екши Су (Eksi-Sou) свещеник 28 август 1904 вижте писмо на стр.58
342 Янис Граматику (Vannis Grammatikou) Екши Су (Eksi-Sou) първенец 29 ноември 1904
343 Гаруфалиа, жена му (Garoufalia) Екши Су (Eksi-Sou) 29 ноември 1904
344 Кожани (Kosani) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
345 Кожани (Kosani) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
346 Кожани (Kosani) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
347 Кожани (Kosani) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
348 Суровичево (Sorovits) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
349 Суровичево (Sorovits) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
350 Суровичево (Sorovits) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
351 Суровичево (Sorovits) каруцар в Екши Су (Eksi-Sou) ноември 1904
352 Йоанис Стамбулис (Ioannis Stamboulis) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
353 Петрос Парашу (Petros Parashou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
354 Михаил Басдекис (Mihael Basdekis) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
355 Михаил Годру (Mihael Godrou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
356 Теодосиос Теодору (Theodosios Theodorou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
357 Михаил Парашу (Michael Parashou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
358 Николаос Бициу (Nicolaos Bitsiou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
359 Томас Капетанопулос (Thomas Capetanopulos) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
360 Ставрос Цици (Stavros Tsitsi) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
361 Антониос Диму (Antonios Dimou) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
362 Георгиос Сиони (Georgios Sioni) Катраница (Catranitsa) работник по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
363 Ставрос Ташку (Stavros Tascou) Катраница (Catranitsa) студент по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
364 Маркос Ташку (Marcos Tascou) Катраница (Catranitsa) студент по пътя между Катраница и Негуш (Naoussa) 21 ноември 1906
365 Христос Тома (Christos Thoma) Арменско (Armentskon) работник вън от Лерин 21 ноември 1906
366 Димитриос Клингацис (Dimitrios Clingatzis) Песочница (Pesosnitsa) първенец край нивите си 14 ноември 1906
367 Хараламбос Димитриу (Charalambos Dimitriou) Неволяни (Nevostiani) работник в гората 21 август 1906
368 Стойчос Бозини (Stoitsos Bozini) Кладороби (Kladorapi) първенец на нивите си 21 август 1906

БЕЛЕЖКА: Към гореизброените паднали жертви на българските жестокости трябва да се добавят 75 други, 12 от които са жени, убити на 4 август 1903 година в Арменско, което е разрушено същия ден. Както и 92 други в село Мокрени (Mokraina), което е разрушено на 16 август 1903 година.[27]

Солунски вилает редактиране

Солунска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
369 Димитриос Христу (Dimitrios Christou) Ново село (Neochorouda) земевладелец 1897
370 Атанасиос Константину (Athanasios Constantinou) Ново село (Neochorouda) 1898
371 Михаил Димитриу (Michael Dimitriou) Ново село (Neochorouda) овчар 1898
372 Поп Йоанис (Papa Yoannis) Патарос (Potoros) свещеник 1898
373 Атанасиос Мулия (Anastasios Moulia) Юнчии (Goultsides) студент 1898
374 Константинос Ицу (Constantinos Itsou) Богданци (Bogdantsi) 1898
375 Николаос Димитру (Nicolaos Dimitriou) (Valtona) селянин 1899
376 Христос Мулия (Christos Moulia) Юнчии (Gountsides) земевладелец 1899
377 Христос Дойчинис (Christos Doitsinis) Мачуково (Matsicovon) първенец край Гевгели (Yevgheli) 6 декември 1900 четата на Цани и Иван Тодев
378 Атанасиос Нолиос (Athanasios Nolios) Хума (Souma) овчар 31 януари 1901
379 Петрос Стойкос (Petros Stoikos) Хума (Souma) овчар 31 януари 1901
380 Христос Смилкос (Christos Smilcos) Хума (Souma) овчар 31 януари 1901
381 жената на мухтара Гоно Рибаров (G. Riveri) Мачуково (Matsicovon) в къщата им 30 октомври 1902 [28]
382 Никола Г. Рибаров (Nicolaos G. Riveris) Мачуково (Matsicovon) в къщата им 30 октомври 1902
383 Петър Г. Рибаров (Petros G. Riveris) Мачуково (Matsicovon) братя и деца на горния в къщата им 30 октомври 1902
384 Фило Г. Рибаров (Philo G. Riveri) Мачуково (Matsicovon) в къщата им 30 октомври 1902
385 Евдокия Г. Рибарова (Evdoxia G. Riveri) Мачуково (Matsicovon) сестри на горния в къщата им 30 октомври 1902
386 Георгиос Патриотис (Georgios Patriotis) Дойран (Doirani) първенец в Дойран (Doirani) 15 март 1903
387 Димитриос Демирджис (Demetrios Demirdjis)[29] Градобор (Gradomborion) в Градобор (Gradomborion) 19 януари 1903 четата на Йован
388 Син на Мильо (Milio) Радня (Radina) първенец в къщата му август 1903 четата на Йован[30]
389 Син на Мильо Радня (Radina) в къщата му август 1903 четата на Йован
390 Син на Мильо Радня (Radina) в къщата му август 1903 четата на Йован
391 Йоанис Гайтанджис (Ioannis Gaitandjis) Аматово (Amatovon) селянин в Аматово (Amatovon) 13 януари 1904
392 Антониос Емануел (Antonios Emmanuel) ? (Zimbovon) първенец в планината 31 януари 1904
393 Восикис Тракас (Vosikis Tracas) Негован (Avgovani) първенец между Негован (Lygovan) и Солун (Salonica) 14 февруари 1904
394 Владис Димитриу (Vladis Dimitriou) Страища (Seraista) селянин край Владово (Vachovo) 29 февруари 1904
395 Михаил Х. Вретас (Michael H. Vretas) Ливада (Livadion) търговец в Енидже Вардар (Yenitsa) април 1904
396 Трайкос Стерю (Traicos Sterghiou)[31] Градобор (Gradomborion) първенец в къщата му 15 август 1904 вижте писмо на стр.49
397 Ан. Стерю, син на горния Градобор (Gradomborion) първенец в къщата му 15 август 1904 вижте писмо на стр.49
398 син на Стерю Градобор (Gradomborion) първенец в къщата му 15 август 1904 вижте писмо на стр.49

Драмска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
399 Йоанис Гюрми (Ioannis Guirmi) Волак (Volakon) свещар 16 юли 1902
400 Георгиос Троцкас (Georgios Trotskas) Просечен (Prosnitsani) първенец 17 септември с брадвичка от Г. Делибаба
401 Атанасиос Валаванис (Athanasios Valavanis) Плевня (Plevna) първенец 29 октомври 1902 от Дим. Ченгулев[32]
402 Димитриос Марцу (Dimitrios Martzou) Горенци (Ghorentsa) 10 март 1903
403 Георгиос Ангелу (Georgios Angelou) Волак (Volakon) брат на горния 13 май 1903
404 Константинос Ангелу (Constantinos Angelou) Волак (Volakon) бивш кмет 13 май 1903
405 Георгиос Манци (Georgios Mantzi) Волак (Volakon) църковен довереник 30 август 1903 от избягалите Д. Янак. и Д. Мишч. (D. Yannak, D. Mistch.)
406 Кърцос Возикис (Kyrtsos Vozikis) Волак (Volakon) първенец
407 Волак (Volakon) първенец 1 септември 1903
408 Волак (Volakon) първенец 1 септември 1903
409 Поп Христодулос (Papa Christodoulos) Волак (Volakon) свещеник в селото 1903 отровен
410 Василиос Комвокис (Vassilios Komvokis)[33] Криводол (Egri-Dere) първенец в селото 30 юли 1905
411 Анастасия, жена на горния (Anastassia) Криводол (Egri-Dere) в селото 30 юли 1905
412 заварена дъщеря на горната Криводол (Egri-Dere) в селото 30 юли 1905
413 Апостолос (Apostolos) Криводол (Egri-Dere) в селото 30 юли 1905
414 Николаос Царухас (Nicolaos Tsarouchas) Криводол (Egri-Dere) първенец вън от селото 16 януари 1906
415 Син на М. Коджабаши (M. Kotzabachi) Криводол (Egri-Dere) първенец вън от селото 16 януари 1906
416 Син на М. Коджабаши Криводол (Egri-Dere) първенец вън от селото 16 януари 1906
417 Мария Й. Авраам (Maria Y. Avraam) Клепушна (Klepousna) на синора на селото 14 февруари 1906
418 Георгиос Пападимитриу (Georgios Papa Dimitriou)[34] Драма (Drama) първенец в Драма (Drama) 6 юли 1906 вижте писмо на стр.80
419 Елени Карабела (Eleni Karabela) Драма (Drama) в Драма (Drama) 6 юли 1906
420 Антониос Гайта (Antonios Gaita) Плевня (Plevna) първенец в Плевня (Plevna) 6 юли 1906
421 Димитриос Медамлис (Dimitrios Mademlis) Плевня (Plevna) кмет в Плевня (Plevna) 6 юли 1906
422 Георгиос Сакен (Georgios Sakken) Плевня (Plevna) първенец в Плевня (Plevna) 6 юли 1906
423 Поп Йоанис П. Емануел (P. Ioannis P. Emmanuel))[35] Горенци (Gornitsa) свещеник в Горенци (Gornitsa) юли 1906
424 Поп Йоанис (Papa Ioannis) Грачен (Gratsaka) свещеник в (Gratsaka) 5 август 1906 вижте писмо на стр.83
425 Петър Георицис (Peter Yeorytsis) Волак (Volakon) земеделец в нивата си август 1906
426 Стоянис Боюклис (Stoyannis Bouyouklis) Карлъково (Karlikovo) първенец вън от селото 21 август 1906 заклан
427 Георгиос (Georgios) Криводол (Egridere) бакалин 3 октомври 1906

Мелнишка епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
428 Возикис Аг. Леонтас (Vozikis Ag. Leontas) Савяк (Saviakon) първенец в планината Беласица (Belez) края на септември 1901
429 Георгиос Ат. Леонтас (Georgios Ath. Leontas) Савяк (Saviakon) първенец между Валовища (Demir Hisar) и Савяк (Saviako) 17 април 1902 заклан с ножове от четата на Ваньо Илия (Vanio Ilia)
430 Лазиос Бурувакис (Lassios Bourouvakis) кмет на Крушево (Krous) на нивата си юни 1902
431 Ангелос Йоану (Angelos Ioannou) Савяк (Saviakon) първенец Савяк (Saviako) средата на март 1903
432 Горна Сушица (Ano Soussitsa) първенец 8 юни 1904
433 Анастасиос (Anastasios) Любовка (Lioubovke) първенец 8 юни 1904
434 Жена му Любовка (Lioubovke) първенец 8 юни 1904
435 Брат му Любовка (Lioubovké) първенец 8 юни 1904
436 Цървища (Tservista) първенец в селото 20 септември 1904
437 Цървища (Tservista) първенец в селото 20 септември 1904
438 Пирин (Pyrina) първенец в селото 1 октомври 1904
439 Василиос Гунарис (Vassilios Gounaris) Валовища (Demir-Hissar) първенец Сушица (Горна или Долна, Soussista) 24 ноември 1904 изгорен жив, завързан в чувал
440 Сенгелово (Syngeli) овчар 8 декември 1904
441 Старчево (Startsovon) земеделец край реката на селото 5 юли 1905 вижте писмото, стр. 70
442 Старчево (Startsovon) земеделец край реката на селото 5 юли 1905 вижте писмото, стр. 70
443 Старчево (Startsovon) земеделец край реката на селото 5 юли 1905 вижте писмото, стр. 70
444 Старчево (Startsovon) земеделец край реката на селото 5 юли 1905 вижте писмото, стр. 70
445 Старчево (Startsovon) земеделец край реката на селото 5 юли 1905 вижте писмото, стр. 70
446 Митас Филипу (Mitas Philippou) Петрич (Petritsa) първенец на пазара 20 октомври 1905
447 Поп Йоанис (Papa Ioannis) Крушево (Krousovon) свещеник край Герман (Yerman) 19 октомври 1905
448 Периклис Астериадис (Pericles Asteriadis) Крушево (Krousovon) учител край Герман (Yerman) 19 октомври 1905
449 Ставрос (Stavros) Горна Джумая (Ano Tsoumaya) транспорт на тютюн извън града 19 май 1906
450 Вельос Димит. Мицкарис (Velios Dimit. Mitskaris) Крушево (Kroussovon) първенец на пътя 20 май 1906
451 Спасис (Spassis) Савяк (Saviakon) първенец на връщане от Сяр (Serrae) 6 юни 1906 убит с трион след дълго мъчение
452 Митас Кепас (Mitas Kepas) Савяк (Saviakon) пазач в Кулския манастир (Koulia) на връщане от Сяр (Serrae) 6 юни 1906
453 Имануил Юрас (Emmanouel Youras) Мелник (Melenicon) първенец на полето 2 ноември 1906
454 Константин Стамболис (Constantin Stambolis) Валовища (Demir Hissar) работник край Мелник (Melenico) 19 ноември 1906
455 Иван Стойкос (Jean Stoïcos) Мелник (Melenicon) работник край Мелник (Melenico) 26 ноември 1906
456 Христос Джениос (Christos Djenios) Мелник (Melenicon) работник край Мелник (Melenico) 26 ноември 1906

Струмишка епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
457 Поп Стефанос (Papa Stefanos) Миравци (Myraftsa) свещеник в селото 30 ноември 1899
458 Ратево (Ratovon) свещеник в селото 3 ноември 1903
459 Илия, брат на горния (Ilias) Ратево (Ratovon) първенец в селото 3 ноември 1903
460 Поп Георгиос (Papa Georgios) Берово (Berovon) свещеник в селото 10 ноември 1905
461 Димитриос Николау (Dimitrios Nicolaou) Турново (Bournovon) учител в селото 22 септември 1906

Направен е и опит за убийството на митрополит Григорий Струмишки. Подробности могат да се видят в доклада на митрополита на страница 85.

Неврокопска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
462 Йоанис Мухцис (Ioannis Mouhtsis) Долно Броди (Kato Vronti) слуга Долно Броди (Kato Vronti) 22 декември 1900
463 Георгиос Контис (Georgios Kontis) Долно Броди (Kato Vronti) Долно Броди (Kato Vronti) 11 юли 1901
464 Георгиос Н. Герману (Georgios N. Yermanou) Зърнево (Zirnovon) първенец пред селската църква 26 октомври 1903 вижте писмото на митрополита на Драма, стр. 28
465 Зафириос Йоану (Zafirios Ioannou) Зърнево (Zirnovon) първенец пред селската църква 26 октомври 1903 вижте писмото на митрополита на Драма, стр. 28
466 Николаос Герману (Nicolaos Yermanou) Зърнево (Zirnovon) първенец пред селската църква 26 октомври 1903 вижте писмото на митрополита на Драма, стр. 28
467 Константинос Христидис (Constantinos Christidis) Зърнево (Zirnovon) първенец пред селската църква 26 октомври 1903 вижте писмото на митрополита на Драма, стр. 28
468 Георгакис Павлу (Georghakis Pavlou) Неврокоп (Nevrokopion) златар Неврокоп (Nevrokopion) 27 юли 1903 сложен жив в запалена фурна
469 Теодорос Атанасиу (Theodoros Athanassiou) Черешово (Tseresiovon) кмет Черешово (Tseresiovon) 28 юли 1904
470 Йоанис Дейнасиос (Ioannis Deyinassios) Кавала (Cavalla) търговец Ловча (Loftsa) 11 октомври 1905
471 Константинос Кирязис (Constantinos Kyriazis) Черешово (Tseresiovon) бояджия край Ливадища (Livathista) 28 декември 1905
472 Стефанос Неделчу (Stefanos Nideltsiou) Черешово (Tseresiovon) строител извън селото 12 април 1906 убит и изхвърлен в реката
473 Апостолакис Атанасиу (Apostolakis Athanassiou) Неврокоп (Nevrokop) колар край Търлис (Tirlission) 13 април 1906
474 Георгиос Зайку (Georgios Zaïcou) Неврокоп (Nevrokop) бакалин Садово (Sadovon) 19 април 1906 удушен с двойно въже и намушкан

Воденска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
475 Константин Доцо (Constantin Dotso) Горгопик (Ghorghope) земевладелец 1897
476 Атанасиос Стойкос (Athanassios Stoicos) Сехово (Selovon) земевладелец 1898
477 Йован Кехаяс (Yovan Kehayias) Боймица (Voemitsa) 1898
478 Делиос Гану (Delios Ghanou) Гевгели (Yevyeli) 1898
479 Делиос Топал Петку (Delios Topal Petcou) Мързенци (Martoentsa) 1898
480 Стоянис Цаманис (Stoyannis Tsamanis) Енидже Вардар (Yenitsae) бирник 1898
481 Мария Х. Антониу (Maria H. Antoniou) Владово (Vlahovon) учител в училището 24 февруари 1900
482 Трифон Стойче (Tryphon Stoïtse) Месимер (Messimerion) първенец в селото 12 юли 1900
483 Поп Стоянис (Papa Stoyannis), син на горния Стойче Месимер (Messimerion) свещеник в селото 17 януари 1902
484 Петрос Гьоспас (Petros Guiospas) Църна река (Tserna-Reka) първенец на нивата си 6 юни 1902
485 Димитриос Дацис (Dimitrios Datsis) Църна река (Tserna-Reka) първенец на нивата си 6 юни 1902
486 Йоанис Бакирцис (Ioannis Bakirtsis) Владово (Vladovon) първенец в селото 8 август 1902
487 Йоанис Гацос (Ioannis Gatsos) Баровица (Varovitsa) земеделец в селото 11 август 1902
488 Христос Чокалис (Christos Tsolakis) Баровица (Varovitsa) първенец край селото 20 март 1903
489 Димитриос Папапетру (Dimitrios Papa Petrou) Баровица (Varovitsa) по пътя Гумендже-Баровица (Goumenitsa-Varovitsa) 20 април 1903
490 Петрос Пападимитру (Petros Papa Dimitriou) Баровица (Varovitsa) по пътя Гумендже-Баровица (Goumenitsa-Varovitsa) 20 април 1903
491 Атанасиос Гацос (Athanassios Gatsos) Баровица (Varovitsa) студент по пътя Гумендже-Баровица (Goumenitsa-Varovitsa) 20 април 1903
492 Атанасиос Кафацос (Athanassios Kafatsos) Крива (Kriva) пазач в селото си 30 юни 1903 с щикове
493[36]
494 Атанасиос Алирис (Athanassios Aliris)[37] Оризарци (Tseltic) първенец в селото си 22 ноември 1903 Четата на Апостол
495 Димитриос Ат. Алирис (Dimitrios Ath. Aliris) Оризарци (Tseltic) син на горния в селото си 22 ноември 1903 четата на Апостол
496 Атанасиос Дим. Алирис (Athanassios Dim. Alaris) Оризарци (Tseltic) внук на по-горния в селото си 22 ноември 1903 четата на Апостол
497 Атанасиос Хр. Пипос (Athanassios Chr. Pipos) Крива (Kriva) първенец между Крива и Гумендже (Kriva-Goumentsa) 12 декември 1903 четата на Апостол
498 Константинос Тасис (Constantinos Tassis) Владово (Vladovon) земеделец в селото си 27 януари 1904
499 Петрос М. Бабкас (Petros M. Babkas) Владово (Vladovon) първенец в селото си 5 февруари 1904 тялото му било с 37 рани, заклан от четата на Иван Орджанов
500 Констанс Сараманцис (Constans Saramantsis) Бабяни (Babiani) богат овчар в къщата си 4 април 1904 заклан от четата на Иван Орджанов
501 жената на горния Бабяни (Babiani) в къщата си 4 април 1904 заклана от четата на Иван Орджанов
501[38] Михаел Сарамантис (Michael Saramantsis) Бабяни (Babiani) племенник на гореспоменатия овчар в къщата си 4 април 1904
502 жената на горния Бабяни (Babiani) 4 април 1904
503 Йоанис Гавранис (Ioannis Ghavranis) Месимер (Messimerion) първенец в нивите си 3 май 1904
504 Константин Панайоту (Constantine Panayiotou) Воден (Edessa) търговец в селото си 9 май 1904
505 Петрос Арезанис (Petros Arezanis) Негорци (Neghortsa) първенец в селото си 2 август 1904 с брадвичка от Тано Малия (Tano Malia)
506 Горно Куфалово (Ano Koufalofa) кмет в селото си 18 август 1904[39]
507 Христос Кехаяс (Christos Kehayas) Баровица (Varovitsa) първенец в селото си 5 септември 1904 четата на Апостол
508 майка му Баровица (Varovitsa) първенец в селото си 5 септември 1904 четата на Апостол
509 Петрос Граматикос (Petros Grammaticos) Крушари (Krousari) първенец в селото си 16 септември 1904 вижте писмо на стр.61
510 Константинос Граматикос (Constantinos Grammaticos) Крушари (Krousari) първенец в селото си 16 септември 1904 вижте писмо на стр.61
511 Константинос Сионидис (Constantinos Sionidis) Гърчище (Graetsista) първенец в селото си 24 октомври 1904 изгорен жив
512 Катерини Х. Георгиу (Caterini H. Georgiou) Гърчище (Graetsista) учителка в селото си 24 октомври 1904 изгорена жива
513 собственикът на къщата, в която горната живее Гърчище (Graetsista) първенец в селото си 24 октомври 1904 изгорен жив
514 жена му Гърчище (Graetsista) в селото си 24 октомври 1904
515 син му Гърчище (Graetsista) в селото си 24 октомври 1904
516 син му Гърчище (Graetsista) в селото си 24 октомври 1904
517 синът на горния Гърчище (Graetsista) в селото си 24 октомври 1904
518 Петрос Антониу (Petros Antoniou) Негорци (Neghortsa) в селото си 19 октомври 1904
519 Поп Стоянис (Papa Stoyannis) (Longountsa) свещеник в селото си ноември 1904
520 Лугунци (Longountsa) първенец в селото си ноември 1904
521 Лугунци (Longountsa) първенец в селото си ноември 1904
522 Лугунци (Longountsa) първенец в селото си ноември 1904
523 Лугунци (Longountsa) първенец в селото си ноември 1904
524 Поп Стоянис (Papa Stoyannis)[40] Месимер (Messimerion) свещеник по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
525 брат му Атанасиос (Athanassios) Месимер (Messimerion) първенец по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
526 Янакис Стерю (Yannakis Steryiou) Месимер (Messimerion) първенец по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
527 Николаос Дим. Божину (Nicolaos Dim. Bozinou) Месимер (Messimerion) първенец по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
528 Трифон Диму (Tryphon Dimou) Месимер (Messimerion) първенец по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
529 Констант. Папаконста. (Constant. Papa Consta.)[41] Под (Podes) първенец по пътя 2 февруари 1905 вижте писмо на стр.63
530 Велика Н. Рома (Velica N. Roma) Пилорик (Pylorikion)
531 Прахняни (Prachna)
532 Прахняни (Prachna)
533 Прахняни (Prachna)
534 Прахняни (Prachna)
535 Прахняни (Prachna)
536 Прахняни (Prachna)
537 Прахняни (Prachna)
538 Йоанис Абанозис (Ioannis Abanozis) Янаково (Yannacovon)
539 Саракиново (Sarbrinovon)
540 Христос Сепис Месимер (Messimerion)
541 Атанасиос Карвунарис Месимер (Messimerion)
542 Константинос Лиукцис Месимер (Messimerion)
543 Дионисиос Цакмакис Енидже Вардар (Yenitsa)
544 Георгиос Николау Воден (Edessa)
545 Христос Милонас[42] Месимер (Messimerion) първенец юни 1905
546 Голишани (Gholessani) юни 1905
547 Такис Коцес Техово (Tichovon) край селото 24 ноември 1906
548 Христос Думеу Техово (Tichovon) в гората 24 ноември 1906
549 Антониос Георгиу Техово (Tichovon) в гората 24 ноември 1906
550 Георгиос Антони Техово (Tichovon) син на горния в гората 24 ноември 1906
551 Трипсис Петрон Техово (Tichovon) в гората 24 ноември 1906
552 Нусис Караянис Техово (Tichovon) в гората 24 ноември 1906
553 Мицос Гьоску Техово (Tichovon) в гората 24 ноември 1906
554 Динос Гьоску Техово (Tichovon) брат на горния в гората 24 ноември 1906

На 14 юни 1906 скандалната чета на Лука изгаря манастира „Св. Йоан Кръстител“, който принадлежи на митрополията на Воден и отстои на 3 часа от Негуш.

Сярска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
555 Йоанис Гайтанис (Ioannis Gaitanis) Горно Броди (Ano Vrontou) 1899
556 Георгиос Драгати (Georgios Dragati) Горно Броди (Ano Vrontou) 1899
557 Петрос Василиу (Petros Vassiliou) Горно Броди (Ano Vrontou) 1899
558 Димитриос Константину (Dimitrios Constantinou) Горно Броди (Ano Vrontou) 1899
559 Анаст. Папайоану (Anast. Papaioannou) Горно Броди (Ano Vrontou) на нивите си юли 1900
560 Ниделко Папайоану (Nidelco Papaioannou) Горно Броди (Ano Vrontou) брат на горния на нивите си юли 1900
561 Георгиос Папайоану (Georgios Papaioannou) Горно Броди (Ano Vrontou) брат на горния на нивите си юли 1900
562 Поп Христос (Papa Christos) Горно Броди (Ano Vrontou) свещеник юли 1900
563 Антониус Пантели (Antonius Panteli) Горно Броди (Ano Vrontou) първенец в планината август 1900 четата на Г. Зембили (G. Zembili)[43]
564 Георгиос Возикис (Georgios Vozikis) Горно Броди (Ano Vrontou) (Moyala) октомври 1900 четата на Г. Зембили (G. Zembili)
565 Николаос Бардаклис (Nicolaos Bardaclis) Горно Броди (Ano Vrontou) май 1900 Четата на Трайко (Traico)
566 Йоанис Димитриу (Ioannis Dimitriou) Горно Броди (Ano Vrontou) вън от селото май 1901 Четата на А. Раховицали (A. Rahovitzali)
567 Петрос Сиску (Petros Siskou) Горно Броди (Ano Vrontou) май 1901
568 Георгиос Ципа (Georgios Tsipa) Горно Броди (Ano Vrontou) пред къщата му август 1901
569 Хаджи Димитриос (Hadji Dimitrios) Горно Броди (Ano Vrontou) първенец в (Lascova) септември 1901
570 Поп Йоанис (Papa Ioannis) Горно Броди (Ano Vrontou) свещеник в селото му октомври 1901 четата на Радев
571 Атанасиос Йоану (Athanassios Ioannou) Горно Броди (Ano Vrontou) първенец в (Sossouli) ноември 1901 четата на Радев
572 Атанасиос Карамихали (Athanassios Karamihali) Горно Броди (Ano Vrontou) ноември 1901 четата на Радев
573 Николаос Колафос (Nicolaos Calafos) Горно Броди (Ano Vrontou) (Bas Agrim) ноември 1901
574 Гидукулис Василиу (Gidukoulis Vassiliou) Чучулигово (Tsoutsoulicovon) януари 1902
575 Поп Атанасиос (Papa Athanassios) Тополян (Topalian) свещеник юли 1901
576 Пиргос Константину (Pyrgos Constantinou) Везник (Vernik) януари 1902
577 Николаос Теодору (Nicolaos Theodorou) Мертатово (Mirdat) първенец в селото си септември 1901
578 Симон Касапис (Simon Kasapis) Горно Броди (Ano Vrontou) първенец в селото си юни 1903
579 Аврамиос (Avramios) Раховица (Rahovitsa) първенец в селото си август 1904
580 Теодорос (Theodoros) Раховица (Rahovitsa) брат на горния юли 1905
581 Йоанис (Ioannis) Мелникич (Menlikiz) август 1905 вижте писмо на стр.72
582 Тегос (Teghos) Мелникич (Menlikiz) август 1905

Одрински вилает редактиране

Одринска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
583 Атанасиос Хариту (Athanassios Charitou) (Skepaston) в (Skepaston) април 1900
584 Андреа Дограмаджи (Andrea Dogramadji) (Skepaston) в (Skepaston) юни 1902
585 Войкос Георгиу (Voicos Georgiou) Скопе (Skopos) овчар в Скопе (Skopos) 25 май 1903 след побой
586 Констанс Каракачанис (Constans Carakatsanis) (Eucarion) овчар в (Eucarion) 25 юли 1903
587 Панайотес Сава (Panayiotes Savva) (Skepaston) земеделец в (Skepaston) 4 август 1903
588 Георгиос Андреоглу (Georgios Andreoglou) Карахалил (Kara-Hallil) в (Skepaston) 5 август 1903
589 Анастасиос Ласкарис (Anastassios Lascaris) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
590 Георгиос Кир. Фаниглу (Georgios Kyr. Fanioglou) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
591 Михал Кир. Фаниглу (Michael Kyr. Fanioglou) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
592 Николаос Стеряну (Nicolaos Steryianou) Курудере (Courou Dere) земеделец край Курудере (Courou Dere) 6 август 1903 с брадва
593 Анастасиос Астриноглу (Anastassios Astrinoglou) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
594 Михал Киор. Панайотес (Michael Kior. Panayiotes) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
595 Стефанос С. Астриноглу (Stefanos S. Astrinoglou) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
596 Стелянос Маврику (Stylianos Mavrikou) Скопе (Scopos) каруцар край (Pyrghos) 18 август 1903 удавен
597 Жиляскос Николау (Ziliaskos Nicolaou) Скопе (Scopos) овчар в Скопе (Scopos) 20 август 1903
598 Атанасиос Бекиароглу (Athanassios Bakiaroglou) Лозенград (Saranta Eklissiale) грънчар в Ериклер (Erikler) 25 август 1903
599 Алекс. Константину (Alex. Constantinou) Лозенград (Saranta Eklissiale) мелничар в Ковчаз (Koftsaz) 25 август 1903
600 Василиос Стаматис (Vassilios Stamatis) Скопе (Scopos) овчар в Скопе (Scopos) 25 август 1903
601 Димитриос Василиу (Dimitrios Vassiliou) Скопе (Scopos) овчар в Скопе (Scopos) 25 август 1903
602 Зафириос Аргириу (Zafirios Arghyriou) Скопе (Scopos) овчар в (Kizildjik Dere) 25 август 1903
603 Траганос Валциу (Traghanos Valtsiou) Скопе (Scopos) овчар в (Kizildjik Dere) 25 август 1903
604 Георгиос Христаки (Georgios Christaki) (Eucarion) земеделец в (Eucarion) 26 август 1903
605 Димитриос Николау (Dimitrios Nicolaou) (Eucarion) земеделец в (Eucarion) 26 август 1903
606 Христакис Христу (Christakis Christou) (Eucarion) земеделец в (Eucarion) 26 август 1903
607 Дионисиос Диму (Dionyssios Dimou) Курудере (Courou Dere) каруцар в Курудере (Courou Dere) 26 август 1903
608 Атанасиос Ц. Виториа (Athanassios C. Vitoria) Скопе (Scopos) кацар край Скопе (Scopos) 26 август 1903
609 Георгиос Константину (Georgios Constantinou) Скопе (Scopos) овчар край Скопе (Scopos) 26 август 1903 след побой
610 Василиос Странгу (Vassilios Strangou) Скопе (Scopos) грънчар Курудере (Courou Dere) 26 август 1903
611 Петрос Константину (Petros Constantinou) Скопе (Scopos) овчар край Скопе (Scopos) август 1903 след побой
612 Георгиос Йенелис (Georgios Yenelis) Бунархисар (Bounar Hissar) овчар в Бунархисар (Bounar Hissar) август 1903
613 Маврутис Марвутоглу (Mavrouthis Mavrouthoglou) Бунархисар (Bounar Hissar) овчар в Бунархисар (Bounar Hissar) август 1903
614 Йоанис Тарапанис (Ioannis Therapanis) Лозенград (Saranta Ekklissiae) мандраджия край (Pyrghos) август 1903
615 Маргаритис Аг. Арамаду (Margaritis Ag. Aramadou) Скопе (Scopos) кацар в Скопе (Scopos) август 1903
616 Ставрос Карайонгу (Stavros Karayiongou) Бунархисар (Bounar Hissar) овчар в Бунархисар (Bounar Hissar) август 1903
617 Ангелис Конста (Angelis Consta) (Yennis) мелничар в (Guiok Tepe) 17 септември 1903
618 Андреас Коджабашия (Andreas Codjabashia) (Yennis) овчар в (Osmandjik) 17 септември 1903
619 Георгиос Йоану (Georgios Ioannou) (Guerdelli) земеделец в (Guerdelli) 20 септември 1903
620 Христакис Апостолу (Christakis Apostolou) (Guerdelli) земеделец в (Guerdelli) 20 септември 1903
621 Димитриос Петрелис (Dimitrios Petralis) Петра (Petra) нощен пазач в Петра (Petra) септември 1903
622 Константинос Стефану (Constantinos Stefanou) (Scopelos) овчар в (Karamidja) септември 1903
623 Трифон Полихронис (Tryphon Polychronis) (Scopelos) земеделец в Ериклер (Erikler) септември 1903
624 Анастас Константину (Anastas Constantinou) Скопе (Scopos) бакалия в Скопе (Scopos) ноември 1903
625 Панайотес Йоану (Panayiotes Ioannou) (Skepaston) каруцар в (Skepaston) ноември 1903
626 Скопе (Scopos) в Скопе (Scopos) начало на декември 1903
627 Атанасиос Костоглу (Athanassios Costoglou) Карахалил (Kara Halil) начало на декември 1903
628 Константинос Николау (Constantinos Nicolaou) (Skepaston) земеделец край (Skepaston) февруари 1904

Лютишка епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
629 Чорбаджи Паризис (Tsorbadji Parissis) Арнауткьой (Arnaoutkeuy) първенец в селото му 12 август 19041

Визенска епархия редактиране

Номер Име Родно място/
Местоживеене
Описание Място на убийство Дата Вид убийство/
Име на разбойническата банда
630 Никос Георгиу (Nicos Georgiou) Серген (Saracina) търговец в планината април 1904 заклан
631 Х. Авгеринос Козма (H. Avgherinos Cosma) Софидес (Sofithai) търговец на дребно край селото си началото на юли 1904 заклан на парчета
632 Маркос Козма (Marcos Cosma) Софидес (Sofithai) търговец на дребно край селото си началото на юли 1904
633 Анастасиос Асланис (Anastassios Aslanis) Софидес (Sofithai) търговец на дребно август 1904
634 Апостолос Папасава (Apostolos Papa Sava) Софидес (Sofithai) търговец на дребно август 1904
635 Ставракис Христодулу (Stavrakis Christodoulou) Софидес (Sofithai) търговец на дребно август 1904
636 Йоанис Димитриу (Ioannis Dimitriou) Турля (Tourlia) земеделец в планината 25 август 1904
637 Теодорос Батманис (Theodoros Batmanis) Турля (Tourlia) земеделец в планината 25 август 1904
638 Анастасиос Георгаки (Anastassios Georghaki) Турля (Tourlia) земеделец в планината 25 август 1904
639 жена му Елени (Eleni) Турля (Tourlia) земеделец в планината 25 август 1904
640 Димитриос Цолакис (Dimitrios Tsolakis) Турля (Tourlia) земеделец край селото си август 1904
641 Ямакис Георгиу (Yamakis Georghiou) Турля (Tourlia) земеделец край селото си август 1904
642 Константинос Димитраки (Constantinos Dimitraki) Турля (Tourlia) земеделец край селото си август 1904
643 Атанасиос Милис (Athanassios Milis) Малък Самоков (Samokovion) колар край Лозенград (Saranta Ekliss.) 7 декември 1905 с измъчване

Бележки в оригинала редактиране

 • Същата чета изгаря 74 къщи и нанася щети в размер 5-6000 паунда.
 • На същия ден езикът на една от дъщерите на гореспомения е отрязан.

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

 1. Информация за изданието от библиотека Hathi Trust Digital Library
 2. Official documents concerning the deplorable condition of affairs in Macedonia, Constantinople, At the printing press of the Patriarchate, 1906 // Архивиран от оригинала на 2016-03-11. Посетен на 2011-03-13.
 3. Кулакови са избити от четата на Георги Сугарев, заради това че по-рано същата година предават четата на Тодор Байрактаров, вижте: Мирчев, Боян. Революционната дейност в Демирхисар, по спомени на Алексо Стефанов, МНИ, София, 1931, стр.7.
 4. а б в г Наказан във връзка с предателството на четата на Толе паша (Стоян Трайков), вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 20.
 5. Атанас Домазетов е убит като предател на четата на Кольо Добровенски от един от синовете на войводата, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 21.
 6. Гошко Домазетов е убит като предател на четата на Кольо Добровенски от един от синовете на войводата, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 21.
 7. Убит със съселяните си заради това, че предават и убиват бившия четник Пандо от Ресен, който след сериозно раняване работи като ханджия в Брод, запалените са къщата на попа и три други къщи, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 199.
 8. Снимка на двамата убити: [1]
 9. Убити от Димче Сарванов, [2][неработеща препратка]
 10. а б Убит в отговор на покушенията срещу Христо Вълканов, доктор Димитър Владов, първенецът Данаил Ризов, драгоманина на княжеското агентство Наум Христов, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 214.
 11. Убитите на 6 юли 1905 година от Петалино и Градешница могат да се свържат с нападението над двете села от четите на Тане Стойчев и Дзоле Стойчев, вижте: Κ. Βακαλόπουλος, 1904-1908, 1999, σσ. 143, 144
 12. Лазар Димов, убит в поредицата от атентати между членове на гръцкия и българския комитети, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 225.
 13. Цичо Костовъ, убит в поредицата от атентати между членове на гръцкия и българския комитети, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 225.
 14. Убит от терористи на ВМОРО заради участие в андартските чети в Мариово и близостта му с прилепския помощник каймакам, също грък, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 224.
 15. На 9 срещу 10 май е убит гъркоманският свещеник и турски шпионин Костадин Келенуров от четниците Тане и Колю, вижте: Марков, Георги Христов. Хрупищко. Хасково, Държавен архив - Хасково, Интерфейс, 2002. ISBN 954-90993-1-8. с. 141.
 16. Снимка на убития [3]
 17. В оригинала е допусната грешка, като тук са дадени данните на 201-вата жертва
 18. Вероятно объркано с поп Стойчос.
 19. В оригинала списъкът започва от номер 227 вместо правилния 229.
 20. Допусната е грешка в таблицата, повторен номер
 21. Вероятно става въпрос за Пено Колев, собственик на чифлик в Извор. През Илинденското въстание предава четата на Иван Карасулийски и в местността Картон загиват 4 четници. За наказание Пено Колев е погребан жив до гробовете на четниците, Бабев, Иван, „Македонска голгота – Спомени и изповеди от Ениджевардарско“, ТАНГРА ТанНакРа ИК, София 2009 г., стр.298, 304; Динев, Ангел. Илинденската епопея : Развоя на макед. освободително движение. Т. Ι. София, Печатница „Народен печат“, бул. „Македония“ № 5, [1946]. с. 355 - 356.
 22. Убит на 18 ноември 1899 година от Андон Кьосето, Михаил Апостолов, Атанас Бабата и Душо Желев като отявлен враг на българщината. Николов, Борис. Борбите в Македония. Спомени на отец Герасим, Георги Райков, Дельо Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров. София, Звезди, 2005. ISBN 954-9514-56-0. с. 63 – 64.; Динев, Ангел. Илинденската епопея : Развоя на макед. освободително движение. Т. Ι. София, Печатница „Народен печат“, бул. „Македония“ № 5, [1946]. с. 118.
 23. Убит на 29 ноември 1899 година от Андон Кьосето, Михаил Апостолов, Атанас Бабата и Душо Желев като отявлен враг на българщината. Николов, Борис. Борбите в Македония. Спомени на отец Герасим, Георги Райков, Дельо Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров. София, Звезди, 2005. ISBN 954-9514-56-0. с. 64.; Динев, Ангел. Илинденската епопея : Развоя на макед. освободително движение. Т. Ι. София, Печатница „Народен печат“, бул. „Македония“ № 5, [1946]. с. 118.
 24. Убит от Аргир Петров от Сребрено, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 146.
 25. Убит от четници без позволение, пребити с пръчки след това за наказание, вижте: Силянов, Христо. Писма и изповеди на един четник, 1902 г., I изд. – Македонски Научен Иститут, София, 1927
 26. Убит от четата на Никола Андреев, вижте: Райчевски, Стоян. 1904 – 1906 Гоненията на българите в Македония и Одринско. София, 2011, стр.32.
 27. Според писмо на ръководителите на Костурския революционен район на ВМОРО двете села са разбити от турски войски по време на Илинденското въстание Васил Чекаларов, Дневник 1901-1903 година, Ива Бурилкова, Цочо Билярски, ИК „Синева“ София, 2001, стр.292
 28. убити като наказание за дейността на Гоно Рибаров, който през февруари 1901 година предава четата на Христо Чернопеев, след което започва Баялската афера, вижте също: Мачуковска афера; Динев, Ангел. Илинденската епопея : Развоя на макед. освободително движение. Т. Ι. София, Печатница „Народен печат“, бул. „Македония“ № 5, [1946]. с. 132 - 133, 265.
 29. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 61. (на гръцки)
 30. Вероятно Иван Карасулийски
 31. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 61. (на гръцки)
 32. Вероятно роднина на Атанас Ченгелев.
 33. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 25-26. (на гръцки)
 34. Убитите в Драма и Плевня са членове на гръцкия андартски комитет, акциите са ръководени от Пейо Гарвалов и Михаил Даев, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 232-233.
 35. Убит в сражение в селото, когато андарти правят опит да убият ръководителя на българския комитет в селото, вижте: Силяновъ, Христо. Освободителнитѣ борби на Македония. Т. II. Следъ Илинденското възстание. София, Издание на Илинденската организация, 1943. с. 233.
 36. Този ред е оставен празен
 37. Според български източник убитите от четата на Андон Иванов Терзиев са Божин Арабаджиев, Димитър Алъров, Христо и Атанас Карастоянови от Петрово на 9 декември 1904 година като ръководители на гръцкия комитет в селото и защото забраняват черкуването на български в селската църква, вижте: Шалдевъ, Христо. Изъ революционнитѣ борби в Паякъ планина // Илюстрация Илиндень 6 (46). Илинденска организация, Май 1932. с. 15.
 38. Номер 501 се повтаря 2 пъти.
 39. Кметът не позволява на селяните да въстанат през Илинденското въстание, заради което Апостол Петков нарежда убийството му. На съвещание в Куфалово единодушно е решено присъдата да се изпълни. Петров — Македонски, Благой. Наранена земя, Бургас, 1995, стр.78
 40. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 128-129. (на гръцки)
 41. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 130. (на гръцки)
 42. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903 – 1913). Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2008. ISBN 978-960-12-1724-6. σ. 128. (на гръцки)
 43. Вероятно става въпрос за Георги Зимбилев, който обаче умира през 1880 година